BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

“SOCAR-KBR” MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Azərbaycan Respublikasında neft-qaz sektorunda kəşfiyyat, hasilat, emal və nəqliyyatla bağlı iş və sınaq xidmətləri, layihə, mühəndislik, texniki, satınalma, tikintiyə nəzarət və layihə idarəetməsi, müqavilələrə nəzarət, yoxlama xidmətləri, təlim, yerli personalın bilik və ekspertizasının inkişafı, layihələrin icra qrafiklərinə nəzarət

YARANMA TARİXİ

2015

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI