SOCAR-Optilan

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Alyans Operatoru Çərçivə Müqavilədə razılaşdırılmış faizlərə əsasən hər bir iştirakmı tərəf üçün hesablanan və Alyansın İdarə Heyəti tərəfindən razılaşdırılmış digər Sifarişçi Müqavilələri üçün Mənfəət payını Tərəflərə ödəyir.

YARANMA TARİXİ

2013

MÜDDƏT

5 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI

15%, 40% və ya 50% (iş həcmindən asılı olaraq) SOCAR
85%, 60% və ya 50% (iş həcmindən asılı olaraq) Optilan (UK) Ltd (Böyük Brityaniya)