Telefonlar

phone-numbers
BÖLMƏTelefon
1 Arxiv 521-02-46
2 Audit Departamenti 521-01-64
3 Daşınmalara nəzarət departamenti521-00-39
4 Ekoloji layihələrin idarəedilməsi şöbəsi 521-00-72
5 Elm və texnika şöbəsi 521-02-43
6 Emal kompleksi üzrə texnoloji araşdırmalar şöbəsi 521-00-92
7 Geodeziya və hidroqrafiya şöbəsi 521-01-58
8 Geologiya və geofizika şöbəsi 521-02-76
9 Hüquq İdarəsi 521-01-83
10 İnsan resursları Departamenti 521-15-81
11 İqtisadiyyat və Ucot İdarəsi 521-01-71
12 İşlər idarəsi 492-25-75
13 İşə qəbul və yerləşdirmə şöbəsi  521-34-05
14 Kapital qoyuluşları idarəsi 521-01-86
15 Mexanika və energetika şöbəsi 521-00-41
16 Mətbuat xidməti və içtimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi 521-01-29 (for English 521-00-00 int: 10-554)
17 Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi 521-02-70
18 Neft emalı şöbəsi 521-01-48
19 Neft və qaz hasilatı şöbəsi 521-00-79
20 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi şöbəsi 521-02-08
21 Operativ idarəetmə şöbəsi 521-02-39
22 Personalın uçotu şöbəsi 521-02-45
23 Qazma şöbəsi 521-00-98
24 Sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi idarəsi521-02-64
25 Sosial infrastrukturun İdarə edilməsi şöbəsi 521-01-19
26 Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi521-03-32
27 Təçhizat idarəsi 521-02-44
28 Təlim və inkişaf şöbəsi 521-15-78
29 Uçot və işçilərlə əlaqələr şöbəsi 521-15-80
30 Yaşayış sahələri üzrə iş şöbəsi 521-01-34