"ARDNŞ-Maersk"

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Dəniz neft-qaz quyularının qazılması və təmiri işlərinin bütün mərhələlərində iştirak
  • "Heydər Əliyev" yarımdalma qazma qurğusundan istifadə edərək neft və qaz quyularının qazılması və onların təmiri işlərinin həyata keçirilməsi
  • Xəzər dənizinin Azərbaycan və digər sektorlarında Müştərilərə xidmətlərin göstərilməsi

YARANMA TARİXİ

2011

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI

ARDNŞ Müştəri tərəfindən Operatora ödənilən qazma qurğusunun gündəlik icarə haqqından – 3,5% Maersk