FƏALİYYƏT

"Mişovdağ" və "Kəlaməddin"

"Mişovdağ" və "Kəlaməddin"
Prev Next

"Mişovdağ" və "Kəlaməddin"

Azərbaycan Respublikasında "Mişovdağ" və "Kəlaməddin" neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş.12 sentyabr 2000-ci il tarixində "Mişovdağ" və "Kəlaməddin" yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və Hasilatın Pay Bölgüsü (HPB) haqqında" Saziş imzalanmışdır. Saziş sahəsi 446 km2-dir.

Env Txt Img

"Mişovdağ" yatağı Bakı şəhərindən 80 km cənub-qərb istiqamətdə yerləşir. 1956-ci ildən işlənməyə daxil edilib. Yataqda 754 quyu qazılmışdır. 1 yanvar 2011-ci ilə toplanmış neft hasilatı 19,6 milyon ton olmuşdur.


"Kəlaməddin" yatağı Hacıqabul stansiyasının şimal-qərbində, Kəlaməddin silsiləsinin mərkəzi hissəsində yerləşir. Yataq 1978-ci ildə kəşf edilmiş, 1980-ci ildə işlənməyə verilmişdir. "Kəlaməddin" yatağında ümumilikdə 151 quyu qazılmışdır. 1 yanvar 2011-ci ilə toplanmış neft hasilatı 1,384 milyon ton olmuşdur.

ətraflı oxu +