ŞİRKƏT

Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu

Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu

Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu

Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu

Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu

Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu

Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu

Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu

Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu

Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu
Prev Next

Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu

Zavodun əsas məhsulu dəniz neft və qaz yataqlarının işlənməsi üçün dərin özüllərdir.

Env Txt Img

Bununla əlaqədar zavod dərin dəniz özüllərinin layihələndirilməsi, hazırlanması, quraşdırılması, suya buraxılması, təyinat yerinə nəqli, layihə nöqtəsinə qoyulması, dayaqların bərkidilməsi və istismara buraxılması ilə məşğuldur.


H. Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər zavodunda tikinti üçün metalkonstruksiyalar (fermalar (ferma tipli çatmalar), sütunlar, kranaltı tirlər, riqellər, sütunlararası birləşdiricilər, bunkerlər, körpü konstruksiyaları, ixtiyari ölçülü ikitavr və qutu şəkilli tirlər, siloslar), 200 m-dək dərinlik üçün stasionar dəniz özülləri, həcmi 105 min kubmetrədək olan rezervuar (çən) konstruksiyaları, istənilən həcmli tutumlar, 100 atm. təzyiqli neft və qaz separatorları, 7018 və 6013 tipli qaynaq elektrodları, diametri 500 mm-dən 4500 mm-dək, qalınlığı 90 mm-dək olan metal borular istehsal olunur.

Zavodda 650 tonadək yük qaldıran tırtıllı və 90 tonadək yük qaldıran körpülü kranlardan, 90 mm-dək qalınlıqlı metal vərəqələri əyən vərdənələrdən (valslar), flyus qatı altında avtomatik qaynaq və yarımavtomat qaynaq xətlətindən, əllə qövs qaynağından, metal qırma ilə təmizləmə kamerasından, qumla təmizləmə aparatlarından, ultrasəs və maqnit tozu ilə nəzarət cihazlarından, metalın termiki üsulla kəsilməsi xətlərindən istifadə olunur.


Direktor: Roman Nağıyev Fərhad oğlu
Ünvan:AZ1083, Bakı şəhəri, Salyan şossesi, 1
Telefon:(+99412) 521-18-19 ; 521-81-18
Faks:(+99412) 521-18-21,dax. 18013
Email:office.bdoz@socar.az

ətraflı oxu +