BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"SOCAR-Fuqro" MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Dənizdə mühəndis-geoloji tədqiqat, geokimyəvi və stratiqrafiq axtarış, naviqasiya və mövqeləndirmə təminatı işlərinin yerinə yetirilməsi
  • Laboratoriya tədqiqatları, analiz və hidrotexniki qurğulara nəzarət
  • Geofiziki tədqiqatların nəticələrinin emalı və interpretasiyası

YARANMA TARİXİ

2014

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI