FƏALİYYƏT

"Bulla Dəniz"

"Bulla Dəniz"
Prev Next

"Bulla Dəniz"

21 oktyabr 2009-cu il tarixində "Bulla-dəniz" yatağının uzaq cənub-şərq periklinalında, Bulla-dəniz-2 sahəsində 89 №-li axtarış quyusunun qazılmasına başlanmışdır.

Env Txt Img

Quyunun layihə dərinliyi 6400 m, layihə horizontu Məhsuldar Qatın (MQ) VIII horizontudur. Qazma işləri, quyunun dərinliyi 6505m olmaqla 25 aprel 2011-ci il tarixində tamamlanmışdır. Quyu MQ-nın VIII horizontunu açmışdır. Quyuda mədən-geofiziki tədqiqat işləri aparılmışdır. Bu tədqiqat işlərinin nəticəsində MQ-nın V, VII (Fasilənin analoqu) və VIII (Qirməki üstü qumlu horizontun analoqu) horizontlar neftli-qazlı ehtimal olunan obyektlər kimi dəyərləndirilmişdir.


ətraflı oxu +