Xəbərlər arxivi

           
                           
                               Gənc qazmaçılara sertifikatlar verilib
<br><br>Gallery                            
                           
                               
                               
                                   23 Avqust 2017                                                                    

Gənc qazmaçılara sertifikatlar verilib

                               
                               

Kompleks Qazma İşləri Trestində “Haliburton” şirkətinin “Landmark Learning” kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmiş gənc qazmaçılara sertifikatların təqdim olunması məqarimi keçirilib. Tədbirdə SOCAR-ın vitse-prezidentləri Yaşar Lətifov və Bəhram Hüseynov, Baş ofisin, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunun, “Azneft” İB-nin, Kompleks Qazma İşləri Trestinin, Fontana Qarşı Dağ Mədən Xilasetmə Hərbiləşdirilmiş Hissənin nümayəndələri iştirak etmişlər.

SOCAR-ın yataqların işlənməsi üzrə vitse-prezidenti Yaşar Lətifov Kompleks Qazma İşləri Trestinin neft-qaz sənayesinin inkişafındakı rolunu yüksək qiymətləndirmiş, yeni yataqların açılmasında, hasilatın artırılmasında qazma işlərinin vacibliyini vurğulamışdır. Tədbirdə “Günəşli” yatağındakı 5 saylı Dərin Dəniz Özülündən qazılması nəzərdə tutulan 330 nömrəli quyunun qazma proqramı müzakirə edilmişdir. Trestinin müdiri İskəndər Şirəli müasir tipli qazma qurğularının istehsalata tətbiqindən söz açmış, əldə olunmuş nailiyyətlərdə mütəxəssis hazırlığının əhəmiyyətini qeyd etmişdir. “Günəşli” yatağında 5 saylı Dərin Dəniz Özülündə əlavə olaraq qazılacaq 8 quyudan biribiri-330 nömrəli quyunun qazma proqramının müzakirəsində SOCAR-ın geologiya və geofizika məsələləri üzrə vitse-prezidenti Bəhram Hüseynov, qazma şöbəsinin rəisi Əliş Həsənov, həmçinin Trestin, “Azneft” İB-nin, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunun nümayəndələri qazmaya hazırlıq işləri, mümkün risklər və onların aradan qaldırılması yolları haqqında fikir və mülahizələrini bildirmişlər. Tədbirdə həmçinin, Kompleks Qazma İşləri Trestinin nəzdində yaradılmış Well Plan analitik layihə qrupunun fəaliyətindən söz açılmış, bildirilmişdir ki, qrup tərtib edilmiş iş planlarının istehsalatda icrasının monitorinqini və supervayzinqini uğurla həyata keçirir. Qrupda müasir qazma proqramlarına yiyələnmiş gənc mütəxəssislər çalışır ki, bu il onlardan 12 nəfəri “Landmark Learning” proqramını mənimsəmişdir. Sonda həmin gənc qazmaçılara “Landmak Learning” proqramını uğurla bitirdikləri haqda sertifikatlar təqdim olunmuşdur.