BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

SOCAR Foster Viler Mühəndislik Xidmətləri

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • “SOCAR-Foster Viler Mühəndislik” MMC Neft Emalı, Neft-Kimya və Ətraf Mühit Layihələrində Mühəndislik, Satınalma və Tikintiyə Nəzarət və Layihənin İdarəedilməsi xidmətləri göstərən Birgə Müəssisədir.

YARANMA TARİXİ

2011

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI