QANUNVERİCİLİK

Banner

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan lisenziya və icazələrin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 3 aprel tarixli 1058-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 27 aprel tarixli 701 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 22 may tarixli 78 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan lisenziyaların siyahısı” təsdiq edilsin.

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan icazələrin siyahısı” təsdiq edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 1 iyul 2020-ci il

                № 1079

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2020-ci il “1” iyul tarixli 1079 nömrəli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyət istiqamətləri

üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan

lisenziyaların siyahısı

 

Sıra

nömrəsi

Fəaliyyət növünün adı

1.

Rabitə xidmətləri:

1.1.

İP-telefoniya (internet telefoniya)

1.2.

ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili

2.

Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin:

2.1.

quraşdırılması

2.2.

istismarı

3.

Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması

4.

Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri

5.

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi

6.

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri:

6.1.

mühəndis-geodeziya

6.2.

mühəndis-geoloji axtarış

6.3.

mühəndis-hidrogeoloji axtarış

6.4.

geofiziki

6.5.

qruntların laboratoriya tədqiqatı

7.

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri:

7.1.

xüsusi torpaq işləri: ankerlərin torpağa bərkidilməsi və binaların “torpaqda divar” üsulu ilə tikilməsi

7.2.

beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması

7.3.

metal konstruksiyaların quraşdırılması

7.4.

ağac konstruksiyaların quraşdırılması

7.5.

fasad işləri

7.6.

svay işləri

7.7.

mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması işləri

7.8.

hidrotexniki işlər:

7.8.1.

sualtı-texniki işlər

7.8.2.

dambaların (torpaq bəndlərin) tikintisi

7.8.3.

limanların tikintisi

7.8.4.

pirslərin tikintisi

7.8.5.

sahilbərkitmə işləri

7.9.

yol tikintisi: avtomobil yolları

7.10.

xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması:

7.10.1.

rezervuarlar və qazholderlər (qaz anbarları)

7.10.2.

elektrik ötürücü xətləri

7.11.

sənaye obyektlərinin tikintisi:

7.11.1.

aşırımı 24 metrədək

7.11.2.

aşırımı 24 metr və daha çox

7.11.3.

hündürlüyü 65 metrədək

7.11.4.

tutumu 5 min nəfərədək

8.

Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2020-ci il “1” iyul tarixli 1079 nömrəli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan icazələrin siyahısı

 

Sıra

nömrəsi

İcazənin adı

1.

İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında şəhadətnamə

2.

İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə görə güzəştləri əldə etmək üçün Azərbaycan Respublikasına idxal ediləcək avadanlıq və materialların siyahısının (idxal siyahısının) qeydə alınması

3.

Geoloji öyrənilmə məqsədilə ayrılan yer təki sahələrinə geoloji ayırma statusunun verilməsi

4.

Vergi ödəyicilərinin öz istehsal fəaliyyətini təmin etmək üçün işçilərinin və özünəməxsus yüklərin daşınmasında istifadə olunan avtomobil nəqliyyatı vasitələri üçün verilən “Xüsusi fərqlənmə nişanı”

5.

Qazın istehsalına və təbii qazın emalına icazə

6.

Qazın nəqli üçün icazə

7.

Qazın paylanmasına icazə

8.

Yeraltı qaz anbarlarının işlənməsi, tikilməsi və istismarına icazə

9.

Sənaye qaz qurğusunun istismarına icazə

10.

Neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatına icazə

11.

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və hasilatına icazə

12.

Neft və neft məhsullarının emalına icazə

13.

Neft və neft məhsullarının boru kəmərləri vasitəsilə nəqlinə icazə

14.

Tikintiyə icazə:

14.1.

diametri 1000 mm-dən artıq olan magistral (neft və qaz) boru kəmərləri

14.2.

neft emalı maddələrinin istehsalı zavodları

14.3.

həcmi 20 min tondan artıq olan neft və neft məhsullarının saxlanılması üçün anbarlar və maye qazların izometrik anbarları

14.4.

maye qaz, neft və neft məhsullarının rezervuar parkları

14.5.

həcmi 5 (beş) min kubmetrdən artıq olan tezalışan, maye saxlamaq üçün rezervuarlar və qazholderlər (qaz anbarları)

14.6.

dəniz şelfində quraşdırılan neft və qazçıxarma platformaları

14.7.

gücü saatda 2 (iki) milyon kubmetrdən yuxarı olan kompressor stansiyaları, gücü saatda 2 (iki) milyon kilokaloridən artıq olan qazanxanalar

14.8.

dövlət əhəmiyyətli hidrotexniki qurğular

14.9.

sel və daşqın sularından qoruyucu bəndlər və torpaq sürüşmələrindən istinad divarları

14.10.

hündürlüyü 100 metrdən artıq olan qurğular (qüllələr, dorlar və borular)

14.11.

Xəzər dənizi akvatoriyasında inşa edilən obyektlər

14.12.

dövlət və beynəlxalq əhəmiyyətli neft, qaz boru kəmərləri, tutumu 10 min kubmetr və daha artıq olan neft, neft və kimya məhsullarının saxlandığı qurğular

15.

Tikinti obyektinin istismarına icazə:

15.1.

diametri 1000 mm-dən artıq olan maqistral (neft və qaz) boru kəmərləri

15.2.

neft emalı maddələrinin istehsalı zavodları

15.3.

həcmi 20 min tondan artıq olan neft və neft məhsullarının saxlanılması üçün anbarlar və maye qazların izometrik anbarları

15.4.

maye qaz, neft və neft məhsullarının rezervuar parkları

15.5.

həcmi 5 (beş) min kubmetrdən artıq olan tezalışan, maye saxlamaq üçün rezervuarlar və qazholderlər (qaz anbarları)

15.6.

dəniz şelfində quraşdırılan neft və qazçıxarma platformaları

15.7.

gücü saatda 2 (iki) milyon kubmetrdən yuxarı olan kompressor stansiyaları, gücü saatda 2 (iki) milyon kilokaloridən artıq olan qazanxanalar

15.8.

dövlət əhəmiyyətli hidrotexniki qurğular

15.9.

sel və daşqın sularından qoruyucu bəndlər və torpaq sürüşmələrindən istinad divarları

15.10.

hündürlüyü 100 metrdən artıq olan qurğular (qüllələr, dorlar və borular)

15.11.

Xəzər dənizi akvatoriyasında inşa edilən obyektlər

15.12.

dövlət və beynəlxalq əhəmiyyətli neft, qaz boru kəmərləri, tutumu 10 min kubmetr və daha artıq olan neft, neft və kimya məhsullarının saxlandığı qurğular