Xəbərlər arxivi

           
                           
                               2019-cu ildə büdcəyə və DSMF-yə ödənişlərGallery                            
                           
                               
                               
                                   21 Fevral 2020                                                                    

2019-cu ildə büdcəyə və DSMF-yə ödənişlər

                               
                               

SOCAR 2019-cu il ərzində dövlət büdcəsinə 1,62 milyard manat1 ödəmişdir. Şirkətin büdcə ödənişləri əvvəlki ilə nisbətən təqribən 1% artıb. 2019-cu ildə şirkətin büdcəyə ümumi ödənişlərində aşağıdakı vergilər əsas paya malikdir: aksiz vergisi 28%, əlavə dəyər vergisi 18%, mənfəət vergisi 16%, ixrac vergisi 10%, mədən vergisi 8%, gəlir vergisi 5%, əmlak vergisi, torpaq vergisi, yol vergisi, mənbədən vergi də daxil olmaqla digər vergi və ödənişlər ümumi ödənişlərin 15%-ni təşkil edib.

SOCAR, həmçinin, hesabat ilində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 173,6 milyon manat2 vəsait ödəmişdir.

1 - 1.619.727 min manat


2 - 173.641 min manat