Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 07.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbatYüklə
2 06.08.2020-30002-TX-2020-Sazlama işləriYüklə
3 05.08.2020-31012-20-NŞ nasoslarYüklə
4 05.08.2020-11040AM-20 Xilasedici sallar Vaxtın uzadılmasıYüklə
5 05.08.2020-26060-20.Elan-Sürtkü yağı və süzgəclərYüklə
6 30.07.2020-11077AM-20 AkkumlyatorYüklə
7 30.07.2020-11051AM-20 NKB -nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
8 29.07.2020-25083-20 Elan müxətlif mal-materiallarYüklə
9 29.07.2020-25029-20 Polad boru 426x26mmYüklə
10 29.07.2020-31004-TX-2020 Hovuzların təmizlənməsiYüklə
11 29.07.2020-11095AM-20 AvadanlıqlarYüklə
12 27.07.2020-31011-Elan- NasoslarYüklə
13 24.07.2020-26059-20.Elan-Qazma nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
14 24.07.2020-Xidməti geyim formalarına olan tələbatYüklə
15 23.07.2020-31003TX-20 TBA-ların təmiriYüklə
16 23.07.2020-30003-TX-20-istilik avadamlıqlarına texniki xidmetYüklə
17 22.07.2020-22002-20-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
18 22.07.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
19 22.07.2020-11057AM-20 Zirehli kabel vaxtın uzadılmasıYüklə
20 20.07.2020-25080-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
21 17.07.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar ) uzatma1Yüklə
22 17.07.2020-125037-20 Polad boru 530x12mm uzadılma2Yüklə
23 16.07.2020-26056-20-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
24 16.07.2020-26057-20-Kimyəvi reagentlərYüklə
25 16.07.2020-25046-20 (LOT3) Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma2Yüklə
26 14.07.2020-11041AM-20 - Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
27 10.07.2020-11055AM-20 nasos ştanqlarına tələbatYüklə
28 10.07.2020-29011-20 - Müxtəlif ölçülü polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
29 07.07.2020-11087 AM-20-Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
30 07.07.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
31 07.07.2020-13008-20 Elan-mal materiallarYüklə
32 06.07.2020-35002-20 - AkumlyatorlarYüklə
33 04.07.2020-25071-20-Qarabağ yatağında müxtəlif xidmətlərin satın alınmasıYüklə
34 03.07.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm uzadılma 2Yüklə
35 03.07.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 FırçalarYüklə
36 03.07.2020-25053-20 Ayaqaltı elementləriYüklə
37 25.06.2020-25012-20-magnezium anodYüklə
38 18.06.2020-29013-20 ElanYüklə
39 16.06.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma1Yüklə
40 16.06.2020-11094AM-20 C-169 tipli kompressorları üçün tələb edilən quru qaz kipkəcləriYüklə
41 08.06.2020-37042-AM20-Osmos üçün filtirlər və dozalayıcı nasosların membranlarıYüklə
42 04.06.2020-Azneft_HərracYüklə
43 20.05.2020- 37041-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
44 20.04.2020 - 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
45 20.04.2020- 30004-20-açıq satınalma müsabqəsiYüklə
46 20.04.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar )Yüklə
47 20.04.2020-13004-20 Elan-mal materiallar - uzadilmaYüklə
48 20.04.2020-25037-20 Polad boru 530x12mm uzadılmaYüklə
49 17.04.2020-25058-20 müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
50 16.04.2020-az-21002-20-vakuum açarının alınması və quraşdırılmasıYüklə
51 16.04.2020-37040-AM20 Kimyəvi maddələr, vaxtın uzadılmasıYüklə
52 16.04.2020-25050-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
53 16.04.2020-25012-20 maqnezium əsaslı qalvanik anoda olan tələbatYüklə
54 16.04.2020--31002-TX-2020 Etilen-polietilen Zavodu təmir işləriYüklə
55 16.04.2020-22006-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
56 14.04.2020-28040-19 kesici aletYüklə
57 14.04.2020-22009-20 -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
58 14.04.2020-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
59 13.04.2020-25053-20 Ayaqaltı eleimentləriYüklə
60 13.04.2020-25023-20 Elan Süni ot və rezin örtüyüYüklə
61 13.04.2020-25054-20-Elan müx. mal-materiallarYüklə
62 09.04.2019-29008-20 LOT-2 Fırçalar - Müddətin uzadılmasıYüklə
63 09.04.2019-29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
64 09.04.2019-13002-ƏT-20 - Çənlərin əsaslı təmiriYüklə
65 09.04.2019-30003-TX-20 - İstilik avadanlıqlara texniki xidmət və təmir işləri-vaxtın uzadılmasıYüklə
66 08.04.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
67 08.04.2020-25049-20- metal profilYüklə
68 08.04.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
69 07.04.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu) uzatmaYüklə
70 06.04.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarıYüklə
71 06.04.2020-25028-20 polad boru 530x14 mm uzadılmaYüklə
72 06.04.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları)Yüklə
73 06.04.2020-30003-20-İlnavari BoruYüklə
74 06.04.2020-30001-20 -AlətYüklə
75 06.04.2020-30002-20-Tikinti mallariYüklə
76 03.04.2020-25018-20-məişət malları və yataq dəstiYüklə
77 03.04.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
78 03.04.2020-22002-20-Izolasiya lenti.docxYüklə
79 03.04.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
80 02.04.2020-13003TX-20 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə (NMÖS) texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
81 02.04.2020-37038-AM20-Azot kompressorunun ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
82 30.03.2020-22002-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
83 30.03.2020- 37040-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
84 30.03.2020-11008AM-20 akumlyator batareyaları və qidalandırıcılara olan tələbat-(vaxtin dəyişdirilməsi)Yüklə
85 30.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
86 30.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
87 30.03.2020-29012-20 elektrik alət və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
88 30.03.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
89 19.03.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
90 19.03.2020-25037-20 Polad boru 530x12mmYüklə
91 18.03.2020-25042-20 Elan (Qaynaq aparatları)Yüklə
92 18.03.2020-25019-20 Elan (Yanğınsöndürmə)Yüklə
93 18.03.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
94 18.03.2020-25041-20- polad abrazivYüklə
95 17.03.2020-11051AM-20 NKBYüklə
96 17.03.2020-11036AM-20 Elan baltalarYüklə
97 16.03.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləriYüklə
98 13.03.2020-11015AM-20 Vaxtınnın uzadılması - Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
99 13.03.2020-25013-20 Elan künclüklərYüklə
100 13.03.2020-25014-20 Elan şvellerYüklə
101 13.03.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
102 13.03.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
103 12.03.2020-29008-20 LOT-1 Boya və həlledici, LOT-2 FırçalarYüklə
104 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodYüklə
105 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodeYüklə
106 12.03.2020-13004-20 Elan-mal materiallarYüklə
107 12.03.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
108 12.03.2020-29004-20-İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
109 10.03.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınması- uzadilmaYüklə
110 10.03.2020-29010-20 çuqun əyməyə (Lot 1) və müxtəlif ölçülü polad əymələrə (lot 2) olan tələbatYüklə
111 06.03.2020-11055AM-20 nasos ştanqları və ştanq muftalarına tələbatYüklə
112 06.03.2020-31001-TX-2020 mühərrikin təmiriYüklə
113 05.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
114 05.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
115 05.03.2020-37038-AM20 elan Azot kompressorunun ehtiyyat hissələriYüklə
116 04.03.2020-.29009-20 Elan Laqonda daşıYüklə
117 04.03.2020-25011-20 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
118 04.03.2020-11059AM-20 elan- elektrik dalma mühərrikləriYüklə
119 04.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
120 04.03.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm izolyasiyalıYüklə
121 04.03.2020-26010-20-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
122 03.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
123 03.03.2020-25018-20 Elan məişət malları və yataq dəstiYüklə
124 03.03.2020 - 22001ƏT - 19 - (EKM) qurğularının və QPS-nin xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləri - uzYüklə
125 02.03.2020-11006AM-20 (LOT-3)-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
126 28.02.2020-11057AM-20 Zirehli kabelYüklə
127 28.02.2020-29004-20 -İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatı-uzadılmaYüklə
128 27.02.2020-26029-20-Başmaq və əks klapanlarYüklə
129 27.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
130 27.02.2020-29002-20 PE birləşmələrYüklə
131 27.02.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu)Yüklə
132 27.02.2020-22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
133 25.02.2020 - 30 TX 0002 - Sazlama işləriYüklə
134 25.02.2020-25245-19 Elan müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
135 25.02.2020-11050AM-20 Natrium hipoxloridYüklə
136 25.02.2020-25010-20-Xüsusi izolyasiyalı kabelə olan tələbatYüklə
137 25.02.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
138 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
139 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
140 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
141 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
142 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
143 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
144 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
145 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
146 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
147 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
148 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
149 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
150 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
151 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
152 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
153 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
154 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
155 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
156 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
157 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
158 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
159 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
160 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
161 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
162 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
163 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
164 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
165 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
166 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
167 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
168 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
169 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
170 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
171 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
172 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
173 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
174 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
175 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
176 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
177 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
178 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
179 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
180 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
181 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
182 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
183 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
184 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
185 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
186 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
187 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
188 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
189 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
190 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
191 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
192 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
193 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
194 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
195 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
196 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
197 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
198 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
199 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
200 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
201 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
202 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
203 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
204 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
205 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
206 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
207 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
208 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
209 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
210 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
211 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
212 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
213 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
214 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
215 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
216 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
217 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
218 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
219 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
220 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
221 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
222 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
223 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
224 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
225 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
226 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
227 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
228 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
229 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
230 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
231 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
232 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
233 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
234 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
235 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
236 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
237 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
238 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
239 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
240 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
241 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
242 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
243 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
244 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
245 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
246 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
247 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
248 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
249 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
250 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
251 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
252 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
253 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
254 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
255 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
256 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
257 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
258 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
259 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
260 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
261 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
262 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
263 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
264 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
265 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
266 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
267 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
268 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
269 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
270 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
271 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
272 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
273 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
274 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
275 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
276 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
277 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
278 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
279 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
280 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
281 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
282 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
283 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
284 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
285 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
286 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
287 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
288 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
289 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
290 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
291 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
292 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
293 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
294 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
295 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
296 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
297 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
298 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
299 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
300 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
301 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
302 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
303 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
304 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
305 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
306 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
307 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
308 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
309 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
310 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
311 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
312 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
313 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
314 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
315 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
316 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
317 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
318 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
319 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
320 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
321 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
322 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
323 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
324 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
325 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
326 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
327 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
328 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
329 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
330 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
331 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
332 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
333 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
334 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
335 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
336 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
337 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
338 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
339 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
340 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
341 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
342 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
343 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
344 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
345 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
346 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
347 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
348 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
349 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
350 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
351 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
352 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
353 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
354 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
355 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
356 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
357 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
358 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
359 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
360 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
361 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
362 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
363 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
364 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
365 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
366 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
367 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
368 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
369 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
370 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
371 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
372 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
373 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
374 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
375 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
376 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
377 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
378 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
379 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
380 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
381 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
382 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
383 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
384 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
385 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
386 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
387 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
388 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
389 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
390 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
391 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
392 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
393 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
394 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
395 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
396 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
397 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
398 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
399 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
400 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
401 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
402 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
403 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
404 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
405 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
406 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
407 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
408 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
409 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
410 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
411 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
412 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
413 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
414 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
415 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
416 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
417 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
418 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
419 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
420 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
421 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
422 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
423 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
424 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
425 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
426 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
427 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
428 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
429 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
430 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
431 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
432 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
433 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
434 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
435 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
436 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
437 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
438 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
439 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
440 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
441 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
442 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
443 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
444 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
445 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
446 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
447 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
448 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
449 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
450 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
451 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
452 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
453 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
454 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
455 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
456 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
457 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
458 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
459 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
460 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
461 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
462 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
463 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
464 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
465 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
466 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
467 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
468 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
469 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
470 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
471 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
472 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
473 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
474 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
475 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
476 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
477 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
478 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
479 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
480 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
481 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
482 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
483 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
484 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
485 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
486 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
487 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
488 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
489 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
490 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
491 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
492 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
493 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
494 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
495 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
496 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
497 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
498 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
499 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
500 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
501 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
502 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
503 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
504 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
505 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
506 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
507 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
508 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
509 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
510 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
511 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
512 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
513 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
514 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
515 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
516 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
517 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
518 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
519 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
520 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
521 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
522 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
523 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
524 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
525 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
526 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
527 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
528 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
529 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
530 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
531 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
532 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
533 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
534 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
535 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
536 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
537 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
538 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
539 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
540 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
541 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
542 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
543 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
544 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
545 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
546 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
547 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
548 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
549 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
550 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
551 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
552 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
553 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
554 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
555 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
556 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
557 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
558 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
559 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
560 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
561 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
562 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
563 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
564 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
565 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
566 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
567 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
568 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
569 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
570 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
571 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
572 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
573 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
574 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
575 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
576 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
577 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
578 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
579 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
580 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
581 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
582 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
583 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
584 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
585 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
586 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
587 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
588 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
589 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
590 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
591 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
592 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
593 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
594 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
595 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
596 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
597 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
598 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
599 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
600 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
601 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
602 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
603 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
604 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
605 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
606 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
607 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
608 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
609 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
610 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
611 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
612 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
613 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
614 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
615 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
616 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
617 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
618 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
619 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
620 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
621 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
622 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
623 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
624 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
625 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
626 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
627 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
628 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
629 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
630 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
631 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
632 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
633 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
634 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
635 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
636 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
637 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
638 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
639 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
640 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
641 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
642 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
643 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
644 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
645 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
646 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
647 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
648 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
649 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
650 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
651 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
652 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
653 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
654 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
655 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
656 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
657 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
658 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
659 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
660 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
661 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
662 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
663 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
664 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
665 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
666 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
667 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
668 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
669 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
670 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
671 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
672 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
673 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
674 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
675 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
676 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
677 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
678 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
679 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
680 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
681 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
682 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
683 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
684 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
685 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
686 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
687 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
688 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
689 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
690 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
691 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
692 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
693 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
694 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
695 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
696 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
697 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
698 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
699 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
700 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
701 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
702 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
703 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
704 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
705 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
706 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
707 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
708 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
709 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
710 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
711 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
712 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
713 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
714 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
715 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
716 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
717 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
718 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
719 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
720 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
721 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
722 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
723 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
724 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
725 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
726 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
727 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
728 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
729 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
730 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
731 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
732 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
733 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
734 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
735 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
736 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
737 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
738 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
739 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
740 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
741 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
742 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
743 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
744 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
745 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
746 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
747 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
748 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
749 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
750 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
751 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
752 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
753 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
754 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
755 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
756 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
757 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
758 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
759 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
760 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
761 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
762 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
763 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
764 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
765 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
766 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
767 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
768 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
769 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
770 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
771 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
772 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
773 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
774 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
775 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
776 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
777 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
778 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
779 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
780 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
781 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
782 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
783 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
784 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
785 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
786 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
787 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
788 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
789 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
790 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
791 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
792 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
793 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
794 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
795 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
796 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
797 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
798 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
799 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
800 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
801 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
802 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
803 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
804 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
805 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
806 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
807 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
808 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
809 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
810 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
811 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
812 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
813 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
814 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
815 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
816 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
817 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
818 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
819 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
820 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
821 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
822 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
823 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
824 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
825 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
826 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
827 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
828 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
829 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
830 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
831 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
832 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
833 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
834 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
835 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
836 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
837 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
838 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
839 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
840 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
841 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
842 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
843 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
844 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
845 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
846 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
847 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
848 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
849 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
850 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
851 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
852 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
853 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
854 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
855 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
856 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
857 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
858 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
859 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
860 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
861 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
862 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
863 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
864 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
865 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
866 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
867 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
868 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
869 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
870 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
871 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
872 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
873 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
874 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
875 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
876 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
877 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
878 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
879 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
880 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
881 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
882 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
883 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
884 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
885 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
886 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
887 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
888 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
889 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
890 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
891 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
892 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
893 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
894 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
895 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
896 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
897 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
898 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
899 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
900 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
901 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
902 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
903 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
904 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
905 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
906 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
907 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
908 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
909 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
910 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
911 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
912 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
913 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
914 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
915 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
916 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
917 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
918 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
919 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
920 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
921 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
922 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
923 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
924 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
925 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
926 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
927 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
928 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
929 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
930 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
931 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
932 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
933 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
934 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
935 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
936 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
937 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
938 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
939 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
940 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
941 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
942 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
943 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
944 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
945 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
946 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
947 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
948 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
949 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
950 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
951 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
952 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
953 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
954 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
955 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
956 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
957 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
958 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
959 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
960 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
961 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
962 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
963 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
964 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
965 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
966 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
967 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
968 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
969 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
970 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
971 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
972 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
973 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
974 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
975 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
976 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
977 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
978 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
979 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
980 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
981 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
982 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
983 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
984 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
985 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
986 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
987 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
988 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
989 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
990 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
991 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
992 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
993 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
994 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
995 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
996 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
997 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
998 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
999 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
1000 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1001 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
1002 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
1003 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
1004 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
1005 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
1006 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
1007 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
1008 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1009 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
1010 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
1011 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
1012 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
1013 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1014 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
1015 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1016 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1017 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
1018 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
1019 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
1020 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
1021 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
1022 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
1023 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
1024 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
1025 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
1026 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1027 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
1028 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
1029 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
1030 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
1031 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
1032 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
1033 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
1034 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
1035 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1036 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
1037 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1038 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
1039 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
1040 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1041 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
1042 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
1043 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1044 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
1045 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
1046 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
1047 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
1048 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
1049 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1050 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
1051 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
1052 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
1053 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1054 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
1055 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
1056 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1057 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
1058 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
1059 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
1060 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
1061 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
1062 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1063 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
1064 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
1065 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
1066 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
1067 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
1068 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1069 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1070 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1071 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1072 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1073 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
1074 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1075 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
1076 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
1077 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
1078 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
1079 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
1080 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
1081 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
1082 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
1083 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
1084 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
1085 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
1086 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
1087 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
1088 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1089 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
1090 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1091 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
1092 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
1093 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1094 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1095 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
1096 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
1097 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1098 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1099 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
1100 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
1101 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
1102 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
1103 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1104 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1105 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
1106 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
1107 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
1108 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
1109 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
1110 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1111 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
1112 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
1113 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1114 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
1115 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1116 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1117 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
1118 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
1119 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
1120 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1121 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1122 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
1123 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1124 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1125 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
1126 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
1127 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
1128 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
1129 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1130 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
1131 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
1132 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
1133 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
1134 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
1135 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
1136 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
1137 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
1138 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
1139 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
1140 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1141 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1142 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1143 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1144 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
1145 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
1146 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
1147 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1148 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
1149 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1150 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
1151 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
1152 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
1153 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1154 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
1155 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
1156 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
1157 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1158 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
1159 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1160 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
1161 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
1162 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
1163 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
1164 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
1165 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
1166 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
1167 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
1168 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
1169 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
1170 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
1171 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
1172 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
1173 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
1174 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1175 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1176 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
1177 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1178 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
1179 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
1180 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1181 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
1182 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1183 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
1184 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
1185 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
1186 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1187 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
1188 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1189 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
1190 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1191 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
1192 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
1193 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
1194 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
1195 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
1196 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1197 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
1198 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
1199 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1200 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
1201 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1202 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1203 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1204 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1205 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1206 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1207 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1208 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1209 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1210 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1211 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1212 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1213 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1214 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1215 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1216 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1217 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1218 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1219 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1220 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1221 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1222 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1223 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1224 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1225 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1226 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1227 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1228 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1229 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1230 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1231 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1232 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1233 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1234 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1235 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1236 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1237 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1238 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1239 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1240 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1241 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1242 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1243 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1244 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1245 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1246 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1247 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1248 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1249 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1250 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1251 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1252 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1253 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1254 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1255 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1256 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1257 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1258 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1259 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1260 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1261 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1262 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1263 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1264 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1265 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1266 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1267 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1268 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1269 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1270 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1271 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1272 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1273 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1274 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1275 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1276 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1277 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1278 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1279 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1280 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1281 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1282 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1283 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1284 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1285 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1286 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1287 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1288 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1289 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1290 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1291 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1292 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1293 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1294 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1295 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1296 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1297 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1298 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1299 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1300 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1301 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1302 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1303 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1304 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1305 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1306 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1307 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1308 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1309 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1310 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1311 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1312 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1313 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1314 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1315 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1316 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1317 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1318 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1319 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1320 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1321 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1322 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1323 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1324 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1325 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1326 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1327 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1328 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1329 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1330 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1331 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1332 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1333 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1334 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1335 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1336 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1337 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1338 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1339 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1340 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1341 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1342 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1343 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1344 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1345 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1346 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1347 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1348 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1349 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1350 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1351 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1352 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1353 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1354 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1355 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1356 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1357 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1358 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1359 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1360 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1361 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1362 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1363 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1364 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1365 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1366 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1367 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1368 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1369 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1370 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1371 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1372 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1373 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1374 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1375 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1376 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1377 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1378 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1379 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1380 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1381 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1382 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1383 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1384 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1385 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1386 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1387 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1388 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1389 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1390 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1391 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1392 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1393 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1394 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1395 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1396 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1397 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1398 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1399 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1400 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1401 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1402 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1403 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1404 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1405 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1406 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1407 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1408 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1409 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1410 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1411 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1412 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1413 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1414 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1415 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1416 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1417 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1418 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1419 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1420 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1421 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1422 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1423 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1424 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1425 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1426 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1427 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1428 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1429 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1430 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1431 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1432 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1433 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1434 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1435 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1436 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1437 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1438 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1439 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1440 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1441 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1442 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1443 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1444 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1445 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1446 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1447 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1448 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1449 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1450 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1451 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1452 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1453 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1454 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1455 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1456 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1457 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1458 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1459 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1460 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1461 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1462 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1463 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1464 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1465 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1466 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1467 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1468 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1469 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1470 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1471 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1472 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1473 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1474 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1475 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1476 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1477 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1478 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1479 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1480 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1481 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1482 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1483 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1484 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1485 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1486 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1487 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1488 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1489 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1490 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1491 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1492 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1493 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1494 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1495 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1496 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1497 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1498 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1499 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1500 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1501 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1502 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1503 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1504 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1505 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1506 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1507 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1508 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1509 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1510 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1511 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1512 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1513 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1514 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1515 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1516 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1517 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1518 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1519 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1520 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1521 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1522 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1523 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1524 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1525 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1526 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1527 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1528 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1529 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1530 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1531 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1532 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1533 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1534 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1535 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1536 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1537 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1538 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1539 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1540 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1541 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1542 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1543 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1544 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1545 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1546 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1547 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1548 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1549 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1550 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1551 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1552 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1553 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1554 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1555 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1556 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1557 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1558 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1559 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1560 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1561 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1562 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1563 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1564 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1565 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1566 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1567 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1568 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1569 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1570 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1571 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1572 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1573 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1574 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1575 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1576 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1577 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1578 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1579 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1580 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1581 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1582 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1583 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1584 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1585 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1586 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1587 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1588 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1589 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1590 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1591 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1592 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1593 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1594 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1595 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1596 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1597 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1598 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1599 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1600 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1601 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1602 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1603 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1604 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1605 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1606 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1607 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1608 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1609 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1610 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1611 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1612 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1613 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1614 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1615 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1616 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1617 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1618 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1619 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1620 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1621 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1622 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1623 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1624 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1625 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1626 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1627 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1628 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1629 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1630 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1631 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1632 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1633 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1634 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1635 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1636 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1637 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1638 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1639 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1640 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1641 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1642 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1643 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1644 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1645 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1646 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1647 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1648 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1649 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1650 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1651 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1652 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1653 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1654 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1655 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1656 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1657 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1658 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1659 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1660 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1661 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1662 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1663 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1664 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1665 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1666 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1667 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1668 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1669 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1670 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1671 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1672 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1673 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1674 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1675 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1676 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1677 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1678 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1679 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1680 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1681 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1682 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1683 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1684 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1685 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1686 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1687 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1688 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1689 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1690 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1691 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1692 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1693 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1694 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1695 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1696 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1697 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1698 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1699 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1700 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1701 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1702 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1703 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1704 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1705 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1706 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1707 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1708 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1709 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1710 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1711 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1712 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1713 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1714 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1715 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1716 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1717 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1718 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1719 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1720 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1721 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1722 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1723 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1724 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1725 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1726 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1727 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1728 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1729 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1730 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1731 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1732 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1733 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1734 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1735 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1736 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1737 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1738 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1739 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1740 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1741 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1742 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1743 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1744 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1745 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1746 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1747 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1748 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1749 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1750 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1751 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1752 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1753 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1754 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1755 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1756 11.12.2017-hərracYüklə
1757 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1758 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1759 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1760 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1761 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1762 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1763 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1764 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1765 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1766 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1767 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1768 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1769 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1770 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1771 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1772 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1773 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1774 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1775 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1776 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1777 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1778 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1779 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1780 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1781 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1782 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1783 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1784 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1785 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1786 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1787 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1788 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1789 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1790 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1791 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1792 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1793 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1794 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1795 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1796 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1797 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1798 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1799 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1800 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1801 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1802 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1803 01.11.2017-herrac.docYüklə
1804 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1805 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1806 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1807 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1808 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1809 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1810 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1811 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1812 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1813 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1814 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1815 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1816 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1817 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1818 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1819 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1820 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1821 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1822 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1823 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1824 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1825 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1826 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1827 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1828 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1829 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1830 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1831 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1832 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1833 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1834 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1835 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1836 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1837 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1838 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1839 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1840 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1841 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1842 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1843 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1844 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1845 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1846 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1847 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1848 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1849 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1850 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1851 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1852 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1853 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1854 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1855 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1856 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1857 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1858 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1859 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1860 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1861 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1862 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1863 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1864 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1865 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1866 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1867 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1868 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1869 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1870 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1871 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1872 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1873 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1874 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1875 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1876 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1877 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1878 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1879 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1880 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1881 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1882 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1883 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1884 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1885 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1886 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1887 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1888 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1889 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1890 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1891 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1892 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1893 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1894 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1895 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1896 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1897 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1898 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1899 29020-17 Elan AZEYüklə
1900 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1901 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1902 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1903 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1904 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1905 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1906 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1907 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1908 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1909 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1910 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1911 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1912 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1913 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1914 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1915 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1916 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1917 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1918 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1919 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1920 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1921 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1922 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1923 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1924 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1925 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1926 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1927 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1928 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1929 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1930 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1931 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1932 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1933 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1934 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1935 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1936 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1937 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1938 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1939 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1940 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1941 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1942 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1943 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1944 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1945 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1946 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1947 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1948 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1949 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1950 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1951 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1952 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1953 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1954 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1955 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1956 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1957 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1958 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1959 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1960 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1961 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1962 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1963 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1964 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1965 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1966 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1967 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1968 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1969 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1970 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1971 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1972 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1973 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1974 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1975 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1976 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1977 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1978 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1979 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1980 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1981 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1982 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1983 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1984 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1985 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1986 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1987 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1988 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1989 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1990 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1991 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1992 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1993 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1994 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1995 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1996 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1997 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1998 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1999 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2000 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
2001 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
2002 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
2003 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
2004 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
2005 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
2006 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
2007 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2008 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2009 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
2010 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
2011 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
2012 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
2013 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
2014 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
2015 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
2016 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
2017 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
2018 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
2019 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
2020 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2021 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
2022 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
2023 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
2024 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2025 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
2026 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
2027 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
2028 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
2029 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
2030 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
2031 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
2032 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
2033 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2034 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
2035 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2036 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
2037 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
2038 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
2039 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
2040 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
2041 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
2042 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2043 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2044 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
2045 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
2046 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2047 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
2048 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
2049 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
2050 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
2051 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2052 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
2053 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
2054 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
2055 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
2056 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
2057 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
2058 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2059 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
2060 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
2061 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
2062 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
2063 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2064 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
2065 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2066 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
2067 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2068 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
2069 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2070 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2071 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
2072 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
2073 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2074 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2075 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2076 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
2077 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
2078 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
2079 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2080 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
2081 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
2082 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
2083 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
2084 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
2085 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
2086 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2087 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
2088 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2089 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
2090 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
2091 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2092 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2093 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2094 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2095 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
2096 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
2097 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
2098 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
2099 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
2100 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
2101 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2102 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2103 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2104 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
2105 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
2106 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
2107 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2108 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2109 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2110 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2111 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
2112 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
2113 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
2114 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
2115 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2116 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2117 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2118 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
2119 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
2120 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
2121 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
2122 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
2123 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2124 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
2125 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
2126 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
2127 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2128 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2129 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
2130 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
2131 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
2132 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
2133 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2134 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2135 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
2136 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2137 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2138 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2139 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
2140 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
2141 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
2142 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2143 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2144 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2145 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
2146 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2147 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
2148 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
2149 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
2150 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
2151 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
2152 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
2153 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
2154 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2155 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
2156 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
2157 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
2158 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
2159 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
2160 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
2161 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
2162 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
2163 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
2164 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
2165 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
2166 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2167 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
2168 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
2169 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2170 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
2171 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
2172 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
2173 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
2174 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2175 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
2176 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
2177 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
2178 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
2179 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2180 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
2181 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
2182 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2183 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
2184 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2185 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
2186 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
2187 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2188 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
2189 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
2190 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
2191 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
2192 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
2193 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2194 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
2195 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
2196 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
2197 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
2198 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
2199 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
2200 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2201 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
2202 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2203 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2204 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2205 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2206 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2207 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2208 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2209 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2210 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2211 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2212 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2213 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2214 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2215 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2216 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2217 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2218 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2219 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2220 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2221 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2222 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2223 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2224 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2225 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2226 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2227 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2228 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2229 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2230 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2231 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2232 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2233 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2234 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2235 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2236 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2237 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2238 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2239 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2240 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2241 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2242 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2243 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2244 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2245 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2246 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2247 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2248 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2249 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2250 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2251 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2252 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2253 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2254 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2255 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2256 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2257 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2258 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2259 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2260 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2261 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2262 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2263 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2264 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2265 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2266 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2267 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2268 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2269 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2270 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2271 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2272 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2273 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2274 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2275 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2276 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2277 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2278 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2279 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2280 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2281 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2282 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2283 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2284 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2285 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2286 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2287 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2288 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2289 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2290 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2291 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2292 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2293 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2294 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2295 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2296 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2297 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2298 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2299 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2300 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2301 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2302 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2303 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2304 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2305 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2306 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2307 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2308 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2309 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2310 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2311 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2312 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2313 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2314 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2315 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2316 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2317 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2318 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2319 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2320 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2321 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2322 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2323 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2324 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2325 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2326 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2327 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2328 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2329 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2330 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2331 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2332 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2333 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2334 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2335 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2336 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2337 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2338 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2339 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2340 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2341 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2342 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2343 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2344 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2345 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2346 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2347 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2348 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2349 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2350 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2351 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2352 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2353 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2354 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2355 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2356 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2357 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2358 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2359 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2360 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2361 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2362 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2363 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2364 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2365 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2366 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2367 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2368 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2369 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2370 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2371 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2372 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2373 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2374 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2375 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2376 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2377 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2378 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2379 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2380 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2381 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2382 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2383 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2384 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2385 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2386 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2387 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2388 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2389 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2390 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2391 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2392 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2393 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2394 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2395 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2396 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2397 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2398 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2399 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2400 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2401 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2402 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2403 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2404 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2405 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2406 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2407 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2408 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2409 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2410 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2411 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2412 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2413 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2414 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2415 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2416 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2417 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2418 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2419 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2420 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2421 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2422 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2423 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2424 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2425 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2426 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2427 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2428 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2429 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2430 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2431 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2432 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2433 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2434 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2435 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2436 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2437 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2438 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2439 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2440 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2441 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2442 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2443 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2444 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2445 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2446 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2447 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2448 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2449 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2450 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2451 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2452 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2453 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2454 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2455 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2456 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2457 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2458 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2459 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2460 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2461 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2462 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2463 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2464 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2465 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2466 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2467 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2468 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2469 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2470 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2471 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2472 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2473 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2474 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2475 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2476 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2477 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2478 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2479 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2480 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2481 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2482 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2483 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2484 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2485 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2486 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2487 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2488 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2489 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2490 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2491 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2492 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2493 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2494 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2495 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2496 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2497 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2498 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2499 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2500 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2501 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2502 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2503 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2504 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2505 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2506 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2507 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2508 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2509 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2510 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2511 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2512 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2513 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2514 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2515 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2516 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2517 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2518 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2519 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2520 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2521 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2522 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2523 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2524 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2525 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2526 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2527 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2528 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2529 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2530 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə