BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"SOCAR-Petroleum" QSC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Karbohidrogenlərin Avropa standartlarının tələblərinə uyğun emalı və texniki tələblərə cavab verən yanacaq növlərinin (markalarının) istehsalı
  • Neft və qaz məhsullarının qəbulu, daşınması, saxlanılması və satışı
  • Yanacaq bazası və yanacaq daşıyan yük maşınları parkının təşkili, avtomobillərə texniki xidmətin göstərilməsi, yanacaqdoldurma məntəqələrinin yanında motel, restoran və kiçik marketlərin təşkili

YARANMA TARİXİ

2008

MÜDDƏT

30 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI