Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 23.07.2021-23009-21 Elektrik və santexnika mallarıYüklə
2 23.07.2021-12008-21 BurazYüklə
3 23.07.2021-32008-21-nəzarət ölçü cihazları və onların ehtiyat hissələriYüklə
4 23.07.2021-25132-21 Elan -Mühafizə çəpəri Yüklə
5 23.07.2021-25084-21-Elan (qaynaq çubuqları)Yüklə
6 23.07.2021-25083-21-Elan (soyutma sist.üç.qabırğalanmış borular)Yüklə
7 23.07.2021-25034-21-Elan (AYS üçün qapayıcılar vəyanğın ucluqları)Yüklə
8 23.07.2021-14005-21- YS-balonlarYüklə
9 23.07.2021-14004-21-Qurğuşun plomb və məftilYüklə
10 23.07.2021-11093AM-21 - Qafirlənmiş şlanqlarYüklə
11 23.07.2021-11045AM-21 Nasos kompresor borusuYüklə
12 23.07.2021-11031AM-21 VN FFP ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılması Yüklə
13 17.07.2021-30005-21-nəzarət ölçü cihazları və avtomatika vasitələri üçün ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
14 17.07.2021 -13001TX -21 Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki və metroloji xidmət işləri - uzatmaYüklə
15 17.07.2021-26039-21.Elan-Elektrik cihazları, ehtiyyat hissələr Yüklə
16 16.07.2021-21004_21_dərman preparatlarıYüklə
17 16.07.2021-11109AM-21 -2.2mm-lik MəftilYüklə
18 14.07.2021-38010-21 Grundfos ehtiyyat hissələri (uzadılma)Yüklə
19 14.07.2021-26024-21.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
20 14.07.2021-25121-21 ikitavrlarYüklə
21 14.07.2021-13015-21 Elan-avadanlıq və materiallarYüklə
22 14.07.2021-11116AM-21 -BabbitYüklə
23 14.07.2021- 29042-21-qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
24 12.07.2021-11052 AM-21-Elektrik lampaları tələbatYüklə
25 12.07.2021-31007-21-urotropin telebatYüklə
26 12.07.2021-11002AM-21 - YastıqlarYüklə
27 12.07.2021-25080-21 Elan -Transpartor ötürücü rolik və lentaYüklə
28 12.07.2021-25074-21-Elan (qapayıcı boru birləşmələri)Yüklə
29 12.07.2021-25091-21 Elan inert materiallar -LOT-1 uzadılmaYüklə
30 12.07.2021-25085-21-qaynaq çubuqlarıYüklə
31 12.07.2021-31006-21 Elan-Stator seksiyaları-vaxtın uzadılmasıYüklə
32 09.07.2021-11041AM-21 KEQ kranının ehtiyyat hissələriYüklə
33 09.07.2021-11084AM-21 Kabel aksesuarları və izolyasiya materiallarıYüklə
34 09.07.2021-32022-21 nasoslara olan tələbatYüklə
35 09.07.2021-32012-21-maye azota olan tələbatYüklə
36 09.07.2021-30012-21-tikinti materiallarına olan telebatYüklə
37 09.07.2021-29040-21-Filtrlərə olan tələbatYüklə
38 09.07.2021-29039-21-manometrlər və qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
39 09.07.2021-29038-21-Çənə olan tələbatYüklə
40 09.07.2021-25085-21 Elan-künclüklərYüklə
41 09.07.2021-22006-21-izolyasiya materiallarına olan tələbatYüklə
42 09.07.2021-22003-21-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
43 09.07.2021-11133ATXM-21 -dizel generatorlarda diaqnostika və proqram təminatıYüklə
44 09.07.2021-11052 AM-21 Elektrik lampalariYüklə
45 09.07.2021-22002TX-21 Transformatorların əsaslı təmiriYüklə
46 09.07.2021-11052 AM-21 Elektrik lampalariYüklə
47 08.07.2021-25092-21-KabellərYüklə
48 07.07.2021-10004-21 Mexaniki Qaz saygaclariYüklə
49 06.07.2021-20003-21-xidməti geyim formalarıYüklə
50 06.07.2021-29024-21 Karbide olan telebatYüklə
51 06.07.2021-11075AM-21 - Tənzimləyici qurğulara olan telebatYüklə
52 06.07.2021-11091AM-21-Rezin qarışığıYüklə
53 06.07.2021-11089AM-21-Siyirtmə, üçboğaz və keçiriciYüklə
54 05.07.2021-30005-21- nəzarət ölçü cihazları və avtomatika vasitələri üçün ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
55 05.07.2021-26018-21 Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
56 05.07.2021-25032-21 düztikişli polad borular uzadılma3Yüklə
57 05.07.2021-19001-21_xususi_geyimlerYüklə
58 05.07.2021-13011-21 Elan-yanğınsöndürmə- uzadılmaYüklə
59 05.07.2021-12006-21 X quyu ağzı kipləşdirici (lubrikatorların) avadanlıqla...Yüklə
60 05.07.2021-28.019-20 QossipolYüklə
61 02.07.2021-13014-21 Elan-mexanika mallarına olan tələbatYüklə
62 02.07.2021-31013-21 Elan vaxtın uzadılması CP7 taxta paletYüklə
63 02.07.2021-25060-21-QTDDMB üçün cihaz və materiallarYüklə
64 02.07.2021-11083AM-21 - Antifriz və müxtəlif növ yağlara telebatYüklə
65 01.07.2021-1008001-21-Fərdi mühafizə vasitələriYüklə
66 01.07.2021-30011-21-elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
67 01.07.2021-30006-21-müxtəlif mexaniki mallara olan tələbatYüklə
68 01.07.2021-21001-21-fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
69 01.07.2021- 30010-21-kabel və naqillərə olan tələbatYüklə
70 29.06.2021-28017-21-mal-materiallara olan tələbatYüklə
71 29.06.2021-26024-21-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
72 25.06.2021-25081-21 müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
73 25.06.2021-26038-21-Tal kanat və polad burazlarYüklə
74 25.06.2021-29027-21 Polad fittinqlərYüklə
75 25.06.2021-25119-21-Termooturulan manjet 1220 mmYüklə
76 24.06.2021-29019-21 Fırçalar müddətin uzadılması 4Yüklə
77 24.06.2021-32012-21-maye azota olan tələbatYüklə
78 24.06.2021-31032-21-sənaye yağıYüklə
79 24.06.2021-14003-21- laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
80 24.06.2021-14002-21- elektrik mallarıYüklə
81 24.06.2021-11031AM-21-VN FFP ehtiyyat hissələriYüklə
82 24.06.2021-28.022-20 kontaktsız maqnitometrik diaqnostika cıhazıYüklə
83 23.06.2021-29026-21 Polietilen boruYüklə
84 23.06.2021-25083-21-Elan (soyutma sist.üç.qabırğalanmış borular)Yüklə
85 23.06.2021-11106AM-21- MİQ tipli FiltrYüklə
86 23.06.2021-21003-21-təmir-tikinti materiallarıYüklə
87 22.06.2021-25059-21 müxtəlif ölçülü borular uzadılma 2Yüklə
88 22.06.2021-13013-21 Elan-siyirtmələrYüklə
89 22.06.2021-002-21 Diaqnostika cihazlariYüklə
90 22.06.2021-29022-21-Lot 1 Qaynaq aqreq.generator Lot 2 Hava komp.Lot 3 Plas..Yüklə
91 22.06.2021-29024-21-Karbidə olan tələbatYüklə
92 22.06.2021-25084-21-Elan (qaynaq çubuqları)Yüklə
93 22.06.2021-25079-21 müxtəlif ölçülü fitinqlər uzadılmaYüklə
94 21.06.2021-11025AM-21 - Nəzarət ölçü cıhazlarıYüklə
95 18.06.2021-25120-21 Elan - emulsiyaYüklə
96 18.06.2021-11077AM-21-2SQ-50 kompreassorun ehtiyyat hissləriYüklə
97 18.06.2021-11049AM-21-elektrik mallarıYüklə
98 17.06.2021-25112-21 Elan ŞüşəliruberoidYüklə
99 17.06.2021-25111-21 Elan Müxtəlif mal-materiallarYüklə
100 17.06.2021-25110-21 Elan Kafel ve metlaxYüklə
101 17.06.2021-25109-21 Elan laminat ve aksesuarlarYüklə
102 17.06.2021-25108-21 Elan Alçipan və aksesuarlarYüklə
103 17.06.2021-25088-21 Elan Mismar, yanmış məftil və şuruplarYüklə
104 17.06.2021-25069-21 Elan -Müxtəlif köməkçi materiallarYüklə
105 17.06.2021-25032-21 düztikişli polad borular uzadılma2Yüklə
106 16.06.2021-29025-21-Çap kağızlarıYüklə
107 16.06.2021-25090-21 Elan Santexnika materialları Yüklə
108 16.06.2021-13010-21 drenaj nasosuna olan tələbat- uzadilmaYüklə
109 16.06.2021-11045AM-21 Nasos kompresor borusuYüklə
110 16.06.2021 -29029-21 - Poçt xidmətləri - (uzatma)Yüklə
111 11.06.2021-32017-21-diyircəkli yastıqlara olan tələbatYüklə
112 10.06.2021-12002-21 Kəsicilər - uzadilmaYüklə
113 10.06.2021-26024-21.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
114 09.06.2021-31006-21 Elan-Stator seksiyalarıYüklə
115 09.06.2021-29019-21 Fırçalar müddətin uzadılması 3-cü dəfəYüklə
116 09.06.2021-32012-21 maye azota olan tələbatYüklə
117 09.06.2021-25050-21 Elan (Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələri)Yüklə
118 09.06.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
119 09.06.2021-25063-21-Elan (tənz.və bağlayıcı klapanlar)Yüklə
120 09.06.2021-25034-21-Elan (AYS üçün qapayıcılar vəyanğın ucluqları)Yüklə
121 09.06.2021-13012-21 Elan-laboratoriya mallarıYüklə
122 09.06.2021-22001TX-21- Filt seperatorlarının pasportlaşdırılma və şəhadətləndirmə işləriYüklə
123 09.06.2021-30009-21-fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
124 08.06.2021-31018-21-FFS rulon torbaYüklə
125 08.06.2021-31013-21-CP7 taxta paletYüklə
126 08.06.2021-26003-21RA Elan Vaxtın uzadılması haqında -“Karbohidrogen” əsaslı qazma...Yüklə
127 08.06.2021-25094-21-Flans tipli ayaqaltı Yüklə
128 08.06.2021-25067-21-PVC qapı və pəncərəYüklə
129 08.06.2021-11028AM-21-Dərinlik nasosuYüklə
130 08.06.2021-25073-21 Elan (Ventilyasiya işlərinə tələb olunan materiallar və kondisionerlər)Yüklə
131 07.06.2021-001-21-Yana yönəldici-rayber-frezer kompleks avadanlığının satınalınmasıYüklə
132 07.06.2021-30007-21-lafet lüləsinə olan tələbatYüklə
133 07.06.2021-30004-21 boru və künclüklərə olan tələbat- uzadılmaYüklə
134 07.06.2021-25060-21-Elan (QTDDMB üçün cihaz və materiallar)Yüklə
135 07.06.2021-25059-21 müxtəlif ölçülü borular uzadılmaYüklə
136 07.06.2021-38010-21 Grundfos ehtiyyat hissələriYüklə
137 04.06.2021-32010-21 köməkçi mallar, alət və ləvazimatlara olan tələbatYüklə
138 04.06.2021-31025-21 Hidravlik kompressor yağı i50Yüklə
139 04.06.2021-31024-21-Kompressor yağıYüklə
140 04.06.2021-29023-21 Elektrik malları-lampalarYüklə
141 04.06.2021-25039-21-Kriogen çənYüklə
142 04.06.2021-22003-21-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
143 02.06.2021-30008-21-boya və həlledicilərə olan tələbatYüklə
144 02.06.2021-30005-21-avtomatika vasitələri üçün ehtiyyat hissələri olan tələbatYüklə
145 02.06.2021-25091-21-inert materiallarYüklə
146 02.06.2021-25065-21-Mühafizə çəpəri Yüklə
147 02.06.2021-13011-21-yanğınsöndürmə mallarıYüklə
148 02.06.2021-002-21-diaqnostika cihazının satınalınmasıYüklə
149 01.06.2021-31017-21-metal məmulatlarıYüklə
150 01.06.2021-31004-21_polimerləşməyə qarşı kimyəvi reagentlərYüklə
151 01.06.2021-31002-21-tikinti mallarıYüklə
152 01.06.2021-26015-21-Sintetik yağ və yapışqan-Vaxtın uzadılmasıYüklə
153 01.06.2021-25080-21-Transpartor ötürücü rolik və lentaYüklə
154 01.06.2021-22004-21-Rezin şarlara olan tələbatYüklə
155 31.05.2021-25055-21-profnastil və profnastil üçün şurupYüklə
156 31.05.2021-11018AM-21 - Pruverin şarYüklə
157 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı- Tullantı akkumulyatorlar, qalvanik elementlər və elektrik batareyalarıYüklə
158 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı-Taxta tullantılarYüklə
159 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı- Tullantı avtomobil şinləriYüklə
160 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı- Plastik və polietilen tullantılarYüklə
161 27.05.2021-25069-21-Müxtəlif köməkçi materiallarYüklə
162 27.05.2021-32016-21-tibbi antiseptik dezinfeksiyaedici vasitəyə olan tələbatYüklə
163 27.05.2021-26083-20-Elektrik cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
164 27.05.2021-26075-20-Mal-materiallar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
165 26.05.2021-29019-21 Fırcalar-uzadilmaYüklə
166 26.05.2021-29024-21-Karbidə olan tələbatYüklə
167 25.05.2021-29021-21 Akkumulyator batareyasıYüklə
168 25.05.2021-29015-21 polad boruya olan tələbatYüklə
169 25.05.2021-25037-21-Dəmir-beton və asfalt-beton laboratoriyalarına tələb olunan avadanlıqlar və alətləriYüklə
170 21.05.2021-25093-21-Mədəni-məişət mallarıYüklə
171 21.05.2021-28006-21-kimyevi reagentlerYüklə
172 21.05.2021-26044-21.Elan-Ehtiyyat hissələriYüklə
173 21.05.2021-26043-21.Elan-Klapan dəstiYüklə
174 21.05.2021-26042-21-Sementləmə və bufer reagentlərYüklə
175 21.05.2021-25032-21 düztikişli polad borular uzadılmaYüklə
176 21.05.2021-10004-21 Mexaniki Qaz saygaclariYüklə
177 21.05.2021-29016-21-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
178 20.05.2021-28028-20-siyirtmeYüklə
179 20.05.2021-32009-21 qətran və digər filtirasiya malları, böyük, kiçik ölçülü qumlarYüklə
180 20.05.2021-26033-21-Elektrik mallarıYüklə
181 20.05.2021-25079-21 müxtəlif ölçülü fitinqlər.docxYüklə
182 19.05.2021-26028-21-İctimai iaşə mallarıYüklə
183 19.05.2021-25047-21-elektrik kabelləriYüklə
184 19.05.2021-11073 AM-21 -Xüsusi geyimlərYüklə
185 19.05.2021-32010-21-köməkçi mallar, alət və ləvazimatlara olan tələbatYüklə
186 19.05.2021-25050-21 Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələriYüklə
187 19.05.2021-25030-21 KB-308 markalı qülləli kranYüklə
188 19.05.2021-21001-21-fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
189 18.05.2021-29022-21-Qaynaq aqreqatı və generatorlar, Hava kompressoru, Plastik qaynaq aparatlarına olan tələbatYüklə
190 18.05.2021 -13001TX -21 Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
191 17.05.2021-25072-21 şvellerYüklə
192 17.05.2021-25071-21-künclüklərYüklə
193 17.05.2021- 38010-21 Grundfos ehtiyyat hissələri (uzadılma)Yüklə
194 17.05.2021- 38013-21 VRV ehtiyyat hissələri (uzadılma)Yüklə
195 17.05.2021-29019-21-Fırçalar- müddətin uzadılmasıYüklə
196 17.05.2021-11001AM-21 -Polad burazlara olan tələbatYüklə
197 08.05.2021-26084-20.Ehtiyyat hissələr-İmtina Yüklə
198 08.05.2021-26078-20.Klapan dəsti-İmtina Yüklə
199 08.05.2021 - 38023-20 - Səs asqı sisteminə xidmət ( uzatma)Yüklə
200 08.05.2021-26085-20.Sementləmə və bufer reagentləri-İmtina Yüklə
201 08.05.2021-26082-20-Ehtiyyat hissələr-İmtinaYüklə
202 08.05.2021-29004-21 oksigen balonları və asetilen generatoru asp-10 olan tələbatıYüklə
203 08.05.2021-26024-21-Tikinti materiallarıYüklə
204 07.05.2021-31005-21-texniki sulfatYüklə
205 07.05.2021-25066-21 sementlərYüklə
206 07.05.2021-25059-21 müxtəlif ölçülü borularYüklə
207 07.05.2021-23007-21 - Təşkilatı texnikaYüklə
208 07.05.2021-14001-21- Plastik plomblar(nömrəli)_1-UzadılmaYüklə
209 07.05.2021-13010-21-nasosYüklə
210 07.05.2021-13009-21-elektrik mallariYüklə
211 07.05.2021-12002-21 KəsicilərYüklə
212 07.05.2021-10001BSS-21AM Beynəlxalq standartlar üzrə sertifikatlaşdırma xidmətləri ...Yüklə
213 07.05.2021-001-21-Yana yönəldici-rayber-frezer kompleks avadanlığıYüklə
214 06.05.2021-29020-21 kəsici alət (Laqonda) daşıYüklə
215 06.05.2021-25021-21-Sendviç panellərYüklə
216 05.05.2021-13003TX-21 - Energetika gurğu və avadanlıqlarıda xidmət işləri - uzatmaYüklə
217 05.05.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
218 05.05.2021-11028AM-21-Dərinlik nasosuYüklə
219 04.05.2021-26003-21RA-“Karbohidrogen” əsaslı qazma məhlulunun, kimyəvi reagent..Yüklə
220 03.05.2021-25042-21-elektrik mallarıYüklə
221 03.05.2021-32012-21-maye azota olan tələbatYüklə
222 03.05.2021-13008-21 Elan-siyirtmələrYüklə
223 03.05.2021-13007-21 Elan-elektrik lampalarıYüklə
224 30.04.2021-30004-21-boru və künclüklərə olan tələbatYüklə
225 30.04.2021-30003-21-diyircəkli yastıqlara olan tələbatYüklə
226 30.04.2021-29017-21-qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
227 30.04.2021-26072-20-Mexaniki emal alətləri-imtina Yüklə
228 29.04.2021-25042-21-elektrik mallarıYüklə
229 29.04.2021-29015-21-polad boruya olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
230 29.04.2021-26085-20.Elan-Sementləmə və bufer reagentləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
231 29.04.2021-26003-21.Elan-Laboratoriya cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
232 28.04.2021 - 25038-21 - İaşə xidmətiYüklə
233 27.04.2021-31028-21 Elan-0.4KV YarımstansiyaYüklə
234 27.04.2021-28012-TX21-LiftYüklə
235 27.04.2021-12003-21 Mal-materialYüklə
236 27.04.2021-28.019-20 QossipolYüklə
237 26.04.2021-25064-21-Faner materialina olan telebatYüklə
238 26.04.2021-26078-20-Klapan dəsti-Vaxtın uzadılmasıYüklə
239 26.04.2021-25069-21-Müxtəlif köməkçi materiallarYüklə
240 26.04.2021-25062-21 müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
241 26.04.2021-25024-21-Yük qaldırmaq üçün kəmərlərYüklə
242 23.04.2021-28007-21 Kaustik sodaya olan telebatYüklə
243 23.04.2021-28004-21 Laprol 4202 reagentine olan telebatYüklə
244 22.04.2021-28028-20-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
245 22.04.2021-26005-21RA-Müxtəlif markaı dizel generatorlara servis xidməti (Aksa , Genpower)Yüklə
246 22.04.2021-25061-21-Boru üçün izolyasiya materiallarıYüklə
247 22.04.2021-25057-Müxtəlif akkumlyatorlarYüklə
248 22.04.2021-25032-21 düztikişli polad borularYüklə
249 21.04.2021-28006-21-kimyəvi reagentlərə olan tələbatYüklə
250 21.04.2021-26015-21-Sintetik yağ və yapışqan-Vaxtın uzadılmasıYüklə
251 21.04.2021-25050-21-Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələriYüklə
252 21.04.2021-25041-21-Armatur və polad dairəYüklə
253 21.04.2021-25033-21-Kriogen nasosYüklə
254 21.04.2021-25030-21-KB-308 markalı qülləli kranYüklə
255 21.04.2021-38010-21 Grundfos ehtiyyat hissələriYüklə
256 21.04.2021-26084-20-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
257 21.04.2021-26083-20-Elektrik cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
258 21.04.2021-26075-20-Mal-materiallar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
259 21.04.2021-14001-21- Plastik plomblar(nömrəli)_1Yüklə
260 20.04.2021-26082-20-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
261 20.04.2021-10004-21 Mexaniki Qaz sayğaclarıYüklə
262 20.04.2021-11073 AM-21 Xüsusi geyimlərYüklə
263 16.04.2021-29019-21 fırçalarYüklə
264 16.04.2021 20001-21 Elan-x-rayYüklə
265 15.04.2021-26081-20.Elan-Qazma qurğularının ehtiyyat hissələriYüklə
266 12.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
267 12.04.2021-25163-20 Elan- but daşı və çay yatağı materialıYüklə
268 09.04.2021-32010-21-köməkçi mallar, alət və ləvazimatlara olan tələbatYüklə
269 09.04.2021-25050-21-Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələriYüklə
270 09.04.2021-25037-21 -Dəmir-beton və asfalt-beton laboratoriyalarına tələb olunan avadanlıqlar və alətləriYüklə
271 09.04.2021-25033-21 -Kriogen nasosYüklə
272 09.04.2021-13003-21 Elan-ehtiyat hissələri-uzadılma yeniYüklə
273 09.04.2021-11038AM-21 qayışlara olan tələbatYüklə
274 09.04.2021-11013AM-21 Müxtəlif növ yağYüklə
275 08.04.2021-31014-21 Elan N11A mövqeli nasosYüklə
276 08.04.2021-26012-21.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
277 08.04.2021-21001-21-fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
278 08.04.2021- 38013-21 VRV ehtiyyat hisseleriYüklə
279 08.04.2021 - 22006TX-20 Qaynaq aqreqatlari - (uzatma)Yüklə
280 08.04.2021 - 22005TX-20 - Dizel generatorlarına xidmət (uzatma)Yüklə
281 06.04.2021-26014-21.Elan-İdarəetmə bloku-Vaxtın uzadılmasıYüklə
282 06.04.2021-11012AM-21 MS-20 Yağ - vaxtın uzadılması 2Yüklə
283 05.04.2021-25040-21 müxtəlif ölçülü borularYüklə
284 05.04.2021 - 38008-21 - Təmir işləriYüklə
285 02.04.2021-38009-21 Təhlükəsizlik və istiqamətverici nişanlarYüklə
286 02.04.2021-25021-21-sendvic panellerYüklə
287 01.04.2021-31009-21 Kompressor yağıYüklə
288 01.04.2021-31008-21-Hidravlik kompressor yağıYüklə
289 01.04.2021-31003-21-ingibirləşdirilmiş alüminium sulfatıYüklə
290 01.04.2021-29018-21 İnert materiallar mişar daşı daş qırıntısıYüklə
291 01.04.2021-29015-21-polad boruya olan telebatYüklə
292 01.04.2021-29013-21 Polietilen birlesmelerYüklə
293 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
294 01.04.2021-29011-21 Boya ve hellediciYüklə
295 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
296 01.04.2021-29004-21-propan,oksigen balonları ve asetilen generatoruYüklə
297 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
298 01.04.2021-25046-21 Elan- neft ceni V=2000 m3Yüklə
299 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzadilmaYüklə
300 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
301 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hisseleri telebatYüklə
302 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
303 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
304 01.04.2021-25046-21 Elan- neft ceni V=2000 m3Yüklə
305 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzaiılmaYüklə
306 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
307 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
308 01.04.2021-29011-21 Boya və hellediciYüklə
309 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
310 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
311 01.04.2021-25046-21 Elan- neft ceni V=2000 m3Yüklə
312 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzaiılmaYüklə
313 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
314 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hisseleri telebatYüklə
315 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
316 01.04.2021-29011-21 Boya və hellediciYüklə
317 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
318 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
319 01.04.2021-25046-21 Elan- neft cəni V=2000 m3Yüklə
320 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzaiılmaYüklə
321 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
322 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hisseleri telebatYüklə
323 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
324 01.04.2021-29011-21 Boya və həllediciYüklə
325 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
326 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
327 01.04.2021-25046-21 Elan- neft çəni V=2000 m3Yüklə
328 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzadılmaYüklə
329 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
330 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hissələri tələbatYüklə
331 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
332 01.04.2021-29011-21 Boya və həllediciYüklə
333 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
334 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
335 01.04.2021-25046-21 Elan- neft çəni V=2000 m3Yüklə
336 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzadılmaYüklə
337 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
338 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hissələri tələbatYüklə
339 31.03.2021-38005-21 Manometr və termometrlər (uzadılma)Yüklə
340 31.03.2021-38005-21 qəbulediciyə olan tələbatYüklə
341 29.03.2021-28.019-20 Soapstok qətranına (Qossipol) olan tələbatYüklə
342 29.03.2021-25049-21-müxtəlif anodlara olan tələbatYüklə
343 29.03.2021-29007-21-polad borulara olan tələbatYüklə
344 29.03.2021-11016AM-21 Elektrik mallarıYüklə
345 29.03.2021 - 29014-21 - Poçt xidmətləriYüklə
346 19.03.2021-32007-21 paronit, kipləşdirici və ftoroplastlara olan tələbatYüklə
347 18.03.2021-32002-21-avtomatik açarlara, birləşdirici, sonluq muftalar və mis ucluqlara olan tələbatYüklə
348 18.03.2021-26083-20.Elan-Elektrik cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
349 18.03.2021-26075-20.Elan-Mal-materiallar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
350 18.03.2021-26008-21.Elan-Şlanqlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
351 18.03.2021-25014-21-Elan inert materiallar LOT-3Yüklə
352 16.03.2021-25031-21 Elan Sosial Tipli mallarYüklə
353 15.03.2021 -13003TX-21 - Energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriYüklə
354 15.03.2021 20001-21 x-rayYüklə
355 15.03.2021-11017AM-21 DX Qizdirici ten ve filterYüklə
356 12.03.2021-38007-21 Ferdi muhafize vasiteleriYüklə
357 12.03.2021-26072-20-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
358 12.03.2021-25030-21 Elan -KB-308 markalı qülləli kranYüklə
359 12.03.2021-11012AM-21 MS-20 Yağ -vaxtın uzadılmasıYüklə
360 12.03.2021-23006-21 Elan- GSM modemYüklə
361 12.03.2021-26016-21.Elan-Qazma baltalariYüklə
362 12.03.2021-26011-21.Elan-Qoruyucu borularYüklə
363 12.03.2021-11008AM-21-elektrik mallarıYüklə
364 10.03.2021-25030-21 Elan -KB-308 markalı qülləli kran.docxYüklə
365 10.03.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
366 05.03.2021-22001TX-21-UPS qurğularında təmir təftişsazlama və illik xidmət işləri (uzatma)Yüklə
367 05.03.2021-25018-21 muxtelif qalınlıqlı polad borulara olan telebatYüklə
368 05.03.2021-26015-21-Sintetik yağ və yapışqanYüklə
369 05.03.2021-29010-21 manometrlere olan telebatYüklə
370 05.03.2021-37002-AM21 FMV ve xususi geyimYüklə
371 04.03.2021-25027-21 Elan -Müxtəlif nasos və gərginlik tənzimləyicisi.docxYüklə
372 04.03.2021-26015-21.Elan-Sintetik yağ və yapışqanYüklə
373 04.03.2021-13003-21 Elan -ehtiyat hisseleri-uzadilmaYüklə
374 04.03.2021-25008-21 Elan( Hava kompressorlari)Yüklə
375 03.03.2021-29006-21 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saat - Müddətin uzadılmasıYüklə
376 03.03.2021-25163-20 Elan- but daşı və çay yatağı materialıYüklə
377 03.03.2021-11010AM-21 -Nasos Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
378 01.03.2021-32005-21-sənaye qazlarına olan tələbatYüklə
379 01.03.2021-38005-21 Manometr və termometrlərYüklə
380 01.03.2021-38004-21 AntifirzYüklə
381 01.03.2021-38003-21 AkkumlyatorlarYüklə
382 01.03.2021-38002-21 GEFEN İP QəbulediciYüklə
383 01.03.2021-38001-21 mətbəx üçün yanğınsöndürmə balonlarıYüklə
384 26.02.2021-29002 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
385 26.02.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
386 26.02.2021-25019-21 polad vərəqələrYüklə
387 26.02.2021-25017-21 57-89mm borularYüklə
388 26.02.2021-25005-21 boru 219mmYüklə
389 25.02.2021-26014-21.Elan-İdarəetmə blokuYüklə
390 25.02.2021-25155-20 325mm-lik borular uzadılmaYüklə
391 25.02.2021-25127-20 Polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
392 25.02.2021-25009-21 Elan - Uzatma (Boyavuran və qumşırnaq aparatları)Yüklə
393 25.02.2021-10002-21-Qəzet və JurnallarYüklə
394 24.02.2021-26072-20.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
395 24.02.2021-25036-21 Elan - Beton üçün qatqı məhlullarıYüklə
396 19.02.2021-26075-20.Elan-Mal-materiallarYüklə
397 18.02.2021-26084-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
398 18.02.2021-32002-21-avtomatik açarlara (LOT-1), birləşdirici, sonluq muftalar...Yüklə
399 18.02.2021-32003-21-fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
400 18.02.2021-26010-21.Elan-SementYüklə
401 18.02.2021-25025-21 Müxtəlif polad borularYüklə
402 18.02.2021-11015AM-21 (köhnə 11106AM-20) Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
403 18.02.2021-26003-21.Elan-Laboratoriya cihazlarıYüklə
404 18.02.2021-26083-20.Elan-Elektrik cihazlarıYüklə
405 17.02.2021-25145-20 Elan (Miller ehtiyat hissələri) UzatmaYüklə
406 17.02.2021-25016-21 Elan (havalandırma mal-materiallar)Yüklə
407 17.02.2021-29003-21 Akkumulyator, yanacaq filteri, kontaktor - Müddətin uzadılması ...Yüklə
408 17.02.2021-29006-21 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saat - Müddətin uzadılmasıYüklə
409 17.02.2021-28.012-20 Elan-Yag tursusuYüklə
410 17.02.2021-22009-20-Metrologiya mallarına tələbatYüklə
411 15.02.2021-26008-21.Elan-ŞlanqlarYüklə
412 15.02.2021-26082-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
413 15.02.2021-29008 - 21 - qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
414 12.02.2021 - 38023-20 Səs asqı sisteminə xidmətYüklə
415 12.02.2021-23005-21 -Kompyüterlərin satınalınmasıYüklə
416 12.11.2021-11012AM-21 MS-20 sürtkü yağının satınalınmasıYüklə
417 12.11.2021-25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
418 12.02.2021-28.019-20 Soapstok qətranına (Qossipol) olan tələbatYüklə
419 11.02.2021-25014-21 Elan inert materiallarYüklə
420 11.02.2021-25020-21-müxtəlif növ və ölçülü aksessuarlarYüklə
421 11.02.2021-31001-21 Elan PE örtükYüklə
422 11.02.2021-20002-21 ayaqqıbılar və qısaboğaz çəkmələrin tələbatıYüklə
423 11.02.2021-25015-21 abraziv materialına olan tələbatYüklə
424 10.02.2021 - 22006TX-20 Qaynaq aqreqatlarında texniki xidmət işləri (uzatma)Yüklə
425 10.02.2021 - 22005TX-20 Dizel generatorlarda diaqnostika və proqram təminatı işləri (uzatma)Yüklə
426 10.02.2021-25004-21 Elan Müxtəlif mal-materiallarYüklə
427 10.02.2021-29001 - 21 - müxtəlif avadanlıqlara və detektor siqnalizatorlara olan tələbatYüklə
428 10.02.2021-26076-20.Elan-Diafraqmalar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
429 09.02.2021-12001-21 Geofiziki kabelYüklə
430 09.02.2021-25026-21 Elan - emulsiyaYüklə
431 09.02.2021-28025-20- Qazanxana-avadanlıqlara olan tələbatYüklə
432 09.02.2021-29002 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
433 05.02.2021-25003-21-Avtomatik jalüz qapıYüklə
434 04.02.2021-23004-21 Elan-RadioavadanlıqlarYüklə
435 04.02.2021-13006-21-plomblara olan tələbatYüklə
436 02.02.2021-28024-20-mal-materiallara olan tələbatYüklə
437 02.02.2021 - 22004TX-20 - Tezlik çeviricilərinin təmiri və sazlanması işləri (uzatma)Yüklə
438 01.02.2021-38015-20 DMX sürücülərinin təmiri (uzadılma)Yüklə
439 29.01.2021-25007-21 Elan -Vibroçəkiclərə tələb olunan ElastamerlərYüklə
440 28.01.2021-29009-21-qaynaq aqreqatı və generatorlar, Hava kompressoru, Plastik qaynaq aparatlarına olan tələbatYüklə
441 27.01.2021-26082-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
442 27.01.2021-26005-21.Elan-Barit (BaSO4)Yüklə
443 27.01.2021-30001-21-Yanğınsöndürmə vasitələrinə olan tələbatYüklə
444 27.01.2021-30002-21-nişanlara olan tələbatYüklə
445 27.01.2021-25119-20 Qapalı metal profillərYüklə
446 27.01.2021-25146-20 Metal profillərYüklə
447 27.01.2021-25011-21-Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
448 27.01.2021-25010-21-Müxtəlif növ elektrik kabelləriYüklə
449 26.01.2021-25163-20 Elan but daşı və çay yatağı materialıYüklə
450 26.01.2021-29006-21 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saatYüklə
451 26.01.2021-29003-21 Akkumulyator, yanacaq filteri, kontaktorYüklə
452 26.01.2021 - 22001TX-21 - UPS qurğularında təmir, təftiş,sazlama və illik xidmət işləriYüklə
453 25.01.2021-13002-21 Elan-mexaniki avadanlıqlarYüklə
454 25.01.2021-13003-21 Elan-ehtiyat hissələriYüklə
455 25.01.2021-13001-21 Elan-akkumlyatorlarYüklə
456 25.01.2021-11015AM-21 (köhnə 11106AM-20) Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
457 22.01.2021-31021-20-Elan İşıqlandırma üçün elektrik mallarına açıq müsabiqəYüklə
458 22.01.2021-30008-20-Elektrik mal-materialları və ləvazimatlara olan tələbat- uzadılmaYüklə
459 22.01.2021-26072-20.Elan-Mexaniki emal alətləriYüklə
460 22.01.2021-26071-20.Elan-Dalma nasosu-UzadılmaYüklə
461 22.01.2021-25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
462 21.01.2021-26085-20.Elan-Sementləmə və bufer reagentləriYüklə
463 21.01.2021-26078-20.Elan-Klapan dəstiYüklə
464 21.01.2021-25155-20 325mm-lik borularYüklə
465 21.01.2021-11135 AM-20 Xüsusi geyimlərin tələbatıYüklə
466 21.01.2021-25009-21 Elan (Boyavuran və qumşırnaq aparatları)Yüklə
467 19.01.2021-25127-20 Polad boru birləşmələriYüklə
468 19.01.2021-38022-20 Elan - FilterlərYüklə
469 18.01.2021-29028 - 20 - sənaye qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
470 18.01.2021-29005-21 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
471 18.01.2021-28025-20 Elan- qazanxanaYüklə
472 18.01.2021-25142-20-Müxtəlif növ elektrik malları-uzatmaYüklə
473 15.01.2021-25145-20 Miller ehtiyat hissələriYüklə
474 14.01.2021-31016-20-Yanğınsöndürmə ləvazimatlarıYüklə
475 14.01.2021-23003-21 AkkumulyatorlarYüklə
476 14.01.2021-28014-20 yeməkxanada avadanlıqların təmir işləri üçün tələb olunan mal-materiallarYüklə
477 12.01.2021-31005-20 Elan- Maye xlorYüklə
478 12.01.2021-29002 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
479 11.01.2021-22009-20-Metrologiya mallarına tələbatYüklə
480 07.01.2021-28024-20- mal-materiallara olan tələbatYüklə
481 06.01.2021-14002-20-Siyirtmə və klapanlara olan tələbatYüklə
482 06.01.2021-14001-20-xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
483 06.01.2021-26077-20.Elan-Yanğınsöndürmə ləvazimatlarıYüklə
484 06.01.2021-23002-21 Elan PlanşetlərYüklə
485 06.01.2021-23001-21 Elan - FirewallYüklə
486 06.01.2021-12005-20 Tub Pancher(uzadilma)Yüklə
487 06.01.2021-10009-20 -müxtəlif tipli elektrik mallarına olan tələbat- uzadılmaYüklə
488 05.01.2021-26076-20.Elan-DiafraqmalarYüklə
489 05.01.2021-22005TX-20 - dizel generatorlarda proqram təminatı və diaqnostika işləriYüklə
490 05.01.2021 - 22006TX-20 - Qaynaq aqreqatlarında texniki xidmət işləriYüklə
491 30.12.2020-25142-20 Müxtəlif növ elektrik malları-(uzatma)Yüklə
492 29.12.2020-25161-20-Elan (cilalayıcı və kəsici daşlar )Yüklə
493 28.12.2020-10010-20-karguzarliqYüklə
494 28.12.2020-26082-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
495 25.12.2020-25163-20-but daşı və çay yatağı materialıYüklə
496 25.12.2020-26070-20.Elan-Ləngidici reagentlər (Uzadılma)Yüklə
497 25.12.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
498 25.12.2020-26071-20.Elan-Dalma nasosu-UzadılmaYüklə
499 23.12.2020 - 22004TX-20 - Tezlik çeviricilərinin təmiri və sazlanması işləriYüklə
500 23.12.2020-30007-20-Elektrik kabel məmulatlarına olan tələbatYüklə
501 23.12.2020-32001-21 ləvazimatlar və ölçü cihazlarıYüklə
502 22.12.2020 -38015-20 - DMX sürücülərinin təmiriYüklə
503 21.12.2020-25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
504 29028 - 20 Elan Sənaye qaz sayğaclarıYüklə
505 Elan 30008-20 Elektrik mallarıYüklə
506 11134AM-20 İdarəetmə stansiyası ELAN Yüklə
507 25122-20 Müxtəlif borular uzadılma 3Yüklə
508 23012-21 Xüsusi geyim dəvətYüklə
509 23011-20 Elan Soyutma sistemiYüklə
510 Elan 21003-20 Ağac və gül kollarıYüklə
511 25148-20 Elan (Boyavuran və qumşırnaq aparatlarının ehtiyat hissələri)Yüklə
512 Elan Az № 12002-20 Geofiziki kabelYüklə
513 31005-20 Elan Maye xlorYüklə
514 29034-20 Əl aləti - bel - uzadılmaYüklə
515 29033-20 Müxtəlif təyinatlı tikinti malları - uzadılmaYüklə
516 29032-20 Mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələr -uzadılmaYüklə
517 10009-20 Elan elektrik malları1Yüklə
518 23010-20 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
519 25133-20 Elan PE boru qofralı boru və PE boru birləşmələriYüklə
520 25119-20 Elan Qapalı metal profilləriYüklə
521 25146-20 Elan Metal profillərYüklə
522 25145-20 Elan (Miller ehtiyat hissələri)Yüklə
523 10009-20 Elan elektrik mallarıYüklə
524 31022-20 Elan SeolitYüklə
525 26068-20 Elan Sürtkü yağlarıYüklə
526 28020-20 Elan Mərkəzləşdirilmiş mətbəəYüklə
527 31020-20 Elan köpük əmələgətirən mayeYüklə
528 26073-20 Elan Qazma nasoslarının ehtiyyat hissələriYüklə
529 26070-20 Elan Ləngidici reagentlər uzadılmaYüklə
530 26064-20 Elan Ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
531 11106AM-20 Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələri ELAN Yüklə
532 25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
533 25117-20 Elan Sendviç panelYüklə
534 25135-20 Elan - Profnastil və şurupYüklə
535 07.12.2020 - 22002TX-20 - Yanğınsöndürmə balonlarının təmiri və yenidən doldurulması xidmətiYüklə
536 03.12.2020 - 32001TX-20 - elektrik avadanlıqları və qurğuları üçün texniki xidmət, sınaq-sazlama və təmir işləriYüklə
537 12.02.2020-12003-20 Perforasiya sistemiYüklə
538 12.02.2020-12004-20 ZPKS-Aksessuarlara olan tələbatYüklə
539 12.02.2020-25122-20 Müxtəlif borular uzadılma 2Yüklə
540 01.12.2020-12005-20 Tub PancherYüklə
541 30.11.2020 - 25139-20 NÖC və avtomatika vasitələrinin və avtomatik yanğın siqnalizasiya sistemiYüklə
542 30.11.2020-29032-20 mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələr -uzadılmaYüklə
543 30.11.2020-29033-20 müxtəlif təyinatlı tikinti malları - uzadılmaYüklə
544 30.11.2020-29034-20 Əl aləti - bel - uzadılmaYüklə
545 30.11.2020-11119AM-20 Ehtiyyat hissələriYüklə
546 30.11.2020-29028 - 20 - sənaye qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
547 30.11.2020-25123-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlər uzadılma LOT-2Yüklə
548 30.11.2020-11135 AM-20 Xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
549 27.11.2020-10008-20 Xilasedici jiletYüklə
550 26.11.2020-38014-20 Elan - Nasoslar və nasos paneliYüklə
551 25.11.2020-29015-20 Hava kompressoru (Lot 2) və üzrə Plastik qaynaq aparatlarına (Lot 3) olan tələbat3)Yüklə
552 25.11.2020-29025-20- Qaz sayğacları üçün plomb və məftillərə olan təlabatYüklə
553 25.11.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
554 25.11.2020-25133-20 Elan - PE boru, qofralı boru və PE boru birləşmələri satın alınmasıYüklə
555 24.11.2020-11127AM-20 dalma nasoslarıYüklə
556 24.11.2020-26071-20.Elan-Dalma nasosuYüklə
557 23.11.2020-37048-AM20 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlama işlərinin yerinə yetirilməsi xidmətləriYüklə
558 23.11.2020-25122-20 Müxtəlif borular uzadılmaYüklə
559 23.11.2020 - 30002-ƏT-20 Kolonların əsaslı təmiri (uzatma)Yüklə
560 20.11.2020-25132-20-Elan (xüsusi geyim və FMV )Yüklə
561 20.11.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
562 20.11.2020-37049-AM20 izolyasiya materiallarıYüklə
563 20.11.2020-37050-AM20 yüksək təyziqli mühitlərdə araqatları kimi istifadə oluna bilinən materiallarYüklə
564 18.11.2020-11096 AM-20-Castrol T-46” yağına tələbatYüklə
565 17.11.2020-29025-20-Sayğac plombu və məftili-Müddətin uzadılmasıYüklə
566 17.11.2020-29027-20 LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saat- Müddətin u...Yüklə
567 16.11.2020-25142-20-Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
568 16.11.2020-25064-20 Elan - Texniki qazlarYüklə
569 12.11.2020-25107-20 Elan (ÖV yoxlama sınaq işləri)Yüklə
570 12.11.2020-26063-20.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
571 12.11.2020-29022-20 - klapanlar, klapan ştoklarYüklə
572 12.11.2020-10007-20 Xüsusi geyim və FMVYüklə
573 12.11.2020-25112-20-Oksigen və maye qaz şlanqıYüklə
574 12.11.2020-26069-20.Elan-Tal kanatYüklə
575 10.11.2020-10006-20 DirsəklərYüklə
576 06.11.2020-29026-20-Karbidə olan tələbatYüklə
577 06.11.2020-26062-20.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
578 06.11.2020-26070-20.Elan-Ləngidici reagentlərYüklə
579 06.11.2020-25136-20 Elan- mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
580 05.11.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
581 04.11.2020-32008-20 kimyəvi reaktivlər, alətlər, ölçü cihazları və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
582 04.11.2020-30006-20-paranit və kipgəc dolduruculara olan tələbatYüklə
583 04.11.2020-30005-20-NaCl duzuna olan tələbatYüklə
584 03.11.2020-11106AM-20 Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
585 03.11.2020-29028 - 20 - qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
586 03.11.2020-29029-20-Polad siyirtmələr (lot 1) və Çevirici rəzələrə ( lot 2) olan tələbatYüklə
587 30.10.2020-32008-20 keyfiyyətə nəzarət laboratoriyasıYüklə
588 30.10.2020-11110AM-20 - Yanğın söndürmək üçün köpük yaradan konsentrat tələbatYüklə
589 30.10.2020- 29001ƏT - Asfalt işləri - uzatmaYüklə
590 30.10.2020-25135-20 Elan - Profnastil və şurupYüklə
591 30.10.2020-25120-20 Polad boru 168x6mm uzadılmaYüklə
592 29.10.2020-25117-20- Sendviç panelYüklə
593 28.10.2020-29034-20 Əl aləti - belə olan tələbatYüklə
594 28.10.2020-29033-20 müxtəlif təyinatlı tikinti mallarıYüklə
595 28.10.2020-29032-20 mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələrYüklə
596 28.10.2020-29031-20 Elektrik mallarıYüklə
597 28.10.2020-25130-20-Kompüter şəbəkəsinin və internet sisteminin çəkilməsi, və ərazinin hasarlanması üçün tələbatYüklə
598 27.10.2020-26063-20.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
599 27.10.2020-25124-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
600 27.10.2020-25123-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
601 27.10.2020-29015-20 - Lot 1 Qaynaq aqreqatı və generatorlar, Lot 2 Hava kompressoruYüklə
602 27.10.2020-29027-20 LOT-1 Qaz filterləri LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisi 6...Yüklə
603 27.10.2020-25133-20 Elan - PE boru, qofralı boru və PE boru birləşmələri satın alınmasıYüklə
604 23.10.2020-25125-20 Elan- inert materiallarYüklə
605 23.10.2020-25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılması 3Yüklə
606 23.10.2020-12008-20 ölçmə vastilərinin dövrü yoxlanmasıYüklə
607 22.10.2020-22004-20-Qaz təzyiq tənzimləyiciləriYüklə
608 22.10.2020-23009-20- Təşkilatı texnikaYüklə
609 22.10.2020-25122-20 Müxtəlif borularYüklə
610 19.10.2020-29027-20 LOT-1 Qaz filterləri LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisiYüklə
611 19.10.2020-29024-20 -polad əymələrə olan tələbatYüklə
612 19.10.20.20-29025-20-Qaz sayğacları üçün plomb və məftillərə olan təlabatYüklə
613 19.10.2020 - 30002-ƏT-20 Kolonların əsaslı təmiri (uzatma)Yüklə
614 19.10.2020-11036AM-20 LOT-1 baltalarYüklə
615 16.10.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
616 16.10.2020-26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
617 16.10.2020-25109-20 Elan - Qaynaq kabelləri və qaynaq kabel birləşdiricisiYüklə
618 16.10.2020-29022-20 - ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
619 14.10.2020-26062-20.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
620 14.10.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
621 14.10.2020-22008-20-Elan -Konvertor və akkumlyatorYüklə
622 09.10.2020 - 31006-Tİ-2020- Xidmət işləri - (uzadılma)Yüklə
623 08.10.2020-11114AM-20Elan-quru qaz kipkəcləri-uzadılmaYüklə
624 08.10.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri uzadılmaYüklə
625 08.10.2020-29030-20 - tənzimləyici xətlərə (СОЛ) olan tələbatYüklə
626 08.10.2020-23008-20 Elan -KameralarYüklə
627 07.10.2020-12001-20 Lot-3 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri (uzadılma)Yüklə
628 07.10.2020- 29001ƏT - Asfalt işləri - uzatmaYüklə
629 06.10.2020-29019-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
630 06.10.2020-25112-20 Elan - Oksigen və maye qaz şlanqıYüklə
631 02.10.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
632 02.10.2020-23007-20 Elan Helium qazıYüklə
633 01.10.2020 - Elan - 25120-20 Polad boru 168x6mmYüklə
634 30.09.2020 - 29026-20 Elan - KarbidYüklə
635 30.09.2020 - 11051AM-20 Elan - Nasos Kompressor BorularıYüklə
636 28.09.2020 - 25110-20 Elan - Müxtəlif materialların satın alınmasıYüklə
637 28.09.2020 - 31006-Tİ-2020- Xidmət işləriYüklə
638 24.09.2020 - 23006-20 Elan Kartriclər AzneftYüklə
639 24.09.2020 - 25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
640 23.09.2020 - 29023-20 - Yanğınsöndürmə balonlarının təkrar doldurulması xidmətiYüklə
641 24.09.2020 - 29022-20 - tənzimləyicilərin (RDQ, RDUK) ehtiyat hissələriYüklə
642 22.09.2020 - 26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
643 18.09.2020 - 11114AM-20 Elan - Quru qaz kipkəcləriYüklə
644 17.09.2020 - 26063-20.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
645 15.09.2020 - Elan 22005-20 xüsusi geyimlərYüklə
646 14.09.2020 - 28014-20 Elan -yemekxanaYüklə
647 14.09.2020 - 30001ƏT- Kolonların əsaslı təmiriYüklə
648 11.09.2020-13015-20 Elan-BoyalarYüklə
649 10.09.2020-29014-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
650 10.09.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik malları- uzadılmaYüklə
651 10.09.2020-22004-20-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
652 10.09.2020-22006-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan tələbatYüklə
653 10.09.2020-22008-20-Konvertor və akkumlyatorYüklə
654 10.09.2020-22007-20-Akkumlyatorlara olan tələbatYüklə
655 09.09.2020-22003-20-Boyalara olan tələbatYüklə
656 07.09.2020-26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
657 07.09.2020-25103-20 Elan Taxta və fanerYüklə
658 07.09.2020-25104-20 Elan Qapaqlı cəbhə sistemi və izosistemli alüminium qapıYüklə
659 07.09.2020-25105-20 Elan -Otaq qapılarıYüklə
660 07.09.2020-25102-20 -Avtomatik seksiyalı darvazaYüklə
661 07.09.2020-25106-20 Elan müxətlif mal-materiallar lot və santexnika materialları lot 2Yüklə
662 04.09.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləri (uzatma)Yüklə
663 04.09.2020-26062-20.Elan-Elektrik mallarıYüklə
664 04.09.2020-23002-20 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
665 04.09.2020-23003-20 Elan Lenel keçid sistemiYüklə
666 04.09.2020-23004-20-Şəbəkə mallarıYüklə
667 03.09.2020 - 29001ƏT - Asfalt işləriYüklə
668 03.09.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılar -(müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
669 03.09.2020-11051AM-20 nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
670 03.09.2020-25030-20-paslanmayan polad boru birləşmələrinə olan tələbatYüklə
671 02.09.2020-29017-20 - avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
672 02.09.2020-29020-20 - qaz tənzimləyici məntəqələrə və qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
673 01.09.2020-25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
674 01.09.2020 - 28009-TX20 - texniki xidmət və təmir işləriYüklə
675 29.08.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
676 29.08.2020-12001-20 -Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
677 28.08.2020- 37047-AM20 laboratoriya reagentləri, cihaz və aksesuarlarYüklə
678 28.08.2020-11036AM-20 2-ci Elan baltalar ( davam etdirilmə)Yüklə
679 27.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbat-uazılmaYüklə
680 28.06.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
681 24.08.2020-25079-20 sualtı kabelYüklə
682 21.08.2020 - 31005-TX-2020 Dəmir Yolunun təmiriYüklə
683 21.08.2020-25093-20 abraziv materialına olan tələbatYüklə
684 21.08.2020-25096-20 Elan künclüklərYüklə
685 21.08.2020-25097-20 şvellerlərə olan tələbatYüklə
686 21.08.2020-25079-20 -sualtı kabelYüklə
687 19.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar - uzadılma 2Yüklə
688 19.08.2020-20001-20-xidməti geyim formalarıYüklə
689 17.08.2020-29016-20-qaz kranlarına olan tələbatYüklə
690 17.08.2020-25041-20 Elan polad abrazivYüklə
691 13.08.2020-25082-20 Elek.mal.və naqil. İki sahilYüklə
692 13.08.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik mallarıYüklə
693 13.08.2020-29014-müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
694 11.08.2020-pre-kvalifikasiya prosedurunda iştirakYüklə
695 11.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar- uzadılmaYüklə
696 10.08.2020-25086-20 Elan (Dizel generatorları)Yüklə
697 10.08.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
698 10.08.2020-25085-20 Elan Sendviç panel daş yun tərkibliYüklə
699 10.08.2020-25089-20 Elan PVC qapı və pəncərəYüklə
700 10.08.2020-29017-20-avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
701 10.08.2020-29020-20 - açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
702 10.08.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklər Vaxtın uzadılmasıYüklə
703 10.08.2020-28014-20 yemekxana avadanlıqlarıYüklə
704 07.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbatYüklə
705 06.08.2020-30002-TX-2020-Sazlama işləriYüklə
706 05.08.2020-31012-20-NŞ nasoslarYüklə
707 05.08.2020-11040AM-20 Xilasedici sallar Vaxtın uzadılmasıYüklə
708 05.08.2020-26060-20.Elan-Sürtkü yağı və süzgəclərYüklə
709 30.07.2020-11077AM-20 AkkumlyatorYüklə
710 30.07.2020-11051AM-20 NKB -nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
711 29.07.2020-25083-20 Elan müxətlif mal-materiallarYüklə
712 29.07.2020-25029-20 Polad boru 426x26mmYüklə
713 29.07.2020-31004-TX-2020 Hovuzların təmizlənməsiYüklə
714 29.07.2020-11095AM-20 AvadanlıqlarYüklə
715 27.07.2020-31011-Elan- NasoslarYüklə
716 24.07.2020-26059-20.Elan-Qazma nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
717 24.07.2020-Xidməti geyim formalarına olan tələbatYüklə
718 23.07.2020-31003TX-20 TBA-ların təmiriYüklə
719 23.07.2020-30003-TX-20-istilik avadamlıqlarına texniki xidmetYüklə
720 22.07.2020-22002-20-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
721 22.07.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
722 22.07.2020-11057AM-20 Zirehli kabel vaxtın uzadılmasıYüklə
723 20.07.2020-25080-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
724 17.07.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar ) uzatma1Yüklə
725 17.07.2020-125037-20 Polad boru 530x12mm uzadılma2Yüklə
726 16.07.2020-26056-20-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
727 16.07.2020-26057-20-Kimyəvi reagentlərYüklə
728 16.07.2020-25046-20 (LOT3) Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma2Yüklə
729 14.07.2020-11041AM-20 - Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
730 10.07.2020-11055AM-20 nasos ştanqlarına tələbatYüklə
731 10.07.2020-29011-20 - Müxtəlif ölçülü polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
732 07.07.2020-11087 AM-20-Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
733 07.07.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
734 07.07.2020-13008-20 Elan-mal materiallarYüklə
735 06.07.2020-35002-20 - AkumlyatorlarYüklə
736 04.07.2020-25071-20-Qarabağ yatağında müxtəlif xidmətlərin satın alınmasıYüklə
737 03.07.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm uzadılma 2Yüklə
738 03.07.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 FırçalarYüklə
739 03.07.2020-25053-20 Ayaqaltı elementləriYüklə
740 25.06.2020-25012-20-magnezium anodYüklə
741 18.06.2020-29013-20 ElanYüklə
742 16.06.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma1Yüklə
743 16.06.2020-11094AM-20 C-169 tipli kompressorları üçün tələb edilən quru qaz kipkəcləriYüklə
744 08.06.2020-37042-AM20-Osmos üçün filtirlər və dozalayıcı nasosların membranlarıYüklə
745 04.06.2020-Azneft_HərracYüklə
746 20.05.2020- 37041-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
747 20.04.2020 - 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
748 20.04.2020- 30004-20-açıq satınalma müsabqəsiYüklə
749 20.04.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar )Yüklə
750 20.04.2020-13004-20 Elan-mal materiallar - uzadilmaYüklə
751 20.04.2020-25037-20 Polad boru 530x12mm uzadılmaYüklə
752 17.04.2020-25058-20 müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
753 16.04.2020-az-21002-20-vakuum açarının alınması və quraşdırılmasıYüklə
754 16.04.2020-37040-AM20 Kimyəvi maddələr, vaxtın uzadılmasıYüklə
755 16.04.2020-25050-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
756 16.04.2020-25012-20 maqnezium əsaslı qalvanik anoda olan tələbatYüklə
757 16.04.2020--31002-TX-2020 Etilen-polietilen Zavodu təmir işləriYüklə
758 16.04.2020-22006-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
759 14.04.2020-28040-19 kesici aletYüklə
760 14.04.2020-22009-20 -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
761 14.04.2020-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
762 13.04.2020-25053-20 Ayaqaltı eleimentləriYüklə
763 13.04.2020-25023-20 Elan Süni ot və rezin örtüyüYüklə
764 13.04.2020-25054-20-Elan müx. mal-materiallarYüklə
765 09.04.2019-29008-20 LOT-2 Fırçalar - Müddətin uzadılmasıYüklə
766 09.04.2019-29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
767 09.04.2019-13002-ƏT-20 - Çənlərin əsaslı təmiriYüklə
768 09.04.2019-30003-TX-20 - İstilik avadanlıqlara texniki xidmət və təmir işləri-vaxtın uzadılmasıYüklə
769 08.04.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
770 08.04.2020-25049-20- metal profilYüklə
771 08.04.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
772 07.04.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu) uzatmaYüklə
773 06.04.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarıYüklə
774 06.04.2020-25028-20 polad boru 530x14 mm uzadılmaYüklə
775 06.04.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları)Yüklə
776 06.04.2020-30003-20-İlnavari BoruYüklə
777 06.04.2020-30001-20 -AlətYüklə
778 06.04.2020-30002-20-Tikinti mallariYüklə
779 03.04.2020-25018-20-məişət malları və yataq dəstiYüklə
780 03.04.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
781 03.04.2020-22002-20-Izolasiya lenti.docxYüklə
782 03.04.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
783 02.04.2020-13003TX-20 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə (NMÖS) texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
784 02.04.2020-37038-AM20-Azot kompressorunun ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
785 30.03.2020-22002-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
786 30.03.2020- 37040-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
787 30.03.2020-11008AM-20 akumlyator batareyaları və qidalandırıcılara olan tələbat-(vaxtin dəyişdirilməsi)Yüklə
788 30.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
789 30.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
790 30.03.2020-29012-20 elektrik alət və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
791 30.03.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
792 19.03.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
793 19.03.2020-25037-20 Polad boru 530x12mmYüklə
794 18.03.2020-25042-20 Elan (Qaynaq aparatları)Yüklə
795 18.03.2020-25019-20 Elan (Yanğınsöndürmə)Yüklə
796 18.03.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
797 18.03.2020-25041-20- polad abrazivYüklə
798 17.03.2020-11051AM-20 NKBYüklə
799 17.03.2020-11036AM-20 Elan baltalarYüklə
800 16.03.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləriYüklə
801 13.03.2020-11015AM-20 Vaxtınnın uzadılması - Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
802 13.03.2020-25013-20 Elan künclüklərYüklə
803 13.03.2020-25014-20 Elan şvellerYüklə
804 13.03.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
805 13.03.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
806 12.03.2020-29008-20 LOT-1 Boya və həlledici, LOT-2 FırçalarYüklə
807 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodYüklə
808 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodeYüklə
809 12.03.2020-13004-20 Elan-mal materiallarYüklə
810 12.03.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
811 12.03.2020-29004-20-İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
812 10.03.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınması- uzadilmaYüklə
813 10.03.2020-29010-20 çuqun əyməyə (Lot 1) və müxtəlif ölçülü polad əymələrə (lot 2) olan tələbatYüklə
814 06.03.2020-11055AM-20 nasos ştanqları və ştanq muftalarına tələbatYüklə
815 06.03.2020-31001-TX-2020 mühərrikin təmiriYüklə
816 05.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
817 05.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
818 05.03.2020-37038-AM20 elan Azot kompressorunun ehtiyyat hissələriYüklə
819 04.03.2020-.29009-20 Elan Laqonda daşıYüklə
820 04.03.2020-25011-20 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
821 04.03.2020-11059AM-20 elan- elektrik dalma mühərrikləriYüklə
822 04.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
823 04.03.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm izolyasiyalıYüklə
824 04.03.2020-26010-20-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
825 03.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
826 03.03.2020-25018-20 Elan məişət malları və yataq dəstiYüklə
827 03.03.2020 - 22001ƏT - 19 - (EKM) qurğularının və QPS-nin xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləri - uzYüklə
828 02.03.2020-11006AM-20 (LOT-3)-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
829 28.02.2020-11057AM-20 Zirehli kabelYüklə
830 28.02.2020-29004-20 -İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatı-uzadılmaYüklə
831 27.02.2020-26029-20-Başmaq və əks klapanlarYüklə
832 27.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
833 27.02.2020-29002-20 PE birləşmələrYüklə
834 27.02.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu)Yüklə
835 27.02.2020-22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
836 25.02.2020 - 30 TX 0002 - Sazlama işləriYüklə
837 25.02.2020-25245-19 Elan müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
838 25.02.2020-11050AM-20 Natrium hipoxloridYüklə
839 25.02.2020-25010-20-Xüsusi izolyasiyalı kabelə olan tələbatYüklə
840 25.02.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
841 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
842 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
843 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
844 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
845 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
846 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
847 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
848 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
849 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
850 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
851 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
852 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
853 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
854 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
855 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
856 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
857 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
858 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
859 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
860 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
861 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
862 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
863 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
864 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
865 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
866 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
867 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
868 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
869 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
870 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
871 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
872 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
873 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
874 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
875 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
876 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
877 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
878 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
879 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
880 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
881 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
882 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
883 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
884 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
885 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
886 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
887 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
888 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
889 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
890 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
891 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
892 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
893 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
894 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
895 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
896 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
897 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
898 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
899 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
900 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
901 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
902 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
903 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
904 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
905 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
906 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
907 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
908 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
909 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
910 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
911 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
912 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
913 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
914 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
915 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
916 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
917 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
918 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
919 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
920 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
921 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
922 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
923 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
924 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
925 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
926 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
927 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
928 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
929 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
930 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
931 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
932 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
933 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
934 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
935 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
936 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
937 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
938 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
939 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
940 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
941 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
942 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
943 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
944 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
945 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
946 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
947 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
948 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
949 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
950 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
951 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
952 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
953 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
954 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
955 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
956 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
957 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
958 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
959 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
960 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
961 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
962 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
963 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
964 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
965 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
966 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
967 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
968 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
969 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
970 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
971 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
972 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
973 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
974 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
975 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
976 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
977 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
978 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
979 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
980 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
981 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
982 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
983 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
984 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
985 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
986 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
987 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
988 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
989 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
990 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
991 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
992 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
993 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
994 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
995 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
996 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
997 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
998 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
999 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1000 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
1001 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
1002 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
1003 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1004 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1005 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
1006 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
1007 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
1008 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
1009 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
1010 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
1011 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1012 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
1013 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1014 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1015 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1016 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1017 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
1018 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
1019 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
1020 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
1021 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
1022 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
1023 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
1024 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
1025 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1026 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
1027 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
1028 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
1029 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1030 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
1031 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
1032 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1033 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
1034 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1035 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
1036 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
1037 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
1038 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
1039 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
1040 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
1041 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
1042 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
1043 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
1044 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
1045 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
1046 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
1047 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
1048 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
1049 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1050 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
1051 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
1052 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
1053 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
1054 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
1055 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
1056 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
1057 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
1058 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
1059 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
1060 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
1061 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
1062 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
1063 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
1064 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1065 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
1066 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1067 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
1068 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
1069 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
1070 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
1071 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
1072 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
1073 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
1074 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
1075 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
1076 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
1077 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
1078 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
1079 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1080 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
1081 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
1082 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1083 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
1084 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
1085 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
1086 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
1087 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
1088 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
1089 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1090 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
1091 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
1092 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
1093 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
1094 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
1095 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1096 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
1097 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
1098 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
1099 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
1100 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
1101 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
1102 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1103 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1104 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
1105 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
1106 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
1107 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1108 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
1109 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1110 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1111 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
1112 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
1113 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
1114 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
1115 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
1116 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
1117 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
1118 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
1119 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
1120 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
1121 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
1122 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1123 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
1124 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1125 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
1126 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1127 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1128 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
1129 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1130 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
1131 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1132 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
1133 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
1134 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1135 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
1136 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
1137 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
1138 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
1139 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
1140 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1141 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
1142 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
1143 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
1144 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
1145 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
1146 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
1147 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1148 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
1149 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
1150 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
1151 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1152 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1153 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
1154 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
1155 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
1156 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1157 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
1158 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
1159 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
1160 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
1161 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
1162 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1163 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
1164 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
1165 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
1166 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
1167 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
1168 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
1169 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
1170 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
1171 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
1172 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
1173 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
1174 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1175 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
1176 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
1177 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1178 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
1179 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
1180 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
1181 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
1182 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
1183 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1184 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
1185 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
1186 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
1187 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
1188 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
1189 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
1190 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
1191 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
1192 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
1193 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
1194 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
1195 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
1196 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
1197 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
1198 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
1199 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
1200 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
1201 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
1202 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1203 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
1204 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
1205 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
1206 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
1207 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1208 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
1209 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
1210 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
1211 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1212 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
1213 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1214 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1215 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
1216 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
1217 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1218 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
1219 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
1220 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
1221 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
1222 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
1223 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
1224 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
1225 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
1226 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
1227 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
1228 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
1229 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
1230 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
1231 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
1232 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
1233 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
1234 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
1235 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
1236 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
1237 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
1238 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
1239 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
1240 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
1241 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
1242 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
1243 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
1244 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
1245 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
1246 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
1247 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
1248 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1249 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
1250 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
1251 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
1252 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1253 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
1254 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
1255 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
1256 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
1257 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
1258 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
1259 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
1260 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
1261 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
1262 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
1263 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
1264 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1265 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
1266 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
1267 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
1268 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
1269 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1270 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
1271 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1272 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
1273 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
1274 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
1275 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
1276 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
1277 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
1278 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
1279 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
1280 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
1281 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1282 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
1283 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
1284 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
1285 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
1286 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1287 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
1288 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
1289 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
1290 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
1291 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1292 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
1293 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
1294 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
1295 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
1296 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1297 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
1298 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
1299 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
1300 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
1301 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
1302 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
1303 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
1304 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
1305 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
1306 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
1307 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
1308 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1309 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
1310 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
1311 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
1312 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
1313 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
1314 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
1315 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
1316 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
1317 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
1318 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
1319 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
1320 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
1321 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
1322 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
1323 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
1324 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
1325 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1326 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
1327 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
1328 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
1329 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
1330 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
1331 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
1332 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
1333 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
1334 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
1335 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
1336 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
1337 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
1338 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
1339 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
1340 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
1341 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
1342 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
1343 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
1344 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
1345 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
1346 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
1347 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1348 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1349 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
1350 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
1351 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
1352 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
1353 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
1354 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1355 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
1356 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
1357 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
1358 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
1359 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
1360 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
1361 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
1362 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
1363 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
1364 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
1365 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
1366 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
1367 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
1368 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
1369 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
1370 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1371 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
1372 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
1373 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
1374 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
1375 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
1376 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
1377 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
1378 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
1379 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
1380 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
1381 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
1382 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
1383 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
1384 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
1385 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
1386 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1387 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
1388 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
1389 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
1390 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1391 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1392 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1393 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
1394 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1395 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1396 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
1397 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
1398 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
1399 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
1400 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
1401 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
1402 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
1403 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
1404 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
1405 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
1406 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
1407 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
1408 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
1409 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1410 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1411 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
1412 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1413 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1414 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
1415 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1416 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1417 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
1418 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
1419 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
1420 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
1421 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
1422 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
1423 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
1424 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
1425 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
1426 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
1427 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
1428 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
1429 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1430 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
1431 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
1432 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
1433 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1434 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
1435 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
1436 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
1437 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
1438 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
1439 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
1440 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
1441 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
1442 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
1443 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
1444 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
1445 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
1446 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
1447 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
1448 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
1449 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1450 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
1451 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
1452 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
1453 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
1454 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
1455 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
1456 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
1457 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
1458 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1459 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
1460 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
1461 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
1462 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
1463 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
1464 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
1465 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
1466 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1467 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
1468 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
1469 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
1470 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
1471 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
1472 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
1473 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
1474 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
1475 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
1476 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1477 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
1478 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
1479 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
1480 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1481 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1482 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
1483 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1484 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
1485 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
1486 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1487 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1488 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
1489 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
1490 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
1491 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
1492 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1493 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1494 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
1495 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
1496 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1497 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
1498 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
1499 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
1500 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
1501 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
1502 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
1503 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
1504 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
1505 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1506 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
1507 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
1508 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
1509 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
1510 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
1511 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
1512 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
1513 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
1514 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
1515 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
1516 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
1517 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
1518 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
1519 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
1520 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
1521 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
1522 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
1523 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1524 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
1525 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
1526 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
1527 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
1528 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
1529 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1530 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
1531 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1532 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
1533 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
1534 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1535 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
1536 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
1537 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1538 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
1539 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
1540 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
1541 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1542 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
1543 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
1544 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
1545 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
1546 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1547 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
1548 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
1549 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
1550 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
1551 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
1552 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1553 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
1554 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1555 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
1556 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1557 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
1558 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
1559 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
1560 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
1561 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
1562 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1563 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
1564 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
1565 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
1566 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1567 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
1568 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
1569 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
1570 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
1571 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
1572 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
1573 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1574 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1575 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
1576 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
1577 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
1578 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
1579 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
1580 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1581 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
1582 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1583 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
1584 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
1585 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1586 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
1587 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
1588 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
1589 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
1590 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
1591 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
1592 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1593 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
1594 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
1595 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
1596 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
1597 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
1598 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
1599 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
1600 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
1601 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1602 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
1603 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
1604 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
1605 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
1606 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
1607 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1608 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
1609 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1610 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1611 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
1612 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
1613 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
1614 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
1615 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1616 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
1617 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
1618 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
1619 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1620 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1621 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
1622 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
1623 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
1624 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
1625 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
1626 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
1627 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
1628 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
1629 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
1630 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
1631 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
1632 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
1633 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1634 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1635 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1636 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
1637 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
1638 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
1639 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
1640 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
1641 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
1642 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1643 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1644 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1645 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1646 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
1647 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
1648 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
1649 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
1650 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
1651 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
1652 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
1653 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
1654 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1655 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1656 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1657 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
1658 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
1659 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
1660 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
1661 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
1662 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
1663 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1664 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
1665 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
1666 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
1667 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
1668 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
1669 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
1670 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
1671 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
1672 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
1673 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
1674 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
1675 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
1676 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
1677 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1678 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1679 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1680 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1681 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
1682 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
1683 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
1684 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1685 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1686 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
1687 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1688 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
1689 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
1690 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
1691 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
1692 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
1693 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1694 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1695 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
1696 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
1697 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
1698 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
1699 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
1700 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
1701 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
1702 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
1703 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1704 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
1705 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
1706 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
1707 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
1708 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
1709 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
1710 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
1711 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1712 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
1713 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
1714 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
1715 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
1716 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1717 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
1718 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1719 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1720 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
1721 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
1722 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
1723 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
1724 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
1725 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
1726 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
1727 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
1728 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
1729 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1730 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
1731 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
1732 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
1733 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
1734 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
1735 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
1736 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
1737 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
1738 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1739 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
1740 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1741 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
1742 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
1743 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1744 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
1745 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
1746 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1747 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
1748 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
1749 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
1750 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
1751 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
1752 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1753 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
1754 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
1755 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
1756 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1757 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
1758 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
1759 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1760 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
1761 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
1762 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
1763 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
1764 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
1765 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1766 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
1767 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
1768 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
1769 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
1770 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
1771 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1772 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1773 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1774 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1775 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1776 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
1777 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1778 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
1779 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
1780 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
1781 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
1782 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
1783 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
1784 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
1785 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
1786 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
1787 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
1788 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
1789 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
1790 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
1791 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1792 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
1793 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1794 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
1795 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
1796 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1797 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1798 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
1799 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
1800 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1801 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1802 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
1803 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
1804 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
1805 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
1806 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1807 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1808 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
1809 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
1810 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
1811 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
1812 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
1813 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1814 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
1815 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
1816 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1817 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
1818 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1819 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1820 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
1821 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
1822 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
1823 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1824 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1825 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
1826 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1827 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1828 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
1829 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
1830 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
1831 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
1832 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1833 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
1834 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
1835 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
1836 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
1837 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
1838 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
1839 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
1840 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
1841 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
1842 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
1843 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1844 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1845 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1846 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1847 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
1848 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
1849 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
1850 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1851 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
1852 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1853 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
1854 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
1855 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
1856 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1857 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
1858 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
1859 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
1860 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1861 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
1862 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1863 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
1864 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
1865 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
1866 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
1867 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
1868 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
1869 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
1870 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
1871 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
1872 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
1873 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
1874 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
1875 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
1876 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
1877 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1878 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1879 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
1880 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1881 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
1882 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
1883 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1884 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
1885 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1886 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
1887 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
1888 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
1889 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1890 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
1891 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1892 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
1893 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1894 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
1895 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
1896 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
1897 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
1898 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
1899 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1900 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
1901 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
1902 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1903 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
1904 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1905 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1906 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1907 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1908 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1909 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1910 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1911 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1912 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1913 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1914 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1915 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1916 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1917 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1918 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1919 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1920 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1921 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1922 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1923 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1924 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1925 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1926 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1927 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1928 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1929 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1930 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1931 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1932 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1933 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1934 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1935 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1936 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1937 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1938 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1939 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1940 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1941 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1942 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1943 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1944 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1945 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1946 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1947 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1948 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1949 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1950 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1951 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1952 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1953 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1954 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1955 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1956 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1957 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1958 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1959 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1960 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1961 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1962 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1963 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1964 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1965 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1966 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1967 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1968 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1969 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1970 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1971 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1972 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1973 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1974 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1975 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1976 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1977 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1978 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1979 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1980 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1981 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1982 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1983 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1984 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1985 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1986 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1987 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1988 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1989 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1990 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1991 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1992 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1993 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1994 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1995 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1996 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1997 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1998 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1999 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
2000 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
2001 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
2002 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
2003 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
2004 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
2005 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
2006 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
2007 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
2008 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
2009 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
2010 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
2011 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
2012 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
2013 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
2014 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
2015 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
2016 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
2017 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
2018 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
2019 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
2020 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
2021 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
2022 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
2023 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
2024 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
2025 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
2026 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
2027 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
2028 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
2029 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
2030 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
2031 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
2032 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
2033 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
2034 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
2035 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
2036 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
2037 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
2038 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
2039 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
2040 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
2041 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
2042 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
2043 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
2044 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
2045 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
2046 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
2047 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2048 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
2049 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
2050 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
2051 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
2052 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
2053 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
2054 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
2055 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
2056 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
2057 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
2058 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
2059 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
2060 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
2061 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
2062 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
2063 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
2064 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
2065 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
2066 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2067 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
2068 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
2069 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
2070 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
2071 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
2072 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
2073 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
2074 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
2075 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2076 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
2077 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
2078 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
2079 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
2080 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
2081 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
2082 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
2083 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
2084 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
2085 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
2086 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
2087 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
2088 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
2089 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
2090 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
2091 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
2092 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
2093 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
2094 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
2095 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
2096 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
2097 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
2098 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
2099 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
2100 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
2101 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
2102 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
2103 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
2104 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
2105 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
2106 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
2107 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
2108 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
2109 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
2110 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
2111 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
2112 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
2113 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
2114 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
2115 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
2116 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2117 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
2118 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
2119 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
2120 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
2121 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
2122 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
2123 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
2124 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
2125 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
2126 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
2127 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
2128 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
2129 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
2130 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
2131 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2132 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
2133 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
2134 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
2135 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
2136 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
2137 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
2138 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
2139 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
2140 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
2141 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
2142 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
2143 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
2144 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
2145 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
2146 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
2147 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
2148 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
2149 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
2150 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
2151 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
2152 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
2153 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
2154 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
2155 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
2156 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
2157 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
2158 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
2159 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
2160 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
2161 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
2162 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
2163 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
2164 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
2165 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2166 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
2167 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
2168 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
2169 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
2170 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
2171 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
2172 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
2173 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
2174 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
2175 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
2176 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
2177 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
2178 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
2179 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
2180 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
2181 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
2182 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
2183 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
2184 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
2185 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
2186 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
2187 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
2188 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
2189 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
2190 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
2191 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
2192 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
2193 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
2194 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
2195 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
2196 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
2197 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
2198 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
2199 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
2200 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
2201 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
2202 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
2203 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2204 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
2205 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
2206 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
2207 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
2208 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
2209 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
2210 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
2211 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
2212 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
2213 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
2214 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
2215 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
2216 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
2217 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
2218 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
2219 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
2220 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
2221 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
2222 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
2223 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2224 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
2225 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2226 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
2227 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
2228 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
2229 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
2230 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
2231 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
2232 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
2233 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
2234 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
2235 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
2236 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
2237 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
2238 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
2239 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
2240 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
2241 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
2242 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
2243 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
2244 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
2245 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
2246 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
2247 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
2248 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
2249 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
2250 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
2251 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
2252 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
2253 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
2254 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
2255 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
2256 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
2257 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
2258 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
2259 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
2260 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
2261 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
2262 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
2263 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
2264 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2265 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
2266 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
2267 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
2268 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
2269 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
2270 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
2271 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
2272 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
2273 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
2274 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
2275 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
2276 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
2277 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
2278 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
2279 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
2280 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
2281 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2282 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
2283 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
2284 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
2285 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
2286 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
2287 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
2288 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2289 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
2290 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
2291 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
2292 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
2293 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
2294 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
2295 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
2296 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
2297 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
2298 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2299 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
2300 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
2301 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
2302 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
2303 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
2304 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2305 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
2306 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
2307 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
2308 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
2309 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
2310 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
2311 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
2312 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
2313 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
2314 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2315 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
2316 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2317 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
2318 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
2319 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
2320 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
2321 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
2322 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
2323 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
2324 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2325 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
2326 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
2327 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
2328 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
2329 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
2330 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2331 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
2332 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
2333 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
2334 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
2335 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
2336 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
2337 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
2338 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
2339 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
2340 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
2341 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2342 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
2343 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
2344 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
2345 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
2346 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
2347 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
2348 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
2349 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
2350 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2351 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
2352 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
2353 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
2354 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
2355 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
2356 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
2357 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
2358 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
2359 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
2360 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
2361 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
2362 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
2363 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2364 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
2365 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
2366 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
2367 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
2368 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
2369 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
2370 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
2371 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
2372 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2373 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
2374 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
2375 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
2376 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
2377 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
2378 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
2379 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
2380 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
2381 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2382 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
2383 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
2384 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
2385 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
2386 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
2387 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
2388 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
2389 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
2390 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
2391 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
2392 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
2393 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2394 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2395 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
2396 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
2397 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
2398 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
2399 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
2400 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
2401 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
2402 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2403 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
2404 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
2405 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
2406 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
2407 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
2408 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
2409 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
2410 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
2411 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
2412 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
2413 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
2414 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
2415 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
2416 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2417 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
2418 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2419 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
2420 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
2421 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
2422 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
2423 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
2424 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
2425 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
2426 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
2427 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
2428 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
2429 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
2430 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
2431 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
2432 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
2433 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
2434 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
2435 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
2436 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
2437 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
2438 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
2439 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2440 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
2441 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
2442 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
2443 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
2444 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
2445 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
2446 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2447 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
2448 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
2449 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
2450 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
2451 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
2452 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
2453 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
2454 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
2455 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
2456 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
2457 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
2458 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
2459 11.12.2017-hərracYüklə
2460 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
2461 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2462 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
2463 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
2464 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
2465 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
2466 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
2467 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
2468 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
2469 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
2470 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
2471 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
2472 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2473 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
2474 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
2475 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2476 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
2477 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2478 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
2479 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
2480 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
2481 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2482 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
2483 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2484 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
2485 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
2486 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
2487 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
2488 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
2489 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2490 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
2491 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
2492 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
2493 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
2494 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
2495 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
2496 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
2497 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
2498 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
2499 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
2500 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
2501 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
2502 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
2503 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
2504 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2505 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
2506 01.11.2017-herrac.docYüklə
2507 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
2508 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
2509 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
2510 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
2511 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
2512 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
2513 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
2514 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
2515 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
2516 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
2517 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
2518 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
2519 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
2520 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
2521 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
2522 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
2523 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
2524 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
2525 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
2526 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
2527 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
2528 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
2529 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
2530 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
2531 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
2532 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
2533 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
2534 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
2535 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2536 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
2537 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
2538 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
2539 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
2540 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
2541 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
2542 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
2543 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2544 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
2545 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
2546 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
2547 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
2548 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
2549 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2550 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
2551 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
2552 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
2553 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
2554 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
2555 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
2556 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
2557 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
2558 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
2559 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
2560 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2561 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2562 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2563 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
2564 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
2565 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
2566 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
2567 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2568 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2569 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
2570 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
2571 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
2572 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
2573 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2574 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2575 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
2576 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
2577 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
2578 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
2579 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
2580 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
2581 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2582 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
2583 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
2584 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
2585 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
2586 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
2587 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
2588 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
2589 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
2590 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
2591 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
2592 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
2593 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
2594 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
2595 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2596 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
2597 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
2598 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2599 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2600 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2601 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
2602 29020-17 Elan AZEYüklə
2603 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
2604 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2605 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
2606 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
2607 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
2608 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
2609 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
2610 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
2611 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
2612 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
2613 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
2614 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
2615 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
2616 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
2617 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
2618 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
2619 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2620 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2621 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2622 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
2623 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2624 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
2625 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
2626 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2627 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
2628 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
2629 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
2630 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
2631 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
2632 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
2633 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2634 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
2635 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
2636 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
2637 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2638 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
2639 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
2640 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
2641 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
2642 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
2643 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
2644 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
2645 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
2646 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2647 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2648 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
2649 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
2650 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
2651 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
2652 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
2653 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
2654 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
2655 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
2656 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
2657 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
2658 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2659 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
2660 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
2661 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
2662 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
2663 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
2664 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
2665 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
2666 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
2667 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
2668 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
2669 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2670 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
2671 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
2672 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2673 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
2674 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
2675 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2676 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
2677 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
2678 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
2679 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2680 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
2681 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
2682 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
2683 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
2684 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2685 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
2686 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
2687 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2688 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
2689 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
2690 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2691 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
2692 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2693 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2694 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
2695 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2696 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
2697 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
2698 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
2699 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
2700 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
2701 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
2702 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2703 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
2704 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
2705 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
2706 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
2707 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
2708 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
2709 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
2710 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2711 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2712 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
2713 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
2714 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
2715 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
2716 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
2717 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
2718 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
2719 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
2720 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
2721 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
2722 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
2723 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2724 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
2725 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
2726 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
2727 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2728 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
2729 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
2730 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
2731 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
2732 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
2733 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
2734 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
2735 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
2736 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2737 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
2738 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2739 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
2740 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
2741 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
2742 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
2743 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
2744 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
2745 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2746 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2747 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
2748 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
2749 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2750 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
2751 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
2752 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
2753 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
2754 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2755 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
2756 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
2757 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
2758 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
2759 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
2760 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
2761 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2762 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
2763 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
2764 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
2765 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
2766 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2767 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
2768 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2769 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
2770 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2771 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
2772 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2773 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2774 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
2775 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
2776 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2777 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2778 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2779 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
2780 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
2781 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
2782 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2783 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
2784 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
2785 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
2786 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
2787 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
2788 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
2789 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2790 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
2791 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2792 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
2793 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
2794 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2795 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2796 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2797 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2798 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
2799 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
2800 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
2801 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
2802 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
2803 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
2804 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2805 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2806 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2807 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
2808 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
2809 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
2810 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2811 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2812 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2813 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2814 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
2815 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
2816 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
2817 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
2818 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2819 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2820 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2821 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
2822 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
2823 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
2824 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
2825 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
2826 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2827 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
2828 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
2829 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
2830 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2831 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2832 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
2833 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
2834 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
2835 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
2836 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2837 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2838 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
2839 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2840 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2841 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2842 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
2843 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
2844 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
2845 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2846 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2847 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2848 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
2849 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2850 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
2851 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
2852 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
2853 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
2854 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
2855 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
2856 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
2857 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2858 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
2859 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
2860 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
2861 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
2862 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
2863 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
2864 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
2865 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
2866 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
2867 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
2868 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
2869 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2870 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
2871 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
2872 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2873 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
2874 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
2875 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
2876 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
2877 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2878 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
2879 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
2880 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
2881 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
2882 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2883 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
2884 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
2885 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2886 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
2887 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2888 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
2889 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
2890 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2891 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
2892 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
2893 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
2894 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
2895 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
2896 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2897 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
2898 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
2899 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
2900 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
2901 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
2902 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
2903 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2904 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
2905 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2906 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2907 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2908 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2909 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2910 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2911 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2912 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2913 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2914 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2915 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2916 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2917 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2918 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2919 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2920 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2921 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2922 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2923 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2924 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2925 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2926 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2927 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2928 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2929 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2930 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2931 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2932 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2933 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2934 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2935 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2936 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2937 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2938 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2939 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2940 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2941 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2942 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2943 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2944 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2945 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2946 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2947 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2948 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2949 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2950 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2951 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2952 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2953 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2954 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2955 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2956 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2957 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2958 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2959 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2960 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2961 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2962 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2963 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2964 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2965 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2966 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2967 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2968 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2969 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2970 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2971 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2972 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2973 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2974 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2975 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2976 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2977 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2978 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2979 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2980 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2981 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2982 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2983 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2984 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2985 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2986 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2987 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2988 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2989 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2990 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2991 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2992 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2993 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2994 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2995 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2996 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2997 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2998 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2999 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
3000 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
3001 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
3002 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
3003 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
3004 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
3005 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
3006 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
3007 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
3008 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
3009 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
3010 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
3011 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
3012 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
3013 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
3014 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
3015 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
3016 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
3017 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
3018 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
3019 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
3020 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
3021 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
3022 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
3023 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
3024 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
3025 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
3026 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
3027 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
3028 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
3029 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
3030 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
3031 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
3032 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
3033 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
3034 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
3035 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
3036 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
3037 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
3038 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
3039 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
3040 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
3041 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
3042 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
3043 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
3044 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
3045 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
3046 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
3047 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
3048 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
3049 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
3050 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
3051 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
3052 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
3053 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
3054 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
3055 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
3056 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
3057 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
3058 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
3059 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
3060 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
3061 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
3062 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
3063 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
3064 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
3065 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
3066 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
3067 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
3068 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
3069 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
3070 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
3071 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
3072 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
3073 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
3074 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
3075 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
3076 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
3077 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
3078 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
3079 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
3080 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
3081 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
3082 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
3083 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
3084 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
3085 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
3086 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
3087 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
3088 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
3089 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
3090 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
3091 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
3092 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
3093 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
3094 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
3095 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
3096 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
3097 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
3098 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
3099 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
3100 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
3101 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
3102 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
3103 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
3104 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
3105 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
3106 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
3107 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
3108 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
3109 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
3110 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
3111 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
3112 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
3113 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
3114 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
3115 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
3116 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
3117 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
3118 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
3119 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
3120 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
3121 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
3122 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
3123 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
3124 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
3125 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
3126 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
3127 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
3128 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
3129 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
3130 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
3131 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
3132 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
3133 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
3134 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
3135 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
3136 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
3137 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
3138 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
3139 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
3140 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
3141 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
3142 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
3143 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
3144 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
3145 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
3146 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
3147 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
3148 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
3149 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
3150 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
3151 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
3152 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
3153 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
3154 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
3155 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
3156 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
3157 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
3158 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
3159 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
3160 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
3161 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
3162 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
3163 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
3164 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
3165 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
3166 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
3167 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
3168 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
3169 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
3170 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
3171 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
3172 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
3173 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
3174 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
3175 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
3176 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
3177 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
3178 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
3179 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
3180 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
3181 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
3182 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
3183 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
3184 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
3185 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
3186 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
3187 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
3188 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
3189 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
3190 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
3191 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
3192 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
3193 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
3194 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
3195 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
3196 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
3197 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
3198 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
3199 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
3200 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
3201 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
3202 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
3203 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
3204 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
3205 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
3206 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
3207 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
3208 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
3209 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
3210 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
3211 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
3212 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
3213 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
3214 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
3215 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
3216 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
3217 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
3218 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)