BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

AzFen BM

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • ARDNŞ və ABƏŞ ilə əlaqədar neft sənayesi sahəsində hər növ inşaat, təchizat, emal, tədqiqat, nəql, paylama, mühəndislik və layihə idarəçiliyi fəaliyyəti və müxtəlif növ inşaat materiallarının alqı-satqısı
  • Müəssisənin məqsədləri ilə əlaqədar olan müxtəlif obyektlərin təmiri, tikintisi və layihələşdirilməsi

YARANMA TARİXİ

1996

MÜDDƏT

10+5+5+4 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI