Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişləri - Dəniz

 • "Abşeron"+

  "Abşeron"

  İştirakçı tərəflər və iştirak payları, %-lə

  1. ARDNŞ 50 %
  2. Total 50 %
 • "Azəri", "Çıraq" yataqları və "Günəşli" yatağının dərinsulu hissəsi+

  Azəri, Çıraq yataqları və Günəşli yatağının dərin sulu hissəsi

  İştirakçı tərəflər və iştirak payları, %-lə

  1. BiPi Eksploreyşn (Caspian Si) Limited [bp] 35 %
  2. Azərbaycan (Ey Si Ci) Limited 11 %
  3. Chevron Teksa co 11 %
  4. İNPEKS Sausvest Kaspian Si,Ltd 10 %
  5. Statoyl Abşeron a.s. 8 %
  6. Ekson Azərbaycan Limited Ekson Моbil 8 %
  7. Türkiyə Petrolleуi A.O. 6 %
  8. İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited 4 %
  9. Amerada Hess 2 %
 • "Bahar" "Qum Dəniz"+

  "Bahar" və "Qum-Dəniz" yataqlarının daxil olduğu blok

  İştirakçı tərəflər və iştirak payları, %-lə

  1. Bahar Enerci Limited 80 %
  2. ARDNŞ 20 %
 • "Şəfəq Asiman"+

  "Şəfəq-Asiman" perspektiv strukturu

  İştirakçı tərəflər və iştirak payları, %-lə

  1. Azərbaycan (Ey Si Ci) Limited 50 %
  2. BiPi Eksploreyşn (Caspian Si) Limited 50 %
 • "Şahdəniz"+

  "Şahdəniz" yatağı

  İştirakçı tərəflər və iştirak payları, %-lə

  1. BiPi Eksploreyşn (Azərbaycan) Ltd 25 %
  2. Statoyl Azərbaycan a.s. 25 %
  3. ТОТАL 10 %
  4. LUKOYL 10 %
  5. NİКО 10 %
  6. Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited 10 %
  7. Türkiş Petroleum Oversiz Kompani Ltd 9 %