FƏALİYYƏT

"Suraxanı"

"Suraxanı"
Prev Next

"Suraxanı"

Azərbaycan Respublikasında "Suraxanı" neft yatağının daxil olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş

Env Txt Img

"Suraxanı" neft yatağı Bakı şəhərindən 16 km şimal-şərqdə, Xəzər dənizi səviyyəsindən 70-75 m yüksəklikdə yerləşir. "Azərbaycan Respublikasında "Suraxanı" neft yatağının daxil olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Saziş 16 avqust 2005-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Saziş sahəsi 13 km2-dir.


Yatağın işlənməsinə 24 avqust 1904-cü ildə Ağcagil mərtəbəsindən 211 m dərinliyə qazılmış 73204 №-li quyunun fontan üsulu ilə istismara verilməsindən başlanmışdır. Gündəlik hasilat 35 ton neft olmuşdur.

"Suraxanı" yatağında 1 yanvar 2011-ci ilə toplanmış neft hasilatı 115,5 milyon ton olmuşdur

ətraflı oxu +