BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Neft və qaz sektorunda istehsal, emal, satış, distryübisiya, sərmayə qoyuluşu, araşdırma, idxal-ixrac işlərinin yerinə yetirilməsi
  • Azərbaycandan Türkiyəyə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri vasitəsilə ixrac edilən neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri vasitəsilə ixrac edilən qazın marketinqi.

YARANMA TARİXİ

2006

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI