BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Yeni gəmi tikintisi, gəmi təmiri və ümumi dəniz mühəndisliyinin həyata keçirilməsi üçün Bakıda, Xəzərdə analoqu olmayan yeni Tərsanənin tikilməsi
  • Gəmiqayırma Zavodunun idarə olunması və işlədilməsi

YARANMA TARİXİ

2010

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI