Assesment

test-samples


FƏHLƏ KATEQORİYASI

Tornaçı

Quyuların əsaslı və yeraltı təmirlərə hazırlanması üzrə operator

Avtomobil sürücüsü (BC və ya C kateqoriyalı)

Kompressor qurğularının maşinisti

Rəngsaz

Neft və qaz hasilatı üzrə operator

Takelajçı

Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər

Kimyəvi ayırma aparatçısı (Ammonyak istehsalı sahəsi)

Yeraltı qaz kəmərlərinin istismarı və təmiri üzrə çilingər

Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər

Kimyəvi ayırma aparatçısı (Karbamid istehsalı sahəsi)

Xilas edən matros

Texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcısı

Elektrik avadanlıqlarının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyoru

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi

Quyuların tədqiqi üzrə operator

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı

Qazın yığılması üzrə operator

İzolyasiyaçı-örtükçü

Daxiliyanma mühərriklərinin maşinisti

Gözətçi

Neft və qaz üzrə qazma qurğusunun maşinisti

Təmirçi-çilingər (Dalma qurğuları)

Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısısı

Susuzlaşdırma və duzsuzlaşdırma qurğusunun operatoru

Kimyəvi ayırma aparatçısı (Köməkçi qurğular sahəsi)

Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru

Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısısı

Proqramla idarə olunan dəzgahın və manipulyatorun sazlayıcısı

Susuzlaşdırma və duzsuzlaşdırma qurğusunun operatoru

Atıcı

Dəzgah və çilingərlik işlərində nəzarətçi

Qazanxana operatoru

Ekskavator maşinisti

Qazla kəsən

Quyuların sementlənməsi üzrə maşinist

Traktorçu

Anbardar

Qaldırıcının maşinisti

Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator

Neft və qaz hasilatında idarəetmə pultunun operatoru

Böyük anbardar

Buxar səyyar deparafinləşdirmə qurğusunun maşinisti

Elektrik quraşdırma işlərində nəzarətçi

Neft və qaz hasilatı üzrə operator (Qaz Anbarları İdarəsi)

Dülgər (ayaqaltı quran)

Polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması üzrə quraşdırıcı

Nasos qurğularının maşinisti

Texnoloji qurğuların operatoru

Xüsusi geyimin təmiri və yuyulması ürə maşinist

Yeraltı boru kəmərlərinin korroziyadan qorunması üzrə montyor

Yeraltı boru kəmərlərinin istismarı və təmiri üzrə çilingər

Təmirçi-çilingər

Qazma məhlulunun hazırlayıcısı

Xətt baxıcısı

Səyyar kompressor maşinisti

Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər

Yükləyicinin sürücüsü

Asfaltbetonçu

Odadavamlı işlər üzrə fəhlə

Əmtəə operatoru

Sobaçı

Təmirçi-çilingər (kompressor qurğularına xidmət sahəsi)

Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər

Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər

Xətt baxıcısı

Elektromexaniki sınaqlar və ölçülər üzrə laborant

Güc şəbəkəsi və elektrik avadanlıqları üzrə elektrik quraşdırıcısı

Süzücü-tökücü (doldurucu)

Xarici boru kəmərlərinin quraşdırıcısı

Vışka quraşdıran-qaynaqçı

Elektrik avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər-elektrik

Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı

Yanğınsöndürən

Kimyəvi ayırma aparatçısı (Köməkçi qurğular sahəsi)

Kimyəvi təhlil üzrə laborant

Kimyəvi ayırma aparatçısı (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi)

Elektrik avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər-elektrik

Avtomobil sürücüsü

Suvaqçı

Şüşəsalan

Nümunə seçib götürən

Stansiya avadanlıqlarının elektrik montyoru

Metal tökücüsü

Ekskavator masinisti

Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər

Böyük mühəndis (istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması üzrə)

Xilas edən matros

Cihazçı

Avtomobil sürücüsü (avtokran)

Elektrik maışınları elementlərinin sarıyıcısı

Rele mühafizəsi və avtomatika aparatlarının təmiri üzrə elektrik montyoru

RENTGENOQAMMAQRAFİYA DEFEKTOSKOPÇUSU

Atıcı (Mühafizəçi qadın)

Anbardar

Atıcı (mühafizəçi qadın)

Qazın yığılması üzrə operator

Quyuların sementlənməsi üzrə maşinist

Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator

QULLUQÇU KATEQORİYASI

Geodezist

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə usta

Quyuların təmiri üzrə geoloq

Növbə rəisi (Xam neftin ilkin emalı üzrə 2№-li istehsalat)

Növbə rəisi (Katalitik krekinq üzrə 5№-li istehsalat)

Tərcüməçi (ingilis dili üzrə)

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə böyük usta

Mühəndis-energetik

Mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi)

Mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə)

Böyük mühəndis (Xarici əlaqələr şöbəsi)

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndis

Geofizik (mədən geofizikası)

Usta (Xətti istismar xidməti)

Mühəndis (Dəniz nəqliyyatının idarəedilməsi)

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə böyük mühəndis

Alət üzrə mühəndis

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik

Böyük mexanik

Mühəndis (Təmir-tikinti üzrə)

Mühəndis (təsərrüfat işləri üzrə)

Kimyaçı (Ekologiya İdarəsi)

Mühəndis (İnformasiya texnologiyaları üzrə)

Mühəndis (Nəqliyyat xidmətinin idarəedilməsi şöbəsi)

Böyük iş icraçısı

Böyük metodist

Dalğıc işləri ustası

Kapitan (özü yeriməyən gəmilər, kərəçələr üzrə)

Mexanik

Qazturbin sahəsinin rəis müavini

Boru kəmərləri şöbəsində mühəndis-konstruktor

Dispetçer (nəqliyyat üzrə)

Neft və qazçıxarma üzrə usta

Quyuların tədqiqi üzrə usta

Sanitar həkim köməkçisi

Geodeziya işləri üzrə mühəndis

Elektrik təchizatı üzrə mühəndis

Aparıcı mühasib (vergilər üzrə)

Mexanik (nəqliyyat üzrə)

Dispetçer (104-Operativ xidmət şöbəsi)

Qazma departamentinin böyük mühəndisi

Xidmət rəisi (Sayğacların qəbulu və istismarı xidməti)

Xidmət rəisi (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Hidrogeologiya və hidrokimya laboratoriyasının böyük elmi işçisi

Rəis (əməyin mühafizəsi və ekalogiya şöbəsi)

Mexanik (Dalğıc xidməti, Azneft İB)

Böyük Energetik

Mühəndis (geoloq)

Şöbə rəisi (ətraf mühitin mühafizəsi)

Mühəndis (Təmir-bərpa xidməti)

Texnik (Sərfölçən cihazlarına və ölçü qovşaqlarına texniki xidmət üzrə)

İş icraçısı (Vışkaquraşdırma sahəsi)

İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi üzrə mühəndis

Mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi) (Nəqliyyat idarəsi)

Növbə rəisi (qazın hazırlanması və təhvili sahəsi)

İş icraçısı (Vışkaquraşdırma sahəsi)

Mühəndis (Sayğacların qəbulu və istismarı xidməti)

Mühəndis-elektronçu

Mühəndis (Xarici əlaqələr şöbəsi)

Qazma üzrə mühəndis

Böyük təlimatçı (mühafizə üzrə)

Böyük hüquq məsləhətçisi

Xidmət rəisi (Təmir-bərpa xidməti)

Energetik

Mühəndis (Texniki nəzarət üzrə)

Neftin hazırlanması və sabitləşdirilməsi üzrə usta

Usta (kompressor stansiyası)

Mühəndis (Kapital qoyuluşları)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi üzrə geoloq

Mühəndis (maddi-texniki təchizat xidməti üzrə)

Nəzəri tədris üzrə aparıcı mütəxəssis (Neft və qaz hasilatı, quyuların qazılması, istismarı və təmiri üzrə)

İş icraçısı

Böyük dispetçer

Şöbə rəisi (ekologiya sahəsi)

Komendant

Kadrlar üzrə aparıcı mütəxəssis (Karyera planlama və personalla əlaqələr şöbəsi)

Kadrlar üzrə aparıcı mütəxəssis (İşə qəbul və yerləşdirmə şöbəsi)

Texnik (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Texnik (ASAN xidməti) üzrə mövzular

Neft və qazçıxarma üzrə mühəndis

Mühəndis (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

İş icraçısı (energetika sahəsi üzrə)

Quyuların istismar üsullarının layihələndirilməsi və optimallaşdırılması şöbəsinin mühəndisi

Mühəndis (Texniki istismar xidməti)

Mühəndis (Xətti istismar xidməti)

Referent

İqtisadçı (Personal və əmək haqqı)

Texnik (kargüzarlıq üzrə)

Qazturbin sahəsinin rəis müavini

Texnik (Təmir-bərpa xidməti)

Kadr hazırlığı üzrə mühəndis

Rayon mühəndisi

Elektrik avadanlığı üzrə böyük mexanik

Mexaniki quraşdırma şöbəsinin mühəndisi

Mühasib (vergilər)

Böyük mühəndis (qazın balamsı və satışı)

Geoloq

Anbar müdiri

Tapşırıqların icrasına nəzarət üzrə müfəttiş üzrə mövzular

Mühəndis (Şikayətlərin araşdırılması şöbəsi)

Mühəndis (İstehlakçılara satılan qaza nəzarət şöbəsi)

Mühəndis (Yanacaq sürtgü materialları)

Mülki müdafiə

İstismar üzrə böyük mühəndis

Böyük mühəndis (qaynaq texnologiyası üzrə)

İstehlakçılara satılan qaza nəzarət şöbəsinin rəisi

Usta (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Xidmət rəisi (Yaşayış yerlərində qaz xətlərinə və məişət cihazlarına nəzarət)

Nəzəri tədris üzrə aparıcı mütəxəssis (sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi üzrə)

Usta (Təmir-bərpa xidməti)

Kimyəvi ayırma aparatçısı (Karbamid istehsalı sahəsi)

Aparıcı mühəndis (İstehsalat şöbəsi)

Geofizik (mədən geofizikası üzrə)

Elektrik avadanlığı üzrə mexanik

Əməyin gigiyenası üzrə sanitar həkim (Sənaye-sanitariya laboratoriyası)

Böyük mühəndis (Risklərin idarə olunması şöbəsi)

Kompressor stansiyasının rəisi

Mühəndis (alət və ehtiyat hissələri xidmət sahəsi üzrə)

Xidmət rəisi (Texniki istismar xidməti)

Rəis (Elektrik avadanlığının təmiri üzrə xidmət sahəsi)

Mexanik (Geofizika və Geologiya İdarəsi)

Böyük mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi) (Nəqliyyat idarəsi)

Rayon mühəndisi (fontana qarşı profilaktika üzrə)

Böyük mühəndis (Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi)

Dalğıc mütəxəssisi

Rəis müavini (Tikinti-quraşdırma sahəsi)

Usta (Təmir-quraşdırma üzrə 13 N-li sahə)

Mexanik (Təmir və texniki xidmət sahəsi)

Mühəndis (Sənaye-sanitariya laboratoriyası)

Usta (Elektrik və istilik təchizatı, elektrik və istilik avadanlıqlarının təmiri və xidməti üzrə)

Böyük geoloq

Usta (kompressor stansiyası)

Böyük mühəndis (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Usta (Köməkçi qurğular sahəsi)

Usta (nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə)

Böyük mühəndis (Təmir-bərpa xidməti)

Böyük mühəndis (Şikayətlərin araşdırılması şöbəsi)

Usta (anbar üzrə)

Kimyaçı (İstehsalat və keyfiyyətə nəzarət laboratoriyası)

Böyük mühəndis (maddi-texniki təchizat)

Böyük mühəndis (İstehlakçılara satılan qaza nəzarət şöbəsi)

Mühəndis (əsaslı tikinti və təmir üzrə)

Təbii qazın emalı üzrə istehsalatın rəisi

Usta (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi)

Böyük mühəndis (defektoskopiya üzrə)

Böyük mühəndis (Texniki nəzarət üzrə)

Böyük mühəndis (Neft və qaz hasilatı üzrə)

İqtisadçı (Azneft İstehsalat Birliyi)

İqtisadçı (Bakı Ali Neft Məktəbi)

Böyük mexanik (Mexanika, buruq avadanlığı təmiri)

Layihələrə texniki nəzarət və ekspertiza şöbəsinin böyük mühəndisi

Avadanlıqların təmiri üzrə böyük usta

Usta (Təmir-tikinti üzrə)

Arxivçi

Böyük mühəndis (Texniki - istehsalat şöbəsi üzrə)

Suya enmə üzrə mütəxəssis

Rəis müavini (Təbii qazın qəbulu və satışı şöbəsi)

Mühəndis (xarici əlaqələr şöbəsində tikinti üzrə)

Alət üzrə mühəndis (Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sahəsi üzrə)

Böyük mühəndis (Abonentlərlə iş şöbəsi, BRQSD)

Böyük mühəndis (Sayğacların istismarı və metrologiya üzrə, BRQÖQXD)

Qurğu rəisi (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi)

Təmir üzrə xidmət sahəsinin rəisi (avadanlıq-qurğuların təmiri üzrə)

Baza rəisi müavini (Anbar təsərrüfatı)

Əmtəə üzrə usta (Karbamid Zavodu)

Kompressorlar üzrə mühəndis

Böyük mühəndis (Təmir-tikinti şöbəsi)

Nəzəri tədris üzrə aparıcı mütəxəssis (Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə)

Kitabxanaçı

Böyük mühəndis (İstehsalat-texniki şöbə)

Böyük mühəndis (qazın balansı və satışı şöbəsi, BRQSD)

Metroloq

Geoloq (geoloji axtarış işləri üzrə)

Dezinfektor

Böyük mühəndis (qazma üzrə)

Böyük mühəndis (istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması üzrə)

Kadrlar üzrə mütəxəssis (karyera planlama və personalla əlaqələr şöbəsi)

Xususi muxbir (sosial media üzrə)

Xususi muxbir (jurnalist)

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndis

Növbə rəisi (Azərikimya İB)

Mühəndis (ASAN xidmət)

Qum və su təzahürləri ilə mübarizə şöbəsinin böyük elmi işçisi

Növbə rəisi (Xam neftin ilkin emalı üzrə 2 №-li istehsalat)

Böyük mühəndis (istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması üzrə)

Katibə-referent

Usta (təmir-bərpa xidməti)

Usta (Təmir-tikinti xidməti)

Böyük mühəndis (təmir-tikinti)

Sanitar həkim

Hüquq üzrə mövzular

Böyük geodezist

Böyük mühəndis (logistika və yüklərin rəsmiləşdirilməsi üzrə)

Böyük mühəndis (satınalma üzrə)

Mühəndis (Mühafizə sistemlərinə nəzarət və buraxiliş şöbəsi)

Böyük mexanik (Azneft İB)

Böyük mühəndis (Defektoskopiya üzrə)

Böyük mühəndis (Marketinq şöbəsi)

Böyük mühəndis (Ərizə və şikayətlərin qəbulu və araşdırılması şöbəsi) üzrə mövzular

Mexaniki istehsalat qrupunun böyük mühəndis-proqramçısı

Mühəndis (generator üzrə)

Xidmət rəisi (generator və kompressorlar üzrə)

Xidmət rəisi (su, buxar, kimyəvi təmizləmə qurğuları)

Aparıcı iqtisadçı (personal və əmək haqqı üzrə)

Mexanik (Bakı Ali Neft Məktəbi)

Rəis müavini (karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi)

İqtisadçı (İqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsi)

Növbə rəisi (dəmir yolu sahəsi)

Xidmət rəisi (Yaşayış yerlərində qaz xətlərinə və məişət qaz cihazlarına nəzarət xidməti)

Böyük mühəndis (Sayğacların istismarı və metroıogiya üzrə, BRQÖQXD)

Kadrların hazırlığı üzrə mühəndis (Karbamid Zavodu)

Tabelci

Mühəndis (Texniki nəzarət şöbəsi)

Rəis müavini (nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə)

Böyük mühəndis (Texniki nəzarət üzrə)

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik