BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"Oyl and Qaz ProServ" MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Neft və qaz sənayesinin avadanlıqlar, işlər və xidmətlərlə təmin edilməsi
  • Neft və qaz sənayesinin texniki təcrübə və dəstəklə təmin edilməsi
  • ən qabaqcıl metodlar tətbiq edilməklə təchiz ediləcək məhsulların diaqnostika məqsədilə baxışının təşkil edilməsi
  • Xidmətlərin keyfiyyətini və səmərəliliyini yüksəltmək üçün heyətə təlimin keçilməsi

YARANMA TARİXİ

2005

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI