BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"SARMATİA" MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Odessa-Brodı boru kəmərinin uzadılması vasitəsilə Xəzər dənizindən neftin Gürcüstan, Ukrayna, Polşa və Azərbaycandan keçməklə Avropaya çıxarılması məqsədilə yeni dəhlizin çəkilişi layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırmasının hazırlanması (Layihə)
  • Yeni neft və qaz yataqlarının tədqiqatı və işlənməsi
  • Quruda və suda müxtəlif obyektlərin tikintisi
  • Boru kəmərinin çəkilişi

YARANMA TARİXİ

2008

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI