Xəbərlər arxivi

           
                           
                               “Qaradağ” yatağında yeni quyu qazılırGallery                            
                           
                               
                               
                                   11 Yanvar 2017                                                                    

“Qaradağ” yatağında yeni quyu qazılır

                               
                               

“Qaradağ” yatağında 489 nömrəli istismar-basqı quyusunda qazma işlərinə başlanılıb. Qaz Anbarları İstismarı İdarəsinin sifarişi ilə Kompleks Qazma İşləri Tresti tərəfindən Məhsuldar Qatın VIIA horizontuna qazılan quyunun layihə dərinliyi 2900 metrdir.

Quyu yataqda vurulan və götürülən qaz həcmlərinin artırılması məqsədi ilə qazılır.