Assesment

test-samples


FƏHLƏ KATEQORİYASI

Tornaçı

Quyuların əsaslı və yeraltı təmirlərə hazırlanması üzrə operator

Avtomobil sürücüsü (BC və ya C kateqoriyalı)

Kompressor qurğularının maşinisti

Rəngsaz

Neft və qaz hasilatı üzrə operator

Takelajçı

Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər

Kimyəvi ayırma aparatçısı (Ammonyak istehsalı sahəsi)

Yeraltı qaz kəmərlərinin istismarı və təmiri üzrə çilingər

Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər

Kimyəvi ayırma aparatçısı (Karbamid istehsalı sahəsi)

Xilas edən matros

Texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcısı

Elektrik avadanlıqlarının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyoru

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi

Quyuların tədqiqi üzrə operator

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı

Qazın yığılması üzrə operator

İzolyasiyaçı-örtükçü

Daxiliyanma mühərriklərinin maşinisti

Gözətçi

Neft və qaz üzrə qazma qurğusunun maşinisti

Təmirçi-çilingər (Dalma qurğuları)

Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısısı

Susuzlaşdırma və duzsuzlaşdırma qurğusunun operatoru

Kimyəvi ayırma aparatçısı (Köməkçi qurğular sahəsi)

Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru

Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısısı

Proqramla idarə olunan dəzgahın və manipulyatorun sazlayıcısı

Susuzlaşdırma və duzsuzlaşdırma qurğusunun operatoru

Atıcı

Dəzgah və çilingərlik işlərində nəzarətçi

Qazanxana operatoru

Ekskavator maşinisti

Qazla kəsən

Quyuların sementlənməsi üzrə maşinist

Traktorçu

Anbardar

Qaldırıcının maşinisti

Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator

Neft və qaz hasilatında idarəetmə pultunun operatoru

Böyük anbardar

Buxar səyyar deparafinləşdirmə qurğusunun maşinisti

Elektrik quraşdırma işlərində nəzarətçi

Neft və qaz hasilatı üzrə operator (Qaz Anbarları İdarəsi)

Dülgər (ayaqaltı quran)

Polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması üzrə quraşdırıcı

Nasos qurğularının maşinisti

Texnoloji qurğuların operatoru

Xüsusi geyimin təmiri və yuyulması ürə maşinist

Yeraltı boru kəmərlərinin korroziyadan qorunması üzrə montyor

Yeraltı boru kəmərlərinin istismarı və təmiri üzrə çilingər

Təmirçi-çilingər

Qazma məhlulunun hazırlayıcısı

Xətt baxıcısı

Səyyar kompressor maşinisti

Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər

Yükləyicinin sürücüsü

Asfaltbetonçu

Odadavamlı işlər üzrə fəhlə

QULLUQÇU KATEQORİYASI

Geodezist

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə usta

Quyuların təmiri üzrə geoloq

Növbə rəisi (Xam neftin ilkin emalı üzrə 2№-li istehsalat)

Növbə rəisi (Katalitik krekinq üzrə 5№-li istehsalat)

Tərcüməçi (ingilis dili üzrə)

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə böyük usta

Mühəndis-energetik

Mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi)

Mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə)

Böyük mühəndis (Xarici əlaqələr şöbəsi)

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndis

Geofizik (mədən geofizikası)

Usta (Xətti istismar xidməti)

Mühəndis (Dəniz nəqliyyatının idarəedilməsi)

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə böyük mühəndis

Alət üzrə mühəndis

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik

Böyük mexanik

Mühəndis (Təmir-tikinti üzrə)

Mühəndis (təsərrüfat işləri üzrə)

Kimyaçı (Ekologiya İdarəsi)

Mühəndis (İnformasiya texnologiyaları üzrə)

Mühəndis (Nəqliyyat xidmətinin idarəedilməsi şöbəsi)

Böyük iş icraçısı

Böyük metodist

Dalğıc işləri ustası

Kapitan (özü yeriməyən gəmilər, kərəçələr üzrə)

Mexanik

Qazturbin sahəsinin rəis müavini

Boru kəmərləri şöbəsində mühəndis-konstruktor

Dispetçer (nəqliyyat üzrə)

Neft və qazçıxarma üzrə usta

Quyuların tədqiqi üzrə usta

Sanitar həkim köməkçisi

Geodeziya işləri üzrə mühəndis

Elektrik təchizatı üzrə mühəndis

Aparıcı mühasib (vergilər üzrə)

Mexanik (nəqliyyat üzrə)

Dispetçer (104-Operativ xidmət şöbəsi)

Qazma departamentinin böyük mühəndisi

Xidmət rəisi (Sayğacların qəbulu və istismarı xidməti)

Xidmət rəisi (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Hidrogeologiya və hidrokimya laboratoriyasının böyük elmi işçisi

Rəis (əməyin mühafizəsi və ekalogiya şöbəsi)

Mexanik (Dalğıc xidməti, Azneft İB)

Böyük Energetik

Mühəndis (geoloq)

Şöbə rəisi (ətraf mühitin mühafizəsi)

Mühəndis (Təmir-bərpa xidməti)

Texnik (Sərfölçən cihazlarına və ölçü qovşaqlarına texniki xidmət üzrə)

İş icraçısı (Vışkaquraşdırma sahəsi)

İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi üzrə mühəndis

Mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi) (Nəqliyyat idarəsi)

Növbə rəisi (qazın hazırlanması və təhvili sahəsi)

İş icraçısı (Vışkaquraşdırma sahəsi)

Mühəndis (Sayğacların qəbulu və istismarı xidməti)

Mühəndis-elektronçu

Mühəndis (Xarici əlaqələr şöbəsi)

Qazma üzrə mühəndis

Böyük təlimatçı (mühafizə üzrə)

Böyük hüquq məsləhətçisi

Xidmət rəisi (Təmir-bərpa xidməti)

Energetik

Mühəndis (Texniki nəzarət üzrə)

Neftin hazırlanması və sabitləşdirilməsi üzrə usta

Usta (kompressor stansiyası)

Mühəndis (Kapital qoyuluşları)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi üzrə geoloq

Mühəndis (maddi-texniki təchizat xidməti üzrə)

Nəzəri tədris üzrə aparıcı mütəxəssis (Neft və qaz hasilatı, quyuların qazılması, istismarı və təmiri üzrə)

İş icraçısı

Böyük dispetçer

Şöbə rəisi (ekologiya sahəsi)

Komendant

Kadrlar üzrə aparıcı mütəxəssis (Karyera planlama və personalla əlaqələr şöbəsi)

Kadrlar üzrə aparıcı mütəxəssis (İşə qəbul və yerləşdirmə şöbəsi)

Texnik (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Texnik (ASAN xidməti) üzrə mövzular

Neft və qazçıxarma üzrə mühəndis

Mühəndis (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Mühəndis (ASAN xidməti) üzrə mövzular

İş icraçısı (energetika sahəsi üzrə)

Quyuların istismar üsullarının layihələndirilməsi və optimallaşdırılması şöbəsinin mühəndisi

Mühəndis (Texniki istismar xidməti)

Mühəndis (Xətti istismar xidməti)

Referent

İqtisadçı (Personal və əmək haqqı)

Texnik (kargüzarlıq üzrə)

Qazturbin sahəsinin rəis müavini

Texnik (Təmir-bərpa xidməti)

Kadr hazırlığı üzrə mühəndis

Rayon mühəndisi

Elektrik avadanlığı üzrə böyük mexanik

Mexaniki quraşdırma şöbəsinin mühəndisi

Mühasib (vergilər)

Böyük mühəndis (qazın balamsı və satışı)

Geoloq

Anbar müdiri

Tapşırıqların icrasına nəzarət üzrə müfəttiş üzrə mövzular

Mühəndis (Şikayətlərin araşdırılması şöbəsi)

Mühəndis (İstehlakçılara satılan qaza nəzarət şöbəsi)

Mühəndis (Yanacaq sürtgü materialları)

Mülki müdafiə

İstismar üzrə böyük mühəndis

Böyük mühəndis (qaynaq texnologiyası üzrə)

İstehlakçılara satılan qaza nəzarət şöbəsinin rəisi

Usta (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Xidmət rəisi (Yaşayış yerlərində qaz xətlərinə və məişət cihazlarına nəzarət)

Nəzəri tədris üzrə aparıcı mütəxəssis (sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi üzrə)

Usta (Təmir-bərpa xidməti)

Kimyəvi ayırma aparatçısı (Karbamid istehsalı sahəsi)

Aparıcı mühəndis (İstehsalat şöbəsi)

Geofizik (mədən geofizikası üzrə)

Elektrik avadanlığı üzrə mexanik

Əməyin gigiyenası üzrə sanitar həkim (Sənaye-sanitariya laboratoriyası)

Böyük mühəndis (Risklərin idarə olunması şöbəsi)

Kompressor stansiyasının rəisi

Mühəndis (alət və ehtiyat hissələri xidmət sahəsi üzrə)

Xidmət rəisi (Texniki istismar xidməti)

Rəis (Elektrik avadanlığının təmiri üzrə xidmət sahəsi)

Mexanik (Geofizika və Geologiya İdarəsi)

Böyük mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi) (Nəqliyyat idarəsi)

Rayon mühəndisi (fontana qarşı profilaktika üzrə)

Böyük mühəndis (Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi)

Dalğıc mütəxəssisi

Rəis müavini (Tikinti-quraşdırma sahəsi)

Usta (Təmir-quraşdırma üzrə 13 N-li sahə)