BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"AzLab" MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Kernlərin ümumi və xüsusi analizi və saxlanması
  • Analitik-kimyəvi və geokimyəvi analizlər
  • Stratiqrafiya
  • Karbohidrogen fluidlərin analizi

YARANMA TARİXİ

1999

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI