SOCAR-TGP

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Şahdəniz 2 layihəsi üzrə beynəlxalq yük daşımalarının idarə olunması, yüklərin göndərilməsi və logistika sahəsində fəaliyyət

YARANMA TARİXİ

2015

MÜDDƏT

5 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI