FƏALİYYƏT

"Bahar" "Qum Dəniz"

Prev Next

"Bahar" "Qum Dəniz"

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Bahar" yatağının və "Qum dəniz" yatağının daxil olduğu blokun kəşfiyyatı, bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş 22 dekabr 2009-cu ildə qüvvəyə minmişdir. Saziş blokunun sahəsi 309,7 km2-dir. Buraya "Bahar" və "Qum dəniz" yataqları daxildir.

Env Txt Img

"Bahar" yatağı qaz-kondensat yatağıdır. Bakı şəhərindən 40 km cənub-şərq- cənuba doğru dənizdə yerləşir. "Bahar" qaz-kondensat yatağı 1969-cu ildən sənaye işlənməsinə verilmişdir. Yataqda məhsuldar horizontlar Balaxanı, Fasilə, Qirməkiüstü qumlu, Qirməkialtı lay dəstələridir. İşlənmənin əvvəlindən 1 aprel 2011-ci il tarixinədək 203 quyu qazılmışdır. Toplanmış hasilat 1 yanvar 2011-ci il tarixinə 16,9 milyon ton kondensat, 12,9 milyard m3 qaz olmuşdur.


"Qum dəniz" yatağı Bakı şəhərindən cənub şərq istiqamətdə 21 km məsafədə dənizdə yerləşir. "Qum dəniz" neft yatağı 1955-ci ildən sənaye işlənməsinə verilmişdir. Yataqda məhsuldar horizontlar Balaxanı, Fasilə, Qirməkiüstü qumlu, Qirməkialtı və Qala lay dəstələridir. İşlənmənin əvvəlindən 1 aprel 2011-ci il tarixinə 491 quyu qazılmışdır. Yatağın ərazisi 145 km2-dir. Toplanmış hasilat 1 yanvar 2011-ci il tarixinə 28 993 min ton olmuşdur.

ətraflı oxu +