Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
2 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
3 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
4 6.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
5 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
6 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
7 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
8 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
9 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
10 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
11 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
12 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
13 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
14 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
15 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
16 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
17 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
18 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
19 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
20 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
21 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
22 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
23 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
24 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
25 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
26 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
27 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
28 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
29 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
30 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
31 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
32 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
33 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
34 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
35 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
36 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
37 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
38 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
39 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
40 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
41 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
42 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
43 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
44 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
45 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
46 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
47 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
48 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
49 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
50 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
51 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
52 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
53 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
54 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
55 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
56 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
57 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
58 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
59 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
60 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
61 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
62 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
63 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
64 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
65 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
66 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
67 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
68 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
69 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
70 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
71 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
72 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
73 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
74 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
75 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
76 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
77 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
78 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
79 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
80 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
81 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
82 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
83 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
84 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
85 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
86 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
87 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
88 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
89 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
90 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
91 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
92 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
93 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
94 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
95 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
96 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
97 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
98 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
99 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
100 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
101 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
102 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
103 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
104 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
105 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
106 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
107 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
108 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
109 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
110 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
111 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
112 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
113 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
114 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
115 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
116 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
117 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
118 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
119 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
120 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
121 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
122 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
123 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
124 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
125 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
126 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
127 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
128 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
129 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
130 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
131 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
132 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
133 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
134 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
135 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
136 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
137 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
138 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
139 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
140 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
141 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
142 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
143 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
144 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
145 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
146 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
147 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
148 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
149 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
150 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
151 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
152 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
153 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
154 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
155 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
156 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
157 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
158 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
159 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
160 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
161 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
162 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
163 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
164 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
165 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
166 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
167 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
168 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
169 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
170 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
171 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
172 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
173 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
174 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
175 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
176 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
177 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
178 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
179 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
180 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
181 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
182 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
183 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
184 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
185 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
186 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
187 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
188 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
189 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
190 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
191 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
192 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
193 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
194 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
195 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
196 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
197 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
198 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
199 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
200 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
201 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
202 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
203 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
204 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
205 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
206 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
207 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
208 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
209 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
210 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
211 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
212 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
213 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
214 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
215 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
216 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
217 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
218 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
219 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
220 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
221 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
222 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
223 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
224 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
225 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
226 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
227 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
228 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
229 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
230 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
231 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
232 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
233 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
234 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
235 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
236 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
237 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
238 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
239 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
240 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
241 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
242 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
243 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
244 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
245 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
246 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
247 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
248 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
249 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
250 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
251 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
252 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
253 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
254 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
255 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
256 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
257 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
258 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
259 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
260 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
261 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
262 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
263 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
264 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
265 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
266 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
267 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
268 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
269 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
270 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
271 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
272 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
273 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
274 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
275 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
276 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
277 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
278 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
279 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
280 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
281 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
282 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
283 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
284 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
285 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
286 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
287 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
288 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
289 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
290 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
291 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
292 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
293 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
294 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
295 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
296 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
297 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
298 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
299 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
300 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
301 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
302 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
303 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
304 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
305 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
306 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
307 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
308 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
309 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
310 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
311 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
312 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
313 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
314 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
315 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
316 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
317 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
318 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
319 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
320 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
321 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
322 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
323 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
324 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
325 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
326 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
327 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
328 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
329 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
330 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
331 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
332 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
333 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
334 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
335 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
336 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
337 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
338 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
339 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
340 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
341 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
342 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
343 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
344 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
345 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
346 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
347 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
348 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
349 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
350 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
351 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
352 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
353 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
354 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
355 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
356 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
357 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
358 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
359 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
360 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
361 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
362 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
363 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
364 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
365 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
366 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
367 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
368 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
369 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
370 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
371 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
372 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
373 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
374 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
375 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
376 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
377 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
378 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
379 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
380 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
381 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
382 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
383 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
384 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
385 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
386 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
387 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
388 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
389 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
390 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
391 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
392 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
393 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
394 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
395 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
396 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
397 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
398 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
399 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
400 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
401 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
402 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
403 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
404 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
405 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
406 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
407 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
408 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
409 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
410 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
411 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
412 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
413 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
414 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
415 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
416 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
417 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
418 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
419 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
420 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
421 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
422 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
423 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
424 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
425 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
426 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
427 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
428 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
429 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
430 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
431 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
432 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
433 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
434 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
435 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
436 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
437 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
438 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
439 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
440 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
441 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
442 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
443 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
444 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
445 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
446 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
447 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
448 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
449 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
450 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
451 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
452 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
453 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
454 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
455 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
456 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
457 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
458 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
459 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
460 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
461 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
462 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
463 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
464 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
465 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
466 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
467 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
468 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
469 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
470 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
471 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
472 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
473 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
474 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
475 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
476 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
477 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
478 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
479 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
480 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
481 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
482 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
483 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
484 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
485 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
486 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
487 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
488 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
489 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
490 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
491 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
492 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
493 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
494 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
495 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
496 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
497 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
498 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
499 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
500 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
501 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
502 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
503 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
504 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
505 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
506 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
507 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
508 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
509 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
510 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
511 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
512 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
513 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
514 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
515 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
516 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
517 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
518 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
519 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
520 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
521 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
522 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
523 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
524 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
525 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
526 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
527 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
528 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
529 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
530 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
531 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
532 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
533 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
534 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
535 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
536 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
537 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
538 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
539 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
540 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
541 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
542 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
543 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
544 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
545 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
546 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
547 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
548 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
549 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
550 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
551 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
552 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
553 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
554 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
555 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
556 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
557 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
558 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
559 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
560 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
561 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
562 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
563 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
564 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
565 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
566 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
567 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
568 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
569 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
570 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
571 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
572 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
573 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
574 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
575 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
576 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
577 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
578 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
579 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
580 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
581 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
582 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
583 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
584 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
585 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
586 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
587 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
588 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
589 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
590 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
591 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
592 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
593 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
594 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
595 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
596 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
597 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
598 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
599 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
600 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
601 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
602 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
603 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
604 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
605 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
606 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
607 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
608 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
609 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
610 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
611 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
612 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
613 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
614 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
615 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
616 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
617 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
618 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
619 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
620 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
621 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
622 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
623 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
624 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
625 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
626 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
627 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
628 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
629 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
630 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
631 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
632 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
633 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
634 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
635 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
636 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
637 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
638 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
639 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
640 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
641 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
642 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
643 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
644 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
645 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
646 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
647 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
648 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
649 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
650 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
651 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
652 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
653 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
654 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
655 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
656 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
657 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
658 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
659 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
660 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
661 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
662 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
663 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
664 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
665 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
666 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
667 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
668 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
669 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
670 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
671 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
672 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
673 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
674 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
675 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
676 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
677 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
678 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
679 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
680 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
681 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
682 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
683 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
684 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
685 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
686 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
687 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
688 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
689 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
690 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
691 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
692 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
693 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
694 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
695 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
696 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
697 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
698 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
699 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
700 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
701 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
702 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
703 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
704 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
705 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
706 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
707 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
708 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
709 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
710 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
711 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
712 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
713 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
714 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
715 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
716 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
717 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
718 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
719 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
720 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
721 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
722 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
723 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
724 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
725 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
726 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
727 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
728 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
729 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
730 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
731 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
732 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
733 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
734 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
735 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
736 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
737 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
738 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
739 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
740 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
741 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
742 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
743 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
744 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
745 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
746 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
747 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
748 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
749 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
750 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
751 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
752 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
753 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
754 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
755 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
756 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
757 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
758 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
759 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
760 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
761 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
762 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
763 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
764 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
765 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
766 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
767 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
768 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
769 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
770 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
771 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
772 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
773 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
774 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
775 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
776 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
777 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
778 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
779 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
780 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
781 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
782 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
783 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
784 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
785 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
786 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
787 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
788 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
789 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
790 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
791 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
792 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
793 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
794 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
795 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
796 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
797 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
798 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
799 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
800 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
801 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
802 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
803 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
804 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
805 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
806 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
807 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
808 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
809 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
810 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
811 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
812 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
813 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
814 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
815 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
816 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
817 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
818 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
819 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
820 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
821 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
822 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
823 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
824 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
825 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
826 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
827 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
828 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
829 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
830 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
831 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
832 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
833 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
834 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
835 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
836 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
837 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
838 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
839 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
840 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
841 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
842 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
843 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
844 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
845 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
846 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
847 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
848 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
849 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
850 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
851 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
852 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
853 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
854 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
855 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
856 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
857 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
858 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
859 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
860 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
861 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
862 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
863 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
864 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
865 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
866 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
867 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
868 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
869 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
870 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
871 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
872 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
873 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
874 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
875 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
876 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
877 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
878 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
879 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
880 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
881 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
882 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
883 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
884 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
885 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
886 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
887 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
888 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
889 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
890 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
891 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
892 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
893 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
894 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
895 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
896 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
897 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
898 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
899 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
900 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
901 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
902 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
903 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
904 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
905 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
906 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
907 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
908 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
909 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
910 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
911 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
912 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
913 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
914 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
915 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
916 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
917 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
918 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
919 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
920 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
921 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
922 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
923 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
924 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
925 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
926 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
927 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
928 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
929 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
930 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
931 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
932 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
933 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
934 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
935 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
936 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
937 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
938 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
939 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
940 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
941 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
942 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
943 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
944 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
945 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
946 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
947 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
948 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
949 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
950 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
951 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
952 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
953 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
954 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
955 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
956 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
957 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
958 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
959 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
960 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
961 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
962 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
963 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
964 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
965 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
966 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
967 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
968 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
969 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
970 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
971 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
972 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
973 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
974 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
975 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
976 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
977 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
978 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
979 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
980 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
981 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
982 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
983 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
984 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
985 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
986 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
987 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
988 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
989 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
990 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
991 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
992 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
993 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
994 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
995 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
996 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
997 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
998 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
999 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1000 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1001 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1002 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1003 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1004 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1005 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1006 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1007 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1008 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1009 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1010 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1011 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1012 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1013 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1014 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1015 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1016 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1017 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1018 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1019 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1020 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1021 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1022 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1023 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1024 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1025 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1026 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1027 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1028 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1029 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1030 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1031 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1032 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1033 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1034 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1035 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1036 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1037 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1038 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1039 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1040 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1041 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1042 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1043 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1044 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1045 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1046 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1047 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1048 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1049 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1050 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1051 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1052 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1053 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1054 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1055 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1056 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1057 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1058 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1059 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1060 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1061 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1062 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1063 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1064 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1065 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1066 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1067 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1068 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1069 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1070 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1071 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1072 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1073 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1074 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1075 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1076 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1077 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1078 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1079 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1080 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1081 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1082 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1083 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1084 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1085 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1086 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1087 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1088 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1089 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1090 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1091 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1092 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1093 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1094 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1095 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1096 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1097 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1098 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1099 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1100 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1101 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1102 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1103 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1104 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1105 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1106 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1107 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1108 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1109 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1110 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1111 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1112 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1113 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1114 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1115 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1116 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1117 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1118 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1119 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1120 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1121 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1122 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1123 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1124 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1125 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1126 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1127 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1128 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1129 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1130 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1131 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1132 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1133 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1134 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1135 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1136 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1137 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1138 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1139 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1140 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1141 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1142 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1143 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1144 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1145 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1146 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1147 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1148 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1149 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1150 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1151 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1152 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1153 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1154 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1155 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1156 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1157 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1158 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1159 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1160 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1161 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1162 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1163 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1164 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1165 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1166 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1167 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1168 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1169 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1170 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1171 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1172 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1173 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1174 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1175 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1176 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1177 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1178 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1179 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1180 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1181 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1182 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1183 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1184 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1185 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1186 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1187 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1188 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1189 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1190 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1191 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1192 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1193 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1194 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1195 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1196 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1197 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1198 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1199 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1200 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1201 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1202 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1203 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1204 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1205 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1206 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1207 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1208 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1209 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1210 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1211 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1212 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1213 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1214 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1215 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1216 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1217 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1218 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1219 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1220 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1221 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1222 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1223 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1224 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1225 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1226 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1227 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1228 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1229 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1230 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1231 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1232 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1233 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1234 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1235 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1236 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1237 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1238 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1239 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1240 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1241 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1242 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1243 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1244 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1245 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1246 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1247 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1248 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1249 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1250 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1251 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1252 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1253 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1254 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1255 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1256 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1257 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1258 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1259 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1260 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1261 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1262 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1263 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1264 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1265 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1266 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1267 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1268 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1269 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1270 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1271 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1272 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1273 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1274 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1275 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1276 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1277 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1278 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1279 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1280 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1281 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1282 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1283 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1284 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1285 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1286 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1287 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1288 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1289 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1290 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1291 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1292 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1293 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1294 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1295 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1296 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1297 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1298 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1299 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1300 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1301 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1302 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1303 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1304 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1305 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1306 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1307 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1308 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1309 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1310 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1311 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1312 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1313 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1314 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1315 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1316 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1317 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1318 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1319 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1320 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1321 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1322 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1323 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1324 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1325 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1326 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1327 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1328 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1329 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1330 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1331 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1332 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1333 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1334 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1335 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1336 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1337 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1338 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1339 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1340 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1341 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1342 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1343 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1344 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1345 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1346 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1347 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1348 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1349 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1350 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1351 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1352 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1353 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1354 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1355 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1356 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1357 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1358 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1359 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1360 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1361 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1362 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1363 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1364 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1365 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1366 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1367 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1368 11.12.2017-hərracYüklə
1369 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1370 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1371 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1372 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1373 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1374 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1375 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1376 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1377 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1378 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1379 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1380 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1381 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1382 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1383 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1384 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1385 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1386 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1387 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1388 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1389 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1390 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1391 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1392 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1393 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1394 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1395 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1396 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1397 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1398 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1399 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1400 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1401 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1402 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1403 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1404 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1405 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1406 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1407 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1408 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1409 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1410 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1411 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1412 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1413 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1414 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1415 01.11.2017-herrac.docYüklə
1416 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1417 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1418 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1419 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1420 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1421 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1422 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1423 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1424 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1425 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1426 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1427 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1428 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1429 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1430 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1431 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1432 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1433 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1434 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1435 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1436 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1437 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1438 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1439 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1440 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1441 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1442 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1443 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1444 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1445 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1446 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1447 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1448 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1449 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1450 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1451 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1452 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1453 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1454 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1455 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1456 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1457 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1458 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1459 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1460 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1461 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1462 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1463 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1464 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1465 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1466 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1467 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1468 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1469 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1470 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1471 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1472 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1473 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1474 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1475 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1476 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1477 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1478 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1479 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1480 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1481 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1482 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1483 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1484 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1485 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1486 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1487 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1488 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1489 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1490 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1491 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1492 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1493 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1494 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1495 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1496 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1497 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1498 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1499 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1500 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1501 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1502 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1503 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1504 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1505 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1506 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1507 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1508 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1509 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1510 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1511 29020-17 Elan AZEYüklə
1512 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1513 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1514 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1515 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1516 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1517 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1518 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1519 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1520 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1521 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1522 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1523 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1524 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1525 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1526 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1527 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1528 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1529 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1530 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1531 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1532 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1533 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1534 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1535 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1536 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1537 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1538 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1539 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1540 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1541 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1542 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1543 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1544 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1545 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1546 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1547 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1548 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1549 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1550 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1551 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1552 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1553 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1554 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1555 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1556 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1557 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1558 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1559 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1560 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1561 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1562 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1563 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1564 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1565 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1566 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1567 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1568 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1569 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1570 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1571 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1572 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1573 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1574 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1575 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1576 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1577 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1578 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1579 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1580 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1581 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1582 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1583 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1584 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1585 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1586 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1587 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1588 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1589 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1590 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1591 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1592 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1593 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1594 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1595 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1596 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1597 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1598 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1599 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1600 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1601 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1602 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1603 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1604 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1605 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1606 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1607 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1608 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1609 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1610 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1611 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1612 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1613 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1614 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1615 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1616 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1617 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1618 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1619 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1620 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1621 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1622 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1623 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1624 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1625 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1626 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1627 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1628 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1629 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1630 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1631 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1632 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1633 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1634 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1635 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1636 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1637 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1638 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1639 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1640 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1641 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1642 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1643 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1644 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1645 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1646 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1647 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1648 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1649 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1650 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1651 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1652 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1653 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1654 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1655 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1656 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1657 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1658 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1659 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1660 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1661 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1662 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1663 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1664 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1665 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1666 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1667 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1668 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1669 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1670 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1671 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1672 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1673 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1674 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1675 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1676 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1677 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1678 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1679 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1680 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1681 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1682 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1683 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1684 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1685 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1686 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1687 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1688 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1689 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1690 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1691 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1692 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1693 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1694 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1695 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1696 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1697 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1698 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1699 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1700 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1701 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1702 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1703 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1704 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1705 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1706 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1707 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1708 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1709 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1710 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1711 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1712 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1713 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1714 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1715 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1716 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1717 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1718 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1719 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1720 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1721 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1722 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1723 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1724 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1725 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1726 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1727 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1728 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1729 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1730 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1731 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1732 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1733 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1734 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1735 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1736 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1737 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1738 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1739 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1740 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1741 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1742 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1743 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1744 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1745 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1746 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1747 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1748 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1749 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1750 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1751 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1752 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1753 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1754 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1755 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1756 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1757 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1758 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1759 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1760 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1761 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1762 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1763 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1764 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1765 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1766 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1767 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1768 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1769 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1770 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1771 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1772 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1773 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1774 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1775 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1776 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1777 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1778 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1779 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1780 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1781 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1782 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1783 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1784 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1785 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1786 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1787 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1788 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1789 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1790 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1791 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1792 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1793 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1794 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1795 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1796 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1797 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1798 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1799 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1800 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1801 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1802 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1803 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1804 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1805 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1806 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1807 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1808 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1809 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1810 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1811 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1812 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1813 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1814 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1815 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1816 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1817 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1818 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1819 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1820 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1821 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1822 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1823 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1824 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1825 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1826 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1827 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1828 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1829 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1830 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1831 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1832 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1833 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1834 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1835 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1836 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1837 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1838 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1839 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1840 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1841 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1842 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1843 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1844 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1845 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1846 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1847 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1848 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1849 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1850 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1851 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1852 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1853 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1854 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1855 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1856 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1857 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1858 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1859 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1860 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1861 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1862 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1863 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1864 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1865 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1866 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1867 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1868 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1869 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1870 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1871 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1872 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1873 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1874 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1875 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1876 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1877 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1878 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1879 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1880 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1881 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1882 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1883 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1884 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1885 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1886 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1887 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1888 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1889 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1890 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1891 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1892 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1893 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1894 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1895 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1896 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1897 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1898 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1899 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1900 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1901 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1902 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1903 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1904 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1905 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1906 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1907 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1908 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1909 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1910 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1911 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1912 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1913 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1914 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1915 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1916 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1917 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1918 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1919 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1920 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1921 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1922 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1923 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1924 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1925 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1926 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1927 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1928 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1929 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1930 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1931 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1932 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1933 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1934 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1935 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1936 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1937 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1938 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1939 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1940 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1941 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1942 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1943 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1944 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1945 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1946 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1947 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1948 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1949 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1950 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1951 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1952 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1953 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1954 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1955 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1956 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1957 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1958 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1959 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1960 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1961 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1962 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1963 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1964 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1965 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1966 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1967 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1968 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1969 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1970 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1971 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1972 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1973 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1974 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1975 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1976 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1977 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1978 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1979 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1980 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1981 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1982 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1983 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1984 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1985 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1986 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1987 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1988 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1989 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1990 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1991 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1992 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1993 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1994 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1995 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1996 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1997 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1998 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1999 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2000 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2001 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2002 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2003 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2004 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2005 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2006 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2007 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2008 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2009 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2010 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2011 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2012 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2013 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2014 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2015 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2016 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2017 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2018 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2019 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2020 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2021 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2022 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2023 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2024 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2025 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2026 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2027 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2028 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2029 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2030 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2031 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2032 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2033 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2034 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2035 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2036 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2037 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2038 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2039 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2040 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2041 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2042 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2043 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2044 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2045 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2046 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2047 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2048 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2049 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2050 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2051 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2052 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2053 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2054 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2055 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2056 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2057 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2058 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2059 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2060 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2061 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2062 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2063 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2064 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2065 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2066 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2067 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2068 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2069 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2070 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2071 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2072 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2073 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2074 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2075 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2076 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2077 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2078 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2079 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2080 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2081 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2082 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2083 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2084 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2085 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2086 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2087 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2088 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2089 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2090 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2091 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2092 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2093 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2094 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2095 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2096 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2097 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2098 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2099 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2100 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2101 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2102 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2103 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2104 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2105 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2106 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2107 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2108 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2109 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2110 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2111 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2112 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2113 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2114 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2115 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2116 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2117 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2118 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2119 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2120 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2121 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2122 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2123 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2124 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2125 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2126 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2127 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2128 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2129 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2130 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2131 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2132 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2133 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2134 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2135 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2136 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2137 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2138 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2139 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2140 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2141 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2142 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə