BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

BosŞelf MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Stasionar dərin dəniz özüllərinin metal konstruksiyalarının hazırlanması
  • Stasionar dərin dəniz özüllərinin və özullərin yuxarı hissələrinin blok-modullarının metal konstruksiyalarının MMC-nin dənizkənarı quraşdırma meydançalarında böyük həcmdə yığma, quraşdırma və suya salınma, yerinə nəql edilməsi üzrə podrat işləri
  • Təşkilat və xarici firmaların sifarişi ilə stasionar dərin dəniz özüllərinin dənizdə quraşdırılması, möhkəmləndirilməsi, layihə-konstruktur və digər podrat xidmətlərinin göstərilməsi

YARANMA TARİXİ

2001

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI