Xəbərlər arxivi

           
                           
                               Xam neftin ixracı (avqust 2017-ci il)Gallery                            
                           
                               
                               
                                   5 Sentyabr 2017                                                                    

Xam neftin ixracı (avqust 2017-ci il)

                               
                               

SOCAR 2017-ci ilin avqust ayında Novorossiysk limanından 254 min 363 ton, Ceyhan limanından 1 milyon 733 min 484 ton xam neft ixrac etmişdir. Ümümilikdə yanvar-avqust ayları ərzində Novorossiysk limanından 988 min 28 ton, Supsa limanından 1 milyon 579 min 673 ton, Ceyhan limanından 11 milyon 400 min 551 ton xam neft ixrac edilmişdir. SOCAR tərəfindən ixrac olunmuş xam neftin göstəriciləri həm Azərbaycan dövlətinə, həm də şirkətin özünə məxsus xam neft həcmlərini əks etdirir.