BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"Caspian Pipe Coatings" MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Boruların korroziyaya qarşı daxili və xarici örtüklənməsi
  • Boruların daxili təmizlənməsi
  • Boruların betonla örtüklənməsi və anodların quraşdırılması
  • Yükləmə-boşaltma və logistika işləri

YARANMA TARİXİ

2006

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI