Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
2 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
3 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
4 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
5 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
6 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
7 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
8 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
9 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
10 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
11 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
12 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
13 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
14 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
15 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
16 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
17 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
18 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
19 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
20 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
21 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
22 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
23 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
24 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
25 16.09.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
26 16.09.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
27 16.09.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
28 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
29 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
30 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
31 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
32 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
33 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
34 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
35 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
36 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
37 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
38 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
39 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
40 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
41 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
42 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
43 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
44 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
45 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
46 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
47 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
48 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
49 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
50 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
51 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
52 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
53 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
54 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
55 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
56 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
57 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
58 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
59 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
60 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
61 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
62 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
63 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
64 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
65 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
66 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
67 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
68 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
69 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
70 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
71 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
72 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
73 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
74 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
75 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
76 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
77 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
78 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
79 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
80 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
81 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
82 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
83 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
84 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
85 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
86 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
87 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
88 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
89 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
90 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
91 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
92 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
93 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
94 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
95 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
96 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
97 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
98 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
99 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
100 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
101 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
102 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
103 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
104 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
105 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
106 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
107 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
108 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
109 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
110 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
111 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
112 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
113 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
114 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
115 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
116 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
117 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
118 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
119 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
120 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
121 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
122 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
123 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
124 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
125 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
126 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
127 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
128 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
129 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
130 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
131 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
132 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
133 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
134 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
135 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
136 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
137 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
138 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
139 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
140 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
141 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
142 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
143 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
144 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
145 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
146 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
147 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
148 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
149 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
150 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
151 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
152 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
153 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
154 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
155 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
156 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
157 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
158 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
159 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
160 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
161 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
162 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
163 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
164 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
165 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
166 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
167 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
168 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
169 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
170 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
171 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
172 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
173 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
174 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
175 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
176 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
177 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
178 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
179 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
180 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
181 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
182 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
183 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
184 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
185 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
186 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
187 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
188 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
189 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
190 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
191 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
192 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
193 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
194 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
195 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
196 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
197 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
198 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
199 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
200 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
201 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
202 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
203 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
204 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
205 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
206 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
207 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
208 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
209 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
210 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
211 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
212 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
213 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
214 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
215 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
216 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
217 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
218 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
219 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
220 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
221 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
222 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
223 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
224 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
225 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
226 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
227 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
228 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
229 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
230 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
231 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
232 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
233 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
234 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
235 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
236 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
237 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
238 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
239 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
240 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
241 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
242 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
243 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
244 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
245 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
246 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
247 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
248 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
249 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
250 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
251 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
252 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
253 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
254 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
255 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
256 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
257 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
258 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
259 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
260 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
261 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
262 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
263 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
264 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
265 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
266 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
267 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
268 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
269 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
270 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
271 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
272 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
273 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
274 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
275 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
276 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
277 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
278 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
279 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
280 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
281 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
282 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
283 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
284 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
285 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
286 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
287 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
288 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
289 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
290 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
291 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
292 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
293 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
294 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
295 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
296 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
297 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
298 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
299 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
300 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
301 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
302 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
303 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
304 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
305 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
306 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
307 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
308 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
309 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
310 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
311 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
312 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
313 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
314 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
315 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
316 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
317 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
318 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
319 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
320 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
321 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
322 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
323 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
324 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
325 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
326 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
327 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
328 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
329 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
330 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
331 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
332 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
333 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
334 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
335 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
336 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
337 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
338 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
339 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
340 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
341 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
342 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
343 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
344 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
345 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
346 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
347 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
348 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
349 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
350 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
351 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
352 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
353 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
354 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
355 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
356 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
357 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
358 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
359 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
360 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
361 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
362 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
363 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
364 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
365 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
366 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
367 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
368 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
369 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
370 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
371 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
372 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
373 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
374 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
375 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
376 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
377 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
378 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
379 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
380 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
381 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
382 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
383 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
384 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
385 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
386 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
387 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
388 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
389 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
390 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
391 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
392 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
393 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
394 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
395 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
396 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
397 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
398 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
399 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
400 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
401 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
402 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
403 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
404 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
405 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
406 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
407 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
408 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
409 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
410 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
411 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
412 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
413 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
414 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
415 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
416 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
417 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
418 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
419 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
420 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
421 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
422 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
423 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
424 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
425 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
426 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
427 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
428 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
429 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
430 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
431 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
432 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
433 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
434 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
435 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
436 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
437 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
438 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
439 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
440 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
441 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
442 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
443 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
444 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
445 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
446 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
447 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
448 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
449 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
450 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
451 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
452 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
453 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
454 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
455 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
456 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
457 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
458 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
459 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
460 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
461 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
462 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
463 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
464 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
465 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
466 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
467 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
468 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
469 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
470 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
471 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
472 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
473 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
474 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
475 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
476 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
477 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
478 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
479 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
480 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
481 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
482 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
483 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
484 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
485 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
486 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
487 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
488 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
489 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
490 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
491 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
492 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
493 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
494 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
495 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
496 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
497 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
498 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
499 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
500 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
501 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
502 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
503 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
504 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
505 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
506 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
507 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
508 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
509 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
510 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
511 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
512 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
513 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
514 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
515 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
516 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
517 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
518 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
519 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
520 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
521 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
522 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
523 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
524 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
525 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
526 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
527 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
528 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
529 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
530 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
531 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
532 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
533 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
534 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
535 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
536 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
537 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
538 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
539 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
540 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
541 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
542 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
543 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
544 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
545 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
546 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
547 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
548 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
549 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
550 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
551 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
552 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
553 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
554 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
555 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
556 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
557 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
558 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
559 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
560 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
561 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
562 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
563 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
564 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
565 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
566 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
567 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
568 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
569 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
570 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
571 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
572 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
573 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
574 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
575 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
576 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
577 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
578 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
579 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
580 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
581 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
582 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
583 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
584 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
585 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
586 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
587 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
588 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
589 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
590 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
591 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
592 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
593 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
594 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
595 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
596 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
597 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
598 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
599 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
600 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
601 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
602 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
603 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
604 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
605 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
606 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
607 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
608 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
609 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
610 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
611 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
612 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
613 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
614 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
615 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
616 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
617 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
618 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
619 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
620 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
621 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
622 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
623 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
624 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
625 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
626 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
627 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
628 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
629 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
630 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
631 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
632 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
633 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
634 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
635 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
636 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
637 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
638 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
639 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
640 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
641 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
642 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
643 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
644 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
645 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
646 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
647 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
648 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
649 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
650 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
651 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
652 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
653 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
654 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
655 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
656 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
657 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
658 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
659 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
660 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
661 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
662 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
663 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
664 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
665 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
666 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
667 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
668 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
669 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
670 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
671 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
672 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
673 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
674 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
675 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
676 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
677 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
678 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
679 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
680 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
681 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
682 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
683 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
684 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
685 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
686 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
687 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
688 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
689 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
690 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
691 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
692 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
693 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
694 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
695 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
696 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
697 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
698 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
699 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
700 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
701 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
702 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
703 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
704 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
705 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
706 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
707 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
708 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
709 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
710 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
711 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
712 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
713 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
714 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
715 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
716 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
717 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
718 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
719 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
720 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
721 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
722 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
723 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
724 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
725 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
726 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
727 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
728 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
729 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
730 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
731 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
732 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
733 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
734 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
735 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
736 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
737 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
738 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
739 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
740 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
741 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
742 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
743 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
744 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
745 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
746 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
747 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
748 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
749 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
750 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
751 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
752 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
753 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
754 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
755 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
756 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
757 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
758 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
759 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
760 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
761 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
762 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
763 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
764 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
765 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
766 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
767 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
768 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
769 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
770 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
771 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
772 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
773 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
774 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
775 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
776 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
777 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
778 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
779 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
780 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
781 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
782 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
783 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
784 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
785 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
786 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
787 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
788 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
789 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
790 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
791 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
792 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
793 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
794 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
795 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
796 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
797 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
798 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
799 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
800 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
801 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
802 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
803 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
804 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
805 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
806 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
807 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
808 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
809 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
810 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
811 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
812 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
813 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
814 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
815 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
816 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
817 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
818 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
819 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
820 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
821 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
822 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
823 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
824 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
825 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
826 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
827 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
828 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
829 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
830 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
831 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
832 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
833 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
834 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
835 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
836 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
837 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
838 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
839 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
840 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
841 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
842 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
843 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
844 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
845 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
846 11.12.2017-hərracYüklə
847 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
848 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
849 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
850 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
851 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
852 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
853 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
854 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
855 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
856 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
857 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
858 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
859 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
860 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
861 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
862 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
863 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
864 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
865 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
866 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
867 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
868 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
869 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
870 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
871 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
872 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
873 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
874 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
875 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
876 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
877 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
878 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
879 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
880 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
881 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
882 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
883 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
884 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
885 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
886 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
887 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
888 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
889 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
890 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
891 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
892 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
893 01.11.2017-herrac.docYüklə
894 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
895 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
896 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
897 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
898 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
899 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
900 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
901 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
902 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
903 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
904 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
905 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
906 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
907 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
908 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
909 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
910 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
911 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
912 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
913 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
914 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
915 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
916 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
917 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
918 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
919 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
920 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
921 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
922 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
923 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
924 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
925 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
926 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
927 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
928 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
929 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
930 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
931 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
932 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
933 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
934 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
935 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
936 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
937 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
938 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
939 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
940 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
941 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
942 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
943 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
944 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
945 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
946 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
947 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
948 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
949 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
950 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
951 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
952 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
953 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
954 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
955 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
956 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
957 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
958 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
959 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
960 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
961 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
962 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
963 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
964 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
965 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
966 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
967 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
968 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
969 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
970 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
971 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
972 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
973 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
974 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
975 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
976 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
977 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
978 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
979 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
980 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
981 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
982 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
983 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
984 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
985 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
986 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
987 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
988 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
989 29020-17 Elan AZEYüklə
990 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
991 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
992 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
993 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
994 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
995 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
996 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
997 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
998 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
999 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1000 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1001 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1002 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1003 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1004 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1005 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1006 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1007 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1008 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1009 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1010 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1011 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1012 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1013 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1014 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1015 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1016 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1017 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1018 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1019 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1020 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1021 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1022 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1023 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1024 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1025 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1026 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1027 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1028 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1029 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1030 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1031 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1032 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1033 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1034 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1035 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1036 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1037 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1038 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1039 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1040 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1041 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1042 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1043 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1044 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1045 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1046 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1047 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1048 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1049 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1050 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1051 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1052 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1053 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1054 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1055 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1056 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1057 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1058 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1059 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1060 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1061 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1062 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1063 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1064 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1065 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1066 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1067 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1068 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1069 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1070 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1071 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1072 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1073 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1074 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1075 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1076 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1077 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1078 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1079 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1080 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1081 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1082 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1083 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1084 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1085 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1086 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1087 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1088 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1089 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1090 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1091 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1092 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1093 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1094 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1095 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1096 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1097 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1098 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1099 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1100 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1101 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1102 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1103 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1104 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1105 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1106 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1107 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1108 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1109 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1110 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1111 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1112 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1113 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1114 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1115 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1116 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1117 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1118 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1119 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1120 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1121 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1122 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1123 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1124 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1125 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1126 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1127 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1128 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1129 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1130 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1131 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1132 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1133 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1134 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1135 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1136 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1137 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1138 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1139 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1140 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1141 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1142 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1143 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1144 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1145 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1146 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1147 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1148 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1149 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1150 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1151 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1152 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1153 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1154 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1155 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1156 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1157 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1158 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1159 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1160 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1161 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1162 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1163 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1164 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1165 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1166 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1167 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1168 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1169 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1170 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1171 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1172 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1173 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1174 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1175 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1176 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1177 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1178 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1179 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1180 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1181 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1182 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1183 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1184 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1185 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1186 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1187 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1188 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1189 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1190 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1191 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1192 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1193 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1194 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1195 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1196 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1197 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1198 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1199 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1200 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1201 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1202 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1203 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1204 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1205 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1206 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1207 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1208 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1209 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1210 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1211 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1212 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1213 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1214 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1215 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1216 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1217 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1218 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1219 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1220 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1221 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1222 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1223 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1224 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1225 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1226 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1227 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1228 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1229 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1230 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1231 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1232 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1233 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1234 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1235 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1236 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1237 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1238 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1239 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1240 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1241 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1242 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1243 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1244 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1245 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1246 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1247 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1248 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1249 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1250 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1251 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1252 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1253 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1254 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1255 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1256 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1257 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1258 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1259 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1260 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1261 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1262 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1263 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1264 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1265 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1266 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1267 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1268 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1269 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1270 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1271 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1272 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1273 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1274 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1275 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1276 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1277 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1278 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1279 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1280 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1281 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1282 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1283 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1284 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1285 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1286 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1287 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1288 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1289 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1290 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1291 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1292 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1293 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1294 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1295 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1296 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1297 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1298 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1299 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1300 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1301 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1302 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1303 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1304 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1305 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1306 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1307 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1308 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1309 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1310 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1311 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1312 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1313 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1314 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1315 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1316 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1317 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1318 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1319 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1320 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1321 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1322 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1323 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1324 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1325 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1326 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1327 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1328 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1329 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1330 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1331 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1332 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1333 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1334 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1335 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1336 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1337 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1338 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1339 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1340 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1341 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1342 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1343 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1344 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1345 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1346 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1347 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1348 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1349 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1350 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1351 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1352 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1353 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1354 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1355 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1356 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1357 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1358 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1359 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1360 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1361 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1362 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1363 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1364 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1365 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1366 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1367 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1368 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1369 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1370 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1371 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1372 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1373 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1374 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1375 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1376 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1377 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1378 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1379 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1380 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1381 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1382 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1383 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1384 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1385 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1386 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1387 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1388 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1389 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1390 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1391 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1392 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1393 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1394 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1395 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1396 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1397 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1398 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1399 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1400 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1401 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1402 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1403 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1404 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1405 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1406 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1407 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1408 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1409 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1410 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1411 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1412 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1413 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1414 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1415 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1416 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1417 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1418 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1419 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1420 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1421 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1422 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1423 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1424 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1425 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1426 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1427 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1428 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1429 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1430 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1431 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1432 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1433 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1434 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1435 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1436 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1437 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1438 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1439 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1440 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1441 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1442 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1443 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1444 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1445 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1446 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1447 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1448 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1449 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1450 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1451 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1452 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1453 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1454 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1455 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1456 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1457 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1458 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1459 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1460 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1461 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1462 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1463 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1464 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1465 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1466 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1467 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1468 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1469 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1470 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1471 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1472 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1473 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1474 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1475 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1476 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1477 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1478 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1479 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1480 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1481 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1482 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1483 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1484 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1485 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1486 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1487 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1488 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1489 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1490 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1491 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1492 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1493 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1494 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1495 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1496 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1497 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1498 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1499 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1500 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1501 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1502 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1503 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1504 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1505 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1506 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1507 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1508 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1509 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1510 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1511 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1512 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1513 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1514 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1515 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1516 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1517 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1518 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1519 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1520 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1521 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1522 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1523 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1524 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1525 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1526 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1527 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1528 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1529 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1530 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1531 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1532 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1533 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1534 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1535 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1536 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1537 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1538 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1539 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1540 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1541 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1542 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1543 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1544 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1545 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1546 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1547 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1548 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1549 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1550 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1551 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1552 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1553 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1554 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1555 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1556 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1557 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1558 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1559 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1560 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1561 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1562 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1563 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1564 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1565 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1566 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1567 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1568 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1569 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1570 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1571 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1572 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1573 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1574 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1575 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1576 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1577 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1578 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1579 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1580 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1581 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1582 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1583 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1584 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1585 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1586 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1587 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1588 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1589 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1590 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1591 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1592 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1593 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1594 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1595 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1596 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1597 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1598 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1599 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1600 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1601 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1602 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1603 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1604 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1605 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1606 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1607 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1608 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1609 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1610 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1611 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1612 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1613 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1614 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1615 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1616 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1617 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1618 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1619 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1620 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə