BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"İnterfaks-Azərbaycan" MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Məsləhət, agentlik, marketinq və digər xidmətlərin göstərilməsi
  • Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, xarici-iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi

YARANMA TARİXİ

2002

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI