Testləşdirmə

Test tapşırıqları, nümunələr və mövzular


BOŞDAYANMA, STRUKTURUN OPTİMALLAŞDIRILMASI (O CÜMLƏDƏN, ATTESTASİYA) İLƏ ƏLAQƏDAR KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN İMTAHANLARIN TEST TAPŞIRIQLARI

• Test imtahanlarında yalnız aşağıdakı vəzifə və ya peşələr üzrə təqdim edilmiş test tapşırıqlarından istifadə olunacaqdır (imtahan keçiriləcək vəzifə və peşələrin siyahısı yenilənir) .
Qulluqçu (rəhbər işçi, mütəxəssis və texniki icraçı) vəzifələri üzrə keçiriləcək test imtahanlarında 40 test tapşırığı təqdim edilir. Qulluqçu kateqoriyalı vəzifələr üzrə test tapşırıqlarının cavablandırılmasına ayrılan vaxt 60 dəqiqədir;
• Fəhlə kateqoriyalı vəzifələr üzrə keçirilən test imtahanlarında 20 test tapşırığı təqdim edilir. Fəhlə kateqoriyalı vəzifələr üzrə test tapşırıqlarının cavablandırılmasına ayrılan vaxt 40 dəqiqədir;
• Test imtahanında namizədin cavabları bal sistemi tətbiq edilməklə qiymətləndirilir. Test tapşırıqlarının hər birinin doğru cavablandırılması 1 balla, yanlış cavablandırılması və ya cavablandırılmaması 0 balla qiymətləndirilir. Yanlış cavablar doğru cavablara təsir göstərmir.
Qobustan Regional Təlim Mərkəzində keçiriləcək test imtahanlarının video-təlimatı ilə buradan tanış ola bilərsiniz

XƏBƏRDARLIQ : İştirakçıların nəzərinə - imtahan prosesinin normal gedişinin pozulmamasını təmin etmək məqsədilə gecikənlər imtahana buraxılmayacaq !


Vəzifə üzrə test tapşırıqlarının siyahısı:
Xidmət sahəsinin rəisi (İstismar avadanlıqlarının quraşdırılması, sazlanması və təmiri üzrə xidmət sahəsi, SP)
Sıxılmış təbii qaz terminalı, SP
Satış xidmət sahəsi, SP
Rəis və mühəndis heyəti (Texniki əməliyyatların idarəedilməsi şöbəsi, SP)
Rəis (İstehsalat xidmət sahəsi, SP)
Növbə rəisi və mühəndis (İstehsalat xidmət sahəsi, Energetika üzrə, SP)
Növbə rəisi və mühəndis (İstehsalat xidmət sahəsi)
Növbə rəisi (Yanacaqdoldurma məntəqəsi, SP)
Neft və qaz məhsullarının təchizatı və nəzarət şöbəsi, SP
Monitorinq şöbəsi, SP
Mexanik (Texniki əməliyyatların idarəedilməsi şöbəsi,SP)
Direktor və direktor müavini (Yanacaqdoldurma məntəqəsi, SP)
Direktor və direktor müavini (Neft terminalı bazası, SP)
Böyük mühəndis (Satışa nəzarət üzrə, SP)
Böyük mexanik və mexanik (Neft terminalı bazası)
Xidmət sahəsinin rəisinin müavini (Təsərrüfat xidmət sahəsi)
Xidmət sahəsinin rəisi(Elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması, sazlanması və təmiri üzrə xidmət sahəsi)
Xidmət sahəsinin rəisi (Təsərrüfat xidmət sahəsi)
Xidmət rəisinin müavini (NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılması, sazlanması və təmiri üzrə xidmət sahəsi)
Təsərrüfat müdiri (İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri şöbəsi)
Təsərrüfat müdiri (Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi)
Sahə rəisi (Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi)
Mühəndis (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və metrologiya şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları üzrə)
Muhasib-xəzinədar
Mühafizə komandası
Mexanik (Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi)
Mətbuat katibi
Marketinq və satış şöbəsi
İstismar üzrə mühəndis(Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi)
İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və metrologiya şöbəsi
İş icraçısı (Təmir-tikinti xidmət sahəsi)
Əsaslı tikinti və təmir şöbəsi
Dispetçer (Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi)
Böyük mühəndis (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və metrologiya şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları üzrə)
Böyük muhasib-xəzinədar
Böyük mexanik (Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi)
Yeraltı qaz anbarları laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Texnik (Qaynaq və metalların sınağı laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (Qazın keyfiyyət göstəricilərinin sertifikatlaşdırılması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Qrup rəisi (Qazın keyfiyyət göstəricilərinin sertifikatlaşdırılması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
PDMS və animasiya qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnsitutu
Patent qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Mühəndis (Qazın keyfiyyət göstəricilərinin sertifikatlaşdırılması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Qaynaq və metalların sınağı laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Direktorun neft və qazın emalı üzrə müşaviri (Rəhbərlik yanında aparat, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Direktorun layihələr üzrə müşaviri (Rəhbərlik yanında aparat, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Direktorun geologiya üzrə müşaviri (Rəhbərlik yanında aparat, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Direktor köməkçisi (Rəhbərlik yanında aparat,Qaz Emalı Zavodu)
Dalğa laboratoriyası,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Texnik (Nəşriyyat qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Nəşriyyat qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Layihə baş mühəndisi (Mühəndis-axtariş şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Neftqazmədən geologiyası laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Rəis və rəis müavini (Neft və qaz yataqlarının abadlaşdırılması şöbəsi, Neftqazlmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis (Layihələrin tərtibatı, buraxılışı və nəşriyyatı şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (Texniki İstehsalat şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (Quyu tikintisinin layihələndirilməsi şöbəsi,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (Parafin və duz çöküntüləri ilə mübarizə laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi, layihələndirilməsi və təhlili laboratoriyası,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (Mexaniki quraşdırma şöbəsi, Neftqazelmitədqiqat İnstitutu)
Texnik (Layihələrin iqtisadi qiymətləndirililməsi şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (Laya və quyudibi zonaya təsirin layihələndirilməsi şöbəsi,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (İnformasiya texnologiyaları xidməti şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Stratiqrafiya ve petrofizika laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Şöbə rəisinin müavini(Qazın keyfiyyət göstəricilərinin sertifikatlaşdırılması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Şöbə rəisi (Sosial məsələlər şöbəsi)
Qum və su təzahürləri ilə mübarizə şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Qazma və sement məhlulları laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası şöbəsi)
Kitabxana müdiri
Böyük mühəndis (Ekologiya şöbəsi)
Abşeron qaz kəmərləri qrupu,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Növbə rəisi (Buxar və elektrik enerjisi istehsalatı, Energetika sahəsi üzrə, Azərikimya İB)
Texnik (Layihələrin işlənməsi və tərtibatı şöbəsi, Azərikimya İB)
Böyük mühəndis (Risklərin idarə olunması şöbəsi,Əsas fondlar üzrə, Azərikimya İB)
Usta (Polietilen istehsalatı, Azərikimya İB)
Usta (Etilen istehsalatı, Azərkimya İB)
Texnoloq (Piroliz sahəsi, Azərkimya İB)
Şöbə rəisinin müavini (Təmir-tikinti şəbəsi, Azərkimya İB)
Şöbə rəisi (Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, Azərikimya İB)
Rəis və rəis müavini (Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi şöbəsi)
Mühəndis-kimyaçı (Piroliz qazının sıxılması və təmizlənməsi sahəsi, Azərkimya İB)
Mühəndis (Qazayırma sahəsi, Azərikimya İB)
Keyfiyyətə nəzarət üzrə mühəndis (Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi,Azərikimya İB)
Büro rəisi (Xüsusi konstruktor bürosu, Azərikimya İB)
Böyük texnoloq (Piroliz sahəsi, Azərkimya İB)
Böyük mühəndis (Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi şöbəsi)
Xidmət rəisi (Dövrü su təchizatı xidməti sahəsi, Azərikimya İB)
Tabelçi, Azərikimya İB
Laboratoriya rəisi (Elektrotexniki laboratoriya)
Şöbə rəisinin müavini (İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri şöbəsi, Təsərrüfat üzrə, Azneft İB)
Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik (Mexaniki emalatxana, İsteh.pros.avtomatlaş. üzrə, Azneft İB)
Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik (Mənzil-kommunal təsərrüfatı, Azneft İB)
Baş usta (Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi, Təlim,Tədris)
Standartların tətbiqi və sertifikatlaşdırma şöbəsi üzrə (Təlim, Tədris)
Elm və texnika şöbəsi (Rəsi və rəis müavini, Azneft İB)
Ümumi məsələlər üzrə rəis müavini RQİİ üzrə (Rəhbərlik, Azəriqaz İB)
Şöbə rəisi (Yataqların işlənməsi şöbəsi, Azneft İB)
Şöbə rəisi (Maliyyə hesabatlarının konsolidasiyası şöbəsi, Azneft İB)
Rəis müavini RQİİ üzrə (Rəhbərlik, Azəriqaz İB)
Rəis müavini Bakı RQSD üzrə (Rəhbərlik, Azəriqaz İB)
Departament rəisinin müavini (Quyu əməliyyatları və təmiri departamenti ,Azneft İB)
Baş mühəndis RQİİ üzrə (Rəhbərlik, Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Tədbirlərin və sərgilərin təşkili şöbəsi, Bakı Ali Neft Məktəbi)
Departament rəisinin müavini (Satınalmalar və təchizat departamenti)
Xidmət sahəsinin rəisi (Enerji-təmir xidmət sahəsi, DQT və KEİM, Azneft İB)
Xidmət rəisinin müavini (Texniki əməliyyatların idarəedilməsi xidməti, Energetika üzrə, Azneft İB)
Şöbə rəisinin müavini (Energetika və elektrik avadlıqlarına texniki xidmət şöbəsi, Azneft İB)
Şöbə rəisinin müavini (Ehtiyyatların qiymətləndirilməsi və uçotu şöbəsi, Azneft İB)
Şöbə rəisi (Mexaniki avadanlıqlara və qurğulara texniki xidmət şöbəsi, Azneft İB)
Şöbə rəisi (Avtomatlaşdırma və nəzarət-ölçü cihazlarına texniki xidmət şöbəsi, Azneft İB)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi, Quyuların əsaslı və carı təmiri üzrə, TTSİ)
Departament rəisinin müavini (SƏTƏMM və keyfiyyətə nəzarət departamenti)
Departament rəisinin müavini (Hüquq departamenti)
Böyük metodist (Sumqayıt Təlim,Tədris Mərkəzi,TTSİ)
Texnik (2 №li sahə, Dalğıc xidmeti, Azneft İB)
Rəis müavini (Rəhbərlik, Təmir-tikinti, Azəriqaz İB)
Müdiri müavini (Rəhbərlik, Anbar, Azəriqaz İB)
Baş mühəndis (Rəhbərlik, Təmir-tikinti, Azəriqaz İB)
Baş mühəndis (Rəhbərlik, Metrologiya, Azəriqaz İB)
Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik (Elektrik stansiyaları xidmət sahəsi, Daxiliyanma mühərrikləri üzrə, Azneft İB)
Baş direktorun yeni texnologiyalar və innovasiyalar üzrə müşaviri, Azneft İB
Naturada korroziyadan mühafizə laboratoriyası üzrə (Neftqazelmitədqiqat İnstitutu)
Usta (Yaşayış və qeyri-yaşayış xidmət sahəsi, Azneft İB)
Təlimatçı metodist (Mədəniyyət evi)
Laboratoriya rəisi (Quyuların tədqiqi laboratoriyası,Azneft İB)
Bədən tərbiyəsi və idman üzrə təlimatçı metodist (Mədəniyyət evi)
1 və 2 saylı Nəqliyyat İdarəsinin rəis müavini (Rəhbərlik, Azneft İB)
Rejim üzrə rəis müavini (Rəhbərlik, Azneft İB)
Şöbə rəisi (Vergilər şöbəsi, Azneft İB)
Şöbə rəisinin müavini (Mexaniki avadanlıqlara və qurğulara texniki xidmət şöbəsi, Azneft İB)
Büdcə və Bİ əməliyyatlarının icrası şöbəsi üzrə
TTL İdarəedilməsi üzrə rəis müavini (Rəhbərlik, Azneft İB)
Mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat, Əsaslı tikinti üzrə, DQT və KEİM, Azneft İB)
İş icraçısı (Texnoloji boru kəmərləriniə xidmət sahəsi üzrə, Azneft İB)
Xidmət sahəsinin rəisi (Qaldırıcı mexanizmlərə xidmət sahəsi, Azneft İB)
Texnik (Alət və ehtiyat hissələrinə xidmət sahəsi, Azneft İB)
Şöbə rəisinin müavini (Kompressor ve turbinlərə texniki xidmət şöbəsi, Azneft İB)
Rəis müavini (Dalğıc xidməti, Rəhbərlik, Azneft İB)
Mühəndis (Enerji-təmir xidmət sahəsi, DQT və KEİM, Azneft İB)
Mühəndis (Alət və ehtiyat hissələrinə xidmət sahəsi, Azneft İB)
Maddi-texniki təchizat və nəqliyyatın idarəedilməsi xidməti, Azneft İB
Layların və quyuların tədqiqi və istehsalat işləri sahəsi (Azneft İB)
Kimyaçı (Neftin, qazın və suyun kimyəvi analizi üzrə)(Azneft İB)
İstehsalat üzrə rəis müavini (1 və 2 saylı Nəqliyyat İdarəsi, Azneft İB)
Geodeziya və hidroqrafiya şöbəsi, Azneft İB
Əməliyyatlar üzrə rəisi müavini (Rəhbərlik,QAII, Azneft İB)
Dəniz və hava nəqliyyatı şöbəsi, Azneft İB
Böyük mühəndis (İstismar üzrə, Azneft İB)
Böyük kimyaçı (Qazın və suyun kimyəvi analizi laboratoriyası üzrə)(Azneft İB)
Avadanlıqların təmiri üzrə usta (İstismar avadanlıqları sahəsi, Azneft İB)
Avadanlıqların təmiri üzrə böyük usta (İstismar avadanlıqları sahəsi, Azneft İB)
Alət üzrə mühəndis (Quyuların əsaslı və yeraltı təmir sahəsi, Azneft İB)
Mexaniki-təmir sahəsi (DQT və KEİM, Azneft İB)
Suşirinləşdirmə xidmət sahəsi, Azneft İB
Su şirinləşdirici və bioloji təmizləmə xidmət sahəsi, Azneft İB
Şöbə rəisi (Modelləşmə və hasilatın proqnozu şöbəsi, Azneft İB)
Şöbə rəisi (Ehtiyyatların qiymətləndirilməsi və uçotu şöbəsi, Azneft İB)
Sahə rəisinin müavini (Qazın ilкin hazırlanması, nəqli və kompressor təsərrüfatı sahəsi, Azneft İB)
Sahə rəisinin müavini (Qaradağ qazsaxlama sahəsi, QAİİ, Azneft İB)
Sahə rəisi və müavini (Qazın tam hazırlanması və təhvili sahəsi, Azneft İB)
Operativ idarəetmə xidməti, Azneft İB
Növbə rəisi (Qaradağ xidmət sahəsi, Azneft İB)
Lay təzyiqinin saxlanması üzrə geoloq (Lay təzyiqinin saxlanılması və tədqiqat işləri sahəsi, Azneft İB)
İstehsalat üzrə rəis müavini (Rəhbərlik, Azneft İB)
Böyük usta (Yükləmə boşaltma qrupu, Azneft İB)
Baş geoloq-rəis müavini (Rəhbərlik, Azneft İB)
Qalmaz qaz-kompressor sahəsi, Azneft İB
Xidmət rəisi (İlkin uçot və iqtisadi məlumatların işlənməsi xidməti, Azneft İB)
Xidmət rəisi (Hasilatın idarəedilməsi xidməti, Azneft İB)
Usta (Bioloji təmizləmə xidmət sahəsi, Azneft İB)
Mühəndis (təsərrüfat işləri üzrə)(Neftqazçıxarma üzrə dərin dəniz özülü, Azneft İB)
Mənzil-kommunal təsərrüfatı şöbəsi, Azneft İB
Böyük usta (Kimyəvi reagentlər və neft məhsulları xidmət sahəsi, MTTİ, Azneft İB)
Xidmət sahəsinin rəisinin müavini (Vakuum kompressor xidmət sahəsi, Azneft İB)
Xidmət sahəsinin rəisinin müavini (Hava kompressorları xidmət sahəsi, Azneft İB)
Xidmət sahəsinin rəisi (Vakuum kompressor xidmət sahəsi, Azneft İB)
Xidmət sahəsinin rəisi (Rele-müdafiə xidmət sahəsi,DQT və KEİM, Azneft İB)
Xidmət sahəsinin rəisi (Qobustan və Şirvan xidmət sahələri üzrə, MTTİ, Azneft İB)
Xidmət sahəsinin rəisi (Bahar, Hövsan, Zirə xidmət sahələri üzrə, 28 May NQÇİ, Azneft İB)
Stansiya rəisinin müavini (Sıxıcı kompressor stansiyası üzrə, Azneft İB)
Stansiya rəisinin müavini (Qazlift kompressor stansiyası, Azneft İB)
Stansiya rəisi (Sıxıcı kompressor stansiyası üzrə, Azneft İB)
Stansiya rəisi (Qazlift kompressor stansiyası, Azneft İB)
Sahə rəisi və sahə rəisinin müavini (Qazturbin sahəsi, Neft Daşları NQÇİ, Azneft İB)
Sahə rəisi (Qazın ilкin hazırlanması, nəqli və kompressor təsərrüfatı sahəsi, Azneft İB)
Növbə rəisi (Sıxıcı kompressor stansiyası üzrə, Azneft İB)
Növbə rəisi (Qazlift kompressor stansiyası, Azneft İB)
Növbə rəisi (Neft Daşları qaz separasiya məntəqəsi və iriləşdirilmiş separasiya qurğusu-1A, 28 May NQÇİ, Azneft İB)
Növbə rəisi (Bahar, Hövsan, Zirə xidmət sahələri üzrə, 28 May NQÇİ, Azneft İB)
Mühəndis-texnoloq (Sıxıcı kompressor stansiyası üzrə, Azneft İB)
Mühəndis-texnoloq (Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sahəsi üzrə, Azneft İB)
Mühəndis-texnoloq (Bahar, Hövsan, Zirə xidmət sahələri üzrə, 28 May NQÇİ, Azneft İB)
Mühəndis (Sıxıcı kompressor stansiyası üzrə, Azneft İB)
Mühəndis (Qazın ilкin hazırlanması, nəqli və kompressor təsərrüfatı sahəsi, Azneft İB)
İş icracısı (Buruq quraşdırma, quyuların əsaslı və yeraltı təmirə hazırlanması xidmət sahəsi, Azneft İB)
Böyük mühəndis-texnoloq (Qazın ilкin hazırlanması, nəqli və kompressor təsərrüfatı sahəsi, Azneft İB)
Böyük İş icracısı (Buruq quraşdırma, quyuların əsaslı və yeraltı təmirə hazırlanması xidmət sahəsi, Azneft İB)
Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik (Neft Daşları qaz separasiya məntəqəsi və iriləşdirilmiş separasiya qurğusu-1A, 28 May NQÇİ, Azneft İB)
Avadanlıqların təmiri üzrə usta (Qazturbin sahəsi, Neft Daşları NQÇİ, Azneft İB)
Avadanlıqların təmiri üzrə böyük usta (Qazturbin sahəsi, Neft Daşları NQÇİ, Azneft İB)
Xidmət sahəsinin rəisi (İstehsalat xidməti və təmir-tikinti xidmət sahəsi, DQT və KEİM, Azneft İB)
Sahə rəisinin müavini (Mobil dalğıc kompleksi sahəsi, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Sahə rəisinin müavini (Heyətsiz sualtı aparatlar sahəsi, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Sahə rəisi (Mobil dalğıc kompleksi sahəsi, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Sahə rəisi (Heyətsiz sualtı aparatlar sahəsi, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Mexanik (Mobil dalğıc kompleksi sahəsi, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Mexanik (Dərinlik dalğıc kompleksi sahəsi, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Mexanik (1, 2 №li sahə, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
İstilik elektrik stansiyası şöbəsi (Neft Daşları NQÇİ, Azneft İB)
İstehsalat şöbəsi (DQT və KEİM, Azneft İB)
Böyük mexanik (Mobil dalğıc kompleksi sahəsi, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Böyük mexanik (Dərinlik dalğıc kompleksi sahəsi, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Böyük mexanik (1, 2 №li sahə, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Mühəndis-elektronçu (Mobil dalğıc kompleksi sahəsi, Dalğıc Xidməti, Azneft İB)
Mühəndis-elektronçu (Heyətsiz sualtı aparatlar sahəsi, Dalğıc Xidməti, Azneft İB)
Mühəndis-elektronçu (Dərinlik dalğıc kompleksi sahəsi,Dalğıc Xidməti, Azneft İB)
Mərkəzi mühəndis-texnoloji xidməti şöbəsi (DQT və KEİM, Azneft İB)
Kanat texnikası xidmət sahəsi, Azneft İB
İstehsal olunmuş məhsulun zəmanət xidmət şöbəsi (DQT və KEİM, Azneft İB)
Böyük mühəndis-elektronçu (Mobil dalğıc kompleksi sahəsi, Dalğıc Xidməti, Azneft İB)
Böyük mühəndis-elektronçu (Heyətsiz sualtı aparatlar sahəsi, Dalğıc Xidməti, Azneft İB)
Böyük mühəndis-elektronçu (Dərinlik dalğıc kompleksi sahəsi,Dalğıc Xidməti, Azneft İB)
Böyük mühəndis-elektronçu (1, 2 №li sahə,Dalğıc Xidməti, Azneft İB)
Böyük mühəndis (kanat texnikası üzrə), Azneft İB
Texniki şöbə (DQT və KEİM, Azneft İB)
Hidrotexniki qurğularına xidmət sahəsi, Azneft İB
Gilli məhlullar üzrə böyük mühəndis (Gil məhlulunun hazırlanması xidmət sahəsi, Azneft İB)
Dəniz neft-mədən hidrotexniki qurğular sahəsi, Azneft İB
Dalma elektrik mühərriklərinin təmiri sahəsi (DQT və KEİM, Azneft İB)
Böyük mexanik vı mexanik (Heyətsiz sualtı aparatlar sahəsi,Dalğıc Xidməti, Azneft İB)
1,2 və 4 saylı kirayə-təmir sahəsi (DQT və KEİM, Azneft İB)
Tabelçi (Azneft İB)
Ümumi məsələlər üzrə rəis müavini, Azneft İB
Qəza-xilasetmə işləri üzrə böyük usta (Dalğıc Xidməti, Azneft İB)
Mənzil təmir-istismar sahəsinin ustası(Yaşayış və qeyri-yaşayış xidmət sahəsi, Azneft İB)
İş icracısı (Yaşayış və qeyri-yaşayış xidmət sahəsi, Azneft İB))
Uşaq bağçası üzrə
Texnik (1 №li sahə, Dalğıc xidmeti, Azneft İB)
Sahə rəisi (1 №li sahə, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Mexaniki-yığma sahəsi (DQT və KEİM, Azneft İB)
Həyat təminatı üzrə mühəndis (Dalğıc Xidməti, Azneft İB)
Həyat təminatı üzrə böyük mühəndis (Dalğıc Xidməti, Azneft İB)
Dalğıc işləri ustası (Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Çuqun tökmə sahəsi üzrə (DQT və KEİM, Azneft İB)
Camaşırxana müdiri
Böyük dispetçer və dispetçer (Maddi-texnik təchizat və nəqliyyatın idarəedilməsi xidməti, Azneft İB)
Bədii rəhbər (Mədəniyyət evi)
Baş mühəndis-rəis müavini (Dalğıc xidmeti, Azneft İB)
Baş mühəndis - rəis müavini, Azneft İB
Sərmayələrin idarə edilməsi üzrə
Xidmət sahəsinin rəisinin müavini (Elektrik stansiyaları xidmət sahəsi, Azneft İB)
Şöbə rəisinin müavini (Yataqların işlənməsi şöbəsi, Azneft İB)
Şöbə rəisinin müavini (Avtomatika və nəzarət ölçü cihazlarına texniki xidmət şöbəsi, Azneft İB)
Şöbə rəisi (SƏTƏMM)
Şöbə rəisi (Neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat şöbəsi, Azneft İB)
Sahə rəisinin müavini (Lay təzyiqinin saxlanılması sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Quyuların təmiri üzrə mühəndis, Azneft İB
Mühəndis (Neft və qaz yataqlarının işlənməsi laboratoriyası, Azneft İB)
Laboratoriya rəisi (Neft və qaz yataqlarının işlənməsi laboratoriyası, Azneft İB)
Laboratoriya müdiri (Quyuların tədqiqi laboratoriyası,Azneft İB)
Direktorun maddi-texniki təchizat və sosial məsələlər üzrə müavini, Azneft İB
Direktor (Mədəniyyət evi)
Böyük mühəndis-elektronçu (Elektrik sahəsi, Azneft İB)
Böyük mühəndis elektronçu (Nəzarət ölçü cihazlarına xidmət sahəsi, Azneft İB)
Böyük mühəndis elektronçu (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması xidmət sahəsi, Azneft İB)
Böyük mühəndis (Sementləmə və məhlullar qrupu, Azneft İB)
Mühəndis(Neftin kompleks hazırlanması və nəqli üzrə)(Azneft İB)
Sahə rəisinin müavini (Elektrik sahəsi)
Xidmət sahəsinin rəisinin müavini (Yaşıllaşdırma xidmət sahəsi)
Mühəndis (Neft və qazçıxarma sahəsi, Azneft İB)
Quyuların tədqiqi üzrə usta (Azneft İB)
Şöbə rəisi və şöbə rəisinin müavini (Neftin, qazın emalı və satışı şöbəsi,Azneft İB)
Şöbə rəisi (Strateji inkişaf və korporativ idarəetmə)(Azneft İB)
Şöbə rəisinin müavini (Əsas fondların idarə olunması şöbəsi, Azneft İB)
Özülün rəisi (Neft və qazçıxarma üzrə, Azneft İB)
Özülün rəis müavini (Neft və qazçıxarma üzrə, Azneft İB)
Sahə rəisinin müavini (Neftin ilkin hazırlanması və nəqli sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Sahə rəisi (Neftin ilkin hazırlanması və nəqli sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Sahə rəisi (Lay təzyiqinin saxlanılması sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Layihə baş mühəndisi(Nəzarət ölçü cihazları və avtomatlaşdırılma şöbə,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
İstehsalat şöbəsi, Azərkimya İB
Sanitar - texniki işlər şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Müdir (Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi, TTSİ)
Elektron - tədris şöbəsi, BANM
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Sumqayıt Təlim,Tədris Mərkəzi, ƏMTT üzrə, TTSİ)
Kimya mühəndisliyi kafedrası, BANM
Biznesin idarə olunması üzrə tədris mərkəzi, BANM
Texniki əməliyyatlar şöbəsi (Neft Məhsulları, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Baş mühəndis (Rəhbərlik, Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Rəis köməkçisi (Rəhbərlik yanında aparat, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Mühəndis (Quyu tikintisinin layihələndirilməsi şöbəsinin 1 №-li qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Geoloji və geofiziki ümumiləşdirmə laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Neftqazçıxarmada nanotexnologiyalar laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Direktorun birinci müavini (Neft məhsullarının satışı və hesabatı üzrə, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Direktor müavini (Neft məhsullarının qəbulu və buraxılışı sahəsi üzrə, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Direktor müavini (İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri üzrə, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Böyük mühəndis(Nəqliyyat və sosial inkişaf şöbəsi, Sosial sahə üzrə,İTRİ)
Böyük mühəndis (Nəqliyyat və sosial inkişaf şöbəsi, Nəqliyyat üzrə,İTRİ)
Texniki istehsalat şöbəsi, Aparat, Azərkimya İB
Rəis, rəis müavini, usta, mühəndis-ekoloq heyəti (Sənaye və məişət çirkab sularının təmizlənməsi xidmət sahəsi, Azərkimya İB)
Qaz təhlükəli işlərdə qazdan xilasetmə dəstəsi, Azərkimya İB
İqtisadçı (Avadanlıqların təmiri və emalı üzrə istehsalat, Azərkimya İB)
Smeta və enerji resursları normativlərinin işlənməsi şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Neft və neft məhsullarının ticarət əməliyyatları şöbəsi, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
Neft və neft məhsullarının marketinqi şöbəsi, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
Neft-kimya məhsullarının ticarət şöbəsi, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
Rəis və rəis müavini heyəti (Energetika və mexanika şöbəsi ,İTRİ)
Neft və qaz ehtiyatlarının hesablanması laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Böyük mexanik (Energetika və Mexanika şöbəsi, İTRİ)
Mühəndis (Stratiqrafiya ve petrofizika laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Beynəlxalq layihələr və xarici əlaqələr şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Emal müəssisələri üçün layihə-konstruktor işlərinin təşkili şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Hərbi səfərbərlik üzrə mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat, Karbamid zavodu)
Texnik (Karbohidrogenlərin proqnoz resurslarının geoloji-geokimyəvi qiymətləndirilməsi laboratoriyası,Neftqazelmitədqiqatla.İnstitutu)
Rəis (Neft və qaz emalı şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Qrup rəisi və mühəndis (Qazın keyfiyyət göstəricilərinin sertifikatlaşdırılması şöbəsi, Abşeron qaz kəmərləri qrupu,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi,Təmir-tikinti üzrə təlimlər, TTSİ).docx
Müdir və mühəndis heyəti (Karbohidrogenlərin proqnoz resurslarının geoloji-geokimyəvi qiymətləndirilməsi laboratoriyası,Neftqaz.İnst)
Layihə baş mühəndisi(Neft və qaz emalı şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
İstehsalat təlimi ustası (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi,Təmir-tikinti və quraşdırma üzrə təlimlər, TTSİ)
Elmi işçi (Karbohidrogenlərin proqnoz resurslarının geoloji-geokimyəvi qiymətləndirilməsi laboratoriyası,Neftqaz.İnstitutu)
Yanacaq doldurma sahəsi (Neft Məhsulları, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Texniki-istehsalat şöbəsi (Etilen-Polietilen , Azərkimya İB)
Texnik (Texniki şöbə,Bakı Neft Bazası,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Texnik (Texniki istismar şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Smeta və texniki-iqtisadi hesabatlar şöbəsi, Azərkimya İB
Rəis və mühəndis heyəti (Texniki istismar şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis müavini (Neft Məhsullarının Qəbulu və buraxılışı sahəsi, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Quyuların əsaslı və carı təmiri laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Neft Məhsullarının Satışı və hesabatı şöbəsi (Bakı Neft Bazası, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Müdir və müdir müavini (Metodiki kabinet, TTSİ)
Mərkəzi laboratoriya (Bakı Neft Bazası,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Elmi işçi (Qazma və sement məhlulları laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük mühəndis (Texniki şöbə,Bakı Neft Bazası,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Baş mühəndisin hidrotexniki qurğular üzrə müavini (Rəhbərlik yanında aparat, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Tədris resursları şöbəsi , TTSİ
Tarixi araşdırmalar üzrə mütəxəssis (Tədbirlərin və sərgilərin təşkili şöbəsi, Bakı Ali Neft Məktəbi)
Rəis və mühəndis heyəti (Dəniz platformaları şöbəsi, Neftqazelmitədqiqat İnsitutu)
İnnovasiya və tədqiqatlar mərkəzi, Bakı Ali Neft Məktəbi
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi,TTSİ
Bərpaçı rəssam (Sərgilərin təşkili və eksponat iş şöbəsi, BANM)
Usta (İzolyasiya sahəsi, Azərkimya İB)
Rəis və rəis müavini (Poletilenin çeşidlənməsi,qablaşdırılması və buraxılması sahəsi, Azərkimya İB)
Rəis və mühəndis heyəti (İzolyasiya sahəsi, Azərkimya İB)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis( Rəsmxətt və materialşünaslıq təlimlərin tədrisi ,TTSİ)
Neftqazmədən qurğularının diaqnostikası şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Müdir və müdir müavini (Gənc mütəxəssislər yataqxanası, TTSİ)
Buxar və elektrik enerjisi istehsalatı, Azəkimya İB
Böyük mühəndis (Elektrotexniki laboratoriya)
Memarlıq və dizayn şöbəsi, Sosial İnkişaf İdarəsi
Böyük metodist (Keyfiyyətin təminatı şöbəsi, Bakı Ali Neft Məktəbi)
Layihələrdə yerli kadr təminatı şöbəsi, Sərmayələr İdarəsi
Texnik (Gənc mütəxəssislər yataqxanası, TTSİ)
Tədrisin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi , TTSİ
Qrup rəisi (Neft və qaz yataqlarının abadlaşdırılması şöbəsi, Neftqazlmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis-texnoloq (Neft və qaz yataqlarının abadlaşdırılması şöbəsi, Neftqazlmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis-konstruktor(Neft və qaz yataqlarının abadlaşdırılması şöbəsi, Neftqazlmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Neft və qaz yataqlarının abadlaşdırılması şöbəsi, Neftqazlmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Layihənin baş mühəndisi(Neft və qaz yataqlarının abadlaşdırılması şöbəsi, Neftqazlmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi, Bakı Ali Neft Məktəbi
Sənaye müəssisələrinin layihələndirilməsi şöbəsi,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Rəis (Reaktiv metalların qablaşdırılması xidmət sahəsi, Metanol Zavodu)
Qrup rəisi (Mühəndis-axtariş işləri üzrə kameral qrup,Topo-geodeziya partiyası üzrə, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Dizayner (Bakı Olimpiya stadionu)
Böyük mühəndis (Mühafizənin təşkili,mülki müdafiə və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Metanol Zavodu)
Normativ məlumat bazalarının idarə edilməsi şöbəsi (Əmək şəraiti normalarının işlənməsi idarəsi)
İcarə müqavilələri şöbəsi, Sosial İnkişaf İdarəsi
Təmir-istismar sahəsi, Sosial İnkişaf İdarəsi
İqtisadi göstəricilər və maliyyə modelləşdirilməsi şöbəsi, ƏŞNİ
Sahə rəisi (Təmir və texniki xidmət sahəsi, Metanol Zavodu)
Növbə rəisi (İstismar avadanlıqlarının təmiri və quraşdırılması üzrə xidmət sahəsi, Metanol Zavodu)
Rəis və mühəndis heyəti (Geoloji-Mədən Verilənləri Korporativ Bazasının idarəetmə sistemi şöbəsi, İTRİ)
Qaynaq işlərinin sertifikatlaşdırılması şöbəsi,TTSİ
Böyük mühəndis(Mərkəzləşdirilmiş Baza,Nəqliyyat İdarəsi)
Baza müdiri (Mərkəzləşdirilmiş Baza, Nəqliyyat İdarəsi
İstehsalat təlimi ustası (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi, Qazma üzrə,TTSİ)
Mexanik (Elektrik avadanlıqlarının istismarı sahəsi, Bakı Olimpiya Stadionu)
Rəis (Elektrik avadanlıqlarının istismarı sahəsi, Bakı Olimpiya Stadionu)
Rəis müavini (Təsərrüfat sahəsi, Bakı Ali Neft Məktəbi)
Rəis və mühəndis heyəti (Ümumi işlər ürə şöbə, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Şöbə rəisi (Layihələrin hüquqi-normativ təminatı şöbəsi,Sərmayələr İdarəsi)
Rəis (Yardımçı təsərrüfat sahəsi, Karbamid Zavodu)
Rəis müavini(Kommersiya əməliyyatları Departamenti,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi )
Rəis müavini (1 -7 saylı Tikinti Quraşdırma bölümü,Təchizat üzrə, NeftQaztikinti Tresti)
Ekoloji Ölçmə və Tullantıların İdarə olunması Departamenti, Ekologiya İdarəsi
Dəniz estakadaları şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnsitutu
Böyük topoqraf (Ekologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Layihələrdə təchizat və servisin koordininasiyası şöbəsi,Sərmayələr idarəsi)
Baş mühəndisin avtomatlaşdırma və informasiya texnologiyaları sahəsin. layihələn. üzrə müavini(Rəhbərlik yanında aparat, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis müavini (Rəhbərlik,Vəzifə standartlarının işlənməsi və tənzimlənməsi,Biznes proses.optimal.və tənzimlən.,ƏŞNİİ)
Rəis müavini (Rəhbərlik,İş yerlərinin ekspertizası və monitorinqi,Əmək normalarının işlənməsi və Əmək şərait.üzrə nümun.təlimat və metod. üzrə,ƏŞNİİ)
Rəis müavini (Rəhbərlik,İqtisadi göstəricilər və maliyyə üzrə,Əmək şəraiti normalarının işlənməsi idarəsi)
Mərkəzləşdirilmiş texnoloji informasiyalar sistesmi şöbəsi ,İTRİ
Korroziyadan mühafizə şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Əmək şəraiti üzrə nümunəvi təlimat və metodiki vəsaitlərin işlənməsi şöbəsi,Əmək şəraiti normalarının işlənməsi idarəsi
Böyük Mühəndis(Təmir və texniki xidmət sahəsi,Nəqliyyat üzrə,Karbamid zavodu)
Biznes proseslərinin optimallaşdırılması və tənzimlənməsi söbəsi, Əmək şəraiti normalarının işlənməsi idarəsi
Usta (Yardımçı təsərrüfat sahəsi,Yaşıllaşdırma üzrə, Karbamid Zavodu)
Texnik (Sərfölçən cihazlara və ölçü qovşaqlarına texniki xidmət mərkəzi, İTRİ)
Texnik (Ekoloji ölçmə mərkəzi, Ekologiya İdarəsi)
Rəis, usta və mühəndis heyəti (Sərfölçən cihazlara və ölçü qovşaqlarına texniki xidmət mərkəzi, İTRİ)
Rəis və rəis müavini (Ekoloji tədqiqatlar ekspedisiyası, Ekologiya İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Ekoloji ölçmə mərkəzi, Ekologiya İdarəsi)
Hidroloq (Ekoloji tədqiqatlar ekspedisiyası, Ekologiya İdarəsi)
Böyük kimyaçı (Ekoloji tədqiqatlar ekspedisiyası, Ekologiya İdarəsi)
Rəis, laboratoriya müdiri və mühəndis (Keyfiyyətə nəzarət sistemi, standartlaşdırma və metroloji təminat şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis (Təsərrüfat xidmət sahəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Partiya rəisi(Mühəndis-axtariş şöbəsi, Çöl mühəndis topo-geodeziya partiyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Parafin və duz çöküntüləri ilə mübarizə laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi, layihələndirilməsi və təhlili laboratoriyası , Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Mühəndis-texnoloq (İstehsalat-texniki şöbəsi, Karbamid Zavodu)
Mühəndis(İstehsalat-texniki şöbəsi, Karbamid Zavodu)
Direktor köməkçisi (Rəhbərlik yanında aparat, Karbamid Zavodu)
Departament rəisinin müavini (Korporativ rəqəmsal məlumatların idarə edilməsi departamenti , İTRİ)
Baş usta (Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi,TTSİ)
Axtarış-kəşfiyyat işlərinin təhlili və quyuların qazılma şəraitinin əsaslandırılması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Texnik, Azərkimya İB
Rəis və rəis müavini (Mühəndis-axtariş şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Partiya rəisi(Mühəndis-axtariş şöbəsi, Çöl mühəndis-geoloji partiyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (Quyuların istismar üsullarının layihələndirilməsi və optimallaşdırılması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis və mühəndis heyəti (Quyuların istismar üsullarının layihələndirilməsi və optimallaşdırılması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Metrologiya üzrə böyük mühəndis, Neft Kəmərləri İdarəsi
İstehsalat təlimi ustası (Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi,Dalğıc kurslarının tədrisi üzrə ,TTSİ)
Ekoloji təbliğat və sosial məsələlər şöbəsi,Ekologiya İdarəsi
Departament rəisinin müavini (İKTX departamenti,İTRİ)
Bölmə rəisi və mühəndis (Neft və qaz emalı şöbəsi,Təbii və səmt qazının hazırlanması bölməsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Baş metroloq-şöbə rəisi, Neft Kəmərləri İdarəsi
Aparıcı və böyük elmi işçi (Quyuların istismar üsullarının layihələndirilməsi və optimallaşdırılması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik ( Layihələrin tərtibatı, buraxılışı və nəşriyyatı şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis müavini ( Layihələrin tərtibatı, buraxılışı və nəşriyyatı şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Qrup rəisi (Mühəndis-axtariş işləri üzrə kameral qrup, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Layihələrin iqtisadi qiymətləndirililməsi şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Layihələrə texniki nəzarət və ekspertiza şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
İşin təşkili və smeta şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Elmi-texniki informasiya və patent şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Dərin dəniz stasionar platformaları laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Böyük geoloq və geoloq (Mühəndis-axtariş işləri üzrə kameral qrup, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis və mühəndis heyəti (Logistika və nəqliyyatın təşkili şöbəsi, Azərkimya İB)
Hidrogeologiya ve hidrokimya laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Böyük mühəndis(Təmir-tikinti şəbəsi, Azərkimya İB)
Birgə işlənən yataqlar üzrə məlumat bazası və modelləşdirmə şöbəsi, Neftqazelmitıdqiqat İnstitutu
Rəis və mühəndis heyəti (Eko-mərkəz, Ekologiya İdarəsi)
İnzibati işlər və tədbirlərin təşkili şöbəsi, Bakı Olimpiya Stadionu
Energetika və rabitə sistemlərinin layihələndirilməsi şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Avtomatik idarəetmə sistemləri və informasiya texnologiyaları şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Toksikoloq (Kompleks tədqiqatlar laboratoriyası, Ekologiya İdarəsi)
Rəis, Əməyin və ətraf mühitin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası
Rəis(Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə xidmət sahasi)
Rəis müavini (Ekologiya şöbəsi)
Rəis (Ekologiya şöbəsi)
Qrup rəisi (Ekologiya şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Ekologiya şöbəsi)
Mühəndis - ekoloq
Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə mühəndis
Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə böyük mühəndis
Ekologiya üzrə mühəndis
Böyük mühəndis (SƏTƏM və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, Ekologiya üzrə,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Böyük elmi işçi (Ekologiya şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Xarici əlaqələr şöbəsi, Ekologiya İdarəsi
Texniki istehsalat şöbəsi, Ekologiya İdarəsi
Təchizat üzrə böyük mühəndis
Rəis müavini (İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması , mexanika və energetika şöbəsi, NÖC və avtomatika üzrə,Azərkimya İB)
Rəis müavini (Baş energetik şöbəsi)
Rəis (Energetika şöbəsi)
Mühəndis-elektronçu(İnformasiya texnologiyaları şöbəsi)
Əmtəə parkı, Qaz Emalı Zavodu
Buxar istehsalı və buxarın kondensatlaşdırılması üzrə xidmət sahəsi, Metanol Zavodu
Memarlıq və inşaat şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Logistika şöbəsi, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
Böyük mexanik, Neft Kəmərləri İdarəsi
Böyük mexanik (Mexanika və energetika şöbəsi, Heydər Əliyev adına BDÖZ)
Rəis (Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası beynəlxalq idarəetmə sistemlərinin tətbiqi şöbəsi, Ekologiya İdarəsi)
Böyük mühəndis (Mülki müdafiə və hərbi səfərbəlik üzrə, Qaz İxrac İdarəsi)
Böyük mühəndis (Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası beynəlxalq idarəetmə sistemlərinin tətbiqi şöbəsi, Ekologiya İdarəsi)
Texnik (Mexaniki sınaq laboratoriyası, TTSİ)
Rəis və mühəndis heyəti (Texniki İstehsalat şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis və mühəndis heyəti (Modernizasiya və yenidənqurma işlərinin təşkili şöbəsi, Azərkimya İB)
Qazın hazırlanması və saxlanması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Piroqazın və suyun hazırlanması sahəsi, Azərkimya İB
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi, Avtomatika və metrologiya üzrə, TTSİ)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi,Neft və qaz hasilatı üzrə,TTSİ)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi, ƏMTT üzrə, TTSİ)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə, TTSİ)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi, Mexanika üzrə, TTSİ)
Müdir və böyük mühəndis (Mexaniki sınaq laboratoriyası, TTSİ)
İzopropil spirti istehsalı sahəsi, Azərkimya İB
İstehsalat təlimi ustası (Sumqayıt Təlim,Tədris Mərkəzi,Qaynaq texnologiyası üzrə,TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Sumqayıt Təlim,Tədris Mərkəzi,Kompressor təsərrüfatı üzrə,TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Sumqayıt Təlim,Tədris Mərkəzi, Mexanika üzrə, TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Sumqayıt Təlim,Tədris Mərkəzi, Elektrik təsərrüfatı üzrə, TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi,Qaynaq texnologiyası üzrə,TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi,Neft və qaz hasilatı üzrə,TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi, Mexanika üzrə, TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi, Nəqliyyat üzrə, TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi, Neft və qaz hasilatı üzrə,TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi, Mexanika üzrə, TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi, Kompressor təsərrüfatı üzrə,TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi, Elektrik təsərrüfatı üzrə, TTSİ)
İstehsalat təlimi ustası (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi, Avtomatika və metrologiya üzrə, TTSİ)
Böyük mühəndis (Sumqayıt Təlim,Tədris Mərkəzi, Avtomatika və metrologiya üzrə, TTSİ)
Böyük mühəndis (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi, Elektrik təsərrüfatı üzrə, TTSİ)
Böyük geoloq(Ekoloji monitorinq departamenti, Ekologiya İdarəsi)
Sahə rəisi (3№-li-li xidmət sahəsi, Heydər Əliyev adına BDÖZ)
Sahə rəisi (2 №-li-li xidmət sahəsi, Heydər Əliyev adına BDÖZ)
Rəis və mühəndis heyəti (İnzibati binalara xidmət və təsərrüfat sahəsi, Sosial İnkişaf İdarəsi)
Texniki nəzarət şöbəsi, Karbamid Zavodu
Təmir-tikinti və korroziyadan mühafizə sahəsi, Azərkimya İB
Rəis və rəis müavini (Polietilen istehsalatı, Azərkimya İB)
Rəis və rəis müavini (Etilenin qəbulu və sıxılması sahəsi,Azərkimya İB)
Mühəndis (Xarici əlaqələr şöbəsi , Karbamid Zavodu)
Rəis(TNS,Xüsusi texnika dəstəsi üzrə)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Rəis(TNS,Təmir emalatxanası,Nəqliyyat İdarəsi)
Rəis(TNS,Avtomobil dəstəsi üzrə)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Rəis(AXTS,Xüsusi texnika dəstəsi üzrə)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Rəis(AXTS,Təmir emalatxanası,Nəqliyyat İdarəsi)
Rəis(AXTS, Avtomobil dəstəsi üzrə)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Rəis və mühəndis heyəti(Nəqliyyat və xüsusi texnika şöbəsi,Azəriqaz İB)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi, TTSİ)
Zooloq (Biomüxtəliflik departamenti, Ekologiya İdarəsi)
Texnik (Ekoloji monitorinq departamenti, Ekologiya İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Elm ve texnika söbəsi, Ekologiya İdarəsi)
Rəis müavini, böyük mühəndis, böyük texnoloq heyəti Ekoloji monitorinq departamenti, Ekologiya İdarəsi)
İstehsalat və keyfiyyətə nəzarət laboratoriyası, Karbamid Zavodu
Vəzifə standartlarının işlənməsi və tənzimlənməsi şöbəsi,ƏŞNİ
Texnik (Biomüxtəliflik departamenti, Ekologiya İdarəsi)
Rəis və rəis müavini (Biomüxtəliflik departamenti , Ekologiya İdarəsi)
Böyük mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat,Risklərin idarə olunması üzrə)
Mühəndis (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Mülki müdafiə üzrə, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Mühəndis (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Məxfi rejim üzrə, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Mühəndis (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Hərbi səfərbərlik üzrə, Təhlükəsizlik İdarəsi)
3 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (1 saylı TQB, Elektrik təsərrüfatı üzrə,NeftQaztikinti Tresti)
2 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (1 saylı TQB, Elektrik təsərrüfatı üzrə,NeftQaztikinti Tresti)
Böyük mühəndis (Əsaslı tikinti və təmirə texniki nəzarət şöbəsi)
Rəis (Texnoloji avadanlıqların təmiri üzrə xidmət sahəsi, Metanol Zavodu)
Rəis (Hazır məhsulun saxlanılması və yüklənilməsi xidmət sahəsi, Metanol Zavodu)
Rəis (Hazır məhsulun qəbulu və buraxılması sahəsi, Metanol Zavodu)
Metanol istehsalat sahəsi,Metanol Zavodu
Texnik (İş yerlərinin ekspertizası və monitorinq, ƏŞNİ)
Rəis və mühəndis heyəti (İş yerlərinin ekspertizası və monitorinq, ƏŞNİ)
Rəis köməkçisi (Rəhbərlik yanında aparat, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Mühəndis (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Mülki müdafiə üzrə, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Mühəndis (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Məxfi rejim üzrə, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Mexanik (Azəriqaz İB)
Laborant (İş yerlərinin ekspertizası və monitorinq, ƏŞNİ)
Zooloq (Biomüxtəliflik departamenti, Ekologiya İdarəsi)
Texnik (Kompleks tədqiqatlar laboratoriyası, Ekologiya İdarəsi)
Texnik (Ekoloji monitorinq departamenti, Ekologiya İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Elm ve texnika söbəsi, Ekologiya İdarəsi)
Rəis müavini, böyük mühəndis, böyük texnoloq heyəti Ekoloji monitorinq departamenti, Ekologiya İdarəsi)
Mühəndis (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Hərbi səfərbərlik üzrə, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Müdir müavini, Böyük mühəndis (Kompleks tədqiqatlar laboratoriyası, Ekologiya İdarəsi)
Mexaniki avadanlıqlara xidmət sahəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi
Mexanika şöbəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi
Laborant (Kompleks tədqiqatlar laboratoriyası, Ekologiya İdarəsi)
Böyük kimyaçı və kimyaçı (Kompleks tədqiqatlar laboratoriyası, Ekologiya İdarəsi)
Baş mühəndisin müavini (Rəhbərlik yanında aparat, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Əsas fondların idarə olunması şöbəsi, Nəqliyyat İdarəsi
Dövrü su təchizatı, suyun duzsuzlaşdırılması və çirkab suların təmizlənməsi üzrə xidmət sahəsi, Metanol zavodu
Azot və texniki hava istehsalı xidmət sahəsi, Metanol zavodu
Texnik(Təmir bərpa xidməti üzrə, Azəriqaz İB)
Texnik (Mühəndis -axtarış şöbəsi üzrə, Azəriqaz İB)
Sahə rəisi (1№-li-li xidmət sahəsi, Heydər Əliyev adına BDÖZ)
1 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (2 -7 saylı TQB, NeftQaztikinti Tresti)
1 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (1 saylı TQB, NeftQaztikinti Tresti)
Mexanika şöbəsi, Metanol Zavodu
Mühəndis (Mülki müdafiə və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Mülki müdafiə üzrə, NeftQaztikinti Tresti)
Mühəndis (Mülki müdafiə və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Hərbi səfərbərlik üzrə, NeftQaztikinti Tresti)
Böyük mühəndis və mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat,Texniki nəzarət üzrə,Azəriqaz İB)
Usta (Su təchizatı, su soyutma və kanalizasiya sahəsi , Azərkimya İB)
Sənaye-sanitariya laboratoriyası, Azərkimya İB
Rəis,növbə rəisi və rəis müavini (Qaz məhsullarının qəbulu və buraxılması sahəsi, Azərkimya İB)
Rəis, rəis müavini və böyük texnoloq (Piroliz qazın sıxılması və təmizlənməsi sahəsi, Azərkimya İB)
Rəis, növbə rəisi və rəis müavini (Qazayırma sahəsi, Azərkimya İB)
Rəis, növbə rəisi və rəis müavini (Neft-kimya məhsullarının qəbulu və buraxılması sahəsi ,Azərkimya İB)
Rəis və rəis müavini heyəti (Su təchizatı, su soyutma və kanalizasiya sahəsi , Azərkimya İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Azot-oksigen və estakada təsərrüfatı sahəsi, Azərikimya İB)
Rəis və böyük mühəndis (Layihə konstruktor şöbəsi, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis və böyük dispetçer (İstehsalat dispetçer xidməti, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis (Layihələrin işlənməsi və tərtibatı şöbəsi, Azərkimya İB)
Növbə rəisi (Su təchizatı, su soyutma və kanalizasiya sahəsi , Azərkimya İB)
Növbə rəisi (Dövrü su təchizatı xidməti sahəsi, Azərkimya İB)
Növbə rəisi (Azot-oksigen və estakada təsərrüfatı sahəsi, Azərikimya İB)
Mülki müdafiə və hərbi səfərbərlik şöbəsi
Mühəndis -texnoloq (Layihələrin işlənməsi və tərtibatı şöbəsi, Azərkimya İB)
Mühəndis (Layihələrin işlənməsi və tərtibatı şöbəsi, Azərkimya İB)
Mühəndis (Qaz məhsullarının qəbulu və buraxılması sahəsi, Azərkimya İB)
Memar (Layihələrin işlənməsi və tərtibatı şöbəsi, Azərkimya İB)
Böyük mühəndis -texnoloq (Layihələrin işlənməsi və tərtibatı şöbəsi, Azərkimya İB)
Böyük mühəndis (Layihələrin işlənməsi və tərtibatı şöbəsi, Azərkimya İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Təbii qazın qəbulu və satışı şöbəsi,Azəriqaz İB)
Laboratoriya müdiri (Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi kafedrası, Bakı Ali Neft Məktəbi)
İstehsalat təlimi ustası (Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi kafedrası, Bakı Ali Neft Məktəbi)
İdarə rəisinin müavinin ƏM və TT üzrə müavini (Rəhbərlik, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis (Təmir tikinti xidmət sahəsi, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis (Aralıq əmtəə parkı, temizləyici qurğular və məşəl təsərrüfat sahəsi, Qaz Emalı Zavodu)
Müşavir (Xidmətin təşkili üzrə, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Müşavir (İnformasiya texnologiyaları üzrə ,Təhlükəsizlik İdarəsi)
Müşavir (İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis, rəis müavini və böyük mühəndis heyəti (Xarici əlaqələr şöbəsi, NeftQaztikinti Tresti)
Mülki müdafiə və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Nəqliyyat İdarəsi
Rəis və mühəndis heyəti (Xidmətin təşkili şöbəsi, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Xidmətə nəzarət şöbəsi, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Sistem proqramlaşdırılması və tətbiqi proqramların inteqrasiyası şöbəsi, İTRİ)
Rəis və mühəndis heyəti (Rəqəmsal verilənlərin axını proseslərinin təşkili və əlaqələndirilməsi şöbəsi, İTRİ)
Rəis və mühəndis heyəti (Audio-video və rəqəmsal avadanlıqların idarə olunması şöbəsi, İTRİ)
Rəis müavini(Energetika şöbəsi)
Mühəndis-texnoloq (Köməkçi qurğular sahəsi,Karbamid Zavodu)
Mühəndis (İnformasiya təhlükəsizliyi şöbəsi, İTRİ)
Həkim-fizioloq (Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi, TTSİ)
Rəis və mühəndis heyəti (Təchizat şöbəsi, NeftQaztikinti Tresti)
Rəis (Operativ idarəetmə şöbəsi, Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis (Əsaslı təmir və tikinti şöbəsi)
Növbə rəisi (Təhlükəsizlik İdarəsi)
Dəstə komandirinin köməkçisi (Əməliyyat dəstəsi,Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Dəstə komandiri (Profilaktika dəstəsi,Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Böyük mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat, Sənaye Təhlükəsizlk idarəsi)
Texnik (Yaşayış yerlərinin qaz xətləri və mənzillərdə qaz cihazlarına nəzarət xidməti,Azəriqaz İB)
Texnik (Sənaye qaz sayğaclarına xidmət mərkəzi, Azəriqaz İB)
Tağım komandirinin köməkçisi (Əməliyyat dəstəsi, Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Tağım komandiri (Əməliyyat dəstəsi, Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti üzrə(Texniki istehsalat şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Xarici əlaqələr şöbəsi, Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Təmir-bərpa və satış xidməti, Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Ərizə və şikayətlərin qəbulu və araşdırılması şöbəsi, Azəriqaz İB)
Növbə rəisi, rəis, rəis müavini və usta heyəti (Sintez sahesi, Azərkimya İB)
Növbə rəisi (Operativ idarəetmə şöbəsi, Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Mühəndis (Xarici əlaqələr şöbəsi, NeftQaztikinti Tresti)
Energetik(Azəriqaz İB)
Əmək normalarının işlənməsi şöbəsi (Əmək şəraiti normalarının işlənməsi idarəsi)
Dəstə komandirinin köməkçisi (Profilaktika dəstəsi,Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Dəstə komandiri (Əməliyyat dəstəsi,Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis müavini (İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırırlması və metrologiya şöbəsi)
Hidrogenin zənginləşdirilməsi, Quru qazın və PPF-in təmizlənməsi sahəsi, Azərkimya İB
Rəis, mühəndis, texnoloq heyəti (Etilen istehsalatı, Azərkimya İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Piroliz sahəsi, Azərkimya İB)
Avtomatlaşdırma və metrologiya şöbəsi, Azərkimya İB
Texnik (Profilaktika dəstəsi, Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Texnik (Mərkəzləşdirilmiş mətbəə, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (Əməliyyat dəstəsi, Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
TEK sistemlərinin sertifikatlaşdırılması və auditi şöbəsi, NeftQaztikinti Tresti
Rəis, böyük metodist və metodist (Tədris-metodiki söbə, Bakı Ali Neft Məktəbi)
Rəis və mühəndis heyəti (Texniki istehsalat şöbəsi, İTRİ)
Rəis və mühəndis heyəti (Mərkəzləşdirilmiş mətbəə, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis və mühəndis heyəti (İKT xidmət sahəsi üzrə texniki sənədləşdirmə və...
Rəis və mühəndis heyəti (Geoloji-mədən verilənlərinin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi, İTRİ)
Rəis və mühəndis heyəti (Dağmədənxilasetmə işləri üzrə profilaktika şöbəsi, Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis müavini (1, 2, 3 saylı baza, Azəriqaz İB)
Rəis (Maddi texniki təchizat və kommersiya şöbəsi)
Rəis (Asfaltbeton laboratoriya (5 saylı TQB), NeftQaztikinti Tresti)
Proqram meneceri (Rehberlik yaninda aparat, Bakı Ali Neft Məktəbi)
Oksigen istehsalı və qazanxana sahəsi (DBMİB) , NeftQaztikinti Tresti
Mühəndis (Radio-kommunikasiya xidmət sahəsi,İTRİ)
Müdir və müdir müavini (Baza № 1,2,3,4 (ATB), NeftQaztikinti Tresti)
Mexanik (5 saylı Tikinti Quraşdırma bölümü,NeftQaztikinti Tresti)
İş icraçısı (Asfaltbeton istehsalat sahəsi (5 sayli TQB), NeftQaztikinti Tresti)
Fotomüxbir
Dekan müavini (Mühəndislik fakültəsinin dekanlığı, Bakı Alı Neft Məktəbi)
Çavuş (Əməliyyat dəstəsi, Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Böyük mühəndis (Mexanika şöbəsi,NeftQaztikinti Tresti)
Böyük mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi üzrə)(İTRİ)
Böyük mühəndis (Dəmir Beton Məmulatları istehsalı bölümü,NeftQaztikinti Tresti)
Böyük mexanik (2, 4, 5 saylı Tikinti Quraşdırma bölümü,NeftQaztikinti Tresti)
Betonqarışdıran və qəlibləmə sahəsi (DBMİB), NeftQaztikinti Tresti
Baza rəisi (1, 2, 3 saylı baza, Azəriqaz İB)
Rəisin köməkçisi (Rəhbərlik yanında aparat,Nəqliyyat İdarəsi)
Rəis və rəis müavini (Anbar təsərrüfatı bölümü)
Rəis müavini (Qaynaq texnoloji, dağılan və dağılmayan müayinə bölümü, NeftQaztikinti Tresti)
Rəis müavini ( Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi və keyfiyyətə nəzarət departamenti)
Müdirin köməkçisi (Rəhbərlik yanında aparat,NeftQaztikinti Tresti)
Direktorun ümumi məsələlər üzrə müavini (Rəhbərlik, Nəqliyyat idarəsi)
5 saylı xidmət sahəsi (QTDDMB,NeftQaztikinti Tresti)
Rəis müavini (Marketinq və satınalmalar şöbəsi)
Rəis (Marketinq və satınalmalar şöbəsi)
Mühəndis (Təhlukəsizlik,ekologiya və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, Azəriqaz İB)
Böyük mühəndis (Təhlukəsizlik,ekologiya və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, Azəriqaz İB)
Böyük mexanik (1 saylı Tikinti Quraşdırma bölümü, NeftQaztikinti Tresti)
Rəis və mühəndis heyəti (Metrologiya və standartlaşdırma şöbəsi,İTRİ)
Texnik (Mərkəzi metroloji laboratoriya, İTRİ)
Rəis və mühəndis heyəti (Mərkəzi metroloji laboratoriya, İTRİ)
Rəis müavini (Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, NeftQaztikinti Tresti)
Qaynaq işləri üzrə mühəndis , NeftQaztikinti Tresti
Mühəndis (Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, NeftQaztikinti Tresti)
Böyük mühəndis (Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, NeftQaztikinti Tresti)
4 saylı xidmət sahəsi (QTDDMB, NeftQaztikinti Tresti)
3 saylı xidmət sahəsi (QTDDMB, NeftQaztikinti Tresti)
1 saylı xidmət sahəsi (QTDDMB, NeftQaztikinti Tresti)
Rəis və mühəndis heyəti (Operativ şöbə, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Tikinti-quraşdırma işlərində usta (5 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (İTTB), NeftQaztikinti Tresti)
Texnik (Dəniz estakadaları şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis müavini (Layihələrin idarə olunması şöbəsi, NeftQaztikinti tresti)
Rəis müavini (Dəniz estakadaları şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnsitutu)
Mühəndis(Sənaye-sanitar laboratoriyası,NeftQaztikinti Tresti)
Mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat,Təmir-tikinti üzrə, Bakı Olimpiya stadionu)
Mühəndis (Elektrik avadanlıqlarının istismarı sahəsi, Bakı Olimpiya Stadionu)
Laboratoriya müdiri (Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası, Bakı Ali Neft Məktəbi)
İstehsalat təlimi ustası (Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası, Bakı Ali Neft Məktəbi)
Direktor köməkçisi (Rəhbərlik yanında aparat, Metanol zavodu)
Böyük mühəndis (Satınalmalar və təchizat üzrə şöbə,Təchizat məsələləri üzrə, Bakı Olimpiya Stadionu)
Rəis və mühəndis heyəti (Dispetçer xidməti üzrə, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Təmir qrupu, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Biznesin inkişafı, kreativlik və satış şöbəsi, Bakı Olimpiya Stadionu)
Müdir və müdir müavini (İngilis dili və humanitar fənlər mərkəzi,Bakı Alı Neft Məktəbi)
Ümumi tikinti sahəsi üzrə, Azəriqaz İB
Rəis müavini (Təchizat və təsərrüfat şöbəsi, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis müavini (Rəhbərlik,Əsaslı tikinti üzrə,Azəriqaz İB)
Rəis (Təchizat və təsərrüfat şöbəsi, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis (Qazın keyfiyyət göstəricilərinin sertifikatlaşdırılması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük mühəndis (Astara rayonu üzrə təbii qazın qəbulu və satış xidmət, Azəriqaz İB)
Zığ -2 istehsalat və komplektləşdirmə sahəsi (4 saylı TQB, NeftQaztikinti Tresti)
Texnik (Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)
Texnik (Məlumatların korporativ bazası qrupu, Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Metalların emalı və metal məmulatların hazırlanması sahəsi, NeftQaztikinti Tresti
Elektrik avadanlıqların hazırlanması, quraşdırılması və təmiri sahəsi (1 saylı TQB, NeftQaztikinti tresti)
Avadanlıqların quraşdırılması və təmiri sahəsi (DBMİB, NeftQaztikinti Tresti)
Armaturlama və məftilçəkmə sahəsi (DBMİB, NeftQaztikinti Tresti)
7 saylı tikinti quraşdırma bölümü, NeftQaztikinti Tresti
6 saylı tikinti quraşdırma bölümü, NeftQaztikinti Tresti
5 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (İTTB, NeftQaztikinti Tresti)
5 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (2,5 saylı TQB, NeftQaztikinti Tresti)
5 saylı tikinti quraşdırma bölümü, NeftQaztikinti Tresti
4 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (İTTB, NeftQaztikinti Tresti)
4 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (2,3,4,7 saylı TQB, NeftQaztikinti Tresti)
4 saylı tikinti quraşdırma bölümü, NeftQaztikinti Tresti
3 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (İTTB, NeftQaztikinti Tresti)
3 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (1 -7 saylı TQB, NeftQaztikinti Tresti)
3 saylı tikinti quraşdırma bölümü, NeftQaztikinti Tresti
2 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (İTTB, NeftQaztikinti Tresti)
2 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (1 -7 saylı TQB, NeftQaztikinti Tresti)
2 saylı tikinti quraşdırma bölümü, NeftQaztikinti Tresti
1 saylı tikinti quraşdırma sahəsi (İTTB, NeftQaztikinti Tresti)
1 saylı tikinti quraşdırma bölümü, NeftQaztikinti Tresti
Rəis və mühəndis heyəti (Nəqliyyat-ekspedisiya şöbəsi, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Xarici iqtisadi əlaqələr üzrə aparıcı mütəxəssis (Rəhbərlik yanında aparat, Geofizika və geologiya İdarəsi)
Sumayıt şəhər stadionu şöbəsi üzrə, Azərkimya İB
Standartların idarə edilməsi üzrə mühəndis(SƏTƏMM və keyfiyyətə nəzərət şöbəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Radioaktiv cihazların təmiri üzrə xidmət sahəsi, Geofizika və geologiya İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Məlumatların korporativ bazası qrupu, Geofizika və geologiya İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (İnklinometriya xidmət sahəsi, Geofizika və geologiya İdarəsi)
Rəis müavini (Naviqasiya və mühəndisi topogeodeziya ekspedisiyası, Geofizika və geologiya İdarəsi)
Rəis (Qaynaq texnoloji, dağılan və dağılmayan müayinə bölümü, NeftQaztikinti Tresti)
Qrup rəisi (Reagent istehsalı qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Partiya rəisi (Dəniz radionaviqasiya partiyası, Geofizika və geologiya İdarəsi
Mexanik (Qazmaya nəzarət cihazlarının təmiri üzrə xidmət sahəsi, Geofizika və geologiya İdarəsi)
Laya və quyudibi zonaya təsirin layihələndirilməsi şöbəsi (Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat,Təchizat üzrə,Bakı Ali Neft Məktəbi)
Böyük kartoqraf (Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük elmi İşçi (Qum və su təzahürləri ilə mübarizə şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Analitik tədqiqatlar laboratoriyası (Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis və mühəndis heyəti (İstehsala və keyfiyyətə nəzarət laboratoriyası, Azərikimya İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Dispetçer və rejimlərə nəzarət üzrə, Qaz İxrac İdarəsi
Rəis və mühəndis heyəti (Logistika şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Usta (Təmir və texniki xidmət sahəsi, Karbamid Zavodu)
Texnoloji su və hava sahəsi (Metanol Zavodu)
Texnoloji şöbə (Metanol Zavodu)
Texnik (Mühafizə sistemlərinə nəzarət və buraxılış şöbəsi, Karbamid Zavodu)
Texnik (Layihələrin cildlənməsi və buraxılışı şöbəsi, Azəriqaz İB)
Tərtibatçı dizayner (Baki Ali Neft Məktəbi)
Təlim Mərkəzlərinin müdiri, müdir müavini və baş ustası üzrə (Təlim, Tədrisİ)
Rəis və rəis müavini (İxtisaslaşdırılmış Təmir Tikinti bölümü, NeftQaztikinti Tresti)
Rəis və mühəndis heyəti (Tikintiyə texniki nəzarət şöbəsi, NeftQaztikinti tresti)
Rəis və mühəndis heyəti (Mühafizə sistemlərinə nəzarət və buraxılış şöbəsi,Karbamid Zavodu)
Rəis və mühəndis heyəti (Logistika və nəqliyyatın təşkili şöbəsi, Metanol Zavodu)
Rəis və mühəndis heyəti (Layihələrin cildlənməsi və buraxılışı şöbəsi, Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (İstehsalat şöbəsi, NeftQaztikinti tresti)
Rəis müavini (Təmir və texniki xidmət sahəsi, Karbamid Zavodu)
Rəis (Təmir və texniki xidmət sahəsi , Karbamid Zavodu)
Rəis (Qaz paylayıcı stansiya, Qaz Emalı Zavodu)
Mühəndis (Texniki-istehsalat şöbəsi, Metanol Zavodu)
Mühəndis (Layihələrin idarə olunması şöbəsi, NeftQaztikinti tresti)
Mexanika şöbəsi üzrə (Karbamid Zavodu)
Məsul katib (Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı)
Mərkəzi laboratoriya, Qaz Emalı Zavodu
Mərkəzi laboratoriya üzrə (Metanol Zavodu)
Marketinq və biznesin inkisafı şöbəsi üzrə (Marketinq və İqtisadi Əməlliyatlar İdarəsi)
Fiziki sınaq laboratoriyası üzrə (Təlim, Tədris)
Böyük mühəndis (Təmir və texniki xidmət sahəsi, Karbamid Zavodu)
Böyük mühəndis (Silah-sursat şöbəsi, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Böyük mühəndis (Layihələrin idarə olunması şöbəsi, NeftQaztikinti tresti)
Böyük mexanik (Təmir və texniki xidmət sahəsi, Karbamid Zavodu)
Böyük mexanik (Köməkçi qurğular sahəsi, Karbamid Zavodu)
Böyük mexanik (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi, Karbamid Zavodu)
Böyük geoloq (Birgə işlənən yataqlar üzrə məlumat bazası və modelləşdirmə şöbəsi, Neftqazelmitıdqiqat İnstitutu)
Beynəlxalq standartların tətbiqinə nəzarət şöbəsi üzrə (Təlim, Tədris)
Rəis və mühəndis heyəti (Avtomatika həllərinin tətbiqi şöbəsi, İTRİ)
Rəis müavini (Avtomatika və sənaye həlləri departamenti, İTRİ)
Rəis (Əmtəə çənlər parkı xidmət sahəsi, Metanol zavodu)
Böyük metodist (Tələbələrlə iş şöbəsi, Bakı Ali Neft Məktəbi)
Rəis və mühəndis heyəti (Qazın balansı və satışı şöbəsi, Qaz İxrac İdarə...
Rəis müavini (Mexanika və energetika şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Mexanik (Mexanika və energetika şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Böyük mexanik (Mexanika və energetika şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Standartların tətbiqi və sertifikatlaşdırma şöbəsi, TTSİ)
Təsərrüfat müdiri (Ekologiya İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Neft və qaz emalı şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis və mühəndis heyəti (Mexaniki quraşdırma şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis və mühəndis heyəti (Informasiya texnologiyaları xidməti şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis və mühəndis heyəti (Boru kəmərləri şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis(Geoloji fond, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Dəniz estakadaları şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnsitutu)
Rəis(Avtonəqliyyat sahəsi,Nəqliyyat İdarəsi)
Mühəndis(Nəqliyyat şöbəsi)
Ekspedisiya rəisi (Çöl seysmik ekspedisiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi,Təlim,Tədris)
Rəis və mühəndis heyəti (Seysmik avadanlıqların təmiri üzrə xidmət sahəsi, Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Mexanika sahəsi üzrə (Azərikimya İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Mexaniki təmir sahəsi,Qaz Emalı Zavodu)
Mexanik (Mexanika şöbəsi,Qaz Emalı Zavodu)
İstehsalat-texnoloji şöbə, Qaz Emalı Zavodu
Böyük usta (Mexaniki təmir sahəsi,Qaz Emalı Zavodu)
Böyük mexanik (Mexaniki təmir sahəsi,Qaz Emalı Zavodu)
Böyük mexanik (Mexanika şöbəsi,Qaz Emalı Zavodu)
Böyük mexanik (Etilenin qəbulu və sıxılması sahəsi, Azərkimya İB)
Baş mexanik-şöbə rəisi (Mexanika şöbəsi,Qaz Emalı Zavodu)
Xidmət sahəsinin rəisi (Elektrometiya xidmət sahəsi, Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Texniki rəhbər (Mikrofauna qrupu, Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Rəis müavini (Yeni texnologiyaların tətbiqi və petrofiziki tədqiqat partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi (Yeni texnologiyaların tətbiqi və petrofiziki tədqiqat partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis (Səyyar defestkopiya laboratoriyası, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Kapitan (NeftQaztikinti tresti)
Geofizik (Təcrübə-sınaq dəstəsi, Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Dəstə rəisi (Təcrübə-sınaq dəstəsi, Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Böyük mühəndis (Səyyar defestkopiya laboratoriyası, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Böyük geofizik (Yeni texnologiyaların tətbiqi və petrofiziki tədqiqat partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Usta (İnzibati binalara xidmət və təsərrüfat sahəsi, Sosial İnkişaf İdarəsi)
Standartların tətbiqi üzrə böyük mühəndis(SƏTƏMM və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)
Rəis və rəis müavini (Təmir, tikinti və abadlıq sahəsi, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis və rəis müavini (Energetika və mexanika şöbəsi, Sosial İnkişaf İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Təsərrüfat şöbəsi, Sosial İnkişaf İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Layihə və smetaların ekspertizası şöbəsi, Sosial İnkişaf İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Daşımaların təşkili və mərkəzi dispetçer şöbəsi, Nəqliyyat İdarəsi)
Rəis müavini (Tikinti Departamenti, Sosial İnkişaf İdarəsi)
Rəis (Ekspedisiya rəhbərliyi, Quyuların qazılmasına geoloji, geofiziki, geokimyəvi nəzarət ekspedisiyası, Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis (Ekspedisiya rəhbərliyi, Mədən geofizikası üzrə,Geofizika və Geologiya idarəsi)
İstehsalat üzrə rəis müavini (Ekspedisiya rəhbərliyi, Quyuların qazılmasına geoloji, geofiziki, geokimyəvi nəzarət ekspedisiyası, Geofizika və Geologiya idarəsi)
İstehsalat üzrə rəis müavini (Ekspedisiya rəhbərliyi, Mədən geofizikası üzrə,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Ekspedisiya rəisi (Ekspedisiya rəhbərliyi, Mədən geofizikası üzrə, Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mexanik (Energetika və mexanika şöbəsi, Sosial İnkişaf İdarəsi)
Xidmət sahəsinin rəisi (Güzdək partlayıcı maddələr xidmət sahəsi,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Uçot üzrə texnik (Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Texnik (Elektrokimyəvi laboratoriya, Qaz İxrac İdarəsi)
Sosioloq (Sosial inkişaf şöbəsi, Nəqliyyat İdarəsi)
Rəis və rəis müavini (Təmir emalatxanası,Nəqliyyat idarəsi)
Rəis və rəis müavini (Təbii qazın emalı üzrə istehsalat, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis və rəis müavini (Su buxar təchizatı sahəsi, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis və mühəndis heyəti (Texniki nəzarət şöbəsi, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis və mühəndis heyəti (Qaztəhlükəli işlərə nəzarət xidməti, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis (Yaşıllaşdırma və abadlıq xidmət sahəsi, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis (Qazdan benzini ayıran qurğu, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis (Qaz kondensat və yüngül karbohidrogenlərin geniş fraksiyasının emalı, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis (Qaraj, Nəqliyyat İdarəsi)
Rəis (Mühəndisi geologiya və geodeziya şöbəsi, Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis (Elektrokimyəvi laboratoriya, Qaz İxrac İdarəsi)
Rabitə sistemi üzrə böyük mühəndis (Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Partiya rəisi (Dəniz geodeziya və geofiziki kəşfiyyat partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Növbə rəisi (Piroliz qazının sıxılması və təmizlənməsi sahəsi, Azərkimya İB)
Mühəndis(Kompressor təsərrüfatı şöbəsi,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis(Geofiziki və geoloji materialların ümumi partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis (Elektrokimyəvi laboratoriya, Qaz İxrac İdarəsi)
Mexanik (Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Layihə baş mühəndisi(Kompressor təsərrüfatı şöbəsi,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Geofizika üzrə rəis müavini (Dəniz geodeziya və geofiziki kəşfiyyat partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geodeziya üzrə rəis müavini (Dəniz geodeziya və geofiziki kəşfiyyat partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük usta (Yaşıllaşdırma və abadlıq xidmət sahəsi, Qaz Emalı Zavodu)
Böyük mühəndis(Kompressor təsərrüfatı şöbəsi,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük geofizik (Dəniz geodeziya və geofiziki kəşfiyyat partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük energetik (Energetika və mexanika şöbəsi, Sosial İnkişaf İdarəsi)
Baş mühəndis (Rəhbərlik, Nəqliyyat idarəsi)
Mühəndis (Təmir-bərpa və satış xidməti, satış üzrə, Azəriqaz İB)
Texnik (Təcrübə-sınaq şöbəsi,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Təlimatçı (Mühafizə üzrə, Qala təlim, tədris mərkəzi, Təlim,Tədris)
Rəis( Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)
Rəis( Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi və keyfiyyətə nəzarət departamenti)
Rəis və mühəndis heyəti (Təcrübə-sınaq şöbəsi,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis müavini( Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)
Rəis müavini (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və ekologiya şöbəsi)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis(Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə təlimlərin tədrisi,Qobusatan Regional Təlim Mərkəzi, Təlim,Tədris)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Sanitar-gigiyena,İlk tibbi yardım üzrə təlimlər,Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi,Təlim,Tədris)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Qaz təsərrüfatı texnologiyası üzrə təlimlər,Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi,Təlim,Tədris)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Qaz avadanlığı üzrə təlimlərin tədrisi,Qobustan Regional Təlim Mərkəzi,Təlim,Tədris)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Mühafizə üzrə, Qala təlim, tədris mərkəzi, Təlim,Tədris)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (İngilis dili üzrə təlimlərin tədrisi, Təlim,Tədris)
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (ƏMTT, Ekologiya üzrə təlimlərin tədrisi,Sumqayıt Təlim,Tədris Mərkəzi,Təlim,Tədris)
Mühəndis (Neftqazmədən geologiyası laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Müdir (NQY-nın geofiziki üsulla birbaşa axtarışı laboratoriyası,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Metodist (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi ,Təlim,Tədris)
Metodist (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi ,Təlim,Tədris)
İstehsalat təlimi ustası (İzoləedici-plyonkaçı,Rəngsaz,Suvaqçı,Bənna peşəsi üzrə təliml. tədrisi,STTM,Təlim,Tədris)
İstehsalat təlimi ustası (Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi, Təlim,Tədris)
İstehsalat təlimi ustası (Aparatçı peşəsi üzrə təlimlərin tədrisi,Sumqayıt Təlim Tədris Mərkəzi, Təlim, Tədris)
İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə aparıcı mütəxəssis (Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi, Təlim, Tədris)
Böyük mühəndis (NQY-nın geofiziki üsulla birbaşa axtarışı laboratoriyası,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük mexanik (Mexanika və energetika şöbəsi, Təlim,Tədris)
Böyük metodist və metodist (Metodiki kabinet, Təlim,Tədris)
Böyük metodist (Qala təlim, tədris mərkəzi ,Təlim,Tədris)
Böyük metodist (Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi, Təlim,Tədris)
Baş mühəndisin əməyin mühafizəsi üzrə müavini-şöbə rəisi (Təhlukəsizlik,ekologiya və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, Azəriqaz İB)
Baş mühəndisin əməyin mühafizəsi üzrə müavini-şöbə rəisi ( Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)
Böyük geofizik (Kompleks kəşfiyyat geofizikası şöbəsi,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Süxurların kollektor xüsusiyyətini təyin edən qrup,Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Ekspedisiya rəisi (Dəniz seysmik ekspedisiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Ekspedisiya rəisi (Geofiziki materialların emalı və interpretasiyası ekspedisiyası, Geofizika və Geologiya idarəsi)
Ekspedisiya rəisi (Mühəndisi geoloji qazma ekspedisiyası,Geofizika və Geologiya idarəsİ)
Ekspedisiya rəisi(Geoloji-kəşfiyyat ekspedisiyası, Geofizika və Geologiya idarəsi)
Elektronika üzrə rəis müavini (Geologiya və Geofizika idarəsi)
Geofizik (Geofiziki və geoloji materialların ümumi partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geofizik (Yeni texnologiyaların tətbiqi və petrofiziki tədqiqat partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geofizik(Kompleks mədən-geofiziki dəstəsi,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geologiya üzrə rəis müavini (KMAİB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsi)
İstehsalat üzrə rəis müavini (Dəniz seysmik ekspedisiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
İstehsalat üzrə rəis müavini (KGİB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsi)
İstehsalat üzrə rəis müavini (KMAİB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsİ)
İstehsalat üzrə rəis müavini(MGİB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Laboratoriya rəisi (Mərkəzi mühəndisi geoloji laboratoriya)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Dəniz geodeziya və geofiziki kəşfiyyat partiyası,Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Mühəndis(Süxurların kollektor xüsusiyyətini təyin edən qrup,Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Partiya rəisi (Geofiziki və geoloji materialların ümumi partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi (Kameral partiya,(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi (Mühəndis geoloji və geofiziki materialların ümumi partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi (Mühəndisi geoloji tədqiqat partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi (Operativ geoloji təhlil partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(Yeni məlumatlarla yataqların işlənməsinin qiymətləndirilməsi partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis (KGİB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis (KMAİB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsİ)
Rəis (Kompleks kəşfiyyat geofizikası şöbəsi,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis (MGİB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis müavini (Geofiziki və geoloji materialların ümumi partiyası,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis müavini (Mühəndisi geoloji qazma ekspedisiyası,Geofizika və Geologiya idarəsİ)
Rəis müavini(Geoloji-kəşfiyyat ekspedisiyası, Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Maddi-texniki təchizat şöbəsi, Azəriqaz İB)
Rəis(Geoloji şöbə,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik (KMAİB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texniki rəhbər(Süxurların kollektor xüsusiyyətini təyin edən qrup,Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Xidmət sahəsinin rəisi (Energetika xidmət sahəsi, Geofizika və Geologiya İdarəsi)
Rəis (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və metrologiya şöbəsi, Nəqliyyat İdarəsi)
Mühəndis-elektronçu-mövsümi (Nəqliyyat İdarəsi)
Mühəndis-elektronçu (Nəqliyyat İdarəsi)
Direktorun istehsalat işləri üzrə müavini (Rəhbərlik, Nəqliyyat idarəsi)
Direktor müavini (Rəhbərlik, Nəqliyyat idarəsi)
Böyük mühəndis(Material ehtiyatlalarının idarə edilməsi şöbəsi, Nəqliyyat İdarəsi)
Böyük elmi işçi (NQY-nın geofiziki üsullarla birbaşa axtarışı laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük mühəndis(Əmtəə və anbar sahəsi, Karbamid Zavodu)
Mühəndis (Material ehtiyatların idarə edilməsi şöbəsi, Nəqliyyat İdarəsi)
Mühəndis(Geofiziki məlumatların emalı və interpretasiya qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis(Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Neftqaz mədən geofizikası laboratoriyası,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Qravimaqnitometrik tədqiqatlar laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Qrup rəisi (Tərcümə qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis (Əmtəə və anbar sahəsi,Karbamid Zavodu)
Rəis (Yanğından mühafizə dəstəsi, Metanol Zavodu)
Rəis müavini (Qazma departamenti, Kompleks Qazma İşləri Tresti)
Rəis və mühəndis heyəti (Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis və rəis müavini heyəti (Material ehtiyatların idarə edilməsi şöbəsi, Nəqliyyat İdarəsi)
Rəis və rəis müavini (İstehsalat bölümü, Kompleks Qazma İşləri Tresti)
Rəis və rəis müavini (Logistika bölümü, Kompleks Qazma İşləri Tresti)
Seysmik kəşfiyyat laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Təsərrüfat müdiri(Texniki istismar şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Usta (Polietilenin çeşidlənməsi, qablaşdırılması və buraxılması sahəsi, Azərikimya İB)
Usta (Yardımçı təsərrüfat sahəsi,Karbamid Zavodu)
Yardımçı təsərrüfat sahəsi, Metanol Zavodu
Baş mexanik (Rəhbərlik yanında aparat, Sənaye Təhlükəsizlik Idarəsi)
Böyük mühəndis (Kapital qoyuluşları və təmiri şöbəsi)
Rabitə sistemi üzrə mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat, Azərkimya İB)
Rəis (Kapital qoyuluşları və təmiri şöbəsi)
Rəis müavini(İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması, mexanika və energetika şöbəsi, energetika üzrə, Azərikimya İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Açıq fontanların və neft, qaz, su təzahürlərinin ləğv edilməsi, Sənaye Təhlükəsizlik Idarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması və metrologiya şöbəsi,Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Metrologiya və standartlaşdırma şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti(İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması, Aparat Qaz İxrac, Qaz İxrac İdarəsi)
Şöbə rəisi (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması, mexanika və energetika şöbəsi, Azərikimya İB)
Mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi şöbəsi, GGİ)
Texnik (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi, TTSİ)
Texnik(Anbar təsərrüfatı)
Usta (Polietilenin çeşidlənməsi, qablaşdırılması və buraxılması sahəsi, ...
Böyük mühəndis (Kompressor stansiyası, Qaz İxrac İdarəsi)
Təmir-tikinti üzrə,Azəriqaz İB
Aparıcı iqtisadçı (Birgə müəssisələr və alyanslar şöbəsi, Sərmayələr İdarəsi)
Şöbə rəisi (Birgə müəssisələr və alyanslar şöbəsi,Sərmayələr İdarəsi)
Usta (Piroliz sahəsi, Azərkimya İB)
Usta (Əmtəə və anbar sahəsi, Karbamid Zavodu)
Sahə rəisi (Təsərrüfat qrupu, Azərkimya İB)
Rəis, Növbə rəisi (Rektifikasiya xidmət sahəsi, Metanol Zavodu)
Rəis, Nöbvə rəisi (Sintez xidməti sahəsi, Metanol zavodu)
Mühəndis-elektronçu(Metroloji təminat və avtomatika sahəsi, Azərkimya İB)
Mühəndis-elektronçu(Buxar və elektrik enerjisi istehsalatı, Azərkimya İB)
İqtisadçı (Polietilen istehsalatı, Azərkimya İB)
İqtisadçı (Etilen istehsalatı, Azərkimya İB)
İqtisadçı (Buxar və elektrik enerjisi istehsalatı, Azərkimya İB)
Direktor (Kimyaçı mədəniyyət sarayı, Azərkimya İB)
Böyük mühəndis-elektronçu(Buxar və elektrik enerjisi istehsalatı, Azərkimya İB)
Aparıcı iqtisadçı (Smeta və texniki-iqtisadi hesabatlar şöbəsi, Azərkimya İB)
Böyük mühəndis(Rəhbərlik,Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Böyük mühəndis(Texniki şöbə, Marketing və İqtisadi Əməliyyatlar idarəsi)
Mühəndis(Texniki şöbə, Marketing və İqtisadi Əməliyyatlar idarəsi)
Rəis müavini(Texniki şöbə, Marketing və İqtisadi Əməliyyatlar idarəsi)
Texnik (Texniki şöbə,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Böyük Mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi şöbəsi, GGİ)
Baş mühəndisin əməyin mühafizəsi üzrə müavini-şöbə rəisi (SƏTƏMM və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)
Baş mühəndisin əməyin mühafizəsi üzrə müavini-şöbə rəisi
Baş mühəndisin müavini-şöbə rəisi (Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və ekolıgiya şöbəsi)
Rəis (Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və ekolıgiya şöbəsi)
Rəis (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və ekologiya şöbəsi)
Rəis (SƏTƏMM və keyfiyyətə nəzarət departamenti)
Rəis (SƏTƏMM və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)
Rəis müavini (SƏTƏMM və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)
Böyük energetik (Azəriqaz İB)
Böyük mexanik (Azəriqaz İB)
Böyük mühəndis (Təchizat və təsərrüfat şöbəsi, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Böyük mühəndis(Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik,Mülki müdafiə üzrə)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis-proqramlaşdırıcı (Astara kompressor stansiyasi, Qaz İxrac İdarəsi)
Mühəndis (Avtonəqliyyat və xüsusi texnika şöbəsi, NeftQaztikinti tresti)
Mühəndis proqramlaşdırıcı (Azərkimya İB)
Mühəndis(Mühafizənin təşkili,mülki müdafiə və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Metanol Zavodu)
Nəqliyyat üzrə böyük mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat, Qaz Emalı Zavodu)
Rəis (Mühafizənin təşkili,mülki müdafiə və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Metanol Zavodu)
Rəis və mühəndis heyəti (Maddi-texniki təchizat şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və rəis müavini heyəti (Tikinti, təhcizat və təsərrüfat işləri şöbəsi,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Rəis və rəis müavini heyəti (Mexanika və energetika şöbəsi , Azəriqaz İB)
Texnik (Mühafizənin təşkili,mülki müdafiə və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Metanol Zavodu)
Texnik (Qazın balansı və satışı şöbəsi üzrə, Azəriqaz İB)
Böyük mühəndis proqramlaşdırıcı (Azərkimya İB)
Mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat,NÖC və avtomatika üzrə,Qaz İxrac İdarəsi)
Mühəndis-proqramlaşdırıcı
Rəis (Təmir və texniki xidmət sahəsi, Ekologiya İdarəsi)
Texnik (Sayğacların qəbulu və istismarı xidməti üzrə, Azəriqaz İB)
Texnik (Eko-mərkəz, Ekologiya İdarəsi)
Texnik (Sayğacların müayinəsi laboratoriyası, Azəriqaz İB)
Baş texnoloq-şöbə rəisi (İstehsalat-texniki şöbəsi, Karbamid Zavodu)
Bioloq
Böyük iş icraçısı (Təmir və texniki xidmət sahəsi, Ekologiya İdarəsi)
Böyük mexanik(Təmir və texniki xidmət sahəsi, Ekologiya İdarəsi)
Böyük mühəndis (İstehsalat-texniki şöbəsi, Karbamid Zavodu)
Böyük mühəndis (N saylı komanda, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Böyük mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat,Satınalma üzrə, Bakı Ali Neft Məktəbi)
Böyük mühəndis(Tikinti, təhcizat və təsərrüfat işləri şöbəsi,Təchizat üzrə,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Böyük mühəndis(Tikinti, təhcizat və təsərrüfat işləri şöbəsi,Təsərrüfat üzrə,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Böyük mühəndis(Tikinti, təhcizat və təsərrüfat işləri şöbəsi,Tikinti üzrə, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Böyük mühəndis-texnoloq (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi, Karbamid Zavodu)
Geologiya üzrə rəis müavini(KGİB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geologiya üzrə rəis müavini(MGİB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsi)
İş icraçısı (İzolyasiya sahəsi,Azərkimya İB)
Komanda rəisi (Təhlükəsizlik İdarəsi)
Markşeyder(Ekologiya idarəsi)
Mühəndis (N saylı komanda, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat,Mülki müdafiə üzrə)
Mühəndis(Tikinti, təhcizat və təsərrüfat işləri şöbəsi,Təchizat üzrə,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Mühəndis-texnoloq (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi, Karbamid Zavodu)
NÖC və avtomatika üzrə böyük mühəndis(İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması, Qaz Emalı Zavodu)
Növbə rəisi (Buxar və elektrik enerjisi istehsalatı, Azərikimya İB)
Növbə rəisi (Etilenin qəbulu və sıxılması sahəsi,Azərikimya İB)
Növbə rəisi (İstehsalat xidmət sahəsi,Metanol Zavodu)
Növbə rəisi (Polietilenin çeşidlənməsi, qablaşdırılması və buraxılması sahəsi, Azərikimya İB)
Növbə rəisi (Riforminq xidmət sahəsi,Metanol zavodu)
Qurğu rəisi (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi, Karbamid Zavodu)
> Rəis (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi, Karbamid Zavodu)
Rəis (Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika sahəsi,Qaz Emalı Zavodu)
Rəis (Riforminq xidmət sahəsi,Metanol zavodu)
Rəis müavini (İstehsalat-texniki şöbəsi, Karbamid Zavodu)
Rəis müavini (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi, Karbamid Zavodu)
Rəis müavini (N saylı komanda, Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rəis müavini (Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika sahəsi,Qaz Emalı Zavodu)
Rəis və mühəndis heyəti (Komplektləşdirmə və təchizat şöbəsi, Karbamid Zavodu)
Rəis və mühəndis heyəti (Metroloji təminat və avtomatika sahəsi,Azərkimya İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Mühafizə sisteminə texniki xidmət mərkəzi, İTRİ)
Rəis və mühəndis heyəti (Mühafizə sisteminin idarə olunması və nəzarət şöbəsi,İTRİ)
Rəis və mühəndis heyəti (Radio və kompüter avadanlıqlarının təmiri, quraşdırılması və texniki xidmət mərkəzi, İTRİ)
Rəis və mühəndis heyəti (Radio-kommunikasiya şöbəsi, İTRİ)
Rəis və usta heyəti (İstehsalat xidmət sahəsi,Metanol Zavodu)
Rəis və usta heyəti (Köməkçi qurğular sahəsi,Karbamid Zavodu)
Texnik (Müştəri xidməti şöbəsi, Azəriqaz İB)
Texnik (Sayğacların qəbulu və istismarı xidməti, Azəriqaz İB)
Usta (Qazayırma sahəsi, Azərikimya İB)
Usta (Təmir bərpa xidməti, Azəriqaz İB).docx
Usta (Xətti istismar xidməti , Qaz İxrac İdarəsi)
Xidmət rəisi (Köməkçi qurğular sahəsi,Karbamid Zavodu)

Usta (Texniki istismar bölməri üzrə,Azəriqaz İB)
Usta (Təbii qazın qəbulu və satışı, Azəriqaz İB)
Usta (Qaz kəmərlərinin və avadanlıqlarının istismarı üzrə qəza dispetçer xidməti,Azəriqaz İB)
Uçot üzrə texnik(Mərkəzi anbar)
Texnik (Texniki istismar bölməri üzrə, Azəriqaz İB)
Texnik (Təbii qazın qəbulu və satışı, Azəriqaz İB)
Texnik (Qaz kəmərlərinin və avadanlıqlarının istismarı üzrə qəza dispetçer xidməti, Azəriqaz İB)
Standartlaşdırma üzrə mühəndis(Qaz Emalı Zavodu)
Rəis və mühəndis heyəti(Nəqliyyat və xüsusi texnika şöbəsi,Qaz İxrac İdarəsi)
Direktor köməkçisi (Rəhbərlik yanında aparat,Qaz Emalı Zavodu)
Böyük energetik (Qaz İxrac İdarəsi)
Böyük mühəndis-energetik (Qaz İxrac İdarəsi)
Böyük mühəndis-kimyaçı (MQKS-Qaz xidmətləri, Qaz İxrac İdarəsi)
Energetik(Qaz İxrac İdarəsi)
Mühəndis-kimyaçı(MQKS-Qaz xidmətləri, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (İstismar şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Magistral qaz kəmərlərinin istismarı şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (MQKS-Qaz xidmətləri, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Qaz sahəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Texniki istismar şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti(Qəza bərpa xidmətləri, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və usta heyəti (Qaz tənzimləyicilərin istismarı xidməti, Qaz İxrac İdarəsi)
Usta (Qəza bərpa xidmətləri, Qaz İxrac İdarəsi)
Respiratorçu (Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Rayon mühəndisi (Profilaktika dəstəsi,Sənaye Təhlükəsizlik İdarəsi)
Böyük mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat, Hərbi səfərbərlik üzrə,Ekologiya İdarəsi)
Böyük mühəndis (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Mülki müdafiə üzrə, Azəriqaz İB)
Böyük mühəndis (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi, Hərbi səfərbərlik üzrə, Azəriqaz İB)
Rəis, Rəis müavini, Baş dispetçer, Böyük dispetçer heyəti (Dispetçer xidməti,Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis(Buxar və su təminatı sahəsi,Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis və rəis müavini heyəti üzrə (Rəhbərlik İstehsalat bölümü, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti(Neftin nəqli şöbəsi,Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Texniki istismar şöbəsi , Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Qərb ixrac neft kəmərləri şöbəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Neft boru kəmərlərinə xidmət sahəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Neft aşırma sahəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Layihə-smeta və ekspertiza şöbəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis (Təsərrüfat xidmət sahəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis (Qəza-bərpa dəstəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis (Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika şöbəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis (Kimyəvi təhlil labarotoriyası,Neft Kəmərləri İdarəsi)
Rəis (Daxili audit şöbəsi, Azəriqaz İB)
Metrologiya üzrə mühəndis(Qərb ixrac neft kəmərləri şöbəsi,Neft Kəmərləri İdarəsi)
Keyfiyyətə nəzarət üzrə mühəndis, Neft Kəmərləri İdarəsi
Keyfiyyətə nəzarət üzrə böyük mühəndis, Neft Kəmərləri İdarəsi
Dəstə rəisi(Yanğınsöndürmə dəstəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Daxili auditor
Böyük mühəndis elektronçu (Avtomatlaşdırma,standartlaşdırmavə metrologiya şöbəsi, Neft Kəmərləri şöbəsi)
Rəis (Mühəndisi geologiya və geodeziya şöbəsi,Geofizika və Geologiya ida...
Texnik (Sumqayıt Təlim,Tədris Mərkəzi,Təlim,Tədris)
Texnik (KGİB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik (Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi,Təlim,Tədris)
Texnik (Elektrik avadanlıqlarının təmiri və istismarı sahəsi,Azərkimya İB)
Texnik (Dəmir yolu sahəsi,Azəriqaz İB)
Şöbə rəisi(Layihələrdə təchizat və servisin koordininasiyası şöbəsi,Sərmayələr idarəsi)
Şöbə rəisi (Layihələrin iş planı və büdcəsinin icrasına nəzarət şöbəsi, Sərmayələr idarəsi)
Şöbə rəisi (Beynəlxalq layihələrin təhlili və ilkin dəyərləndirilməsi şöbəsi,Sərmayələr idarəsi)
Şöbə rəis (Birgə neft-qaz layihələrinin qiymətləndirilməsi şöbəsi,Sərmayələr idarəsi)
Şöbə rəis (Beynəlxalq layihələrin kommersiya fəaliyyyətinə nəzarət şöbəsi,Sərmayələr idarəsi)
Sərmayələr üzrə hesabat şöbəsi üzrə(Sərmayələr İdarəsi)
Rəis müavini(İxrac Əməliyyatları Departamenti,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi )
Rəis müavini (İnformasiya texnologiyaları şöbəsi)
Rəis (Neft məhsullarının satışı və hesabatı şöbəsı,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi )
Rəis (Məlumat təhlili şöbəsi, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi...
Rəis (İnformasiya texnologiyaları şöbəsi)
Mühəndis (İnformasiya texnologiyaları şöbəsi)
Müdir (Yaşayış-idman kompleksi)
Komendant
İdxal və ixrac əməlliyyatlarının hesablanması və uçot şöbəsi üzrə (Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Geodezist(NeftQaztikinti tresti)
Əmlakın inventarlaşdırılması şöbəsi üzrə,Sosial İnkişaf İdarəsi
Dəmir yolu xidmət sahəsi üzrə (Metanol zavodu)
Dəmir yolu sahəsi üzrə (Azərkimya İB)
Böyük redaktor
Böyük mühəndis(Neft məhsullarının satışı və hesabatı şöbəsı,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi )
Böyük mühəndis(Birgə neft-qaz layihələrinin qiymətləndirilməsi şöbəsi,Sərmayələr idarəsi)
Böyük mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi
Böyük mühəndis (İnformasiya texnologiyaları şöbəsi)
Biblioqraf
Baş direktorun köməkçisi(Rəhbərlik yanında aparat,Azərkimya İB)
Aparıcı iqtisadçı(Neft məhsullarının satışı və hesabatı şöbəsı,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi )
Aparıcı iqtisadçı(Beynəlxalq layihələrin kommersiya fəaliyyyətinə nəzarət şöbəsi,Sərmayələr idarəsi)
Aparıcı iqtisadçı (Layihələrin iş planı və büdcəsinin icrasına nəzarət şöbəsi, Sərmayələr idarəsi)
Aparıcı iqtisadçı (Layihələrdə təchizat və servisin koordininasiyası şöbəsi,Sərmayələr idarəsi)
Aparıcı iqtisadçı (Beynəlxalq layihələrin təhlili və ilkin dəyərləndirilməsi şöbəsi,Sərmayələr idarəsi)
Yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması üzrə layihə şöbəsi, Azəriqaz İB
Texnik (Texniki istehsalat şöbəsi, İTRİ)
Texnik (Neft emalı informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi, İTRİ)
Sənaye qaz sayğaclarına xidmət mərkəzi, Azəriqaz İB
Sayğacların müayinəsi laboratoriyası üzrə,Azəriqaz İB
Rəis(Elektrik avadanlıqlarına xidmət sahəsi)
Rəis və rəis müavini heyəti (Rəhbərlik,Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti üzrə,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Yeni qazlaşdırma və inkişaf şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Xətti istismar xidməti , Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Texniki şöbə, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Texniki istismar bölməri üzrə,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Texniki istehsalat şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Səngəçal Baş Qurğuları xidməti, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Sayğacların tətbiqi, idarə olunması və nəzarət şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Sayğacların təmiri üzrə xidmət sahəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Sayğacların qəbulu və istismarı xidməti üzrə,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Sayğacların idarə edilməsi şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Sayğacların ekspertizası şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Rejimlərə nəzarət və mərkəzi dispetçer şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Rejimlərə nəzarət şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Qaz kəmərlərinin və avadanlıqlarının istismarı üzrə qəza dispetçer xidməti,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Qaz əməliyyatları şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Memarlıq-inşaat və mühəndis kommunikasiyalar üzrə layihə şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Marketinq şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Layihə-smeta və ekspertiza şöbəsi, Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Korroziydan mühafizə xidməti, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Kompressor və qaz avadanlıqlarının istismarı şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis və mühəndis heyəti (Əsaslı təmir şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Abonent bazasına xidmət və Abonentlərlə iş şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mexanik heyəti (Kompressor stansiyası, Qaz İxrac İdarəsi)
Rəis müavini(İnformasiya sistemlərinin tətbiqi şöbəsi, İTRİ)
Qaz təsərrüfat obyektlərinin qazlaşdırılması üzrə layihə şöbəsi, Azəriqaz İB
Mühəndis-kimyaçı (Sənaye-sanitar laboratoriyası,Qaz İxrac idarəsi)
Mühəndis(Sənaye-sanitar laboratoriyası,Qaz İxrac idarəsi)
Mühəndis(Nəqliyyat və sosial inkişaf şöbəsi, İTRİ)
Mühəndis(İnformasiya sistemlərinin tətbiqi şöbəsi, İTRİ)
Mühəndis və böyük mühəndis heyəti (Rəhbərlik yanında aparat,Rejimlərə nəzarət üzrə,Azəriqaz İB)
Layihə-Konstruktor Bürosu üzrə, Azəriqaz İB
Əsaslı tikinti şöbəsi üzrə,Azəriqaz İB
Böyük mühəndis( Rəhbərlik yanında aparat,Texniki istismar üzrə,Azəriqaz İB)
Baş mühəndis( Rəhbərlik,,Texniki istismar üzrə,Azəriqaz İB)
Yaşayış yerlərinin qaz xətləri və mənzillərdə qaz cihazlarına nəzarət xidməti,Azəriqaz İB
Təmir-quraşdırma sahəsi üzrə, Azəriqaz İB
Şöbə rəisi (Komüper lokal şəbəkəsinə texniki dəstəyin tənzimlənməsi şöbəsi,İTRİ)
Şöbə rəisi (Kompüter və təşkilati texnika şöbəsi,İTRİ)
Şöbə rəisi (Kabel-kommunikasiya şöbəsi,İTRİ)
Sahə rəisi (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi,İTRİ)
Rəis və usta heyəti (104-Çağrı sahəsi və Çağrı xidməti üzrə, Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti üzrə(Texniki nəzarət şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti üzrə (Təmir bərpa xidməti, Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti üzrə (İstehlakçılara satılan qaza nəzarət şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Texniki baxış və qaynaqların idarə olunması şöbəsi,Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Şikayətlərin araşdırılması şöbəsi, Azəriqaz İB)
Rəis və mühəndis heyəti (Müştəri xidmətləri,Azəriqaz İB)
Rəis müavini(Radio-kommunikasiya xidmət sahəsi,İTRİ)
Rəis müavini (Lokal şəbəkə,kommunikasiya xəttlərinin çəkilişi və mühafizə sistemlərinin qurulması mərkəzi,İTRİ)
Rəis müavini (Kompüter, təşkilati texnika və mühafizə sistem. təmiri mərkəzi,İTRİ)
Rəis müavini (Kompüter və təşkilati texnika şöbəsi,İTRİ)
Rəis müavini (Kabel-kommunikasiya şöbəsi,İTRİ)
Rəis müavini (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi,İTRİ)
Rəis müavini (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət mərkəzi,İTRİ)
Rəis müavini (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət departamenti,İTRİ)
Qazın balansı və satışı şöbəsi üzrə,Azəriqaz İB
Qaz sərfi avadlıqlarının istismarı və metrologiya şöbəsi,Azəriqaz İB
Qaz kəmərlərinin sökülməsi sahəsi üzrə, Azəriqaz İB
Qarovul rəisi (Təhlükəsizlik İdarəsi)
Mühəndis -axtarış şöbəsi üzrə, Azəriqaz İB
Mühəndis (Lokal şəbəkə,kommunikasiya xəttlərinin çəkilişi və mühafizə sistemlərinin qurulması mərkəzi,İTRİ)
Mühəndis (Komüper lokal şəbəkəsinə texniki dəstəyin tənzimlənməsi şöbəsi,İTRİ)
Mühəndis (Kompüter, təşkilati texnika və mühafizə sistem. təmiri mərkəzi,İTRİ)
Mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi,İTRİ)
Mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət mərkəzi,İTRİ)
Mərkəzin rəisi (Lokal şəbəkə,kommunikasiya xəttlərinin çəkilişi və mühafizə sistemlərinin qurulması mərkəzi,İTRİ)
Mərkəz rəisi (Kompüter, təşkilati texnika və mühafizə sistem. təmiri mərkəzi,İTRİ)
Mərkəz rəisi (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət mərkəzi,İTRİ)
Kitabxanaçı
İqtisadi təhlil, proqnozlaşdırma və əmək haqqı üzrə
Buraxılış bürosunun növbətçisi, Təhlükəsizlik idarəsi
Böyük mühəndis(Mərkəzi anbar təsərrüfatı)
Böyük mühəndis (Lokal şəbəkə,kommunikasiya xəttlərinin çəkilişi və mühafizə sistemlərinin qurulması mərkəzi,İTRİ)
Böyük mühəndis (Komüper lokal şəbəkəsinə texniki dəstəyin tənzimlənməsi şöbəsi,İTRİ)
Böyük mühəndis (Kompüter, təşkilati texnika və mühafizə sistem. təmiri mərkəzi,İTRİ)
Böyük mühəndis (Kompüter və təşkilati texnika şöbəsi,İTRİ)
Böyük mühəndis (Kabel-kommunikasiya şöbəsi,İTRİ)
Böyük mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət mərkəzi,İTRİ)
Avtomatika və metrologiya şöbəsi,Azəriqaz İB
Aqronom
104 Operativ xidmət şöbəsi,Azəriqaz İB
Xidmət sahəsinin rəisi(Nəzarət ölçü cihazları və kabel xidmət sahəsi)
Xidmət sahəsinin rəisi (Metrologiya xidmət sahəsi)
Təsərrüfat müdiri(Rəhbərlik yanında aparat)
Rəis, Ümumi işlər üzrə şöbə
Rəis, Təmir-tikinti şöbəsi
Rəis, Kapital qoyuluşları şöbəsi
Rəis, Əsaslı Tikinti və Texniki Nəzarət şöbəsi
Rəis, Əsaslı tikinti və təmirə texniki nəzarət şöbəsi
Rəis(Xüsusi texnikanın istismarı şöbəsi,Nəqliyyat idarəsi)
Rəis(Xüsusi texnika sahəsi)
Rəis(Mərkəzi mühəndis texnoloji xidməti ,KQİT)
Rəis(İXB rəhbərlik,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis(İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları şöbəsi,Qaz İxrac idarəsi)
Rəis(Əsas fondların idarə olunması şöbəsi, Azəriqaz İB)
Rəis(Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi,Nəqliyyat İdarəsi)
Rəis müavini, Mühəndisi geoloji qazma ekspedisiyası
Rəis müavini, Əsaslı tikinti və təmirə texniki nəzarət şöbəsi
Rəis müavini(Xüsusi texnikanın istismarı şöbəsi,Nəqliyyat idarəsi)
Rəis müavini(Xüsusi texnika sahəsi)
Rəis müavini(Topoqrafiya-kartoqrafiya partiyası,Geologiya v6ə Geofizika idarəsi)
Rəis müavini(Texniki-istehsalat şöbəsi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis müavini(Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi,Nəqliyyat İdarəsi)
Rəis müavini (Təmir-tikinti şöbəsi)
Rəis müavini (Təchizat və ekspedisiya şöbəsi)
Rəis müavini (Satınalmalar şöbəsi)
Rəis müavini (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları şöbəsi,Qaz İxrac idarəsi)
Rəis müavini (Hüquq Departamenti)
Rəis köməkçisi (Rəhbərlik yanında aparat, İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri üzrə).
Rəis (Təchizat və ekspedisiya şöbəsi)
Rəis (Satınalmalar şöbəsi)
Rəis (Kameral partiya)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis (İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi)
Rəis (Əməyin təşkili və kadrlar şöbəsi)
Partiya rəisi(Topoqrafiya-kartoqrafiya partiyası,Geologiya və Geofizika idarəsi)
Partiya rəisi (Texniki xidmət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mülki müdafiə üzrə mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat)
Mühəndis, Əsaslı Tikinti və Texniki Nəzarət Şöbəsi
Mühəndis, (Rəhbərlik yanında aparat, İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri üzrə)
Mühəndis(Təchizat və ekspedisiya şöbəsi)
Mühəndis(Sosial məsələlər üzrə)
Mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat,Təchizat üzrə)
Mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat,Mülki müdafiə üzrə)
Mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat, Nəqliyyat üzrə)
Mühəndis(Nəzarət ölçü cihazları və kabel xidmət sahəsi)
Mühəndis(Nəqliyyat və xüsusi texnika şöbəsi)
Mühəndis(Marketinq və satınalmalar şöbəsi)
Mühəndis(Maddi texniki təchizat və kommersiya şöbəsi)
Mühəndis(Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi,Nəqliyyat İdarəsi)
Mühəndis (Təmir- tikinti şöbəsi)
Mühəndis (Təhlukəs,ekologiya və keyfiyy.nəzar.şöbə)
Mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat,İnformasiya texnologiyaların üzrə)
Mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat,əsas fondlar üzrə)
Mühəndis (Radioaktiv mənbələrdə partlayıcı maddələrin saxlanılması xidməti,Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları şöbəsi,Qaz İxrac idarəsi)
Mühəndis (İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri şöbəsi)
Mühəndis (Əsaslı Təmir şöbəsi)
Müdir(Sənaye-sanitar laboratoriyası,Qaz İxrac idarəsi)
Laboratoriya müdiri(Sənaye-sanitar laboratoriyası)
Kompüter operatoru
İstismar xidmətinin rəisi(Nəqliyyat idarəsi)
İstismar üzrə mühəndis(Nəqliyyat idarəsi)
İstismar üzrə böyük mühəndis(Nəqliyyat idarəsi)
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi şöbəsi (Azəriqaz İB)
Ekspedisiya rəisi, Mühəndisi geoloji qazma ekspedisiyası
Debitorlarla hesablaşmalar üzrə (Azəriqaz İB)
Böyük mühəndis-proqramlaşdırıcı
Böyük Mühəndis, Ümumi işlər üzrə şöbə
Böyük mühəndis, Layihə və smetaların ekspertizası şöbəsi
Böyük mühəndis, Kapital qoyuluşları şöbəsi
Böyük mühəndis, İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri şöbəsi.
Böyük mühəndis(Təchizat və ekspedisiya şöbəsi)
Böyük mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat,Tikinti üzrə)
Böyük mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat,Mülki müdafiə üzrə)
Böyük Mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat, Nəqliyyat üzrə)
Böyük mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat ,ƏMTT üzrə)
Böyük mühəndis(Marketinq və satınalmalar şöbəsi)
Böyük mühəndis(Maddi texniki təchizat və kommersiya şöbəsi)
Böyük mühəndis(Əsas fondların idarə olunması şöbəsi, Azəriqaz İB)
Böyük mühəndis(Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası şöbəsi)
Böyük Mühəndis (Satınalmaların təşkili şöbəsi)
Böyük Mühəndis (Satınalmalar şöbəsi)
Böyük mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat,İnformasiya texnologiyaların üzrə)
Böyük mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat,əsas fondlar üzrə)
Böyük mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları şöbəsi,Qaz İxrac idarəsi)
Böyük mühəndis (Əsaslı təmir və tikinti şöbəsi)
Böyük metroloq, İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması və metrologiya şöbəsi
Baza müdiri (Maddi - texniki təchizat şöbəsi)
Aparıcı mühasib(Əsas fondların idarə olunması şöbəsi, Azəriqaz İB)
Aparıcı iqtisadçı(Rəhbərlik yanında, əsas fondlar üzrə, GGİ)
Baş energetik
Xidmət rəis (Yüksək gərgin.elekxət.təmiri üzrə xidmət)
Usta(Elektrotexniki laboratoriya)
Usta(Elektrik avadanlıqlarının təmiri və istismarı sahəsi)
Standartlaşdırma üzrə böyük mühəndis (Avtomatlaşdırma,standartlaşdırma və metrologiya şöbəsi)
Sahə rəisi(Elektrik avadanlıqlarının təmiri və istismarı sahəsi)
Rəis(Elektrik təchizatı, elektrik elektrik avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə xidmət sahəsi)
Rəis(Elektrik təchizatı xidmət sahəsi)
Rəis(Elektrik avadanlıqlarının təmiri xidmət sahəsi)
Rəis(Elektrik avadanlıqlarının təmiri və istismarı sahəsi)
Rəis müavini (Elektrik avadanlıqlarının təmiri və istismarı sahəsi)
Rəis (İsteh. proses. avtomat. və metrologiya şöbəsi)
Rəis (Elektrik sahəsi)
Qrup rəisi(Elektrik xətlərinə və avadanlıqlarıva nəzarət və xidmət q)
Növbə rəisi(Elektrik təchizatı, elektrik avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə xidmət sahəsi)
Növbə rəisi(Elektrik təchizatı xidmət sahəsi)
Növbə rəisi(Elektrik avadanlıqlarının təmiri və istismarı sahəsi)
Mühəndis(Komplektləşdirmə şöbəsi, NeftQaztikinti tresti)
Mühəndis(Energetika şöbəsi)
Mühəndis (Yüksək gərgin.elekxət.təmiri üzrə xidmət)
Mühəndis (İsteh. proses. avtomat. və metrologiya şöbəsi)
Metrologiya üzrə böyük mühəndis(Avtomatlaşdırma,standartlaşdırma və metrologiya şöbəsi)
İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması üzrə böyük mühəndis(Avtomatlaşdırma,standartlaşdırma və metrologiya şöbəsi)
Dispetçer mövsümü,Nəqliyyat İdarəsi
Böyük mühəndis(Energetika şöbəsi)
Böyük mühəndis (İsteh. proses. avtomat. və metrologiya şöbəsi)
Böyük energetik
Böyük Energetik (Mexanika və energetika şöbəsi, Təlim Tədris )
Böyük elektromexanik
Baş mühəndisin müavini (Rəhbərlik yanında aparat, KQİT)
Baş energetik-şöbə rəisi
Texnik (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi,Təlim,Tədris)
Rəis(Texnoloji nəqliyyat sahəsi,Nəqliyyat idarəsi)
Rəis(Komplektləşdirmə şöbəsi,NeftQaztikinti tresti)
Rəis müavini(Komplektləşdirmə şöbəsi,NeftQaztikinti tresti)
Rəis müavini (Yanacaq sürtgü materialları şöbəsi,Nəqliyyat idarəsi)
Rəis müavini (Texnoloji nəqliyyat sahəsi,Nəqliyyat idarəsi)
Mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat,Sosial məsələlər üzrə)
Ekspedisiya rəisi(Naviqasiya və müh.topo.ekspedisiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis (Yanacaq sürtgü materialları şöbəsi,Nəqliyyat idarəsi)
Böyük mühəndis (SƏTƏM və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, Sosial məsələlər üzrə,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Böyük mühəndis (SƏTƏM və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, ƏMTT üzrə,Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi)
Böyük mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat,Sosial məsələlər üzrə)
Standartların tədbiqi üzrə mühəndis (SƏTƏM və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)
Şöbə rəisi (Energetika və mexanika şöbəsi)
Şöbə rəisi (Arxiv işlərinin aparılması üzrə)
Rəis müavini(Mexanika şöbəsi,Nəqliyyat idarəsi)
Rəis müavini(İnformasiya-kom. texn. tətbiqi şöbəsi, Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis müavini(Əməyin mühafizəsi şöbəsi)
Rəis müavini (Tamponaj bölümü, KQİT)
Rəis müavini (Mexanika və energetika şöbəsi)
Rəis müavini (Energetika və mexanika şöbəsi)
Rəis müavini (Anbar təsərrüfatı)
Rəis (Xarici əlaqələr şöbəsi)(KQİT)
Rəis (Tamponaj bölümü,KQİT)
Rəis (Nəqliyyat şöbəsi)
Rəis (Mexanika və energetika şöbəsi)
Rəis (Energetika və mexanika şöbəsi)
Rəis (Anbar təsərrüfatı)
Rəis müavini (Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və ekologiya şöbəsi)
Mühəndis(Avtomobil və xüsusi texnika şöbəsi)
Mühəndis (SƏTƏM və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)
Mühəndis (İnformasiya-kom. texn. tətbiqi şöbəsi, Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis (Əməyin mühafizəsi şöbəsi)
Mexanik (Tikinti Quraşdırma bölümü,NeftQaztikinti tresti)
Mexanik (Texniki - istismar sahəsi, Bakı Ali Neft Məktəbi)
İdarə rəis müavinin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə müavini
Əməyin mühafizəsi üzrə mühəndis
Əməyin mühafizəsi üzrə böyük mühəndis
Dəftərxana müdiri
Böyük mühəndis(Xüsusi texnikanın istismarı şöbəsi)
Böyük mühəndis(Xüsusi texnika sahəsi)
Böyük mühəndis(Nəqliyyat və xüsusi texnika şöbəsi)
Böyük mühəndis(Nəqliyyat şöbəsi)
Böyük mühəndis(Avtomobil dəstəsi)üzrə
Böyük mühəndis (SƏTƏM və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)
Böyük mühəndis (İnformasiya-kom. texn. tətbiqi şöbəsi, Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis (Əməyin mühafizəsi şöbəsi)
Böyük mühəndis (Əməyin mühafiz., təhl. texnik. və ekol ş)
Böyük mexanik (Mexanika və energetika şöbəsi)
Böyük mexanik (Energetika və mexanika şöbəsi)
Baza rəisi (Anbar təsərrüfatı)
Baş mühəndisin əməyin mühafizəsi üzrə müavini
Baş mühəndisin ƏM və TT üzrə müavini
Baş mexanik - şöbə rəisi (Mexanika şöbəsi, Nəqliyyat idarəsi)
Baş metroloq-şöbə rəisi
Büdcə və idarəetmə hesabatlarının hazırlanması üzrə
Risklərin idarə olunması üzrə
Partiya rəisi(Quyuların texniki vəziyyətinə və işlənməsinə nəzarət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(İnterpretasiya partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis müavini(İXB rəhbərlik)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(İnterpretasiya partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Satınalmaların təşkili şöbəsi)
Mühəndis(İXB rəhbərlik)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Kompüter üzrə operator(İXB rəhbərlik)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
İstehsalat üzrə rəis müavini(İXB rəhbərlik)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Dəstə rəisi(Nəzarət interpretasiya dəstəsi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(İXB rəhbərlik)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geoloq(Kameral partiya)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geoloq(Geofiziki materialların təhlili partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük geoloq(Operativ geoloji təhlil partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük geoloq(Kameral partiya)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük geoloq(Geofiziki materialların təhlili partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geofizika üzrə rəis müavini(Ekspedisiya rəhbərliyi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Kimyaçı(Qazgeokimyəvi tədqiqat qrupu)
Böyük mühəndis(Qazgeokimyəvi tədqiqat qrupu)
Texniki rəhbər(Qazgeokimyəvi tədqiqat qrupu)
Texnik(Quyuların texniki vəziyyətinə və işlənməsinə nəzarət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Quyuların texniki vəziyyətinə və işlənməsinə nəzarət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Quyuların texniki vəziyyətinə və işlənməsinə nəzarət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Quyulara geoloji,geofiziki,geokimyəvi nəzarət dəstəsi)(Geofizik və Geologiya idarəsi)
Texnik(Emal partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(Quyu planlarının hazırlanması və hidravlikanın hesablanması partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(Qravimaqnitometrik kəşfiyyat partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(Keyfiyyətə nəzarət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(Emal partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Quyulara geoloji,geofiziki,geokimyəvi nəzarət dəstəsi)(Geofizik və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Qravimaqnitometrik kəşfiyyat partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Qazma prosesində mədən-geofiziki tədqiqatlar dəstəsi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Emal partiyası)(Geofizika və Geologiya üzrə)
Kompüter üzrə operator(Emal partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geologiya üzrə rəis müavini(Ekspedisiya rəhbərliyi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Dəstə rəisi(Quyulara geoloji,geofiziki,geokimyəvi nəzarət dəstəsi)(Geofizik və Geologiya idarəsi)
Dəstə rəisi(Qazma prosesində mədən-geofiziki tədqiqatlar dəstəsi )(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texniki rəhbər(Süxurların mexaniki xüsusiyyətini təyin edən qrup)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texniki rəhbər(Süxurların fiziki xüsusiyyətini təyin edən qrup)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Süxurların mexaniki xüsusiyyətini təyin edən qrup)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Süxurların fiziki xüsusiyyətini təyin edən qrup)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Seysmik yazıların qeydiyyatı partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Petrofiziki tədqiqatlar partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Mədən-geofiziki materialların qəbulu, ilkin emalı partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Mədəngeofizika İstehsalat Bölümü)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Geoloji fond)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis(Geoloji fond)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis müavini(Yeni məlumatlarla yataqların işlənməsinin qiymətləndirilməsi partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis müavini(Operativ geoloji təhlil partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis müavini(Kameral partiya)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Qazma qurğusunun maşinisti(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(Mədən-geofiziki materialların kompleks interpretasiyası partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(Geofiziki materialların təhlili partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Süxurların mexaniki xüsusiyyətini təyin edən qrup)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Geoloji fond)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Kompüter üzrə operator(Yardımçı heyət)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Katibə(İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri şöbəsi)
Karotajçı(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Karotaj stansiyasının maşinisti (Geofizika və Geologiya idarəsi)
İstehsalat üzrə rəis müavini(Geofiziki materialların emalı və interpretasiyası ekspedisiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geoloq(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geofizika üzrə rəis müavini(Geofiziki materialların emalı və interpretasiyası ekspedisiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Dəstə rəisi(Kompleks mədən-geofiziki dəstəsi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Süxurların mexaniki xüsusiyyətini təyin edən qrup)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Süxurların fiziki xüsusiyyətini təyin edən qrup)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Geoloji fond)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük geoloq(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Aparıcı iqtisadçı(Layihə-smeta sənədlərinin işlənməsi şöbəsi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük geodezist(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Topogeodeziya partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis müavini(Mərkəzi mühəndisi geoloji laboratoriya)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis (Radioaktiv və partlayıcı maddələrin istifadəsi və saxlanılması şöbəsi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(Topogeodeziya partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(Hesablama texnikası sistem təminatı proqramlaşdırma partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Topogeodeziya partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Texniki-istehsalat şöbəsi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Hesablama texnikası sistem təminatı proqramlaşdırma partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geoloji işlər üzrə rəis müavini(Mərkəzi mühəndisi geoloji laboratoriya)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Geodezist(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Texniki-istehsalat şöbəsi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Hesablama texnikası sistem təminatı proqramlaşdırma partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis (Radioaktiv və partlayıcı maddələrin istifadəsi və saxlanılması şöbəsi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Aşpaz (Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Mədən-geofiziki materialların rəqəmləşdirmə partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Texnik(Hesablama texnikasına xidmət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(Mədən-geofiziki materialların rəqəmləşdirmə partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Partiya rəisi(Hesablama texnikasına xidmət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Texniki xidmət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Mədən-geofiziki materialların rəqəmləşdirmə partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Hesablama texnikasına xidmət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mədən geofizikası üzrə(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Kəşfiyyat geofizikası üzrə(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Texniki xidmət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Mədən-geofiziki materialların rəqəmləşdirmə partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Hesablama texnikasına xidmət partiyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Rəis,Təchizat şöbəsi
Rəis(Satınalmaların təşkili şöbəsi)
Rəis(Nəqliyyat və xüsusi texnika şöbəsi)
Rəis(Layihə-smeta sənədlərinin işlənməsi şöbəsi)
Rəis Müavini,Təchizat şöbəsi
Rəis müavini(Satınalmaların təşkili şöbəsi)
Qazma ustası (Geofizika və Geologiya idarəsİ)
Mühəndis,Təchizat şöbəsi
Müdir(Sənaye-sanitar laboratoriyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mexanik(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Metroloq
Energetik
Böyük Mühəndis,Təchizat şöbəsi
Böyük mühəndis(Sənaye-sanitar laboratoriyası)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis(Layihə-smeta sənədlərinin işlənməsi şöbəsi)
Böyük mexanik(Nəqliyyat və xüsusi texnika şöbəsi)(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mexanik (Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis-elektronçu(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Kartoqraf(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük mühəndis-elektronçu(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Böyük kartoqraf(Geofizika və Geologiya idarəsi)
Mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat)(KQİT)
Böyük mühəndis(Quyuların möhkəmləndirilməsi sahəsi)(KQİT)
Mühəndis(Quyuların möhkəmləndirilməsi sahəsi)(KQİT)
Rəis(Quyuların möhkəmləndirilməsi sahəsi)(KQİT)
Böyük mühəndis-elektronçu(KQİT)
Lokomotiv maşinisti köməkçisi (KQİT)
Lokomotiv maşinisti (KQİT)
Böyük mühəndis(Avtomobil və xüsusi texnika şöbəsi)(KQİT)
Mühəndis(Avtomobil və xüsusi texnika şöbəsi)(KQİT)
Mühəndis-texnoloq(Sementin analizi və hazırlanması üzrə laboratoriya)(KQİT)
Kimyəvi təhlil laborantı(Sementin analizi və hazırlanması üzrə laboratoriya)(KQİT)
Tərcüməçi
Mühəndis(Xarici əlaqələr şöbəsi)(KQİT)
Böyük mühəndis(Xarici əlaqələr şöbəsi)(KQİT)
Böyük mühəndis(Layihələrin icrasına nəzarət şöbəsi)(KQİT)
Mühəndis(Layihələrin icrasına nəzarət şöbəsi)(KQİT)
Rəis müavini(Layihələrin icrasına nəzarət şöbəsi)(KQİT)
Rəis(Layihələrin icrasına nəzarət şöbəsi)(KQİT)
Rəis(Texnoloji şöbə üzrə)(KQİT)
Rəis(Texniki şöbə )(KQİT)
Rəis müavini(Texnoloji şöbə üzrə)(KQİT)
Rəis müavini (Mərkəzi mühəndis texnoloji xidməti üzrə)(KQİT)
Növbə rəisi (Mərkəzi mühəndis texnoloji xidməti üzrə)(KQİT)
Mühəndis(Texnoloji şöbə üzrə)(KQİT)
Mühəndis(Texniki şöbə )(KQİT)
Mühəndis (Mərkəzi mühəndis texnoloji xidməti üzrə)(KQİT)
Maliyyə,xəzinədarlıq və vergi üzrə
Böyük mühəndis(Texnoloji şöbə üzrə)(KQİT)
Böyük mühəndis(Texniki şöbə )(KQİT)
Böyük mühəndis(Mərkəzi mühəndis texnoloji xidməti üzrə)(KQİT)
Baş dispetçer-xidmət rəisi(Mərkəzi mühəndis texnoloji xidməti üzrə)(KQİT)
Böyük mühəndis (İnzibati işlər və kargüzarlıq üzrə)
Çatmalı kran maşinisti(KQİT)
Rəis müavini(Mexanika, buruq avadanlığı təmiri şöbəsi)(KQİT)
Mexanik(Mexanika, buruq avadanlığı təmiri şöbəsi)(KQİT)
Böyük mexanik(Mexanika, buruq avadanlığı təmiri şöbəsi)(KQİT)
Baş mexanik-şöbə rəisi(Mexanika, buruq avadanlığı təmiri şöbəsi)(KQİT)
Müdir(Sənaye-sanitar laboratoriyası)(KQİT)
Mühəndis (Sənaye-sanitar laboratoriyası)(KQİT)
Böyük mühəndis(Sosial şöbə üzrə)(KQİT)
Rəngsaz
Qatar tərtibçisi
Sanitariya texnikasının çilingəri (KQİT)
Sahə rəisi(Qaradağ yükləmə sahəsi)(KQİT)
Sahə rəisi(Beysoil sahəsi)(KQİT)
Rəis(İnformasiya texnologiyaları tətbiqi şöbəsi)(KQİT)
Rəis(Ekspedisiya xidməti)(KQİT)
Rəis müavini(Qaradağ yükləmə sahəsi)(KQİT)
Rəis müavini(İnformasiya texnologiyaları tətbiqi şöbəsi)(KQİT)
Quyularin sementlənməsi üzrə operator(KQİT)
Müşavir(Rəhbərlik yanında aparat,İqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma üzrə)(KQİT)
Müşavir(Rəhbərlik yanında aparat,Geoloji sahə üzrə)(KQİT)
Müşavir (Rəhbərlik yanında aparat,Qazma üzrə)(KQİT)
Mühəndis(Ekspedisiya xidməti)(KQİT)
Mühəndis (İnformasiya texnologiyaları tətbiqi şöbəsi)(KQİT)
Müdir köməkçisi(Rəhbərlik yanında aparat)(KQİT)
Böyük mühəndis-texnoloq(Tamponaj bölümü,KQİT)
Böyük mühəndis(Tamponaj bölümü)(KQİT)
Böyük mühəndis(Qaradağ yükləmə sahəsi)(KQİT)
Böyük mühəndis(Ekspedisiya xidməti)(KQİT)
Böyük mühəndis(Beysoil sahəsi)(KQİT)
Böyük mühəndis (İnformasiya texnologiyaları tətbiqi şöbəsi)(KQİT)
Böyük mexanik(Tamponaj bölümü)(KQİT)
Texnik(İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri şöbəsi)
Şöbə rəisinin müavini(Əməyin mühafizəsi və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)(KQİT)
Şöbə rəisi(Əməyin mühafizəsi və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)(KQİT)
Sementləmə aqreqatının motorçusu(KQİT)
Rəis(Təchizat xidməti)(KQİT)
Rəis(Sosial şöbə üzrə)(KQİT)
Rəis(Maddi-texniki təchizat və marketinq şöbəsi)
Rəis(Kapital qoyuluşları şöbəsi)(KQİT)
Rəis(Hüquq şöbəsi)
Rəis(Geoloji şöbə)(KQİT)
Rəis(Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya şöbəsi)(KQİT)
Rəis müavini(Sosial şöbə üzrə)(KQİT)
Rəis müavini(Maddi-texniki təchizat və marketinq şöbəsi)
Rəis müavini(Kapital qoyuluşları şöbəsi)(KQİT)
Rəis müavini(Hüquq şöbəsi)
Rəis müavini(Geoloji şöbə)(KQİT)
Rəis müavini(Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya şöbəsi)(KQİT)
Rəis müavini(Energetika,elektrik avadalığının təmiri şöbəsi)(KQİT)
Quyuların sementlənməsi üzrə maşinist(KQİT)
Qrup rəhbəri(Maddi-texniki təchizat və marketinq şöbəsi)
Mühəndis(Təchizat xidməti)(KQİT)
Mühəndis(Maddi-texniki təchizat və marketinq şöbəsi)
Mühəndis(Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya şöbəsi)(KQİT)
Mühəndis(Əməyin mühafizəsi və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)(KQİT)
Mühəndis (Kapital qoyuluşları şöbəsi)(KQİT)
Mexanik (Avtomobil və xüsusi texnika şöbəsi)(KQİT)
Kompressor qurğularının maşinisti(KQİT)
Böyük mühəndis(Təchizat xidməti)(KQİT)
Böyük mühəndis(Maddi-texniki təchizat və marketinq şöbəsi)
Böyük mühəndis(Kapital qoyuluşları şöbəsi)(KQİT)
Böyük mühəndis(Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya şöbəsi)(KQİT)
Böyük mühəndis(Əməyin mühafizəsi və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi)(KQİT)
Baş metroloq (KQİT)
Böyük energetik(Anbar təsərrüfatı bölümü)(KQİT)
Böyük mexanik (Avtomobil və xüsusi texnika şöbəsi)(KQİT)
Böyük mexanik(Anbar təsərrüfatı bölümü)(KQİT)
Böyük mühəndis(Dəniz nəqliyyatı şöbəsi)(KQİT)
Elektrik montyoru (Anbar təsərrüfatı)(KQİT)
Mühəndis(Dəniz nəqliyyatı şöbəsi)(KQİT)
Rəis müavini(Avtomobil və xüsusi texnika şöbəsi)(KQİT)
Rəis müavini(Dəniz nəqliyyatı şöbəsi)(KQİT)
Rəis(Avtomobil və xüsusi texnika şöbəsi)(KQİT)
Rəis(Dəniz nəqliyyatı şöbəsi)(KQİT)
Usta(Anbar təsərrüfatı)
Mühasibat, vergi uçotu və əsas fondlar üzrə
Karotaj stansiyasının maşinisti(Nəqliyyat idarəsi, TND)
İqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma üzrə
Buldozer maşinisti(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Yükləyicinin sürücüsü(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Şöbə rəisi (Texniki-istehsalat şöbəsi)(Azneft İB, MTTİ)
Mühəndis(Neftin, qazın emalı və satışı şöbəsi)(Azneft İB)
Mühəndis (Texniki-istehsalat şöbəsi)(Azneft İB, MTTİ)
Misgər(Təmir emalatxanası)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Böyük mühəndis(Neftin, qazın emalı və satışı şöbəsi)(Azneft İB)
Böyük mühəndis (Texniki-istehsalat şöbəsi)(Azneft İB, MTTİ)
Avtomatika və elektronika üzrə baş mütəxəssis (Azneft İB, Dalğıc xidməti)
QAİİ, MTTİ-də Rəhbərlik yanında aparatın mühəndisləri üzrə test tapşırıqları
Böyük dispetçer(Dispetçer-məlumat şöbəsi)(Azneft İB,Dalğıc xidməti)
Şöbə rəisi(Dispetçer-məlumat şöbəsi)(Azneft İB,Dalğıc xidməti)
Dispetçer (Mərkəzi mühəndis-texnoloji xidməti üzrə)(Azneft İB)
Böyük dispetçer (Mərkəzi mühəndis-texnoloji xidməti üzrə)(Azneft İB)
Texnik(Texniki-istehsalat şöbəsi üzrə)(Azneft İB,Dalğıc xidməti)
Şöbə rəisinin müavini(Texniki-istehsalat şöbəsi üzrə)(Azneft İB,Dalğıc xidməti)
Şöbə rəisi(Texniki-istehsalat şöbəsi üzrə)(Azneft İB,Dalğıc xidməti)
Mühəndis(Texniki-istehsalat şöbəsi üzrə)(Azneft İB,Dalğıc xidməti)
Böyük mühəndis(Texniki-istehsalat şöbəsi üzrə)(Azneft İB,Dalğıc xidməti)
Şöbə rəisi (Maşın mexanizmlərin və avadanlıqların təmirinin təşkili şöbəsi )(Azneft İB,MTT)
Mühəndis(Maşın mexanizmlərin və avadanlıqların təmirinin təşkili şöbəsi )(Azneft İB,MTT)
Maliyyə və xəzinədarlıq üzrə
Böyük mühəndis(Maşın mexanizmlərin və avadanlıqların təmirinin təşkili şöbəsi )(Azneft İB,MTT)
Mühəndis (Nəqliyyat xidmətinin idarə olunması şöbəsi)(Azneft İB)
Kartoqraf(Azneft İB)
Böyük mühəndis (Nəqliyyat xidmətinin idarə olunması şöbəsi)(Azneft İB)
Uçot üzrə texnik (Yanacaq sürtgü materialları şöbəsi)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Yol vərəqələrinin işlənməsi üzrə operator(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Uçot üzrə texnik(İstismar söbəsi)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Yuyucu aqreqatın maşinisti(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Personal və əmək haqqı üzrə
Böyük markşeyder(Azneft İB)
Avtonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə nəzarətçi(Nəqliyyat idar...
Şöbə rəisinin müavini (Qaz Anbarlarının İstismarı İdarəsi,Texniki-istehsalat şöbəsi)(Azneft İB)
Şöbə rəisi(Qaz Anbarlarının İstismarı İdarəsi,Texniki-istehsalat şöbəsi)(Azneft İB)
Mühəndis(Qaz Anbarlarının İstismarı İdarəsi, Texniki-istehsalat şöbəsi)(Azneft İB)
Mühəndis (Sənaye-sanitar laboratoriyası)(Azneft İB)
Laborant (Sənaye-sanitar laboratoriyası)
Böyük mühəndis(Qaz Anbarlarının İstismarı İdarəsi, Texniki-istehsalat şöbəsi)(Azneft İB)
Yol-tikinti maşınlarının və traktorlarının təmiri üzrə çilingər(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Yanacaq doldurma stansiyasının operatoru (Nəqliyyat idarəsi,TND)
Mühəndis(Dəniz nəqliyyatının idarəedilməsi şöbəsi)(Azneft İB)
Dispetçer(Dəniz nəqliyyatının idarəedilməsi şöbəsi)(Azneft İB)
Böyük mühəndis(Layihələrin idarə olunması dizayn qrupu)(Azneft İB)
Böyük mühəndis(Dəniz nəqliyyatının idarəedilməsi şöbəsi)(Azneft İB)
Böyük dispetçer(Dəniz nəqliyyatının idarəedilməsi şöbəsi)(Azneft İB)
Sahə rəisi (Böyük Şor Neft yığma məntəqəsi)(Azneft İB)
Şöbə rəisinin müavini (Ekspedisiya şöbəsi üzrə) (Azneft İB)
Şöbə rəisi (Ekspedisiya şöbəsi üzrə) (Azneft İB)
Mühəndis (Ekspedisiya şöbəsi üzrə) (Azneft İB)
Böyük mühəndis(Ekspedisiya şöbəsi üzrə) (Azneft İB)
Şöbə rəisi(Mexanika və energetika ş.)(Azneft İB, Dalğıc xidməti))
Rəis,Texniki-istehsalat şöbəsi
Rəis müavini (Texniki-istehsalat şöbəsi)(Nəqliyyat idarəsi)
Mühəndis (Strateji inkişaf və korporativ idarəetmə)(Azneft İB)
Mexanik (Mexanika və energetika ş.)(Azneft İB, Dalğıc xidməti)
Böyük mühəndis (Strateji inkişaf və korporativ idarəetmə)(Azneft İB)
Yanacaq aparaturası üzrə çilingər(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Mühəndis(Qazmanın təşkili və ekspertizası qrupu)(Azneft İB)
Böyük mühəndis(Quyuların tamamlanması qrupu)(Azneft İB)
Böyük mühəndis(Quyulara texniki və texnoloji nəzarət qrupu)(Azneft İB)
Böyük mühəndis(Qazmanın təşkili və ekspertizası qrupu)(Azneft İB)
Xidmət sahəsinin rəisinin müavini (Lay sularının təmizlənməsi və utilizasiyası xidmət sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Xidmət sahəsinin rəisi(Qaz xidmət sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Xidmət sahəsinin rəisi (Su təchizatı və utilizasiya xidmət sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Texnoloq (Quyuların tədqiqi laboratoriyası üzrə)(Azneft İB)
Şöbə rəisisnin müavini (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və metrologiya şöbəsi üzrə)(Azneft İB)
Şöbə rəisinin müavini (Lay təzyiqinin saxlanılması və tədqiqat işləri sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Şöbə rəisinin müavini (İstehsalat proseslərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması şöbəsi üzrə)(Azneft İB)
Şöbə rəisi(İstehsalat proseslərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması şöbəsi üzrə)(Azneft İB)
Şöbə rəisi (Lay təzyiqinin saxlanılması və tədqiqat işləri sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Sahə rəisinin müavini (Neftin tam hazırlanması və təhvili sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Sahə rəisi (Neftin tam hazırlanması və təhvili sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Rəis(İstehsalata xidmət bazası üzrə)(Azneft İB)
Rəis müavini(İstehsalata xidmət bazası üzrə)(Azneft İB)
Quyuların yeraltı təmiri üzrə usta(Azneft İB)
Quyuların sementlənməsi üzrə böyük mühəndis(Azneft İB)
Növbə rəisi (Qaz-kompressor sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Növbə rəisi (Kompressor stansiyası üzrə)(Azneft İB)
Neftin hazırlanması və sabitləşdirilməsi üzrə böyük usta(Azneft İB)
Mühəndis-laborant (Neftin, suyun, qazın kimyəvi analizi üzrə)(Azneft İB)
Mühəndis (Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Mühəndis (Qaz-kompressor sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Mühəndis (Neftin ilkin hazırlanması və nəqli sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Mühəndis (Əsaslı tikinti və layihələrin ekspertizası şöbəsi üzrə)(Azneft İB)
Böyük mexanik (Mexanizmlərin və avadanlıqların xidmət sahəsi üzrə)(Azneft İB)
Avtomatika üzrə baş mütəxəssis (Rəhbərlik yanında aparat)(Azneft İB)
Texnik(Neft mədən hidr.qurğ.istis.,təm.korroz.ilə müb.üz.ist. şöbəsi)(Azneft İB)
Şöbə rəisinin müavini(Neft mədən hidr.qurğ.istis.,təm.korroz.ilə müb.üz.ist. şöbəsi)(Azneft)
Şöbə rəisi(Neft mədən hidr.qurğ.istis.,təm.korroz.ilə müb.üz.ist. şöbəsi)(Azneft İB)
Rəis(İstismar şöbəsi)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Rəis müavini(İstismar şöbəsi)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Neft mədən hidr.qurğ.istis.,təm.korroz.ilə müb.üz.böyük mühəndis(Azneft İB)
Neft mədən hidr.qurğ.istis.,təm.korroz.ilə müb.üz. mühəndis(Azneft İB)
Mühəndis(İstismar şöbəsi)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Material və avadanlıqların komplektləşdirilməsi üzrə mühəndis(Azneft İB)
Material və avadanlıqların komplektləşdirilməsi üzrə böyük mühəndis(Azneft İB)
Böyük mühəndis(İstismar şöbəsi)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Vulkanizatorçu(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Təmirçi - çilingər(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Sement-qumqarışdıran aqreqatın motorçusu(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Sementləyici aqreqatın motorçusu(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Quyuların sementlənməsi üzrə maşinist(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Qaldırıcının maşinisti(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Kran maşinisti (Nəqliyyat idrəsi,TND)
Ekskvator maşinisti(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Cilalayıcı(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Buxar səyyar deparafinləşdirmə qurğusunun maşinisti(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Avtomobillərin təmiri üzrə çilingər(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Avtomobil sürücüsü(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Akkumlyatorçu(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Aparıcı iqtisadçı(Yanacaq sürtgü materialları şöb.)(Nəqliyyat id.TND)
Baş mexanik (Nəqliyyat idarəsi,TND)
Böyük dispetçer(Nəqliyyat idarəsi, TND)
Böyük mexanik (Nəqliyyat idarəsi,TND)
Böyük mühəndis(Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi)(Nəqliyyat İdarəsi)
Böyük mühəndis(Texniki-istehsalat şöbəsi)(Nəqliyyat idarəsi)
Dispetçer (Nəqliyyat idarəsi, TND)
Rəis,Yanacaq sürtgü materialları şöbəsi
Mexanik (Nəqliyyat idarəsi,TND)
Mühəndis(Texniki-istehsalat şöbəsi)(Nəqliyyat idarəsi)
Mühəndis(Yanacaq sürtgü materialları şöbəsi)(Nəqliyyat idarəsi TND)
Rəis (Yanacaq sürtgü materialları şöbəsi)(Nəqliyyat idarəsi TND)
Rəis müavini(Avtomobil dəstəsi üzrə)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Rəis(Avtomobil dəstəsi üzrə)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Rəis(Texnoloji nəqliyyat dəstəsi)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Rəis(Xüsusi texnika dəstəsi üzrə)(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Texniki istehsalat üzrə mühəndis(Nəqliyyat idarəsi)
Yanacaq sürtgü materialları üzrə böyük mühəndis (Nəqliyyat idarəsi TND)
Yanacaq sürtgü materialları üzrə mühəndis (Nəqliyyat idarəsi TND)
Avadan. təmiri üzrə usta (Elektrik av.xid.sah.Azneft)
Avadan. təmiri və xidməti üzrə mexanik (Elektrik av.xid.sah.Azneft)
Avadan. təmiri və xid.üzrə mexanik (Elektrik stans. xid.sah.Azneft)
Böyük geoloq(Geoloji fond şöb.Azneft)
Geoloq (Geoloji fond şöb.Azneft)
Mühəndis (Əsaslı tikinti və lay. ekspertizası şöb.Azneft)
Şöbə rəisi (Geologiya və geofizika şöb.Azneft)
Şöbə rəisi (Hüquqi məs. və müq.şöb.)
Şöbə rəisi(Əməyin müh. şöb.Azneft)
Şöbə rəisi(Əsaslı tik. və lay. ekspertizası şöb.Azneft)
Şöbə rəisi(Geoloji fond şöb.Azneft)
Şöbə rəisi(İstehsalat proses.mexanikləşdirilməsi və avtomat. şöb.Azneft)
Şöbə rəis. müav. (Əsaslı tik. və lay.ekspertizası şöb.Azneft)
Şöbə rəis. müav. (İsteh. proses. mexanik. və avtomat. şöb.Azneft)
Şöbə rəis. müav.(Geoloji fond şöb.Azneft)
Yol hərəkətinin təh. üzrə böyük mühəndis
Böyük mühəndis (Neftin qazın has. və nəqli üzrə istehs.şöb.Azneft)
Böyük müh.(Qazın yığılması,sax.,nəqli və qaz-kompres. təsər.üzrə isteh.şöb.Azneft)
Böyük müh.(Texniki şöb.Azneft)
Hərbi mükəlləfiyyətin uçota alın. və bron ed.böyük müh
Mühəndis(Neftin qazın has. və nəqli üzrə istehs.şöb.Azneft)
Şöbə rəisi(Markşeyder şöb.Azneft)
Şöbə rəisi(Neftin qazın has. və nəqli üzrə istehs.şöb.Azneft)
Şöbə rəisi(Qazın yığılması,sax.,nəqli və qaz-kompres.təsər.üz.isteh. şöb.Azneft)
Şöbə rəisi(Texniki şöbə Azneft)
Şöbə rəis. müav. (Quyuların əsaslı və cari təm. üzrə isteh. şöb.Azneft)
Şöbə rəis. müav.(Neftin qazın has.və nəqli üzrə istehs.şöb.Azneft)
Şöbə rəis. müav.(Qazın yığ.,sax.,nəqli və qaz-kompres. təsər. üzrə istehs.şöb.Azneft)
Şöbə rəis. müav.(Texniki şöb.Azneft)
Böyük tərcüməçi
İqtisadçı (Təchizat, malların qəb. və bölg. şöb.Azneft)
Qazma üzrə böyük müh.(Azneft)
Qazma üzrə müh.(Azneft)
Baş müh.in müav.-şöbə rəisi(Əməyin müh.,təh.tex. və ekologiya şöb.Azneft)
Böyük müh. (Geoloji fond şöb.Azneft)
Böyük müh.(Quyuların əsaslı və cari təm. üz.isteh. şöb.Azneft)
Hərbi mükəlləfiyyətin uçota alınması və bron edilməsi üzrə müh.
Hüquq məsləhətçisi
İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması üzrə böyük mühəndis
Metrologiya üzrə aparıcı müh.(Azneft)
Metrologiya üzrə böyük mühəndis
Mühəndis (Mərkəzi müh.-tex. xid.Azneft)
Mühəndis (Quyuların əsaslı və cari təmiri üzrə istehs. şöb.Azneft)
Mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat-Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik üzrə)
Mühəndis,Sosial inkişaf şöbəsi
Neft və qaz yataq.işl. üzrə geoloq(Azneft)
Rəis müav.(Əməyin müh.,təh. tex. və ekologiya şöb.Azneft)
Şöbə rəisi (İsteh. proses. avtomat. və metrologiya şöb.Azneft)
Şöbə rəisi (Neft və qaz yataq. işlənm.Azneft)
Şöbə rəisi (Quyuların əsaslı və cari təmiri üzrə isteh. şöb.Azneft)
Şöbə Rəisi,Sosial inkişaf şöbəsi
Şöbə rəis. müav. (Ətraf mühitin mühaf.Azneft)
Şöbə rəis. müav. (Geologiya və geofizika şöb.Azneft)
Şöbə rəis. müav. (Hüquqi məs. və müq. şöb.)
Şöbə rəis. müav. (İsteh. proses.avt. və met.şöb.Azneft)
Şöbə rəis. müav. (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik)
Şöbə rəis. müav. (Neft və qaz yataq. işl.Azneft)
Şöbə Rəisinin Müavini,Maddi - texniki təchizat şöbəsi
Şöbə rəis. müav.(Markşeyder şöb.Azneft)
Şöbə rəis. müav.(Mexanika şöb.Azneft)
Şöbə rəis. müav.(Sosial inkişaf şöb.Azneft)
Texnik (Əməyin müh. və təhlük. tex. şöb.Azneft)
Texnik (Texniki-isteh. şöb.Azneft)
Texnik(Neft və qaz yataql.işlən. şöb.Azneft)
Əməyin gigiyenası üzrə sanitar həkim
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üz. müh.
Şöbə rəisi (Ekologiya şöb.)(Azneft)
Şöbə rəisi, Əsaslı təmir şöbəsi
Şöbə Rəisi,Satınalmalar və təchizat şöbəsi
Şöbə rəisi(Təchizat, malların qəbulu və bölg.)(Azneft)
Şöbə rəis. müav. (Energetika şöb.Azneft)
Şöbə rəis. müav. (İcraya nəzarət, karg.və təs.şöb.)
Şöbə rəisinin müavini, Əsaslı təmir şöbəsi
Şöbə Rəisinin Müavini,Satınalmalar və təchizat şöbəsi
Şöbə rəis. müav.(Satınalmalar və təchizat üz.Azneft)
Tapşırıqların icrasına nəzarət üzrə müfəttiş(İcraya nəzarət, karg. və təs. işləri şöb.)
Vışka quraşdıran (Azneft)
Vışka quraşdıran-qaynaqçı (Azneft)
Xidmət sah.rəisi (Elmi-təd. və isteh. işləri xid. Sah.Azneft)
Xidmət sah. rəis. müav.(Elmi-təd. və isteh.işləri xid.sah.Azneft)
Xüsusi geyimin təmiri və yuyulması üz. maşinist (Azneft)
Markşeyder(Azneft)
Müfəttiş(İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri şöbəsi)
Mühəndis,Satınalmalar və təchizat şöbəsi
Mühəndis(Təchizat, malların qəbulu və bölgüsü şöb.(Azneft)
Böyük Ekspert (Satınalmalar və təc. şöb.)(Azneft)
Böyük iqtisadçı (Təchizat, malların qəb. və böl.şöb.)(Azneft)
Böyük Mühəndis,Satınalmalar və təchizat şöbəsi
Böyük müh.(Təchizat, malların qəb. və böl.şöb)(Azneft)
Ekspert,Satınalmalar və təchizat şöbəsi
Geofizik (Azneft)
Mühəndis,Əsaslı tikinti şöbəsi
Müxbir
Neft və qaz yataq. Işlən.böyük geoloq (Azneft)
Şəbəkə rayon rəis. müav.(Azneft)
Şöbə rəisi (Əsaslı tikinti şöb.)
Rəis müavini,Ekologiya şöbəsi
Şöbə rəis.müav. (Əməyin müh. Azneft)
Şöbə rəis.müav. (Əməyin müh. və təh.tex.)(Azneft)
Şöbə rəisinin müavini, Əsaslı tikinti şöbəsi
Stansiya rəis.müav. (Kompressor stan.)(Azneft)
Böyük müh. (Anbar təsərrüfatı)
Böyük Mühəndis,Əsaslı təmir şöbəsi
Böyük müh. (Əsaslı tikinti şöb.)
Böyük müh. (Əsaslı tik. və layihələrin ekspertizası.Azneft)
Böyük müh. (Mərkəzi müh.-texnoloji xid.üz.)(Azneft)
Böyük müh. (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik)
Böyük Mühəndis,Sosial inkişaf şöbəsi
Böyük müh.-laborant (Mərkəzi müh.-tex.xid.)(Azneft)
Böyük müh.-texnoloq(Mərkəzi müh.-tex. xid.)(Azneft)
Baş mexanik - şöbə rəisi (Azneft)
Baş mexanik (Azneft)
Böyük anbardar
Böyük geodezist (Azneft)
Böyük mexanik (Azneft)
Böyük mexanik (Mexanika şöb.)(Azneft)
Anbar təsər. müdir müav.
Avadan. istismarı və təmiri üz. müh. (Elektrik sah. Azneft)
İnsan Resursları üz.
Xüsusi Müxbir
Xidmət sah. rəisi (Texniki su təch. xid.sah.)(Azneft)
Avadan. təmiri üz. usta (Mexaniki emalatxana-Еlektrik təc. və elektrik avadan.təm.sah.Azneft)
Böyük müh. (Əsaslı tikinti və təmir şöb.Azneft)
Mühəndis (Əsaslı tikinti və təmir şöb.)(Azneft)
Şöbə rəisi (Əsaslı tikinti və təmir şöb.)(Azneft)
Şöbə rəis.müav.(Əsaslı tikinti və təmir şöb.)(Azneft)
Texnik(Əsaslı tikinti və təmir şöb.)(Azneft)
NÖC və avtomatika üzrə böyük mexanik (Kompleks Qazma İşləri Tresti)
Dispetçer (KQİT)
Rəis müav. (Qazma avadan. və daxiliyanma mühərriklərinə xid.sah.)(KQİT)
Rəis (Qazma avadan. və daxiliyanma mühərriklərinə xid.sah.KQİT)
Mühəndis (İstehsalata xidmət baz.)(Azneft)
Böyük müh.(İstehsalata xid.baz.Azneft)
Baza rəis.müav. (İstehsalata xidm.)(Azneft)
Baza rəisi (İstehsalata xidmət baz.Azneft)
Baş mexanik(Logistika böl.)(KQİT)
Baş texnoloq (KQİT)
Boruları kipliyə yoxlayan (KQİT)
Böyük müh.(Boru və quyudibi mühərriklərə xid.sah.)(KQİT)
Böyük müh.(Texnoloji-geoloji xid.sah.KQİT)
Mühəndis(Boru və quyudibi mühərriklərə xid.sah.)(KQİT)
Mürəkkəb işlər üz. usta(KQİT)
Rəis müav. (Kəmər endirmə və qəzaların ləğvi sah.KQİT)
Rəis müav.(Boru və quyudibi mühərriklərə xid.sah.)(KQİT)
Rəis müav.(Texnoloji-geoloji xid. sah.)(KQİT)
Rəis(Boru və quyudibi mühərriklərə xid.sah.KQİT)
Rəis(Kəmər endirmə və qəzaların ləğvi sah.)(KQİT)
Rəis(Texnoloji-geoloji xid. sah.)(KQİT)
Xarrat (Azneft)
Böyük mexanik(Boru və quyud.mühər xid,Kəmər endir.və qəza.ləğvi sahə.,Günəşli,Neft Daşları,Bulla,8 mart,Ümid,Qaradağ,Qalmaz İsteh.bölüm.KQİT)
Böyük mexanik(Elektrik avadan.xid. sah.)(KQİT)
Quyuların sementlənməsi üz. müh.(Azneft)
Quyularin sementlənməsi üz. operator(Azneft)
Xidmət sah. rəisi (Lay sularının utilizasiyası xid.sah.)(Azneft)
Mühəndis(Su təchizatı və utilizasiya xid. sah.)(Azneft)
Yonucu (Azneft)
Xidmət sah. rəisi (Lay təzyiqinin sax. xid.sah. )(Azneft)
Texnik (Muradxanlı neft və qazçıxarma sah.Azneft)
Radioelektron aparatlarının tənzimləyici (KQİT)
Mühəndis (Mühafizə xid.sah.)(Azneft)
Mühəndis (Layların və quyuların tədqiqi, işlənməsi və elmi təd. lab.)(Azneft İB)
Lay təzyiqinin saxl. üz. müh.(Azneft)
Lay təzyiqinin saxl. üz. böyük müh.(Azneft)
Laboratoriya müdiri (Elektrik lab.Azneft)
Böyük usta (Mexaniki emalatxana sah.Azneft)
Avadan. təm. üz. usta (Azneft)
Geoloq(KQİT)
Müdir(Qazma məhlul. lab.)(KQİT)
Neft ve qaz üz. qazma qurğusunun maşinisti(KQİT)
Qazma üz. böyük müh. (KQİT)
Qurğu rəis.müav. (KQİT)
Rəis müav.(Dəniz stasionar özülü) (KQİT)
Rəis müav.(Vışkaquraşdırma sah.)(KQİT)
Rəis(Vışkaquraşdırma sah.)(KQİT)
Böyük geoloq(KQİT)
Böyük müh. (Qazma məhlulları lab.)( KQİT)
Stasionar özülün rəisi (KQİT)
Vışka quraşdıran-qaynaqçı (KQİT)
Vışka quraşdıran (KQİT)
Qurğu rəisi (KQİT)
Qazma üz. müh. (KQİT)
Qazma qurğusunun motorçusu (KQİT)
İş icraçısı (Vışkaquraşdırma sah.)(KQİT)
Böyük iş icraçısı (Vışkaquraşdırma sah.)(KQİT)
Texnoloji qurğuların təmiri üz. çilingər(Azneft)
Sahə rəis.müav. (Elmi-təd. və istehs.iş.sah.Azneft)
Sahə rəisi (Elmi-təd. və isteh. işləri sah.Azneft)
Mühəndis (Elmi-təd. və isteh. işləri sah.)(Azneft)
Mexanik(Elektrik avadan.xid. sah.KQİT)
Laborant-kollektor
Quyuların kimyəvi emalı üz. operator(Azneft)
Şöbə rəisi(Texniki-isteh. şöb.Azneft)
Şöbə rəis.müav.(Texniki-isteh. şöb.Azneft)
Qazma ustası (KQİT)
Neft-qaz üz. istismar və kəşfiyyat quyularının qazılması üz. qazmaçı (KQİT)
Neft-qaz üz. istismar və kəşfiyyat quyularının qazılması üz. qazmaçı köməkçisi (KQİT)
Böyük Mühəndis,Maddi - texniki təchizat şöbəsi
Böyük müh.(Rəhbərlik yanında aparat, Madd-texniki təc.Azneft)
Mühəndis,Maddi - texniki təchizat şöbəsi)
Mühəndis(Rəhbərlik yanında aparat, Madd-tex. təc.Azneft)
Təchizat üz. böyük müh. (KQİT)
Təchizat üzrə mühəndis
Avadan. təmiri və xid. üz. mexanik(Azneft)
Baş mexanik - xidmət rəisi (Azneft)
Böyük mexanik (Mexanika xid. sah.)(Azneft)
Geoloq (Azneft)
Əməyin mühafizəsi və təh. tex. üz. müh.
Boru alət meydançasının rəisi (Azneft)
Elektrik avadanlığı üz. böyük mexanik (KQİT)
Elektrik avadanlığı üz. mexanik (KQİT)
Mühəndis (Qaz xid. sah.)(Azneft)
Qazın hazırlanması üz. usta(Azneft)
Qazın yığılması üz. operator (Azneft)
Quyuların əsaslı və yeraltı təmirə hazırlanması üzrə operator(Azneft)
Quyuların tədqiqi üzrə operator(Azneft)
Quyuların təmiri üzrə geoloq(Azneft)
Quyuların yeraltı təmiri üz. operator(Azneft)
Sahə rəisi (Qaz-kompressor sah.)(Azneft)
Sahə rəis.müav. (Qaz-kompressor sah.)(Azneft)
Xətt baxıcısı (Azneft)
Xidmət sah. rəisi (Qaz-kompressor xidmət sah.)(Azneft)
Xidmət sah. rəis.müav.(Qaz-kompressor xidş.sah.)(Azneft)
Böyük müh. (İnformasiya-kommunikasiya tex.xid. sah.)(İTRİ)
Mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat, Sosial sahə)(Azneft)
Radiolaşdırmanın və telefon rabitəsinin xətt avadan. elektrik montyoru(İTRİ)
Sahə rəisi (Quyuların əsaslı və yeraltı təm. sah.Azneft)
Sahə rəis.müav. (Quyuların əsaslı və yeraltı təm.sah.)(Azneft)
Sosial məsələlər üz. böyük müh. (KQİT)
Sosial məsələlər üz. müh. (KQİT)
Stansiya avadan. elektrik montyoru(İTRİ)
Texnik (infor.-kommun. texno. xid.sah.)(İTRİ)
Baş energetik – xid. rəisi (Azneft)
Geodezist (Azneft)
Neft və qazçıxarma üz. böyük müh. (Azneft)
Neft və qazçıxarma üz. böyük müh.-texnoloq (Azneft)
Neft və qazçıxarma üz. müh. (Azneft)
Neft və qazçıxarma üz. müh.-texnoloq (Azneft)
Neft ve qazçıxarma üz. usta (Azneft)
Şöbə Rəisi,Maddi - texniki təchizat şöbəsi
Xidmət rəisi (Maddi-texniki təc.şöb.)(Azneft)
Xüsusi geyimin təmiri və yuyulması üz. maşinist (KQİT)
Usta (Quyuların əsaslı və yeraltı təmirinə xid. sah.)(Azneft)
Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üz. usta(Azneft)
Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üz. böyük usta (Azneft)
Quyuların əsaslı təmiri üz. qazmaçı köməkçisi (Azneft)
Quyuların əsaslı təmiri üz. qazmaçı (Azneft)
Mürəkkəb işlər üz. usta(Azneft)
Kran maşinisti (Qülləli kran)( KQİT)
Böyük usta (Quyuların əsaslı və yeraltı təmirinə xid. sah.)(Azneft)
Böyük müh. (Neft Daşları İsteh. böl. və Günəşli İsteh. böl.KQİT)
Böyük geofizik (Azneft)
İş icraçısı (İstismar avadan. sah.)(Azneft)
Daxiliyanma mühərrikləri üz. böyük mexanik (KQİT)
Daxiliyanma mühərrikləri üz. mexanik (KQİT)
Usta (Qazma avadan. və daxiliyanma mühərriklərinə xid. sah.)(KQİT)
Kimyəvi təhlil laborantı (Azneft)
Əməyin müh. və təh. texnikası üz. böyük müh.
Lay təzyiqinin saxlanılması üz. operator (Azneft)
Baş mühəndisin əməyin müh. və təh. texnikası üz. müav.-şöbə rəisi (Azneft)
Şöbə rəisi, Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası şöbəsi
Baş mühəndisin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə müavini
Baş markşeyder (Azneft)
Böyük geoloq (Azneft)
Laboratoriya rəisi (Layların,quyuların tədqiqi və elmi-tədqiqat lab.)(Azneft)
Şöbə rəisi (Geoloji şöbə üz.) (Azneft)
Şöbə rəis.müav. (Geoloji şöbə üz.) (Azneft)
Mexanik (Boru və quyudibi mühərriklərə xid. sah.)(KQİT)
Rəis (Elektrik avadan. xid. sah.KQİT)
Rəis müav. (Elektrik avadan. xid. sah.KQİT)
Avadan. təmiri və xidməti üz. böyük mexanik (KQİT)
Avadan. təmiri və xid. üz. mexanik (KQİT)
NÖC və avtomatika üzrə mexanik (Kompleks Qazma İşləri Tresti üzrə)
Qazmaya xidmət edən elektrik montyoru (KQİT)
Vışka quraşdıran-elektrik montyoru (KQİT)
Təmirçi çilingər (KQİT)
İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması üzrə mühəndis
Neft və qaz has.ı üz. operator (Azneft)
Quyu debitni ölçən (Azneft)
Arxivçi
NÖC və avtomatika üzrə mühəndis
Təmirçi çilingər
Növbə rəisi (Mərkəzi müh.-texnoloji xid.)(Azneft)
Sahə rəisi (Neft və qazçıxarma sah.Azneft)
Sahə rəis.müav. (Neft və qazçıxarma sah.)(Azneft)
Xidmət rəisi (Mərkəzi müh.-texnoloji xid.)(Azneft)
Xidmət rəis.müav. (Mərkəzi müh.-texnoloji xid.)(Azneft)
Xidmət sah. rəisi (Naftalan və Tərsdəllər neft və qazçıxarma xid.)(Azneft)
Xidmət sah. rəis.müav. (Naftalan və Tərsdəllər neft və qazçıxarma xid. sah.Azneft)
Kompleks avtomatlaşdırma və telemexanika üz. usta (Azneft)
Kompressor qurğularının maşinisti (Azneft)
Laboratoriya müdiri (Neftin, qazın və suyun kimyəvi analizi)(Azneft)
Laboratoriya rəisi (Neftin, qazın və suyun kimyəvi analizi)(Azneft)
Mühəndis (Neftin, qazın və suyun kimyəvi analizi)(Azneft)
Stansiya rəisi (Kompressor stan.Azneft)
Mühəndis (Kompressor üz.Azneft)
Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər
İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi üzrə böyük mühəndis
Takelajçı
Nasos qurğularının maşinisti (Azneft)
Laya işçi agentin vurulması üz. nasos stansiyasının maşinisti(Azneft)
Qazmaya xidmət edən çilingər
Gözətçi
Dispetçer avadanlığı və teleavtomatikanın elektrik montyoru (Azneft)
Böyük referent
Neft ve qaz has. idarəetmə pultunun operatoru (Azneft)
Neftin haz. və nəqli üz. böyük müh. (Azneft)
Neftin haz. və nəqli üz. müh. (Azneft)
Neftin haz. və sabitləşdirilməsi üz. usta (Azneft)
Sahə rəisi (Neftin kompleks haz. və nəqli Azneft)
Sahə rəis.müav. (Neftin kompleks haz. və nəqli Azneft)
Baş metroloq (Azneft)
Anbar müdiri
Anbar təsərrüfatının müdiri
Anbardar
Mühəndis,Anbar təsərrüfatı
Arxiv müdiri
İstehsalat proses. avtomatlaş. və mexanikləş. müh. (Azneft)
NÖC və avtomatika üzrə böyük mühəndis
Planimetrist (Azneft)
Sahə rəisi (İstehsalat proses.avtomta. və NÖC sah.Azneft)
Sahə rəis.müav. (İstehsalat proses.avtomat. və NÖC sah.Azneft)
Xidmət sah. rəisi (İstehsalat proses. avtomat. və NÖC xidmət sah.Azneft)
Xidmət sah. rəis.müav. (İstehs. proses. avtomat. və NÖC xid. sah.Azneft)
Mühəndis (Məxfi rejim və hərbi səf.üz.)
Mülki müdafiə qərargahının rəisi
Şöbə rəisi (Məxfi rejim və hərbi səf.)
Böyük hüquq məsləhətçisi
Şöbə rəisi (İcraya nəzarət, karg. və təsər. işləri)
Kargüzar
Referent
Tabelçi
Elektrik avadan. təmiri üz. çilingər-elektrik (Azneft)
Əmtəə operatoru (Azneft)
Susuzlaşdırma ve duzsuzlaşdırma qurğusunun operatoru (Azneft)
Avadanlığın istismarı və təm. üz. böyük müh.Azneft)
Avadan. təmiri və xid. üz. böyük mexanik(Azneft)
Elektrik avadan.təmiri və xid. üz. elektrik montyoru
Elektrik maşınları elementlərinin sarıyıcısı (Azneft)
Elektrik qaz qaynaqçısı
Elektrik təchizatı üz. böyük müh. (Azneft)
Elektrik təchizatı üzrə müh. (Azneft)
Elektromexaniki sınaqlar və ölçmə üzrə laborant (Azneft)
Mexanik
Sahə rəis.müav. (Elektrik təch. və elektrik avadan. sah.) (Azneft)
Şəbəkə rayon rəisi (Azneft)
Şöbə rəisi (Ətraf mühitin mühaf. Azneft)
Tornaçı
Mühəndis (Elektrik laboratoriyası) (Azneft)
Sahə rəisi (Elektrik təchizatı və elektrik avadan.sah.) (Azneft)
Sahə rəisi (İstismar avadan. sah.Azneft)
Sahə rəis.müav. (İstismar avadan. sah.Azneft)
Xidmət rəisi (Ətraf mühitin mühaf. Xid.Azneft)
Avadan. istismarı və təmiri üzrə müh. (Azneft)
Avadan. təmiri üzrə böyük usta (Azneft)
Böyük mühəndis (Elektrik avadan. xid. Sah.Azneft)
Dəlik açan (Azneft)

FƏHLƏ KATEQORİYASI

Kran maşinisti (Svayvuran)
Elektrik quraşdırma işlərində nəzarətçi (DQT və KEİM, Azneft İB)
Texnoloji nasosların maşinisti
Sınaq və ölçmə üzrə elektrik montyoru
Metal konstruksiyaların yığılması üzrə çilingər
Cilaladıcı
Neft və qaz hasilatı üzrə operator
Kondensasiya aparatçısı (Azərikimya İB)
İnşaat çilingəri
Beton qarışdıran qurğunun motorçusu
Piroliz aparatçısı (Azərikimya İB)
Laborant (Energetika istiqaməti üzrə, Neftqaztikinti tresti)
Avtomobil sürücüsü (avtobus)
Asfalt kütləsi bişirən
Buldozer maşinisti
Telefon rabitəsi stansiyası avadanlığının elektrik montyoru, İnformasiya Texnologi6yaları və Rabitə İdarəsi
Kran maşinisti (Körpülü kran)
Texnoloji qurğuların operatoru, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Dalğıc
Əmtəə operatoru
Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı (Azneft İB)
Antenaçı - dirəkçi
Nasos qurğularının maşinisti
Metal tökücü (Azneft IB)
Avadanlıqların təmiri üzrə çilingər (Bakı Ali Neft Məktəbi)
Balonları dolduran (Etilen Polietilen Zavodu, Azərikimya İB)
Quraşdırıcı (ventilyasiya, havanı kondisialaşdıran pnevmo nəqliyyat və aspirasiya)
Kəsici
Balon qəbulçusu
Kimyəvi təhlil laborantı
Elektrik qaz qaynaqçısı (arqon qazı ilə)
Avtomobil sürücüsü (Avtokranlar üzrə)
Qablaşdırma üzrə operator (Karbamid Zavodu)
Yükləyicinin sürücüsü
Anbar təsərrüfatı üzrə
Liftçi
Kran maşinisti (Dəmiryol xidməti)
Nümunə seçib götürən, Karbamid zavodu
Rentgenoqammaqrafiya defektoskopçusu
Quyuların əsaslı və yeraltı təmirə hazırlanması üzrə operator, Azneft İB
Qatar tərtibçisi
Əl ilə qəlibləmədə oxçu
Qumşırnaqçısı
Betonçu
Süzücü-tökücü (Doldurucu)
Dəmir-beton məmulatların qəlibləyicisi
Elektrik qaz qaynaqçısı
Takelajçı
Güc şəbəkəsi və elektrik avadanlıqları üzrə elektrik quraşdırıcısı
Üzləyici piltəçi
Texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcısı
Suvaqçı
Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə sazlayıcı
Kompressor qurğularının maşinisti
Kabel şəbəkələri üzrə elektrik quraşdırıcısı
İzolyasiyaçı örtükçü
Bənna
Taxtabəndin quraşdırılması üzrə quraşdırıcı
Polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması üzrə quraşdırıcı
Proqramla idarə olunan dəzgahın və manipulyatorun sazlayıcısı
Texnoloji qurğunun operatoru (2№-li istehsalat xidmət sahəsi, Riforminq xidmət sahəsi, Sintez xidmət sahəsi, Rektifikasiya xidmət sahəsi, Metanol zavodu)
Kabel şəbəkələri üzrə elektrik quraşdırıcısı
Armaturçu
Rəngsaz
Proqramla idarə olunan dəzgahın operatoru
Elektroquraşdırıcı çilingər
Dülgər
Kabel istehsalı üzrə montyor
Elektrik maşınları elementlərinin sarıyıcısı
Frezerçi
Qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə çilingər
Teplovoz maşinisti
Metal xəlitələrin əridicisi
Traktorçu
Traktorçu (süxurkəsən)
Avtomobil sürücüsü (Manipulyator kranları üzrə, Nəqliyyat İdarəsi)
Tərəziçi
Rele mühafizəsi və avtomatika aparatlarının təmiri üzrə elektrik montyoru
Dəmiryol çənlərinin yuyucusu və buxarlandırıcısı (Azərikimya İB)
Qəza-bərpa işləri üzrə çilingər (kanalizasiya sis, Qaz Emalı Zavodu)
Kimyəvi ayırma aparatçısı
Elektrik maşınlarının təmiri üzrə çilingər
Daxili sanitar sistemlərinin və avadanlıqlarının quraşdırıcısı
Nöc və avtomatika üzrə çilingər
Atıcı (Mühafizəçi)
Texnoloji qurğuların operatoru (İstehsalata Xidmət sahəsi) Metanol Zavodu
Bina avadanlıqlarına və qurğularına xidmət və onların cari təmiri üzrə fəhlə (Bakı ali neft məktəbi)
Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər
Elektrik avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə elektrik montyoru
Tornaçı
Xətt baxıcısı (Qaz İxrac İdarəsi)
Xarici boru kəmərlərinin quraşdırıcısı (Azəriqaz İB)
Yanacaq doldruma məntəqəsinin operatoru, SOCAR PETROLEUM QSC
Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər
Avtomobil sürücüsu(BC kateqoriyali,Nəqliyyat idarəsi)
Ekskavator maşinisti(Nəqliyyat idarəsi)
Plastmas qaynaqçısı
Qaz qaynaqçısı
Qazla kəsən
Yeraltı qaz kəmərlərinin təmiri və istismarı üzrə çilingər (Azəriqaz İB)
Yeraltı boru kəmərlərinin korroziyadan qorunması üzrə montyor
Gözətçi
Qazanxana ve turbin maşinisti
Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısı
Təmirçi çilingər
Yeraltı qaz kəmərlərinin təmiri və istismarı üzrə çilingər (Qaz ixrac idarəsi)
Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru(Qaz ixrac idarəsi)

QULLUQÇU KATEQORİYASI

Mühəndis (Rabitə üzrə, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Aparıcı iqtisadçı (Vergilər şöbəsi)
Böyük mühəndis (Tikinti layihələrin idarəolunması qrupu)
Neft ve qazçıxarma üzrə usta
Böyük ekspert (Malların satınalınması üzrə qrup)
Böyük mühəndis (Keyfiyyətə əminliyə metodiki dəstək şöbəsi)
Böyük mühəndis (Keyfiyyətə əminlik şöbəsi)
Şöbə rəisinin müavini (Keyfiyyətə əminlik şöbəsi)
Mühəndis (Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Quyu tikintiləri üzrə, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük mühəndis(Qəza-dispetçer xidməti, Azəriqaz İB)
Texnik (Mühafizə sistemlərinə nəzarət və buraxılması şöbəsi, Mühafizə üzrə, Karbamid zavodu)
Mühəndis (Tikintiyə texniki nəzarət üzrə, Neftqaztikinti tresti)
Mühəndis (Nəqliyyatın təşkili, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Hasilat üzrə
Mühəndis (Energetika üzrə, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
İş icraçısı (metal konstruksiyaları üzrə, Neftqaztikinti tresti)
Böyük mühəndis (Nəqliyyat üzrə, Xüsusi texnikanın istismarı şöbəsi, Nəqliyyat İdarəsi)
Mühəndis (Neft-qaz mədən qurğuları üzrə, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Xidmət rəisi (qəza-bərpa, Qaz İxrac İdarəsi)
Mühəndis (İstilik qaz təchizatı və ventilyasiya, su təchizatı və kanalizasiya)
Rəis müavini (Sanitar texniki işlər şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
Mühəndis (Marketinq, Loqistika və Biznesin inkişafı şöbəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Layihənin baş mühəndisi (Kompressor təsərrüfatı şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük mühəndis (tikinti və təmir layihələri idarəedilməsi xidməti, Azneft İB)
Qrup rəisi (Dəniz estakadaları şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Neft və qaz yataqlarının abadlaşdırılması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük mühəndis (Mətbəə üzrə, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (Mətbəə üzrə, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Sənaye müəssisələrinin layihələndirilməsi şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük mühəndis (Analitik tədqiqatlar laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Aparıcı iqtisadçı (mühasibat və vergi üzrə, Bakı Ali Neft Məktəbi)
Mühəndis (Logistika və nəqliyyat, Azərikimya İB)
Qrup rəisi (Sənaye müəssisələrinin layihələndirilməsi şöbəsinin 1№-li qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Kompressor stansiyasının rəisi (Azneft İB)
Laboratoriya müdiri (Neftqazmədən qurğularının diaqnostikası şöbəsinin qaynaq və metalların sınağı laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Rəis (Buxar və elektrik enerjisi istehsalatı, Azəkimya İB)
Mühəndis (Müqavilə-smeta üzrə, Neftqaztikinti tresti )
İqtisadçı (Maliyyə və xəzinədarlıq)
Elektrik təchizatı üzrə böyük mühəndis
Mühəndis (nəqliyyat üzrə, Neftqaztikinti tresti)
Neftin emalı üzrə test tapşırıqları
Sahə rəisinin müavini (neft və qazçıxarma sahəsi, Azneft İB)
Qrup rəisi (Energetika və Rabitə Sistemlərinin layihələndirilməsi şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Müdir (Dərin dəniz stasionar platformaları laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Ekspeditor (dəmir yolu, Metanol Zavodu)
Böyük texnoloq (Azot – oksigen və estakada təsərrüfatı, Azərikimya İB)
Aparıcı iqtisadçı (iqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma üzrə)
Qrup rəisi, proqramçı (avtomatik idarəetmə sistemləri və informasiya texnologiyaları şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə Institutu)
Qrup rəisi (Mexaniki quraşdırma şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Kadrların hazırlığı üzrə böyük mühəndis
Şəbəkə rayon rəisi (Azneft İB)
Mühəndis (Kompressor təsərrüfatı)
Qrup rəisi (Dəniz Platformaları şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Dəniz Estakadaları şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (Qəza - Dispetçer Xidməti, Azəriqaz İB)
Mühəndis (Mühəndis-axtarış şöbəsinin çöl mühəndis-geoloji partiyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Qrup rəisi (Təcrübə - sınaq şöbəsinin reagent istehsalı qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Elmi işçi (Quyuların istismar üsullarının layihələndirilməsi və optimallaşdırılması şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Memar (Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
İstehsalat təlimi ustası (Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi, Təlim,Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsi)
Böyük mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi, Dalğıc xidməti, Azneft İB)
Böyük mühəndis (qaynaq üzrə, Neftqaztikinti tresti)
Böyük dispetçer (Dispetçer məlumat şöbəsi, Dalğıc xidməti , Azneft İB)
Aparıcı elmi işçi (Laya və Quyudibi zonaya təsirin layihələndirilməsi şö...
Növbə rəisi (Etilenin qəbulu və sıxılması sahəsi,Azərikimya İB)
Növbə rəisi (Neft-kimya məhsullarının qəbulu və buraxılması sahəsi, Azərkimya İB)
Qrup rəisi (Neft və qaz yataqlarının abadlaşdırılması şöbəsi, Neftqazlmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Növbə rəisi (Mərkəzi mühəndis texnoloji xidmət, DQTKEİM-Azneft İB)
Sahə rəisinin müavini (Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sahəsi, Azneft İB
Böyük mühəndis (Texniki nəzarət üzrə, Neftqaztikinti tresti)
Növbə rəisi (Dəniz və hava nəqliyyatı üzrə, Azneft İB)
Rəhbər və mütəxəssis heyəti (İnvest.analizi və tranzaksiyalar Depart. və Portfel i.e. və invest. monitorinqi Dep.)
Sərmayələrin idarə edilməsi üzrə
Mühəndis (Rele-müdafiə xidmət sahəsi, Azneft İB)
Həkim-fizioloq (TTSİ, Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə)
Qrup rəisi (Sanitar - texniki işlər şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis-konstruktor (Kompressor təsərrüfatı şöbəsinin 2№-li qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Sanitar - texniki işlər şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Əməyin gigiyenası üzrə sanitar həkim
Böyük mühəndis (Quyuların əsaslı və carı təmiri laboratoriyası, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük mühəndis (Mühafizə sistemlərinə nəzarət və buraxılış şöbəsi, Karbamid Zavodu )
Mexanika Mühəndisliyi
Növbə rəisi (elektrik avadanlıqlarına xidmət sahəsi, Etilen-Polietilen zavodu, Azərikimya İB)
Anbar təsərrüfatı üzrə
Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (SƏTƏM, Təlim, tədris və sertifikatlaşdırma İdarəsi)
Qrup rəisi (Quyu tikintilərinin layihələndirilməsi şöbəsinin qazma texnologiyası qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Qazma ixtisası üzrə
Geologiya ixtisası üzrə
Maliyyə və iqtisadiyyat ixtisası üzrə_1.3
Maliyyə və iqtisadiyyat ixtisası üzrə_2.3
Maliyyə və iqtisadiyyat ixtisası üzrə_3.3
Neft – qaz mühəndisliyi ixtisası üzrə
Qrup rəisi, Energetik (Energetika və Rabitə Sistemlərinin Layihələndirilməsi Şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Avadan. təmiri və xid. üz. mexanik(Azneft)
Usta(Təmir-bərpa xidməti və satış xidməti, Azəriqaz İB)
Usta (Mexaniki quraşdırma sahəsi, Azərikimya İB)
Geodezist (Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Qrup rəisi (Memarlıq və inşaat şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Böyük mühəndis (Sosial məsələlər üzrə)
Rəis müavini (Neft və qaz yataqlarının abadlaşdırılması şöbəsi, Neftqazlmitədqiqatlayihə İnstitutu)
İnformatika üzrə mühəndis
Rəis (Hidrogenin zənginləşdirilməsi, Quru qazın və PPF-in təmizlənməsi sahəsi), Azərkimya İB
Növbə rəisi (İstismar avadanlıqlarının təmiri və quraşdırılması üzrə xidmət sahəsi, Metanol Zavodu)
İş icraçısı (5 sayli TQB, NeftQaztikinti Tresti)
Böyük mühəndis (Magistral Qaz Kəmərləri Sahəsi, Qaz İxrac İdarəsi)
Satınalama və təchizat üzrə şöbə rəis müavini, Karbamid Zavodu
Növbə rəisi (Riforminq üzrə,Metanol zavodu)
Mühəndis (Smeta və enerji resursları normativlərinin işlənməsi şöbəsinin smeta normativlərinin işlənilməsi qrupu, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Qaynaq işlərinin sertifikatlaşdırılması üzrə, Təlim, tədris və sertifikatlaşdırma İdarəsi)
Mühəndis (Neft və qaz emalı şöbəsinn Təbii və səmt qazının hazırlanması bölməsi, Neftqazelmitədqiqat İnstitutu)
Mühəndis (Memarlıq və inşaat şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Laya və quyudibi zonaya təsirin layihələndirilməsi şöbəsi,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Avtomatik idarəetmə sistemləri və informasiya texnologiyaları şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
İş icraçısı (Energetika istiqaməti üzrə, Neftqaztikinti tresti)
Qrup rəisi (Mexaniki quraşdırma şöbəsi, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Sahə rəis müavini (Avtomatika üzrə, Karbamid zavodu)
Kapitan(NeftQaztikinti tresti)
Sahə rəis müavini (Avtomatika üzrə)_Karmabid Zavodu
Qrup rəisi (Avtomatik idarəetmə sistemləri və informasiya texnologiyaları şöbəsinin 3 nömrəli qrupu , Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
İş icraçısı (Neftqaztikinti tresti)
Kitabxanaçı
Növbə rəisi (Hidrogenin zənginləşdirilməsi, Quru qazın və PPF-in təmizlənməsi sahəsi, Azərkimya İB)
Tikinti-quraşdırma işlərində usta, NeftQaztikinti Tresti
Növbə rəisi (Su təchizatı, su soyutma və kanalizasiya sahəsi, Azərkimya İB)
Usta (Su təchizatı, su soyutma və kanalizasiya sahəsi , Azərkimya İB)
Böyük mühəndis (Defektoskopiya üzrə, Neftqaztikinti tresti)
Böyük mühəndis (istismar üzrə, Nəqliyyat İdarəsi)
Mühəndis (Neftqazmədən qurğularının diaqnostikası şöbəsi,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (Hidrotexniki qurğuların tədqiqi laboratoriyası,Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Texnik (İstehsala və keyfiyyətə nəzararət laboratoriyası, Azərikimya İB)
Referent
Müfəttiş (Neft Kəmərləri İdarəsi)
Risklərin idarə edilməsi üzrə böyük mühəndis
Böyük mexanik (Metanol zavodu)
Böyük mühəndis (Neftin nəqli üzrə, Neft Kəmərləri İdarəsi)
Müxbir
İqtisadçı (İqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma üzrə)
Böyük mühəndis (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti, Azəriqaz İB)
Növbə rəisi (Piroliz qazının sıxılması və təmizlənməsi sahəsi, Azərkimya İB)
Böyük mexanik (Kompressor stansiyası, Qaz İxrac İdarəsi)
Sahə rəisinin müavini (Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə xidmət sahəsi), Ekologiya İdarəsi
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndis
Usta (Qaz kəmərlərinin sökülməsi üzrə sahə), Azəriqaz İB
Usta (3№-li-li xidmət sahəsi), Heydər Əliyev adına BDÖZ
Texnik (Təmir-tikinti və korroziyadan mühafizə sahəsi), Azərikimya İB
Növbə rəisi (Dəmir yolu sahəsi), Azərkimya İB
Mühəndis(Texniki-istehsalat şöbəsi, Nəqliyyat üzrə)
Böyük mühəndis-proqramlaşdırıcı ,Azərkimya İB
Usta (Hidrogenin zənginləşdirilməsi, Quru qazın və PPF-in təmizlənməsi sahəsi), Azərkimya İB
Növbə rəisi (Piroliz sahəsi), Azərkimya İB
Böyük mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat, Nəqliyyat üzrə)
Mühəndis (Qazın nəqli üzrə, Qaz İxrac İdarəsi)
Böyük mühəndis (Avadanlıqların quraşdırılması və təmiri sahəsi, Neftqaztikinti tresti)
Mühafizə sistemlərinə nəzarət və buraxılış üzrə texnik (Karbamid Zavodu)
Mühəndis (Təmir-tikinti üzrə)
Mühəndis (istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması və metrologiya şöbəsi)
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə böyük mühəndis (Nəqliyyat İdarəsi)
Elektrik avadanlıqlarının təmiri və istismarı sahəsinin xidmət sahə rəisi (Azərikimya İB)
Toksikoloq (Ekologiya İdarəsi)
Böyük mühəndis (xətti istismar xidməti, Qaz İxrac İdarəsi)
Usta (Polietilen istehsalatı sahəsi, təsərrüfat işləri üzrə, Azərikimya)
Böyük mühəndis (Etilen qəbulu və sıxılması sahəsi, Azərikimya)
Texnik (Mərkəzi metroloji laboratoriya), İTRİ
Qarovul rəisi (Təhlükəsizlik İdarəsi)
Aparıcı iqtisadçı (İqtisadi təhlil, proqnozlaşdırma və əmək haqqı şöbəsi)
TEXNİK (İzopropil spirti istehsalı sahəsi), Azərikimiya
Usta (xətti istismar xidməti) Qaz İxrac İdarəsi
Mühəndis (xətti istismar xidməti) Qaz İxrac İdarəsi
Energetik
Böyük kimyaçı (Qaz Emalı Zavodu)
Növbə rəisi (Sintez sahəsi, Azərikimya İB)
Böyük mühəndis (SƏTƏM və Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, Karbamid zavodu)
Rayon mühəndisi (Sənaye Təhlükəsizliyi İdarəsi)
Texnik (Avadanlıqlara qulluq və təmir üzrə, BANM)
Tabelçi
Kadrlar üzrə mütəxəssis
Böyük mühəndis (Kompressor və qaz avadanlıqlarının istismarı, Qaz İxrac İdarəsi)
Mühəndis (Azəriqaz İB , Texniki istismar şöbəsi)
Dispetçer (Nəqliyyat üzrə, Nəqliyyat İdarəsi)
Mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi) Qaz İxrac İdarəsi
Mühəndis (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və metrologiya şö...
Usta (Qəza bərpa xidməti, Qaz İxrac İdarəsi)
Təchizat üzrə mühəndis
Mexanik
Böyük Energetik
İstismar üzrə mühəndis (nəqliyyat üzrə), Nəqliyyat İdarəsi
Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə böyük mühəndis
Böyük mühəndis (korroziyadan mühafizə) Qaz İxrac İdarəsi
Aparıcı mühasib
Rəis və mühəndis heyəti (Dispetçer və rejimlərə nəzarət üzrə, Qaz İxrac İdarəsi)
Mexanik (Qaz İxrac İdarəsi)
Təchizat üzrə böyük mühəndis
Qrup rəisi (Elektronika üzrə, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu)
Mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə)
Böyük mühəndis (Əsaslı tikinti və təmir)
Rejim üzrə mühəndis (Azəriqaz İB)
Mühəndis (Təmir-bərpa və satış xidməti, satış üzrə, Azəriqaz İB)
Kadrlar üzrə aparıcı mütəxəssis
Hüquq məsləhətçisi
Böyük mexanik (Qaz İxrac İdarəsi)
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə böyük mühəndis
Mexanik (Nəqliyyat üzrə, Nəqliyyat İdarəsi)
Usta(Təmir-tikinti üzrə, Sosial inkişaf idarəsi)
Rəis (azot-oksigen və estakada təsərrüfatı, Azərikimya İB)
Usta (Buxar ve elektrik enerjisi istehsalatı, Azərkimya İB)
Texnik (Kargüzarlıq və inzibati təsərrüfat xidməti, Azəriqaz İB)
Mühəndis (Qaz sərfi avadanlıqlarının istismarı və metrologiya söbəsi,Azəriqaz İB)
İqtisadçı (Personal və əmək haqqı üzrə)
Personal və əmək haqqı üzrə
İş icraçısı (İzolyasiya səhəsi üzrə, Azərkimya İB)
Mühəndis (Buxar ve elektrik enerjisi istehsalatı, Azərkimya İB)
Mühəndis (Sosial məsələlər üzrə)
NÖC və avtomatika üzrə mühəndis
Usta (Piroliz sahəsi, Azərkimya İB)
Mühəndis(İnformasiya texnologiyaları üzrə, Bakı Olimpiya stadionu)
Böyük hüquq məsləhətçisi
Mühəndis(Sayğacların qəbulu və satışı xidməti, Azəriqaz İB)
Texnik (Asan xidmət, Azəriqaz İB)
Mühəndis(İstehlakçılara satılan qaza nəzarət, Azəriqaz İB)
Böyük mühəndis(İstehlakçılara satılan qaza nəzarət, Azəriqaz İB)
Böyük mühəndis (Təmir-bərpa xidməti, Azəriqaz İB)
Arxivçi(Azəriqaz İB)
Muhəndis (Qaz sərfi avadanlıqlarının istismarı, Azəriqaz İB)
Dəftərxana müdiri(Qaz ixrac idarəsi)
Mühəndis (Asan xidmət, Azəriqaz İB)
Mühəndis (Nəqliyyat üzrə, Azəriqaz İB)
Mühəndis (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti, Azəriqaz İB)
Mühəndis (Təmir-bərpa xidməti, Azəriqaz İB)
Mühəndis (Texniki nəzarət üzrə, Azəriqaz İB)
Mühəndis(İnformasiya texnologiyaları üzrə, Azəriqaz İB)
Texnik (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti, Azəriqaz İB)
Texnik(Təmir-bərpa xidməti, Azəriqaz İB)
Usta(Təmir-bərpa xidməti, Azəriqaz İB)
Mühəndis(Sayğacların qəbulu və istismarı xidməti, Azəriqaz İB)
Arxiv müdiri
Dispetçer(Azəriqaz İB,104 Operativ xidmət şöbəsi)
Mühasib
Mühəndis(Azəriqaz İB, Texniki istismar xidməti)
Mühəndis(Azəriqaz İB, Təmir-tikinti xidməti)
Mülki müdafiə üzrə mühəndis (Baki Olimpiya stadionu)
Tapşırıqların icrasına nəzarət üzrə müfəttiş(Azəriqaz İB, İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri şöbəsi)
Usta(Azəriqaz İB, Texniki istismar xidməti)
Usta(Azəriqaz İB, Yaşayış yerlərində qaz xəttlərinə və məişət qaz cihazlarına nəzarət)
Usta(Azəriqaz İB, Təmir-tikinti xidməti)

Almaniya Federativ Respublikasında “Yay düşərgəsi” Proqramına şagirdlərin seçilməsi

Məktəblilər üçün Almaniya Federativ Respublikasında “Yay düşərgəsi” Proqramının test imtahan sualları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunan tədris proqramına uyğun olaraq hazırlanır. Test imtahanında məktəblilərə tədris olunan fənlər (“Azərbaycan dili”, “Azərbaycan tarixi”, “Coğrafiya”, “İngilis dili”, “Biologiya”, “Riyaziyyat” və “Fizika” fənnləri) üzrə hər fənnən 5 ədəd olmaqla, ümumilikdə 35 ədəd test tapşırığı təqdim olunur. Sualların cavablandırılmasına ayrılan vaxt 90 dəqiqədir.

“Azərbaycan bölməsi” 7-ci sinif
“Azərbaycan bölməsi” 8-ci sinif
“Rus bölməsi” 7-ci sinif
“Rus bölməsi” 8-ci sinif
““İngilis bölməsi” 7-8-ci siniflər

FƏHLƏDƏN MÜHƏNDİSƏ İNKİŞAF

• Test imtahanlarında yalnız aşağıdakı peşələr üzrə təqdim edilmiş test tapşırıqlarından istifadə olunacaqdır (imtahan keçiriləcək peşələrin siyahısı yenilənir)
• Test imtahanlarında namizədə 40 test tapşırığı təqdim edilir və test tapşırıqlarının cavablandırılmasına ayrılan vaxt 60 dəqiqədir
• Test imtahanlarında namizədin cavabları bal sistemi tətbiq edilməklə qiymətləndirilir. Test tapşırıqlarının hər birinin doğru cavablandırılması 1 balla, yanlış cavablandırılması və ya cavablandırılmaması 0 balla qiymətləndirilir. Yanlış cavablar doğru cavablara təsir göstərmir
• Fəhlədən mühəndisə inkişaf proqramı üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsində aşağıda qeyd olunmuş 4 imtahan blokundan ibarət olmaqla ümumilikdə 40 test tapşırığı təqdim edilir:
1. İxtisas üzrə test tapşırıqları - 20 sual
2. Məntiqi düşünmə qabiliyyətinin yoxlanılması üzrə test tapşırıqları - 10 sual
3. SƏTƏMM üzrə test tapşıqırları - 5 sual
4. Kompüter biliklərinin yoxlanılması üzrə test tapşırıqları 5 sual

Qobustan Regional Təlim Mərkəzində keçiriləcək test imtahanlarının video-təlimatı ilə buradan tanış ola bilərsiniz

XƏBƏRDARLIQ : İştirakçıların nəzərinə - imtahan prosesinin normal gedişinin pozulmamasını təmin etmək məqsədilə gecikənlər imtahana buraxılmayacaq !Hər bir şəxs etibarlılıq müddəti başa çatmamış, üzərində şəkli əks olunmuş şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əslini (etibarlılıq müddəti bitməyən şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bilet, xarici pasport, sürücülük vəsiqəsi) təqdim etməklə test imtahanına buraxılır. !


Peşələr (o cümlədən SƏTƏMM) üzrə test tapşırıqlarının siyahısı:


Məntiqi düşünmə qabiliyyətinin yoxlanılması
Kompüter bilikləri-1.2
Kompüter bilikləri-2.2
Üzləyici piltəçi
Dülgər
Dəmir beton məmulatlarının və konstruksiyaların qəlibləyicisi
Kabel şəbəkələri üzrə elektrik quraşdırıcısı
İdarəetmə pultunun operatoru (Karbamid zavodu)
Motorçu
Soyutma aparatçısı (Azərkimya İB, Qazayırma sahəsi)
Qarışdırma aparatçısı (Azərkimya İB, Polietilenin çeşidlənməsi, qablaşdırılması və buraxılması sahəsi)
Hesablama maşınlarının təmiri və xidməti üzrə elektromexanik
Xilasedən matros
Texnoloji qurğu operatoru (Qaz Emalı Zavodu)
Texnoloji qurğuların operatoru (Metanol zavodu,1 saylı istehsalat xidmət sahəsi, Azot və texniki hava istehsalı xidmət sahəsi, Buxar istehsalı və buxarın kondensatlaşdırılması üzrə xidmət sahəsi, Dövrü su təchizatı, suyun duzsuzlaşdırılması və çirkab suların təmizlənməsi üzrə xidmət sahəsi)
Dəmiryol çənlərinin yuyucusu və buxarlandırıcısı (Azərikimya İB)
Atıcı (Mühafizəçi)
Çəkicdə və presdə dəmirçi
Çəkib büküb qablaşdırma maşınının maşinisti
Armaturçu
Texnoloji qurğunun operatoru (Metanol zavodu, 2№-li istehsalat xidmət sahəsi, Riforminq xidmət sahəsi, Sintez xidmət sahəsi, Rektifikasiya xidmət sahəsi)
Texnoloji nasosların maşinisti
Taxtabəndin quraşdırılması üzrə quraşdırıcı
Süzücü - tökücü
Polad və dəmir-beton quraşdırıcı
Elektrik avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə elektrik montyoru
Dəniz buruq özülləri və estakadaların quraşdırılması və təmiri üzrə çili...
Daxili yanma mühərriklərinin maşinisti
DaIğıc
Proqramla idarə olunan dəzgahın operatoru
Presləyici vulkanizatorçu
Metal tökücü
Kabel istehsalı üzrə montyor
Elektroquraşdırıcı çilingər
Elektromexaniki sınaqlar və olçülər üzrə laborant
Elektrik quraşdırma işlərində nəzarətçi
Yerli telefon rabitəsinin telefonçusu
Yarımstansiyalara xidmət üzrə elektrik montyoru
Telefon rabitəsi xətt qurğularının və radiolaşdırmanın elektrik montyoru
Sınaq və ölçmə üzrə elektrik montyoru
Güc şəbəkəsi və elektrik avadanlıqları üzrə elektrik quraşdırıcısı
Quyuların tədqiqi üzrə operator
Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi
Xətt baxıcısı
Vışka quraşdıran
Susuzlaşdırma və duzsuzlaşdırma qurğusunun operatoru
Rele mühafizəsi və avtomatika aparatlarının təmiri üzrə elektrik montyor...
Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator
Quyuların əsaslı və yeraltı təmirə hazırlanması üzrə operator
Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər
Neft-qaz üzrə istismar və kəşfiyyat quyularının qazılması üzrə qazmaçı ...
Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısı
Yeraltı boru kəmərlərinin korroziyadan qorunması üzrə montyor
Xarici boru kəmərlərinin quraşdırıcısı
Qazla kəsən
Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru
Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı
Qazın yığılması üzrə operator
Planimetrist
Neft ve qaz hasilatında idarəetmə pultunun operatoru
Neft və qaz hasilatı üzrə operator
Nasos qurğularının maşinisti
Kimyəvi təhlil laborantı
Kimyəvi ayırma aparatçısı
Əmtəə operatoru
Rəngsaz
Quyuların sementlənməsi üzrə maşinist(KQİT)
Kompressor qurğularının maşinisti
Təmirçi çilingər
Takelajçı
Avtomobil sürücüsü
Avtomobillərin təmiri üzrə çilingər
Elektrik qaz qaynaqçısı
Karotajçı
Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər
Vulkanizatorçu(Nəqliyyat idarəsi,TND)
Nöc və avtomatika üzrə çilingər
Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər
Yeraltı qaz kəmərlərinin təmiri və istismarı üzrə çilingər