Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
3 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
4 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
5 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
6 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
7 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
8 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
9 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
10 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
11 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
12 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
13 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
14 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
15 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
16 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
17 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
18 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
19 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
20 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
21 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
22 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
23 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
24 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
25 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
26 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
27 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
28 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
29 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
30 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
31 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
32 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
33 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
34 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
35 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
36 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
37 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
38 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
39 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
40 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
41 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
42 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
43 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
44 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
45 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
46 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
47 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
48 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
49 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
50 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
51 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
52 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
53 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
54 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
55 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
56 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
57 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
58 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
59 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
60 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
61 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
62 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
63 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
64 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
65 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
66 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
67 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
68 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
69 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
70 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
71 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
72 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
73 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
74 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
75 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
76 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
77 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
78 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
79 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
80 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
81 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
82 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
83 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
84 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
85 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
86 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
87 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
88 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
89 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
90 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
91 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
92 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
93 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
94 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
95 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
96 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
97 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
98 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
99 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
100 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
101 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
102 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
103 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
104 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
105 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
106 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
107 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
108 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
109 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
110 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
111 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
112 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
113 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
114 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
115 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
116 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
117 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
118 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
119 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
120 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
121 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
122 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
123 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
124 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
125 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
126 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
127 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
128 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
129 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
130 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
131 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
132 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
133 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
134 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
135 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
136 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
137 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
138 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
139 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
140 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
141 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
142 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
143 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
144 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
145 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
146 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
147 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
148 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
149 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
150 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
151 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
152 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
153 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
154 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
155 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
156 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
157 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
158 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
159 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
160 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
161 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
162 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
163 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
164 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
165 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
166 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
167 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
168 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
169 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
170 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
171 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
172 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
173 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
174 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
175 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
176 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
177 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
178 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
179 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
180 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
181 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
182 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
183 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
184 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
185 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
186 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
187 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
188 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
189 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
190 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
191 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
192 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
193 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
194 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
195 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
196 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
197 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
198 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
199 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
200 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
201 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
202 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
203 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
204 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
205 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
206 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
207 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
208 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
209 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
210 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
211 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
212 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
213 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
214 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
215 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
216 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
217 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
218 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
219 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
220 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
221 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
222 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
223 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
224 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
225 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
226 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
227 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
228 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
229 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
230 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
231 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
232 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
233 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
234 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
235 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
236 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
237 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
238 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
239 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
240 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
241 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
242 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
243 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
244 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
245 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
246 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
247 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
248 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
249 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
250 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
251 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
252 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
253 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
254 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
255 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
256 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
257 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
258 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
259 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
260 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
261 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
262 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
263 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
264 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
265 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
266 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
267 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
268 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
269 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
270 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
271 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
272 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
273 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
274 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
275 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
276 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
277 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
278 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
279 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
280 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
281 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
282 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
283 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
284 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
285 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
286 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
287 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
288 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
289 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
290 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
291 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
292 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
293 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
294 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
295 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
296 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
297 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
298 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
299 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
300 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
301 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
302 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
303 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
304 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
305 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
306 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
307 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
308 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
309 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
310 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
311 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
312 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
313 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
314 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
315 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
316 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
317 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
318 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
319 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
320 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
321 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
322 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
323 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
324 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
325 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
326 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
327 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
328 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
329 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
330 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
331 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
332 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
333 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
334 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
335 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
336 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
337 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
338 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
339 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
340 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
341 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
342 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
343 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
344 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
345 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
346 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
347 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
348 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
349 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
350 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
351 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
352 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
353 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
354 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
355 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
356 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
357 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
358 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
359 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
360 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
361 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
362 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
363 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
364 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
365 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
366 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
367 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
368 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
369 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
370 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
371 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
372 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
373 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
374 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
375 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
376 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
377 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
378 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
379 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
380 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
381 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
382 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
383 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
384 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
385 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
386 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
387 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
388 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
389 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
390 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
391 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
392 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
393 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
394 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə