BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"Azeri M İ Drilling Fluids JV" BM

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Neft sənayesi sahələri üçün APİ standartlarına cavab verən kimyəvi məhsulların: barit, bentonit və buna oxşar digər kimyəvi məhsulların istehsalı, saxlanılması və s. xidmətlərin göstərilməsi

YARANMA TARİXİ

1996

MÜDDƏT

15+10+5 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI