BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"SOCAR-Cape" MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Taxtabənd konstruksiyaların montaj/demontajı və icarəyə verilməsi
  • Bütün növ izolyasiya işlərinin görülməsi
  • Boya və qumla cilovlama işlərinin görülməsi
  • Odadavamlı örtük sistemlərinin suvanması

YARANMA TARİXİ

2010

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI