SOCAR hesabatları

socar-reports
SOCAR maliyyə hesabatları
1 Maliyyə hesabatları 2020Yüklə
2 Maliyyə hesabatları 2019Yüklə
3 Maliyyə hesabatları 2018Yüklə
4 Maliyyə hesabatları 2017Yüklə
5 Maliyyə hesabatları 2016Yüklə
6 Maliyyə hesabatı 2015Yüklə
7 Maliyyə hesabatı 2014Yüklə
8 Maliyyə hesabatı 2013Yüklə
9 Maliyyə hesabatı 2012Yüklə
10 Maliyyə hesabatı 2011Yüklə
11 Maliyyə hesabatı 2010Yüklə
12 Maliyyə hesabatı 2009Yüklə
SOCAR illik hesabatları
13 İllik hesabat 2020Yüklə
14 İllik hesabat 2019Yüklə
15 İllik hesabat 2018Yüklə
16 İllik hesabat 2017Yüklə
17 İllik hesabat 2016Yüklə
18 Illik hesabat 2015Yüklə
19 İllik hesabat 2014Yüklə
20 İllik hesabat 2013Yüklə
21 İllik hesabat 2012Yüklə
22 İllik hesabat 2011Yüklə
23 İllik hesabat 2010Yüklə
24 İllik hesabat 2009Yüklə
25 İllik hesabat 2008Yüklə
26 İllik hesabat 2007Yüklə
27 İllik hesabat 2006Yüklə
28 İllik hesabat 2005Yüklə
29 İllik hesabat 2004Yüklə
30 Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2020-ci ilYüklə
31 Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2019-cu ilYüklə
32 Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2018-ci ilYüklə
33 Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2017-ci ilYüklə
34 Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2016-cı ilYüklə
35 Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2015-ci ilYüklə
36 Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2014-ci ilYüklə
37 Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2013-ci ilYüklə
38 Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2012-ci ilYüklə
39 Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2011-ci ilYüklə