BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

SOCAR Gas Export-İmport MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Gürcüstana qazın nəqli, satışı və digər xidmətlərin göstərilməsi

YARANMA TARİXİ

2009

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI