Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
2 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
3 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
4 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
5 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
6 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
7 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
8 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
9 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
10 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
11 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
12 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
13 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
14 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
15 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
16 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
17 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
18 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
19 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
20 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
21 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
22 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
23 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
24 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
25 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
26 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
27 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
28 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
29 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
30 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
31 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
32 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
33 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
34 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
35 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
36 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
37 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
38 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
39 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
40 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
41 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
42 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
43 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
44 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
45 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
46 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
47 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
48 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
49 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
50 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
51 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
52 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
53 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
54 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
55 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
56 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
57 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
58 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
59 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
60 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
61 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
62 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
63 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
64 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
65 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
66 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
67 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
68 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
69 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
70 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
71 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
72 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
73 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
74 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
75 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
76 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
77 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
78 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
79 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
80 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
81 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
82 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
83 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
84 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
85 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
86 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
87 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
88 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
89 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
90 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
91 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
92 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
93 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
94 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
95 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
96 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
97 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
98 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
99 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
100 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
101 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
102 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
103 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
104 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
105 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
106 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
107 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
108 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
109 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
110 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
111 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
112 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
113 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
114 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
115 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
116 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
117 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
118 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
119 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
120 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
121 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
122 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
123 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
124 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
125 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
126 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
127 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
128 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
129 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
130 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
131 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
132 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
133 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
134 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
135 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
136 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
137 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
138 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
139 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
140 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
141 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
142 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
143 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
144 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
145 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
146 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
147 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
148 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
149 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
150 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
151 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
152 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
153 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
154 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
155 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
156 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
157 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
158 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
159 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
160 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
161 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
162 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
163 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
164 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
165 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
166 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
167 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
168 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
169 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
170 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
171 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
172 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
173 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
174 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
175 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
176 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
177 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
178 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
179 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
180 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
181 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
182 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
183 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
184 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
185 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
186 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
187 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
188 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
189 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
190 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
191 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
192 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
193 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
194 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
195 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
196 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
197 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
198 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
199 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
200 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
201 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
202 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
203 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
204 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
205 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
206 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
207 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
208 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
209 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
210 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
211 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
212 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
213 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
214 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
215 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
216 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
217 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
218 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
219 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
220 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
221 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
222 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
223 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
224 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
225 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
226 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
227 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
228 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
229 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
230 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
231 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
232 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
233 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
234 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
235 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
236 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
237 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
238 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
239 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
240 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
241 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
242 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
243 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
244 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
245 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
246 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
247 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
248 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
249 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
250 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
251 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
252 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
253 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
254 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
255 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
256 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
257 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
258 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
259 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
260 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
261 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
262 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
263 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
264 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
265 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
266 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
267 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
268 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
269 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
270 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
271 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
272 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
273 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
274 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
275 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
276 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
277 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
278 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
279 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
280 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
281 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
282 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
283 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
284 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
285 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
286 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
287 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
288 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
289 11.12.2017-hərracYüklə
290 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
291 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
292 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
293 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
294 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
295 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
296 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
297 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
298 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
299 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
300 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
301 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
302 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
303 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
304 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
305 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
306 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
307 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
308 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
309 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
310 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
311 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
312 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
313 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
314 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
315 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
316 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
317 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
318 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
319 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
320 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
321 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
322 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
323 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
324 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
325 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
326 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
327 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
328 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
329 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
330 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
331 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
332 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
333 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
334 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
335 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
336 01.11.2017-herrac.docYüklə
337 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
338 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
339 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
340 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
341 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
342 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
343 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
344 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
345 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
346 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
347 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
348 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
349 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
350 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
351 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
352 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
353 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
354 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
355 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
356 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
357 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
358 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
359 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
360 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
361 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
362 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
363 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
364 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
365 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
366 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
367 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
368 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
369 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
370 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
371 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
372 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
373 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
374 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
375 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
376 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
377 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
378 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
379 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
380 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
381 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
382 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
383 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
384 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
385 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
386 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
387 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
388 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
389 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
390 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
391 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
392 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
393 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
394 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
395 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
396 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
397 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
398 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
399 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
400 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
401 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
402 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
403 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
404 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
405 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
406 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
407 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
408 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
409 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
410 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
411 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
412 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
413 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
414 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
415 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
416 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
417 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
418 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
419 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
420 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
421 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
422 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
423 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
424 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
425 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
426 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
427 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
428 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
429 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
430 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
431 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
432 29020-17 Elan AZEYüklə
433 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
434 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
435 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
436 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
437 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
438 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
439 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
440 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
441 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
442 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
443 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
444 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
445 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
446 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
447 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
448 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
449 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
450 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
451 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
452 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
453 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
454 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
455 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
456 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
457 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
458 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
459 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
460 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
461 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
462 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
463 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
464 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
465 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
466 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
467 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
468 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
469 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
470 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
471 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
472 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
473 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
474 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
475 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
476 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
477 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
478 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
479 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
480 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
481 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
482 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
483 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
484 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
485 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
486 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
487 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
488 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
489 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
490 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
491 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
492 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
493 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
494 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
495 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
496 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
497 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
498 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
499 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
500 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
501 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
502 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
503 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
504 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
505 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
506 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
507 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
508 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
509 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
510 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
511 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
512 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
513 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
514 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
515 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
516 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
517 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
518 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
519 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
520 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
521 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
522 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
523 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
524 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
525 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
526 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
527 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
528 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
529 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
530 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
531 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
532 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
533 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
534 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
535 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
536 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
537 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
538 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
539 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
540 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
541 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
542 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
543 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
544 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
545 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
546 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
547 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
548 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
549 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
550 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
551 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
552 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
553 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
554 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
555 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
556 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
557 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
558 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
559 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
560 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
561 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
562 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
563 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
564 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
565 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
566 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
567 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
568 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
569 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
570 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
571 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
572 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
573 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
574 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
575 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
576 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
577 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
578 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
579 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
580 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
581 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
582 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
583 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
584 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
585 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
586 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
587 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
588 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
589 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
590 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
591 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
592 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
593 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
594 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
595 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
596 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
597 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
598 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
599 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
600 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
601 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
602 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
603 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
604 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
605 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
606 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
607 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
608 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
609 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
610 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
611 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
612 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
613 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
614 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
615 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
616 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
617 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
618 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
619 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
620 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
621 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
622 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
623 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
624 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
625 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
626 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
627 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
628 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
629 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
630 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
631 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
632 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
633 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
634 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
635 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
636 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
637 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
638 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
639 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
640 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
641 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
642 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
643 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
644 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
645 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
646 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
647 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
648 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
649 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
650 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
651 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
652 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
653 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
654 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
655 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
656 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
657 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
658 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
659 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
660 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
661 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
662 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
663 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
664 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
665 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
666 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
667 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
668 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
669 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
670 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
671 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
672 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
673 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
674 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
675 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
676 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
677 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
678 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
679 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
680 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
681 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
682 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
683 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
684 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
685 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
686 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
687 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
688 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
689 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
690 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
691 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
692 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
693 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
694 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
695 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
696 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
697 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
698 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
699 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
700 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
701 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
702 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
703 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
704 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
705 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
706 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
707 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
708 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
709 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
710 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
711 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
712 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
713 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
714 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
715 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
716 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
717 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
718 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
719 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
720 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
721 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
722 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
723 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
724 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
725 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
726 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
727 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
728 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
729 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
730 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
731 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
732 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
733 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
734 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
735 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
736 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
737 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
738 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
739 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
740 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
741 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
742 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
743 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
744 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
745 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
746 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
747 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
748 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
749 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
750 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
751 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
752 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
753 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
754 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
755 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
756 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
757 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
758 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
759 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
760 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
761 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
762 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
763 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
764 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
765 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
766 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
767 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
768 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
769 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
770 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
771 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
772 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
773 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
774 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
775 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
776 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
777 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
778 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
779 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
780 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
781 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
782 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
783 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
784 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
785 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
786 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
787 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
788 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
789 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
790 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
791 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
792 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
793 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
794 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
795 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
796 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
797 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
798 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
799 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
800 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
801 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
802 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
803 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
804 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
805 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
806 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
807 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
808 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
809 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
810 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
811 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
812 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
813 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
814 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
815 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
816 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
817 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
818 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
819 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
820 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
821 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
822 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
823 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
824 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
825 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
826 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
827 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
828 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
829 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
830 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
831 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
832 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
833 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
834 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
835 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
836 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
837 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
838 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
839 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
840 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
841 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
842 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
843 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
844 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
845 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
846 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
847 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
848 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
849 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
850 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
851 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
852 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
853 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
854 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
855 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
856 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
857 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
858 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
859 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
860 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
861 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
862 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
863 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
864 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
865 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
866 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
867 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
868 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
869 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
870 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
871 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
872 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
873 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
874 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
875 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
876 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
877 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
878 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
879 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
880 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
881 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
882 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
883 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
884 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
885 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
886 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
887 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
888 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
889 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
890 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
891 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
892 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
893 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
894 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
895 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
896 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
897 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
898 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
899 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
900 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
901 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
902 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
903 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
904 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
905 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
906 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
907 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
908 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
909 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
910 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
911 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
912 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
913 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
914 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
915 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
916 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
917 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
918 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
919 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
920 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
921 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
922 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
923 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
924 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
925 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
926 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
927 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
928 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
929 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
930 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
931 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
932 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
933 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
934 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
935 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
936 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
937 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
938 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
939 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
940 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
941 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
942 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
943 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
944 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
945 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
946 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
947 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
948 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
949 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
950 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
951 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
952 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
953 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
954 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
955 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
956 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
957 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
958 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
959 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
960 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
961 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
962 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
963 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
964 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
965 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
966 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
967 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
968 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
969 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
970 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
971 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
972 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
973 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
974 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
975 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
976 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
977 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
978 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
979 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
980 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
981 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
982 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
983 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
984 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
985 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
986 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
987 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
988 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
989 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
990 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
991 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
992 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
993 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
994 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
995 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
996 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
997 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
998 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
999 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1000 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1001 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1002 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1003 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1004 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1005 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1006 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1007 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1008 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1009 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1010 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1011 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1012 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1013 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1014 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1015 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1016 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1017 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1018 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1019 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1020 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1021 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1022 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1023 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1024 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1025 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1026 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1027 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1028 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1029 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1030 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1031 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1032 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1033 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1034 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1035 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1036 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1037 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1038 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1039 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1040 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1041 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1042 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1043 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1044 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1045 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1046 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1047 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1048 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1049 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1050 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1051 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1052 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1053 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1054 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1055 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1056 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1057 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1058 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1059 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1060 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1061 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1062 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1063 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə