Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
3 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
4 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
5 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
6 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
7 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
8 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
9 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
10 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
11 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
12 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
13 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
14 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
15 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
16 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
17 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
18 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
19 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
20 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
21 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
22 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
23 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
24 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
25 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
26 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
27 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
28 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
29 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
30 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
31 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
32 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
33 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
34 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
35 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
36 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
37 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
38 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
39 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
40 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
41 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
42 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
43 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
44 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
45 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
46 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
47 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
48 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
49 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
50 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
51 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
52 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
53 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
54 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
55 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
56 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
57 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
58 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
59 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
60 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
61 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
62 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
63 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
64 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
65 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
66 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
67 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
68 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
69 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
70 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
71 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
72 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
73 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
74 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
75 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
76 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
77 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
78 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
79 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
80 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
81 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
82 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
83 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
84 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
85 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
86 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
87 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
88 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
89 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
90 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
91 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
92 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
93 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
94 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
95 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
96 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
97 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
98 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
99 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
100 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
101 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
102 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
103 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
104 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
105 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
106 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
107 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
108 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
109 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
110 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
111 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
112 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
113 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
114 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
115 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
116 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
117 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
118 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
119 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
120 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
121 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
122 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
123 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
124 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
125 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
126 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
127 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
128 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
129 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
130 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
131 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
132 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
133 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
134 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
135 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
136 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
137 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
138 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
139 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
140 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
141 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
142 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
143 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
144 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
145 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
146 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
147 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
148 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
149 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
150 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
151 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
152 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
153 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
154 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
155 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
156 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
157 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
158 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
159 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
160 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
161 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
162 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
163 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
164 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
165 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
166 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
167 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
168 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
169 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
170 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
171 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
172 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
173 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
174 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
175 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
176 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
177 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
178 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
179 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
180 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
181 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
182 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
183 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
184 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
185 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
186 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
187 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
188 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
189 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
190 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
191 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
192 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
193 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
194 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
195 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
196 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
197 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
198 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
199 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
200 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
201 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
202 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
203 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
204 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
205 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
206 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
207 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
208 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
209 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
210 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
211 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
212 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
213 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
214 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
215 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
216 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
217 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
218 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
219 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
220 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
221 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
222 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
223 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
224 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
225 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
226 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
227 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
228 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
229 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
230 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
231 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
232 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
233 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
234 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
235 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
236 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
237 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
238 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
239 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
240 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
241 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
242 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
243 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
244 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
245 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
246 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
247 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
248 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
249 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
250 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
251 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
252 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
253 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
254 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
255 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
256 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
257 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
258 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
259 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
260 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
261 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
262 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
263 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
264 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
265 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
266 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
267 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
268 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
269 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
270 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
271 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
272 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
273 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
274 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
275 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
276 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
277 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
278 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
279 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
280 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
281 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
282 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
283 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
284 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
285 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
286 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
287 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
288 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
289 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
290 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
291 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
292 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
293 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
294 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
295 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
296 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
297 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
298 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
299 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
300 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
301 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
302 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
303 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
304 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
305 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
306 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
307 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
308 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
309 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
310 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
311 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
312 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
313 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
314 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
315 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
316 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
317 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
318 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
319 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
320 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
321 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
322 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
323 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
324 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
325 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
326 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
327 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
328 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
329 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
330 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
331 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
332 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
333 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
334 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
335 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
336 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
337 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
338 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
339 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
340 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
341 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
342 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
343 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
344 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
345 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
346 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
347 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə