Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
2 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
3 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
4 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
5 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
6 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
7 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
8 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
9 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
10 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
11 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
12 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
13 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
14 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
15 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
16 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
17 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
18 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
19 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
20 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
21 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
22 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
23 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
24 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
25 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
26 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
27 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
28 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
29 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
30 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
31 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
32 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
33 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
34 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
35 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
36 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
37 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
38 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
39 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
40 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
41 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
42 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
43 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
44 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
45 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
46 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
47 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
48 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
49 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
50 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
51 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
52 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
53 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
54 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
55 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
56 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
57 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
58 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
59 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
60 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
61 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
62 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
63 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
64 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
65 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
66 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
67 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
68 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
69 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
70 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
71 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
72 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
73 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
74 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
75 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
76 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
77 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
78 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
79 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
80 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
81 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
82 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
83 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
84 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
85 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
86 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
87 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
88 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
89 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
90 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
91 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
92 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
93 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
94 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
95 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
96 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
97 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
98 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
99 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
100 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
101 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
102 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
103 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
104 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
105 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
106 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
107 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
108 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
109 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
110 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
111 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
112 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
113 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
114 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
115 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
116 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
117 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
118 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
119 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
120 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
121 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
122 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
123 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
124 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
125 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
126 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
127 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
128 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
129 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
130 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
131 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
132 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
133 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
134 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
135 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
136 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
137 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
138 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
139 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
140 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
141 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
142 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
143 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
144 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
145 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
146 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
147 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
148 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
149 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
150 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
151 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
152 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
153 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
154 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
155 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
156 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
157 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
158 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
159 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
160 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
161 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
162 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
163 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
164 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
165 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
166 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
167 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
168 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
169 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
170 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
171 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
172 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
173 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
174 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
175 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
176 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
177 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
178 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
179 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
180 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
181 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
182 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
183 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
184 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
185 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
186 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
187 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
188 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
189 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
190 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
191 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
192 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
193 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
194 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
195 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
196 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
197 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
198 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
199 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
200 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
201 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
202 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
203 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
204 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
205 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
206 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
207 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
208 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
209 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
210 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
211 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
212 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
213 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
214 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
215 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
216 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
217 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
218 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
219 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
220 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
221 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
222 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
223 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
224 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
225 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
226 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
227 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
228 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
229 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
230 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
231 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
232 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
233 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
234 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
235 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
236 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
237 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
238 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
239 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
240 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
241 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
242 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
243 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
244 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
245 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
246 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
247 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
248 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
249 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
250 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
251 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
252 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
253 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
254 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
255 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
256 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
257 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
258 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
259 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
260 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
261 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
262 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
263 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
264 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
265 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
266 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
267 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
268 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
269 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
270 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
271 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
272 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
273 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
274 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
275 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
276 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
277 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
278 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
279 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
280 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
281 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
282 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
283 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
284 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
285 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
286 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
287 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
288 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
289 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
290 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
291 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
292 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
293 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
294 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
295 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
296 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
297 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
298 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
299 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
300 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
301 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
302 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
303 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
304 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
305 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
306 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
307 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
308 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
309 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
310 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
311 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
312 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
313 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
314 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
315 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
316 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
317 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
318 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
319 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
320 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
321 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
322 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
323 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
324 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
325 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
326 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
327 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
328 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
329 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
330 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
331 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
332 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
333 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
334 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
335 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
336 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
337 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
338 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
339 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
340 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
341 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
342 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
343 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
344 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
345 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
346 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
347 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
348 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
349 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
350 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
351 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
352 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
353 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
354 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
355 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
356 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
357 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
358 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
359 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
360 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
361 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
362 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
363 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
364 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
365 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
366 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
367 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
368 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
369 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
370 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
371 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
372 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
373 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
374 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
375 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
376 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
377 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
378 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
379 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
380 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
381 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
382 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
383 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
384 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
385 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
386 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
387 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
388 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
389 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
390 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
391 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
392 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
393 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
394 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
395 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
396 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
397 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
398 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
399 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
400 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
401 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
402 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
403 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
404 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
405 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
406 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
407 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
408 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
409 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
410 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
411 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
412 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
413 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
414 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
415 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
416 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
417 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
418 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
419 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
420 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
421 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
422 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
423 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
424 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
425 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
426 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
427 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
428 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
429 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
430 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
431 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
432 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
433 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
434 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
435 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
436 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
437 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
438 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
439 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
440 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
441 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
442 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə