Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 20.05.2020- 37041-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
2 20.04.2020 - 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
3 20.04.2020- 30004-20-açıq satınalma müsabqəsiYüklə
4 20.04.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar )Yüklə
5 20.04.2020-13004-20 Elan-mal materiallar - uzadilmaYüklə
6 20.04.2020-25037-20 Polad boru 530x12mm uzadılmaYüklə
7 17.04.2020-25058-20 müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
8 16.04.2020-az-21002-20-vakuum açarının alınması və quraşdırılmasıYüklə
9 16.04.2020-37040-AM20 Kimyəvi maddələr, vaxtın uzadılmasıYüklə
10 16.04.2020-25050-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
11 16.04.2020-25012-20 maqnezium əsaslı qalvanik anoda olan tələbatYüklə
12 16.04.2020--31002-TX-2020 Etilen-polietilen Zavodu təmir işləriYüklə
13 16.04.2020-22006-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
14 14.04.2020-28040-19 kesici aletYüklə
15 14.04.2020-22009-20 -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
16 14.04.2020-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
17 13.04.2020-25053-20 Ayaqaltı eleimentləriYüklə
18 13.04.2020-25023-20 Elan Süni ot və rezin örtüyüYüklə
19 13.04.2020-25054-20-Elan müx. mal-materiallarYüklə
20 09.04.2019-29008-20 LOT-2 Fırçalar - Müddətin uzadılmasıYüklə
21 09.04.2019-29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
22 09.04.2019-13002-ƏT-20 - Çənlərin əsaslı təmiriYüklə
23 09.04.2019-30003-TX-20 - İstilik avadanlıqlara texniki xidmət və təmir işləri-vaxtın uzadılmasıYüklə
24 08.04.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
25 08.04.2020-25049-20- metal profilYüklə
26 08.04.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
27 07.04.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu) uzatmaYüklə
28 06.04.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarıYüklə
29 06.04.2020-25028-20 polad boru 530x14 mm uzadılmaYüklə
30 06.04.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları)Yüklə
31 06.04.2020-30003-20-İlnavari BoruYüklə
32 06.04.2020-30001-20 -AlətYüklə
33 06.04.2020-30002-20-Tikinti mallariYüklə
34 03.04.2020-25018-20-məişət malları və yataq dəstiYüklə
35 03.04.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
36 03.04.2020-22002-20-Izolasiya lenti.docxYüklə
37 03.04.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
38 02.04.2020-13003TX-20 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə (NMÖS) texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
39 02.04.2020-37038-AM20-Azot kompressorunun ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
40 30.03.2020-22002-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
41 30.03.2020- 37040-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
42 30.03.2020-11008AM-20 akumlyator batareyaları və qidalandırıcılara olan tələbat-(vaxtin dəyişdirilməsi)Yüklə
43 30.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
44 30.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
45 30.03.2020-29012-20 elektrik alət və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
46 30.03.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
47 19.03.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
48 19.03.2020-25037-20 Polad boru 530x12mmYüklə
49 18.03.2020-25042-20 Elan (Qaynaq aparatları)Yüklə
50 18.03.2020-25019-20 Elan (Yanğınsöndürmə)Yüklə
51 18.03.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
52 18.03.2020-25041-20- polad abrazivYüklə
53 17.03.2020-11051AM-20 NKBYüklə
54 17.03.2020-11036AM-20 Elan baltalarYüklə
55 16.03.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləriYüklə
56 13.03.2020-11015AM-20 Vaxtınnın uzadılması - Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
57 13.03.2020-25013-20 Elan künclüklərYüklə
58 13.03.2020-25014-20 Elan şvellerYüklə
59 13.03.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
60 13.03.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
61 12.03.2020-29008-20 LOT-1 Boya və həlledici, LOT-2 FırçalarYüklə
62 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodYüklə
63 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodeYüklə
64 12.03.2020-13004-20 Elan-mal materiallarYüklə
65 12.03.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
66 12.03.2020-29004-20-İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
67 10.03.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınması- uzadilmaYüklə
68 10.03.2020-29010-20 çuqun əyməyə (Lot 1) və müxtəlif ölçülü polad əymələrə (lot 2) olan tələbatYüklə
69 06.03.2020-11055AM-20 nasos ştanqları və ştanq muftalarına tələbatYüklə
70 06.03.2020-31001-TX-2020 mühərrikin təmiriYüklə
71 05.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
72 05.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
73 05.03.2020-37038-AM20 elan Azot kompressorunun ehtiyyat hissələriYüklə
74 04.03.2020-.29009-20 Elan Laqonda daşıYüklə
75 04.03.2020-25011-20 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
76 04.03.2020-11059AM-20 elan- elektrik dalma mühərrikləriYüklə
77 04.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
78 04.03.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm izolyasiyalıYüklə
79 04.03.2020-26010-20-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
80 03.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
81 03.03.2020-25018-20 Elan məişət malları və yataq dəstiYüklə
82 03.03.2020 - 22001ƏT - 19 - (EKM) qurğularının və QPS-nin xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləri - uzYüklə
83 02.03.2020-11006AM-20 (LOT-3)-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
84 28.02.2020-11057AM-20 Zirehli kabelYüklə
85 28.02.2020-29004-20 -İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatı-uzadılmaYüklə
86 27.02.2020-26029-20-Başmaq və əks klapanlarYüklə
87 27.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
88 27.02.2020-29002-20 PE birləşmələrYüklə
89 27.02.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu)Yüklə
90 27.02.2020-22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
91 25.02.2020 - 30 TX 0002 - Sazlama işləriYüklə
92 25.02.2020-25245-19 Elan müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
93 25.02.2020-11050AM-20 Natrium hipoxloridYüklə
94 25.02.2020-25010-20-Xüsusi izolyasiyalı kabelə olan tələbatYüklə
95 25.02.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
96 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
97 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
98 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
99 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
100 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
101 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
102 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
103 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
104 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
105 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
106 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
107 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
108 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
109 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
110 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
111 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
112 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
113 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
114 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
115 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
116 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
117 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
118 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
119 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
120 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
121 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
122 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
123 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
124 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
125 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
126 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
127 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
128 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
129 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
130 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
131 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
132 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
133 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
134 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
135 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
136 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
137 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
138 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
139 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
140 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
141 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
142 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
143 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
144 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
145 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
146 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
147 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
148 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
149 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
150 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
151 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
152 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
153 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
154 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
155 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
156 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
157 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
158 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
159 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
160 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
161 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
162 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
163 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
164 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
165 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
166 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
167 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
168 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
169 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
170 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
171 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
172 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
173 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
174 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
175 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
176 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
177 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
178 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
179 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
180 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
181 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
182 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
183 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
184 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
185 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
186 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
187 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
188 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
189 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
190 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
191 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
192 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
193 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
194 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
195 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
196 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
197 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
198 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
199 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
200 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
201 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
202 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
203 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
204 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
205 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
206 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
207 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
208 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
209 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
210 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
211 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
212 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
213 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
214 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
215 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
216 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
217 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
218 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
219 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
220 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
221 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
222 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
223 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
224 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
225 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
226 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
227 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
228 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
229 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
230 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
231 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
232 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
233 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
234 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
235 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
236 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
237 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
238 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
239 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
240 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
241 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
242 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
243 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
244 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
245 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
246 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
247 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
248 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
249 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
250 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
251 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
252 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
253 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
254 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
255 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
256 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
257 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
258 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
259 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
260 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
261 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
262 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
263 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
264 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
265 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
266 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
267 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
268 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
269 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
270 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
271 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
272 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
273 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
274 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
275 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
276 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
277 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
278 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
279 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
280 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
281 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
282 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
283 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
284 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
285 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
286 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
287 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
288 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
289 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
290 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
291 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
292 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
293 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
294 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
295 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
296 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
297 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
298 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
299 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
300 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
301 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
302 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
303 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
304 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
305 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
306 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
307 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
308 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
309 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
310 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
311 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
312 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
313 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
314 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
315 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
316 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
317 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
318 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
319 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
320 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
321 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
322 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
323 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
324 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
325 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
326 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
327 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
328 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
329 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
330 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
331 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
332 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
333 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
334 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
335 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
336 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
337 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
338 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
339 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
340 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
341 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
342 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
343 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
344 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
345 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
346 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
347 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
348 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
349 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
350 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
351 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
352 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
353 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
354 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
355 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
356 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
357 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
358 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
359 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
360 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
361 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
362 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
363 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
364 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
365 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
366 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
367 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
368 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
369 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
370 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
371 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
372 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
373 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
374 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
375 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
376 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
377 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
378 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
379 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
380 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
381 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
382 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
383 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
384 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
385 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
386 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
387 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
388 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
389 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
390 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
391 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
392 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
393 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
394 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
395 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
396 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
397 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
398 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
399 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
400 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
401 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
402 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
403 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
404 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
405 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
406 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
407 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
408 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
409 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
410 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
411 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
412 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
413 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
414 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
415 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
416 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
417 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
418 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
419 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
420 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
421 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
422 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
423 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
424 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
425 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
426 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
427 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
428 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
429 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
430 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
431 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
432 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
433 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
434 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
435 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
436 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
437 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
438 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
439 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
440 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
441 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
442 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
443 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
444 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
445 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
446 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
447 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
448 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
449 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
450 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
451 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
452 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
453 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
454 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
455 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
456 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
457 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
458 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
459 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
460 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
461 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
462 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
463 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
464 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
465 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
466 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
467 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
468 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
469 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
470 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
471 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
472 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
473 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
474 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
475 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
476 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
477 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
478 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
479 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
480 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
481 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
482 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
483 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
484 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
485 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
486 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
487 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
488 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
489 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
490 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
491 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
492 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
493 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
494 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
495 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
496 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
497 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
498 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
499 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
500 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
501 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
502 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
503 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
504 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
505 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
506 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
507 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
508 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
509 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
510 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
511 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
512 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
513 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
514 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
515 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
516 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
517 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
518 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
519 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
520 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
521 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
522 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
523 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
524 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
525 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
526 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
527 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
528 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
529 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
530 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
531 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
532 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
533 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
534 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
535 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
536 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
537 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
538 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
539 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
540 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
541 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
542 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
543 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
544 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
545 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
546 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
547 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
548 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
549 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
550 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
551 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
552 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
553 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
554 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
555 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
556 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
557 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
558 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
559 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
560 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
561 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
562 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
563 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
564 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
565 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
566 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
567 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
568 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
569 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
570 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
571 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
572 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
573 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
574 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
575 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
576 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
577 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
578 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
579 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
580 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
581 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
582 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
583 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
584 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
585 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
586 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
587 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
588 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
589 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
590 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
591 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
592 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
593 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
594 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
595 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
596 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
597 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
598 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
599 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
600 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
601 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
602 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
603 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
604 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
605 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
606 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
607 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
608 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
609 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
610 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
611 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
612 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
613 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
614 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
615 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
616 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
617 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
618 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
619 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
620 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
621 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
622 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
623 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
624 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
625 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
626 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
627 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
628 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
629 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
630 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
631 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
632 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
633 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
634 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
635 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
636 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
637 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
638 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
639 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
640 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
641 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
642 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
643 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
644 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
645 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
646 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
647 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
648 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
649 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
650 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
651 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
652 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
653 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
654 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
655 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
656 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
657 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
658 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
659 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
660 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
661 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
662 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
663 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
664 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
665 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
666 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
667 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
668 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
669 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
670 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
671 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
672 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
673 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
674 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
675 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
676 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
677 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
678 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
679 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
680 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
681 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
682 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
683 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
684 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
685 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
686 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
687 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
688 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
689 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
690 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
691 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
692 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
693 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
694 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
695 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
696 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
697 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
698 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
699 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
700 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
701 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
702 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
703 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
704 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
705 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
706 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
707 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
708 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
709 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
710 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
711 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
712 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
713 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
714 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
715 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
716 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
717 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
718 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
719 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
720 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
721 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
722 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
723 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
724 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
725 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
726 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
727 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
728 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
729 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
730 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
731 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
732 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
733 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
734 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
735 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
736 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
737 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
738 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
739 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
740 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
741 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
742 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
743 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
744 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
745 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
746 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
747 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
748 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
749 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
750 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
751 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
752 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
753 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
754 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
755 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
756 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
757 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
758 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
759 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
760 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
761 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
762 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
763 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
764 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
765 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
766 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
767 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
768 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
769 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
770 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
771 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
772 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
773 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
774 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
775 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
776 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
777 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
778 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
779 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
780 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
781 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
782 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
783 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
784 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
785 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
786 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
787 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
788 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
789 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
790 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
791 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
792 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
793 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
794 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
795 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
796 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
797 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
798 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
799 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
800 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
801 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
802 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
803 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
804 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
805 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
806 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
807 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
808 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
809 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
810 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
811 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
812 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
813 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
814 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
815 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
816 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
817 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
818 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
819 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
820 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
821 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
822 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
823 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
824 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
825 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
826 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
827 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
828 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
829 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
830 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
831 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
832 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
833 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
834 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
835 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
836 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
837 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
838 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
839 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
840 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
841 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
842 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
843 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
844 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
845 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
846 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
847 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
848 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
849 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
850 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
851 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
852 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
853 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
854 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
855 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
856 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
857 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
858 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
859 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
860 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
861 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
862 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
863 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
864 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
865 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
866 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
867 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
868 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
869 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
870 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
871 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
872 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
873 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
874 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
875 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
876 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
877 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
878 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
879 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
880 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
881 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
882 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
883 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
884 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
885 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
886 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
887 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
888 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
889 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
890 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
891 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
892 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
893 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
894 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
895 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
896 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
897 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
898 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
899 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
900 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
901 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
902 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
903 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
904 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
905 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
906 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
907 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
908 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
909 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
910 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
911 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
912 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
913 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
914 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
915 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
916 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
917 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
918 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
919 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
920 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
921 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
922 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
923 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
924 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
925 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
926 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
927 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
928 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
929 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
930 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
931 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
932 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
933 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
934 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
935 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
936 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
937 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
938 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
939 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
940 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
941 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
942 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
943 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
944 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
945 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
946 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
947 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
948 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
949 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
950 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
951 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
952 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
953 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
954 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
955 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
956 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
957 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
958 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
959 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
960 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
961 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
962 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
963 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
964 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
965 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
966 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
967 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
968 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
969 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
970 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
971 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
972 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
973 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
974 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
975 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
976 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
977 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
978 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
979 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
980 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
981 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
982 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
983 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
984 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
985 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
986 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
987 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
988 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
989 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
990 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
991 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
992 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
993 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
994 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
995 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
996 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
997 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
998 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
999 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
1000 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
1001 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1002 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
1003 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
1004 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
1005 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
1006 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
1007 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1008 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
1009 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
1010 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
1011 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1012 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
1013 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
1014 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1015 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
1016 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
1017 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
1018 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
1019 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
1020 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1021 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
1022 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
1023 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
1024 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
1025 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
1026 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1027 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1028 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1029 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1030 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1031 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
1032 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1033 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
1034 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
1035 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
1036 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
1037 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
1038 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
1039 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
1040 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
1041 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
1042 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
1043 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
1044 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
1045 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
1046 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1047 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
1048 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1049 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
1050 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
1051 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1052 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1053 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
1054 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
1055 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1056 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1057 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
1058 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
1059 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
1060 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
1061 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1062 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1063 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
1064 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
1065 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
1066 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
1067 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
1068 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1069 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
1070 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
1071 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1072 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
1073 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1074 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1075 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
1076 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
1077 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
1078 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1079 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1080 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
1081 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1082 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1083 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
1084 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
1085 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
1086 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
1087 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1088 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
1089 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
1090 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
1091 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
1092 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
1093 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
1094 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
1095 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
1096 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
1097 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
1098 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1099 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1100 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1101 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1102 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
1103 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
1104 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
1105 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1106 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
1107 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1108 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
1109 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
1110 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
1111 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1112 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
1113 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
1114 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
1115 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1116 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
1117 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1118 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
1119 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
1120 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
1121 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
1122 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
1123 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
1124 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
1125 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
1126 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
1127 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
1128 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
1129 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
1130 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
1131 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
1132 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1133 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1134 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
1135 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1136 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
1137 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
1138 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1139 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
1140 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1141 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
1142 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
1143 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
1144 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1145 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
1146 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1147 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
1148 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1149 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
1150 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
1151 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
1152 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
1153 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
1154 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1155 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
1156 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
1157 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1158 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
1159 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1160 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1161 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1162 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1163 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1164 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1165 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1166 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1167 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1168 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1169 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1170 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1171 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1172 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1173 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1174 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1175 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1176 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1177 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1178 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1179 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1180 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1181 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1182 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1183 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1184 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1185 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1186 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1187 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1188 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1189 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1190 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1191 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1192 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1193 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1194 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1195 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1196 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1197 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1198 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1199 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1200 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1201 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1202 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1203 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1204 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1205 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1206 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1207 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1208 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1209 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1210 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1211 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1212 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1213 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1214 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1215 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1216 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1217 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1218 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1219 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1220 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1221 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1222 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1223 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1224 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1225 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1226 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1227 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1228 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1229 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1230 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1231 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1232 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1233 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1234 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1235 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1236 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1237 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1238 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1239 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1240 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1241 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1242 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1243 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1244 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1245 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1246 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1247 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1248 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1249 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1250 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1251 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1252 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1253 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1254 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1255 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1256 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1257 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1258 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1259 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1260 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1261 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1262 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1263 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1264 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1265 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1266 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1267 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1268 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1269 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1270 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1271 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1272 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1273 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1274 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1275 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1276 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1277 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1278 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1279 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1280 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1281 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1282 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1283 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1284 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1285 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1286 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1287 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1288 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1289 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1290 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1291 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1292 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1293 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1294 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1295 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1296 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1297 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1298 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1299 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1300 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1301 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1302 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1303 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1304 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1305 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1306 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1307 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1308 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1309 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1310 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1311 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1312 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1313 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1314 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1315 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1316 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1317 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1318 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1319 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1320 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1321 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1322 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1323 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1324 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1325 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1326 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1327 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1328 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1329 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1330 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1331 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1332 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1333 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1334 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1335 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1336 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1337 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1338 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1339 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1340 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1341 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1342 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1343 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1344 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1345 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1346 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1347 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1348 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1349 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1350 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1351 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1352 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1353 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1354 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1355 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1356 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1357 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1358 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1359 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1360 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1361 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1362 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1363 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1364 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1365 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1366 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1367 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1368 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1369 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1370 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1371 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1372 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1373 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1374 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1375 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1376 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1377 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1378 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1379 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1380 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1381 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1382 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1383 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1384 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1385 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1386 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1387 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1388 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1389 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1390 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1391 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1392 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1393 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1394 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1395 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1396 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1397 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1398 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1399 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1400 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1401 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1402 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1403 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1404 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1405 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1406 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1407 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1408 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1409 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1410 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1411 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1412 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1413 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1414 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1415 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1416 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1417 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1418 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1419 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1420 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1421 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1422 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1423 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1424 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1425 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1426 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1427 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1428 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1429 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1430 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1431 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1432 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1433 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1434 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1435 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1436 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1437 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1438 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1439 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1440 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1441 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1442 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1443 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1444 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1445 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1446 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1447 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1448 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1449 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1450 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1451 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1452 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1453 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1454 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1455 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1456 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1457 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1458 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1459 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1460 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1461 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1462 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1463 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1464 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1465 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1466 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1467 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1468 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1469 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1470 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1471 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1472 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1473 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1474 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1475 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1476 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1477 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1478 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1479 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1480 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1481 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1482 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1483 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1484 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1485 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1486 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1487 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1488 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1489 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1490 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1491 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1492 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1493 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1494 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1495 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1496 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1497 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1498 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1499 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1500 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1501 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1502 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1503 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1504 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1505 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1506 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1507 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1508 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1509 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1510 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1511 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1512 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1513 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1514 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1515 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1516 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1517 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1518 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1519 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1520 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1521 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1522 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1523 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1524 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1525 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1526 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1527 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1528 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1529 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1530 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1531 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1532 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1533 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1534 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1535 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1536 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1537 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1538 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1539 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1540 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1541 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1542 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1543 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1544 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1545 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1546 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1547 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1548 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1549 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1550 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1551 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1552 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1553 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1554 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1555 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1556 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1557 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1558 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1559 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1560 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1561 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1562 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1563 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1564 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1565 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1566 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1567 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1568 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1569 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1570 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1571 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1572 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1573 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1574 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1575 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1576 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1577 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1578 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1579 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1580 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1581 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1582 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1583 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1584 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1585 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1586 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1587 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1588 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1589 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1590 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1591 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1592 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1593 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1594 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1595 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1596 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1597 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1598 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1599 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1600 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1601 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1602 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1603 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1604 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1605 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1606 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1607 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1608 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1609 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1610 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1611 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1612 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1613 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1614 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1615 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1616 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1617 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1618 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1619 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1620 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1621 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1622 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1623 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1624 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1625 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1626 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1627 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1628 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1629 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1630 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1631 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1632 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1633 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1634 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1635 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1636 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1637 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1638 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1639 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1640 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1641 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1642 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1643 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1644 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1645 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1646 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1647 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1648 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1649 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1650 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1651 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1652 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1653 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1654 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1655 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1656 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1657 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1658 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1659 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1660 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1661 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1662 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1663 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1664 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1665 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1666 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1667 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1668 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1669 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1670 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1671 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1672 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1673 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1674 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1675 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1676 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1677 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1678 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1679 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1680 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1681 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1682 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1683 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1684 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1685 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1686 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1687 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1688 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1689 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1690 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1691 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1692 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1693 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1694 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1695 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1696 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1697 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1698 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1699 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1700 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1701 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1702 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1703 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1704 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1705 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1706 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1707 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1708 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1709 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1710 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1711 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1712 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1713 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1714 11.12.2017-hərracYüklə
1715 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1716 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1717 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1718 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1719 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1720 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1721 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1722 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1723 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1724 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1725 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1726 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1727 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1728 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1729 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1730 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1731 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1732 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1733 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1734 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1735 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1736 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1737 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1738 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1739 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1740 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1741 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1742 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1743 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1744 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1745 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1746 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1747 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1748 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1749 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1750 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1751 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1752 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1753 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1754 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1755 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1756 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1757 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1758 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1759 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1760 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1761 01.11.2017-herrac.docYüklə
1762 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1763 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1764 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1765 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1766 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1767 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1768 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1769 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1770 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1771 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1772 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1773 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1774 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1775 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1776 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1777 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1778 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1779 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1780 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1781 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1782 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1783 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1784 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1785 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1786 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1787 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1788 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1789 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1790 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1791 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1792 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1793 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1794 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1795 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1796 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1797 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1798 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1799 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1800 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1801 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1802 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1803 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1804 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1805 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1806 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1807 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1808 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1809 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1810 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1811 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1812 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1813 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1814 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1815 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1816 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1817 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1818 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1819 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1820 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1821 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1822 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1823 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1824 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1825 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1826 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1827 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1828 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1829 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1830 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1831 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1832 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1833 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1834 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1835 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1836 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1837 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1838 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1839 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1840 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1841 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1842 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1843 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1844 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1845 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1846 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1847 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1848 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1849 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1850 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1851 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1852 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1853 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1854 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1855 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1856 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1857 29020-17 Elan AZEYüklə
1858 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1859 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1860 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1861 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1862 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1863 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1864 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1865 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1866 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1867 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1868 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1869 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1870 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1871 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1872 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1873 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1874 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1875 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1876 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1877 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1878 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1879 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1880 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1881 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1882 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1883 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1884 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1885 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1886 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1887 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1888 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1889 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1890 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1891 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1892 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1893 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1894 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1895 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1896 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1897 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1898 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1899 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1900 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1901 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1902 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1903 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1904 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1905 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1906 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1907 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1908 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1909 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1910 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1911 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1912 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1913 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1914 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1915 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1916 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1917 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1918 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1919 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1920 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1921 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1922 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1923 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1924 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1925 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1926 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1927 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1928 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1929 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1930 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1931 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1932 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1933 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1934 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1935 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1936 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1937 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1938 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1939 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1940 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1941 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1942 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1943 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1944 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1945 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1946 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1947 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1948 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1949 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1950 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1951 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1952 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1953 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1954 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1955 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1956 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1957 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1958 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1959 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1960 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1961 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1962 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1963 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1964 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1965 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1966 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1967 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1968 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1969 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1970 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1971 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1972 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1973 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1974 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1975 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1976 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1977 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1978 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1979 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1980 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1981 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1982 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1983 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1984 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1985 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1986 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1987 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1988 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1989 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1990 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1991 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1992 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1993 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1994 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1995 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1996 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1997 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1998 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1999 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
2000 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2001 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2002 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
2003 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
2004 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2005 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
2006 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
2007 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
2008 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
2009 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2010 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
2011 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
2012 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
2013 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
2014 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
2015 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
2016 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2017 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
2018 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
2019 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
2020 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
2021 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2022 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
2023 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2024 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
2025 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2026 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
2027 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2028 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2029 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
2030 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
2031 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2032 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2033 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2034 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
2035 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
2036 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
2037 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2038 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
2039 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
2040 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
2041 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
2042 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
2043 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
2044 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2045 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
2046 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2047 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
2048 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
2049 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2050 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2051 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2052 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2053 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
2054 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
2055 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
2056 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
2057 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
2058 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
2059 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2060 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2061 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2062 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
2063 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
2064 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
2065 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2066 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2067 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2068 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2069 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
2070 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
2071 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
2072 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
2073 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2074 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2075 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2076 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
2077 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
2078 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
2079 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
2080 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
2081 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2082 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
2083 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
2084 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
2085 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2086 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2087 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
2088 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
2089 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
2090 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
2091 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2092 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2093 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
2094 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2095 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2096 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2097 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
2098 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
2099 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
2100 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2101 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2102 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2103 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
2104 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2105 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
2106 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
2107 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
2108 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
2109 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
2110 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
2111 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
2112 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2113 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
2114 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
2115 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
2116 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
2117 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
2118 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
2119 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
2120 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
2121 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
2122 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
2123 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
2124 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2125 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
2126 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
2127 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2128 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
2129 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
2130 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
2131 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
2132 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2133 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
2134 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
2135 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
2136 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
2137 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2138 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
2139 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
2140 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2141 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
2142 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2143 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
2144 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
2145 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2146 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
2147 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
2148 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
2149 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
2150 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
2151 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2152 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
2153 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
2154 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
2155 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
2156 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
2157 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
2158 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2159 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
2160 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2161 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2162 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2163 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2164 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2165 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2166 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2167 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2168 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2169 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2170 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2171 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2172 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2173 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2174 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2175 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2176 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2177 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2178 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2179 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2180 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2181 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2182 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2183 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2184 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2185 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2186 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2187 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2188 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2189 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2190 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2191 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2192 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2193 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2194 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2195 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2196 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2197 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2198 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2199 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2200 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2201 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2202 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2203 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2204 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2205 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2206 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2207 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2208 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2209 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2210 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2211 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2212 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2213 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2214 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2215 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2216 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2217 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2218 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2219 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2220 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2221 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2222 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2223 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2224 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2225 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2226 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2227 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2228 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2229 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2230 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2231 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2232 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2233 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2234 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2235 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2236 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2237 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2238 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2239 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2240 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2241 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2242 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2243 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2244 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2245 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2246 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2247 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2248 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2249 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2250 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2251 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2252 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2253 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2254 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2255 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2256 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2257 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2258 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2259 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2260 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2261 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2262 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2263 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2264 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2265 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2266 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2267 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2268 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2269 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2270 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2271 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2272 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2273 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2274 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2275 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2276 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2277 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2278 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2279 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2280 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2281 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2282 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2283 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2284 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2285 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2286 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2287 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2288 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2289 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2290 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2291 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2292 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2293 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2294 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2295 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2296 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2297 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2298 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2299 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2300 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2301 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2302 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2303 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2304 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2305 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2306 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2307 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2308 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2309 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2310 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2311 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2312 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2313 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2314 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2315 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2316 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2317 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2318 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2319 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2320 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2321 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2322 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2323 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2324 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2325 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2326 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2327 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2328 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2329 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2330 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2331 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2332 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2333 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2334 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2335 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2336 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2337 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2338 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2339 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2340 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2341 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2342 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2343 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2344 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2345 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2346 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2347 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2348 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2349 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2350 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2351 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2352 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2353 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2354 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2355 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2356 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2357 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2358 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2359 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2360 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2361 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2362 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2363 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2364 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2365 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2366 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2367 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2368 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2369 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2370 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2371 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2372 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2373 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2374 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2375 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2376 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2377 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2378 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2379 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2380 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2381 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2382 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2383 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2384 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2385 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2386 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2387 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2388 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2389 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2390 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2391 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2392 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2393 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2394 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2395 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2396 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2397 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2398 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2399 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2400 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2401 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2402 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2403 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2404 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2405 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2406 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2407 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2408 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2409 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2410 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2411 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2412 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2413 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2414 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2415 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2416 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2417 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2418 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2419 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2420 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2421 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2422 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2423 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2424 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2425 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2426 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2427 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2428 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2429 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2430 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2431 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2432 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2433 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2434 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2435 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2436 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2437 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2438 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2439 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2440 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2441 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2442 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2443 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2444 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2445 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2446 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2447 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2448 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2449 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2450 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2451 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2452 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2453 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2454 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2455 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2456 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2457 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2458 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2459 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2460 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2461 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2462 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2463 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2464 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2465 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2466 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2467 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2468 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2469 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2470 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2471 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2472 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2473 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2474 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2475 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2476 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2477 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2478 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2479 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2480 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2481 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2482 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2483 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2484 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2485 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2486 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2487 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2488 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə