BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"Kros Kaspian Oyl and Qaz Lojistiks" MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Boru kəmərləri və terminallar vasitəsilə neft və qaz əməliyyatlarının aparılması
  • Neft, qaz və neft məhsullarının alqı-satqısı
  • Neft və qaz sənayesi üçün boru kəmər daşımaları ilə əlaqəli mal, iş və xidmətlərin göstərilməsi, texniki təcrübə və dəstəyin təqdim edilməsi

YARANMA TARİXİ

2005

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI