BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"AzGerneft" MM

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Kontrakt sahəsində karbohidrogenlərin kəşfi, işlənməsi və hasilatı
  • Istifadə edilən materialların nəqli və satışı.
  • Kontrakt sahələri
  • Balaxanı
  • Ramanı

YARANMA TARİXİ

1994

MÜDDƏT

25+5 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI