Telefonlar

phone-numbers
BÖLMƏTelefon
1 Arxiv 521-12-07
2 Audit Departamenti 521-01-64
3 Daşınmalara nəzarət departamenti521-00-39
4 Ekoloji layihələrin idarəedilməsi şöbəsi 521-00-72
5 Elm və texnika şöbəsi 521-02-43
6 Emal kompleksi üzrə texnoloji araşdırmalar şöbəsi 521-00-92
7 Emalın strateji inkişafı şöbəsi 521-00-27
8 Geodeziya və hidroqrafiya şöbəsi 521-01-58
9 Geologiya və geofizika şöbəsi 521-02-76
10 Hüquq İdarəsi 521-02-03
11 İnsan resursları Departamenti 521-15-81
12 İqtisadiyyat və Ucot İdarəsi 521-01-71
13 İşlər idarəsi 492-25-75
14 İşə qəbul və yerləşdirmə şöbəsi  521-34-05
15 Kapital qoyuluşları idarəsi 521-01-86
16 Mexanika və energetika şöbəsi 521-00-41
17 Muzey işinin təşkili şöbəsi 521-00-88
18 Mətbuat xidməti və içtimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi 521-01-29 (for English 521-00-00 int: 10-554)
19 Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi 521-02-70
20 Neft emalı şöbəsi 521-02-42
21 Neft və qaz hasilatı şöbəsi 521-00-79
22 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi şöbəsi 521-02-08
23 Neft-qaz emalı və neft-kimya kompleksi layihəsi məsələləri üzrə Departamenti 521-26-76
24 Operativ idarəetmə şöbəsi 521-02-39
25 Personalın uçotu şöbəsi 521-02-45
26 Qazma şöbəsi 521-00-71
27 Sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi idarəsi521-02-64
28 Sosial infrastrukturun İdarə edilməsi şöbəsi 521-03-95
29 Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi521-03-32
30 Təçhizat idarəsi 521-02-44
31 Təlim və inkişaf şöbəsi 521-15-78
32 Uçot və işçilərlə əlaqələr şöbəsi 521-15-80
33 Yaşayış sahələri üzrə iş şöbəsi 521-01-34