SOCAR-SCNBV

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Şahdəniz 2 layihəsi üzrə boru kəmərlərinin izolyasiyasını təmin olunması
  • SOCAR-ın təsisçiliyi ilə yaradılmış Caspian Pipe Coatings MMC-nin istehsalat, avadanlıq və infrastruktur yenilənməsinin həyata keçirilməsi

YARANMA TARİXİ

2014

MÜDDƏT

5 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI