Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
2 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
3 24.04.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
4 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
5 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
6 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
7 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
8 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
9 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
10 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
11 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
12 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
13 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
14 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
15 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
16 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
17 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
18 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
19 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
20 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
21 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
22 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
23 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
24 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
25 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
26 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
27 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
28 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
29 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
30 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
31 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
32 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
33 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
34 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
35 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
36 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
37 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
38 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
39 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
40 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
41 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
42 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
43 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
44 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
45 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
46 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
47 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
48 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
49 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
50 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
51 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
52 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
53 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
54 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
55 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
56 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
57 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
58 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
59 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
60 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
61 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
62 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
63 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
64 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
65 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
66 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
67 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
68 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
69 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
70 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
71 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
72 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
73 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
74 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
75 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
76 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
77 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
78 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
79 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
80 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
81 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
82 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
83 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
84 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
85 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
86 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
87 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
88 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
89 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
90 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
91 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
92 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
93 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
94 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
95 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
96 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
97 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
98 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
99 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
100 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
101 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
102 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
103 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
104 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
105 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
106 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
107 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
108 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
109 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
110 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
111 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
112 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
113 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
114 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
115 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
116 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
117 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
118 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
119 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
120 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
121 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
122 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
123 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
124 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
125 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
126 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
127 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
128 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
129 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
130 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
131 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
132 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
133 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
134 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
135 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
136 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
137 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
138 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
139 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
140 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
141 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
142 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
143 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
144 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
145 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
146 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
147 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
148 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
149 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
150 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
151 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
152 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
153 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
154 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
155 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
156 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
157 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
158 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
159 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
160 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
161 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
162 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
163 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
164 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
165 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
166 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
167 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
168 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
169 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
170 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
171 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
172 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
173 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
174 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
175 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
176 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
177 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
178 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
179 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
180 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
181 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
182 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
183 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
184 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
185 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
186 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
187 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
188 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
189 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
190 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
191 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
192 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
193 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
194 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
195 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
196 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
197 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
198 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
199 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
200 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
201 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
202 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
203 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
204 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
205 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
206 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
207 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
208 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
209 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
210 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
211 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
212 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
213 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
214 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
215 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
216 11.12.2017-hərracYüklə
217 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
218 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
219 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
220 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
221 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
222 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
223 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
224 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
225 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
226 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
227 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
228 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
229 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
230 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
231 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
232 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
233 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
234 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
235 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
236 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
237 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
238 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
239 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
240 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
241 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
242 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
243 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
244 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
245 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
246 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
247 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
248 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
249 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
250 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
251 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
252 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
253 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
254 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
255 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
256 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
257 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
258 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
259 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
260 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
261 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
262 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
263 01.11.2017-herrac.docYüklə
264 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
265 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
266 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
267 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
268 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
269 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
270 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
271 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
272 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
273 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
274 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
275 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
276 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
277 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
278 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
279 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
280 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
281 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
282 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
283 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
284 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
285 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
286 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
287 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
288 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
289 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
290 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
291 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
292 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
293 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
294 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
295 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
296 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
297 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
298 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
299 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
300 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
301 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
302 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
303 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
304 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
305 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
306 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
307 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
308 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
309 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
310 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
311 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
312 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
313 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
314 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
315 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
316 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
317 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
318 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
319 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
320 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
321 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
322 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
323 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
324 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
325 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
326 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
327 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
328 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
329 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
330 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
331 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
332 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
333 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
334 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
335 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
336 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
337 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
338 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
339 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
340 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
341 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
342 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
343 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
344 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
345 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
346 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
347 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
348 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
349 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
350 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
351 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
352 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
353 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
354 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
355 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
356 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
357 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
358 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
359 29020-17 Elan AZEYüklə
360 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
361 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
362 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
363 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
364 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
365 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
366 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
367 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
368 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
369 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
370 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
371 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
372 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
373 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
374 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
375 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
376 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
377 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
378 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
379 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
380 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
381 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
382 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
383 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
384 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
385 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
386 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
387 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
388 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
389 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
390 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
391 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
392 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
393 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
394 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
395 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
396 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
397 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
398 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
399 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
400 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
401 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
402 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
403 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
404 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
405 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
406 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
407 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
408 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
409 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
410 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
411 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
412 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
413 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
414 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
415 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
416 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
417 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
418 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
419 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
420 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
421 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
422 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
423 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
424 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
425 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
426 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
427 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
428 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
429 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
430 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
431 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
432 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
433 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
434 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
435 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
436 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
437 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
438 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
439 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
440 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
441 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
442 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
443 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
444 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
445 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
446 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
447 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
448 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
449 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
450 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
451 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
452 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
453 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
454 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
455 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
456 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
457 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
458 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
459 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
460 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
461 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
462 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
463 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
464 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
465 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
466 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
467 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
468 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
469 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
470 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
471 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
472 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
473 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
474 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
475 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
476 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
477 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
478 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
479 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
480 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
481 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
482 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
483 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
484 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
485 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
486 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
487 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
488 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
489 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
490 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
491 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
492 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
493 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
494 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
495 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
496 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
497 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
498 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
499 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
500 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
501 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
502 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
503 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
504 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
505 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
506 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
507 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
508 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
509 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
510 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
511 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
512 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
513 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
514 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
515 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
516 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
517 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
518 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
519 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
520 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
521 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
522 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
523 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
524 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
525 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
526 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
527 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
528 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
529 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
530 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
531 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
532 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
533 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
534 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
535 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
536 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
537 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
538 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
539 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
540 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
541 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
542 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
543 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
544 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
545 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
546 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
547 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
548 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
549 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
550 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
551 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
552 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
553 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
554 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
555 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
556 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
557 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
558 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
559 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
560 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
561 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
562 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
563 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
564 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
565 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
566 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
567 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
568 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
569 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
570 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
571 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
572 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
573 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
574 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
575 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
576 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
577 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
578 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
579 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
580 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
581 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
582 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
583 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
584 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
585 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
586 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
587 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
588 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
589 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
590 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
591 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
592 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
593 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
594 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
595 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
596 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
597 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
598 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
599 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
600 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
601 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
602 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
603 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
604 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
605 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
606 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
607 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
608 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
609 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
610 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
611 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
612 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
613 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
614 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
615 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
616 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
617 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
618 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
619 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
620 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
621 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
622 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
623 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
624 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
625 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
626 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
627 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
628 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
629 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
630 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
631 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
632 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
633 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
634 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
635 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
636 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
637 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
638 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
639 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
640 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
641 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
642 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
643 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
644 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
645 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
646 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
647 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
648 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
649 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
650 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
651 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
652 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
653 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
654 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
655 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
656 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
657 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
658 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
659 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
660 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
661 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
662 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
663 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
664 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
665 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
666 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
667 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
668 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
669 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
670 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
671 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
672 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
673 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
674 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
675 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
676 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
677 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
678 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
679 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
680 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
681 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
682 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
683 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
684 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
685 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
686 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
687 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
688 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
689 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
690 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
691 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
692 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
693 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
694 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
695 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
696 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
697 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
698 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
699 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
700 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
701 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
702 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
703 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
704 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
705 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
706 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
707 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
708 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
709 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
710 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
711 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
712 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
713 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
714 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
715 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
716 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
717 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
718 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
719 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
720 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
721 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
722 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
723 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
724 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
725 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
726 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
727 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
728 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
729 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
730 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
731 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
732 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
733 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
734 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
735 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
736 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
737 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
738 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
739 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
740 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
741 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
742 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
743 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
744 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
745 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
746 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
747 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
748 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
749 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
750 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
751 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
752 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
753 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
754 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
755 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
756 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
757 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
758 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
759 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
760 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
761 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
762 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
763 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
764 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
765 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
766 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
767 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
768 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
769 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
770 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
771 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
772 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
773 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
774 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
775 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
776 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
777 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
778 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
779 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
780 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
781 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
782 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
783 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
784 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
785 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
786 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
787 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
788 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
789 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
790 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
791 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
792 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
793 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
794 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
795 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
796 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
797 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
798 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
799 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
800 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
801 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
802 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
803 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
804 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
805 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
806 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
807 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
808 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
809 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
810 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
811 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
812 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
813 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
814 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
815 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
816 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
817 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
818 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
819 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
820 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
821 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
822 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
823 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
824 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
825 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
826 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
827 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
828 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
829 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
830 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
831 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
832 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
833 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
834 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
835 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
836 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
837 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
838 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
839 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
840 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
841 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
842 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
843 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
844 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
845 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
846 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
847 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
848 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
849 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
850 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
851 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
852 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
853 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
854 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
855 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
856 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
857 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
858 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
859 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
860 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
861 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
862 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
863 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
864 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
865 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
866 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
867 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
868 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
869 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
870 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
871 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
872 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
873 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
874 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
875 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
876 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
877 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
878 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
879 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
880 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
881 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
882 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
883 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
884 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
885 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
886 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
887 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
888 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
889 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
890 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
891 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
892 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
893 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
894 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
895 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
896 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
897 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
898 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
899 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
900 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
901 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
902 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
903 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
904 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
905 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
906 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
907 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
908 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
909 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
910 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
911 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
912 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
913 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
914 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
915 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
916 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
917 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
918 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
919 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
920 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
921 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
922 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
923 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
924 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
925 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
926 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
927 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
928 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
929 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
930 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
931 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
932 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
933 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
934 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
935 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
936 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
937 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
938 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
939 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
940 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
941 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
942 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
943 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
944 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
945 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
946 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
947 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
948 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
949 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
950 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
951 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
952 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
953 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
954 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
955 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
956 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
957 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
958 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
959 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
960 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
961 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
962 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
963 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
964 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
965 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
966 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
967 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
968 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
969 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
970 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
971 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
972 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
973 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
974 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
975 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
976 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
977 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
978 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
979 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
980 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
981 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
982 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
983 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
984 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
985 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
986 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
987 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
988 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
989 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
990 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə