Xəbərlər arxivi

           
                           
                               İnsan Resursları Departamentinin əməkdaşları üçün “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunda təlimlər keçirilirGallery                            
                           
                               
                               
                                   15 Fevral 2017                                                                    

İnsan Resursları Departamentinin əməkdaşları üçün “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunda təlimlər keçirilir

                               
                               

SOCAR-da insan resurslarının transformasiyası proqramı çərçivəsində İnsan Resursları Departamentinin əməkdaşları istehsalat prosesləri barədə nəzəri biliklərə yiyələnmək və gələcəkdə biznes tərəfdaş kimi xətti rəhbərlər ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədilə fevralın 14-dən başlayaraq şirkətin “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən təşkil olunan “Qeyri-ixtisaslı mütəxəsislər üçün istehsalat” mövzusuı üzrə təlimlərə cəlb olunmuşlar. Fevralın 17-dək “Qeyri-ixtisaslı mütəxəssislər üçün geologiya və geofizika” üzrə, aprel ayından etibarən isə ardıcıl olaraq “Qazma və hasilat”, “Mexanika, energetika və avtomatika”, “Tikinti və quraşdırma” və “Neft-qaz sənayesində investisiyaların idarə edilməsi” üzrə təlimlərin keçirilməsi planlaşdırılmışdır. Daha sonra tədris olunmuş mövzular üzrə praktiki biliklərlə yiyələnmək məqsədilə təlim iştirakçılarının istehsalat sahələrinə səfərlərinin təşkili nəzərdə tutulur.