Xəbərlər arxivi

           
                           
                               2017-ci ilin avqust ayında həyata keçirilmiş qazma işləriGallery                            
                           
                               
                               
                                   7 Sentyabr 2017                                                                    

2017-ci ilin avqust ayında həyata keçirilmiş qazma işləri

                               
                               

2017-ci ilin avqust ayı ərzində SOCAR tərəfindən (Müştərək Müəssisələr və Əməliyyat Şirkətləri istisna olmaqla) 10184 metr qazma işi həyata keçirilmişdir. Bu sahədə görülmüş işlərin 10130 metri istismara, qalanı isə kəşfiyyata aid olmuşdur. Ümumiyyətlə, 2017-ci ilin yanvar-avqust aylarında SOCAR üzrə (Müştərək Müəssisələr və Əməliyyat Şirkətləri istisna olmaqla) 93646 metr qazma işi görülmüşdür ki, bunun da 87208 metri istismara, 6438 metri isə kəşfiyyata aid olmuşdur.

2017-ci ilin avqust ayında qazmadan alınmış 6, il ərzində isə 52 yeni quyu tikinti ilə başa çatdırılaraq mədənçilərə təhvil verilmişdir.