Təltif edilmiş müqavilələr

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
Təltif edilmiş müqavilələr
2 29004-17-TƏLTİF 25 04 2017Yüklə
3 29001ITX-17-TƏLTİF 21.06.2017 Lot 1Yüklə
Satınalmalara dair elanlar
4 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
5 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
6 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
7 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
8 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
9 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
10 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
11 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
12 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
13 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
14 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
15 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
16 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
17 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
18 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
19 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
20 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
21 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
22 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
23 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
24 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
25 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
26 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
27 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
28 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
29 01.11.2017-herrac.docYüklə
30 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
31 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
32 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
33 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
34 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
35 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
36 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
37 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
38 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
39 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
40 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
41 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
42 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
43 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
44 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
45 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
46 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
47 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
48 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
49 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
50 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
51 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
52 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
53 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
54 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
55 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
56 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
57 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
58 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
59 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
60 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
61 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
62 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
63 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
64 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
65 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
66 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
67 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
68 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
69 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
70 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
71 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
72 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
73 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
74 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
75 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
76 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
77 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
78 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
79 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
80 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
81 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
82 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
83 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
84 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
85 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
86 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
87 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
88 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
89 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
90 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
91 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
92 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
93 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
94 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
95 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
96 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
97 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
98 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
99 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
100 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
101 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
102 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
103 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
104 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
105 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
106 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
107 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
108 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
109 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
110 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
111 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
112 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
113 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
114 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
115 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
116 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
117 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
118 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
119 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
120 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
121 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
122 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
123 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
124 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
125 29020-17 Elan AZEYüklə
126 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
127 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
128 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
129 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
130 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
131 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
132 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
133 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
134 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
135 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
136 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
137 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
138 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
139 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
140 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
141 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
142 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
143 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
144 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
145 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
146 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
147 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
148 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
149 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
150 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
151 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
152 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
153 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
154 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
155 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
156 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
157 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
158 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
159 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
160 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
161 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
162 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
163 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
164 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
165 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
166 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
167 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
168 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
169 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
170 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
171 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
172 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
173 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
174 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
175 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
176 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
177 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
178 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
179 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
180 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
181 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
182 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
183 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
184 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
185 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
186 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
187 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
188 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
189 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
190 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
191 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
192 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
193 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
194 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
195 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
196 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
197 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
198 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
199 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
200 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
201 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
202 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
203 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
204 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
205 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
206 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
207 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
208 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
209 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
210 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
211 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
212 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
213 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
214 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
215 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
216 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
217 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
218 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
219 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
220 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
221 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
222 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
223 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
224 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
225 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
226 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
227 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
228 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
229 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
230 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
231 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
232 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
233 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
234 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
235 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
236 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
237 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
238 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
239 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
240 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
241 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
242 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
243 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
244 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
245 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
246 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
247 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
248 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
249 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
250 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
251 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
252 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
253 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
254 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
255 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
256 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
257 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
258 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
259 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
260 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
261 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
262 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
263 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
264 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
265 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
266 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
267 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
268 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
269 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
270 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
271 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
272 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
273 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
274 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
275 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
276 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
277 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
278 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
279 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
280 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
281 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
282 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
283 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
284 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
285 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
286 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
287 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
288 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
289 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
290 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
291 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
292 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
293 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
294 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
295 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
296 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
297 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
298 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
299 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
300 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
301 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
302 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
303 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
304 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
305 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
306 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
307 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
308 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
309 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
310 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
311 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
312 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
313 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
314 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
315 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
316 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
317 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
318 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
319 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
320 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
321 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
322 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
323 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
324 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
325 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
326 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
327 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
328 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
329 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
330 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
331 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
332 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
333 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
334 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
335 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
336 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
337 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
338 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
339 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
340 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
341 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
342 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
343 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
344 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
345 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
346 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
347 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
348 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
349 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
350 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
351 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
352 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
353 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
354 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
355 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
356 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
357 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
358 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
359 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
360 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
361 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
362 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
363 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
364 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
365 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
366 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
367 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
368 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
369 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
370 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
371 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
372 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
373 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
374 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
375 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
376 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
377 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
378 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
379 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
380 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
381 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
382 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
383 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
384 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
385 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
386 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
387 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
388 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
389 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
390 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
391 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
392 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
393 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
394 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
395 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
396 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
397 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
398 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
399 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
400 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
401 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
402 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
403 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
404 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
405 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
406 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
407 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
408 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
409 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
410 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
411 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
412 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
413 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
414 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
415 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
416 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
417 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
418 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
419 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
420 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
421 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
422 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
423 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
424 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
425 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
426 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
427 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
428 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
429 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
430 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
431 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
432 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
433 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
434 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
435 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
436 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
437 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
438 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
439 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
440 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
441 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
442 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
443 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
444 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
445 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
446 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
447 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
448 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
449 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
450 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
451 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
452 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
453 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
454 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
455 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
456 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
457 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
458 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
459 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
460 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
461 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
462 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
463 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
464 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
465 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
466 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
467 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
468 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
469 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
470 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
471 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
472 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
473 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
474 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
475 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
476 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
477 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
478 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
479 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
480 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
481 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
482 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
483 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
484 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
485 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
486 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
487 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
488 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
489 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
490 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
491 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
492 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
493 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
494 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
495 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
496 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
497 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
498 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
499 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
500 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
501 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
502 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
503 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
504 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
505 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
506 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
507 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
508 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
509 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
510 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
511 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
512 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
513 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
514 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
515 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
516 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
517 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
518 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
519 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
520 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
521 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
522 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
523 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
524 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
525 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
526 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
527 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
528 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
529 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
530 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
531 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
532 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
533 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
534 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
535 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
536 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
537 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
538 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
539 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
540 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
541 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
542 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
543 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
544 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
545 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
546 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
547 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
548 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
549 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
550 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
551 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
552 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
553 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
554 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
555 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
556 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
557 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
558 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
559 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
560 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
561 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
562 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
563 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
564 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
565 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
566 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
567 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
568 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
569 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
570 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
571 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
572 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
573 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
574 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
575 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
576 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
577 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
578 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
579 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
580 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
581 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
582 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
583 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
584 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
585 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
586 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
587 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
588 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
589 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
590 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
591 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
592 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
593 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
594 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
595 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
596 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
597 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
598 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
599 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
600 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
601 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
602 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
603 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
604 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
605 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
606 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
607 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
608 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
609 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
610 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
611 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
612 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
613 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
614 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
615 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
616 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
617 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
618 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
619 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
620 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
621 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
622 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
623 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
624 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
625 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
626 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
627 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
628 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
629 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
630 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
631 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
632 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
633 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
634 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
635 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
636 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
637 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
638 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
639 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
640 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
641 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
642 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
643 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
644 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
645 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
646 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
647 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
648 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
649 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
650 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
651 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
652 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
653 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
654 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
655 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
656 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
657 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
658 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
659 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
660 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
661 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
662 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
663 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
664 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
665 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
666 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
667 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
668 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
669 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
670 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
671 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
672 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
673 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
674 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
675 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
676 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
677 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
678 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
679 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
680 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
681 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
682 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
683 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
684 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
685 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
686 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
687 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
688 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
689 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
690 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
691 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
692 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
693 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
694 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
695 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
696 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
697 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
698 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
699 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
700 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
701 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
702 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
703 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
704 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
705 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
706 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
707 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
708 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
709 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
710 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
711 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
712 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
713 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
714 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
715 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
716 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
717 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
718 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
719 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
720 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
721 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
722 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
723 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
724 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
725 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
726 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
727 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
728 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
729 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
730 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
731 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
732 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
733 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
734 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
735 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
736 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
737 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
738 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
739 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
740 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
741 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
742 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
743 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
744 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
745 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
746 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
747 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
748 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
749 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
750 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
751 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
752 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
753 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
754 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
755 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
756 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə