Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 12.02.2020-12003-20 Perforasiya sistemiYüklə
2 12.02.2020-12004-20 ZPKS-Aksessuarlara olan tələbatYüklə
3 12.02.2020-25122-20 Müxtəlif borular uzadılma 2Yüklə
4 01.12.2020-12005-20 Tub PancherYüklə
5 30.11.2020 - 25139-20 NÖC və avtomatika vasitələrinin və avtomatik yanğın siqnalizasiya sistemiYüklə
6 30.11.2020-29032-20 mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələr -uzadılmaYüklə
7 30.11.2020-29033-20 müxtəlif təyinatlı tikinti malları - uzadılmaYüklə
8 30.11.2020-29034-20 Əl aləti - bel - uzadılmaYüklə
9 30.11.2020-11119AM-20 Ehtiyyat hissələriYüklə
10 30.11.2020-29028 - 20 - sənaye qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
11 30.11.2020-25123-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlər uzadılma LOT-2Yüklə
12 30.11.2020-11135 AM-20 Xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
13 27.11.2020-10008-20 Xilasedici jiletYüklə
14 26.11.2020-38014-20 Elan - Nasoslar və nasos paneliYüklə
15 25.11.2020-29015-20 Hava kompressoru (Lot 2) və üzrə Plastik qaynaq aparatlarına (Lot 3) olan tələbat3)Yüklə
16 25.11.2020-29025-20- Qaz sayğacları üçün plomb və məftillərə olan təlabatYüklə
17 25.11.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
18 25.11.2020-25133-20 Elan - PE boru, qofralı boru və PE boru birləşmələri satın alınmasıYüklə
19 24.11.2020-11127AM-20 dalma nasoslarıYüklə
20 24.11.2020-26071-20.Elan-Dalma nasosuYüklə
21 23.11.2020-37048-AM20 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlama işlərinin yerinə yetirilməsi xidmətləriYüklə
22 23.11.2020-25122-20 Müxtəlif borular uzadılmaYüklə
23 23.11.2020 - 30002-ƏT-20 Kolonların əsaslı təmiri (uzatma)Yüklə
24 20.11.2020-25132-20-Elan (xüsusi geyim və FMV )Yüklə
25 20.11.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
26 20.11.2020-37049-AM20 izolyasiya materiallarıYüklə
27 20.11.2020-37050-AM20 yüksək təyziqli mühitlərdə araqatları kimi istifadə oluna bilinən materiallarYüklə
28 18.11.2020-11096 AM-20-Castrol T-46” yağına tələbatYüklə
29 17.11.2020-29025-20-Sayğac plombu və məftili-Müddətin uzadılmasıYüklə
30 17.11.2020-29027-20 LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saat- Müddətin u...Yüklə
31 16.11.2020-25142-20-Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
32 16.11.2020-25064-20 Elan - Texniki qazlarYüklə
33 12.11.2020-25107-20 Elan (ÖV yoxlama sınaq işləri)Yüklə
34 12.11.2020-26063-20.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
35 12.11.2020-29022-20 - klapanlar, klapan ştoklarYüklə
36 12.11.2020-10007-20 Xüsusi geyim və FMVYüklə
37 12.11.2020-25112-20-Oksigen və maye qaz şlanqıYüklə
38 12.11.2020-26069-20.Elan-Tal kanatYüklə
39 10.11.2020-10006-20 DirsəklərYüklə
40 06.11.2020-29026-20-Karbidə olan tələbatYüklə
41 06.11.2020-26062-20.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
42 06.11.2020-26070-20.Elan-Ləngidici reagentlərYüklə
43 06.11.2020-25136-20 Elan- mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
44 05.11.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
45 04.11.2020-32008-20 kimyəvi reaktivlər, alətlər, ölçü cihazları və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
46 04.11.2020-30006-20-paranit və kipgəc dolduruculara olan tələbatYüklə
47 04.11.2020-30005-20-NaCl duzuna olan tələbatYüklə
48 03.11.2020-11106AM-20 Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
49 03.11.2020-29028 - 20 - qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
50 03.11.2020-29029-20-Polad siyirtmələr (lot 1) və Çevirici rəzələrə ( lot 2) olan tələbatYüklə
51 30.10.2020-32008-20 keyfiyyətə nəzarət laboratoriyasıYüklə
52 30.10.2020-11110AM-20 - Yanğın söndürmək üçün köpük yaradan konsentrat tələbatYüklə
53 30.10.2020- 29001ƏT - Asfalt işləri - uzatmaYüklə
54 30.10.2020-25135-20 Elan - Profnastil və şurupYüklə
55 30.10.2020-25120-20 Polad boru 168x6mm uzadılmaYüklə
56 29.10.2020-25117-20- Sendviç panelYüklə
57 28.10.2020-29034-20 Əl aləti - belə olan tələbatYüklə
58 28.10.2020-29033-20 müxtəlif təyinatlı tikinti mallarıYüklə
59 28.10.2020-29032-20 mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələrYüklə
60 28.10.2020-29031-20 Elektrik mallarıYüklə
61 28.10.2020-25130-20-Kompüter şəbəkəsinin və internet sisteminin çəkilməsi, və ərazinin hasarlanması üçün tələbatYüklə
62 27.10.2020-26063-20.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
63 27.10.2020-25124-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
64 27.10.2020-25123-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
65 27.10.2020-29015-20 - Lot 1 Qaynaq aqreqatı və generatorlar, Lot 2 Hava kompressoruYüklə
66 27.10.2020-29027-20 LOT-1 Qaz filterləri LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisi 6...Yüklə
67 27.10.2020-25133-20 Elan - PE boru, qofralı boru və PE boru birləşmələri satın alınmasıYüklə
68 23.10.2020-25125-20 Elan- inert materiallarYüklə
69 23.10.2020-25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılması 3Yüklə
70 23.10.2020-12008-20 ölçmə vastilərinin dövrü yoxlanmasıYüklə
71 22.10.2020-22004-20-Qaz təzyiq tənzimləyiciləriYüklə
72 22.10.2020-23009-20- Təşkilatı texnikaYüklə
73 22.10.2020-25122-20 Müxtəlif borularYüklə
74 19.10.2020-29027-20 LOT-1 Qaz filterləri LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisiYüklə
75 19.10.2020-29024-20 -polad əymələrə olan tələbatYüklə
76 19.10.20.20-29025-20-Qaz sayğacları üçün plomb və məftillərə olan təlabatYüklə
77 19.10.2020 - 30002-ƏT-20 Kolonların əsaslı təmiri (uzatma)Yüklə
78 19.10.2020-11036AM-20 LOT-1 baltalarYüklə
79 16.10.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
80 16.10.2020-26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
81 16.10.2020-25109-20 Elan - Qaynaq kabelləri və qaynaq kabel birləşdiricisiYüklə
82 16.10.2020-29022-20 - ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
83 14.10.2020-26062-20.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
84 14.10.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
85 14.10.2020-22008-20-Elan -Konvertor və akkumlyatorYüklə
86 09.10.2020 - 31006-Tİ-2020- Xidmət işləri - (uzadılma)Yüklə
87 08.10.2020-11114AM-20Elan-quru qaz kipkəcləri-uzadılmaYüklə
88 08.10.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri uzadılmaYüklə
89 08.10.2020-29030-20 - tənzimləyici xətlərə (СОЛ) olan tələbatYüklə
90 08.10.2020-23008-20 Elan -KameralarYüklə
91 07.10.2020-12001-20 Lot-3 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri (uzadılma)Yüklə
92 07.10.2020- 29001ƏT - Asfalt işləri - uzatmaYüklə
93 06.10.2020-29019-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
94 06.10.2020-25112-20 Elan - Oksigen və maye qaz şlanqıYüklə
95 02.10.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
96 02.10.2020-23007-20 Elan Helium qazıYüklə
97 01.10.2020 - Elan - 25120-20 Polad boru 168x6mmYüklə
98 30.09.2020 - 29026-20 Elan - KarbidYüklə
99 30.09.2020 - 11051AM-20 Elan - Nasos Kompressor BorularıYüklə
100 28.09.2020 - 25110-20 Elan - Müxtəlif materialların satın alınmasıYüklə
101 28.09.2020 - 31006-Tİ-2020- Xidmət işləriYüklə
102 24.09.2020 - 23006-20 Elan Kartriclər AzneftYüklə
103 24.09.2020 - 25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
104 23.09.2020 - 29023-20 - Yanğınsöndürmə balonlarının təkrar doldurulması xidmətiYüklə
105 24.09.2020 - 29022-20 - tənzimləyicilərin (RDQ, RDUK) ehtiyat hissələriYüklə
106 22.09.2020 - 26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
107 18.09.2020 - 11114AM-20 Elan - Quru qaz kipkəcləriYüklə
108 17.09.2020 - 26063-20.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
109 15.09.2020 - Elan 22005-20 xüsusi geyimlərYüklə
110 14.09.2020 - 28014-20 Elan -yemekxanaYüklə
111 14.09.2020 - 30001ƏT- Kolonların əsaslı təmiriYüklə
112 11.09.2020-13015-20 Elan-BoyalarYüklə
113 10.09.2020-29014-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
114 10.09.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik malları- uzadılmaYüklə
115 10.09.2020-22004-20-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
116 10.09.2020-22006-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan tələbatYüklə
117 10.09.2020-22008-20-Konvertor və akkumlyatorYüklə
118 10.09.2020-22007-20-Akkumlyatorlara olan tələbatYüklə
119 09.09.2020-22003-20-Boyalara olan tələbatYüklə
120 07.09.2020-26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
121 07.09.2020-25103-20 Elan Taxta və fanerYüklə
122 07.09.2020-25104-20 Elan Qapaqlı cəbhə sistemi və izosistemli alüminium qapıYüklə
123 07.09.2020-25105-20 Elan -Otaq qapılarıYüklə
124 07.09.2020-25102-20 -Avtomatik seksiyalı darvazaYüklə
125 07.09.2020-25106-20 Elan müxətlif mal-materiallar lot və santexnika materialları lot 2Yüklə
126 04.09.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləri (uzatma)Yüklə
127 04.09.2020-26062-20.Elan-Elektrik mallarıYüklə
128 04.09.2020-23002-20 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
129 04.09.2020-23003-20 Elan Lenel keçid sistemiYüklə
130 04.09.2020-23004-20-Şəbəkə mallarıYüklə
131 03.09.2020 - 29001ƏT - Asfalt işləriYüklə
132 03.09.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılar -(müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
133 03.09.2020-11051AM-20 nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
134 03.09.2020-25030-20-paslanmayan polad boru birləşmələrinə olan tələbatYüklə
135 02.09.2020-29017-20 - avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
136 02.09.2020-29020-20 - qaz tənzimləyici məntəqələrə və qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
137 01.09.2020-25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
138 01.09.2020 - 28009-TX20 - texniki xidmət və təmir işləriYüklə
139 29.08.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
140 29.08.2020-12001-20 -Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
141 28.08.2020- 37047-AM20 laboratoriya reagentləri, cihaz və aksesuarlarYüklə
142 28.08.2020-11036AM-20 2-ci Elan baltalar ( davam etdirilmə)Yüklə
143 27.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbat-uazılmaYüklə
144 28.06.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
145 24.08.2020-25079-20 sualtı kabelYüklə
146 21.08.2020 - 31005-TX-2020 Dəmir Yolunun təmiriYüklə
147 21.08.2020-25093-20 abraziv materialına olan tələbatYüklə
148 21.08.2020-25096-20 Elan künclüklərYüklə
149 21.08.2020-25097-20 şvellerlərə olan tələbatYüklə
150 21.08.2020-25079-20 -sualtı kabelYüklə
151 19.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar - uzadılma 2Yüklə
152 19.08.2020-20001-20-xidməti geyim formalarıYüklə
153 17.08.2020-29016-20-qaz kranlarına olan tələbatYüklə
154 17.08.2020-25041-20 Elan polad abrazivYüklə
155 13.08.2020-25082-20 Elek.mal.və naqil. İki sahilYüklə
156 13.08.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik mallarıYüklə
157 13.08.2020-29014-müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
158 11.08.2020-pre-kvalifikasiya prosedurunda iştirakYüklə
159 11.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar- uzadılmaYüklə
160 10.08.2020-25086-20 Elan (Dizel generatorları)Yüklə
161 10.08.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
162 10.08.2020-25085-20 Elan Sendviç panel daş yun tərkibliYüklə
163 10.08.2020-25089-20 Elan PVC qapı və pəncərəYüklə
164 10.08.2020-29017-20-avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
165 10.08.2020-29020-20 - açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
166 10.08.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklər Vaxtın uzadılmasıYüklə
167 10.08.2020-28014-20 yemekxana avadanlıqlarıYüklə
168 07.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbatYüklə
169 06.08.2020-30002-TX-2020-Sazlama işləriYüklə
170 05.08.2020-31012-20-NŞ nasoslarYüklə
171 05.08.2020-11040AM-20 Xilasedici sallar Vaxtın uzadılmasıYüklə
172 05.08.2020-26060-20.Elan-Sürtkü yağı və süzgəclərYüklə
173 30.07.2020-11077AM-20 AkkumlyatorYüklə
174 30.07.2020-11051AM-20 NKB -nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
175 29.07.2020-25083-20 Elan müxətlif mal-materiallarYüklə
176 29.07.2020-25029-20 Polad boru 426x26mmYüklə
177 29.07.2020-31004-TX-2020 Hovuzların təmizlənməsiYüklə
178 29.07.2020-11095AM-20 AvadanlıqlarYüklə
179 27.07.2020-31011-Elan- NasoslarYüklə
180 24.07.2020-26059-20.Elan-Qazma nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
181 24.07.2020-Xidməti geyim formalarına olan tələbatYüklə
182 23.07.2020-31003TX-20 TBA-ların təmiriYüklə
183 23.07.2020-30003-TX-20-istilik avadamlıqlarına texniki xidmetYüklə
184 22.07.2020-22002-20-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
185 22.07.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
186 22.07.2020-11057AM-20 Zirehli kabel vaxtın uzadılmasıYüklə
187 20.07.2020-25080-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
188 17.07.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar ) uzatma1Yüklə
189 17.07.2020-125037-20 Polad boru 530x12mm uzadılma2Yüklə
190 16.07.2020-26056-20-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
191 16.07.2020-26057-20-Kimyəvi reagentlərYüklə
192 16.07.2020-25046-20 (LOT3) Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma2Yüklə
193 14.07.2020-11041AM-20 - Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
194 10.07.2020-11055AM-20 nasos ştanqlarına tələbatYüklə
195 10.07.2020-29011-20 - Müxtəlif ölçülü polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
196 07.07.2020-11087 AM-20-Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
197 07.07.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
198 07.07.2020-13008-20 Elan-mal materiallarYüklə
199 06.07.2020-35002-20 - AkumlyatorlarYüklə
200 04.07.2020-25071-20-Qarabağ yatağında müxtəlif xidmətlərin satın alınmasıYüklə
201 03.07.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm uzadılma 2Yüklə
202 03.07.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 FırçalarYüklə
203 03.07.2020-25053-20 Ayaqaltı elementləriYüklə
204 25.06.2020-25012-20-magnezium anodYüklə
205 18.06.2020-29013-20 ElanYüklə
206 16.06.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma1Yüklə
207 16.06.2020-11094AM-20 C-169 tipli kompressorları üçün tələb edilən quru qaz kipkəcləriYüklə
208 08.06.2020-37042-AM20-Osmos üçün filtirlər və dozalayıcı nasosların membranlarıYüklə
209 04.06.2020-Azneft_HərracYüklə
210 20.05.2020- 37041-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
211 20.04.2020 - 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
212 20.04.2020- 30004-20-açıq satınalma müsabqəsiYüklə
213 20.04.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar )Yüklə
214 20.04.2020-13004-20 Elan-mal materiallar - uzadilmaYüklə
215 20.04.2020-25037-20 Polad boru 530x12mm uzadılmaYüklə
216 17.04.2020-25058-20 müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
217 16.04.2020-az-21002-20-vakuum açarının alınması və quraşdırılmasıYüklə
218 16.04.2020-37040-AM20 Kimyəvi maddələr, vaxtın uzadılmasıYüklə
219 16.04.2020-25050-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
220 16.04.2020-25012-20 maqnezium əsaslı qalvanik anoda olan tələbatYüklə
221 16.04.2020--31002-TX-2020 Etilen-polietilen Zavodu təmir işləriYüklə
222 16.04.2020-22006-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
223 14.04.2020-28040-19 kesici aletYüklə
224 14.04.2020-22009-20 -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
225 14.04.2020-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
226 13.04.2020-25053-20 Ayaqaltı eleimentləriYüklə
227 13.04.2020-25023-20 Elan Süni ot və rezin örtüyüYüklə
228 13.04.2020-25054-20-Elan müx. mal-materiallarYüklə
229 09.04.2019-29008-20 LOT-2 Fırçalar - Müddətin uzadılmasıYüklə
230 09.04.2019-29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
231 09.04.2019-13002-ƏT-20 - Çənlərin əsaslı təmiriYüklə
232 09.04.2019-30003-TX-20 - İstilik avadanlıqlara texniki xidmət və təmir işləri-vaxtın uzadılmasıYüklə
233 08.04.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
234 08.04.2020-25049-20- metal profilYüklə
235 08.04.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
236 07.04.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu) uzatmaYüklə
237 06.04.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarıYüklə
238 06.04.2020-25028-20 polad boru 530x14 mm uzadılmaYüklə
239 06.04.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları)Yüklə
240 06.04.2020-30003-20-İlnavari BoruYüklə
241 06.04.2020-30001-20 -AlətYüklə
242 06.04.2020-30002-20-Tikinti mallariYüklə
243 03.04.2020-25018-20-məişət malları və yataq dəstiYüklə
244 03.04.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
245 03.04.2020-22002-20-Izolasiya lenti.docxYüklə
246 03.04.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
247 02.04.2020-13003TX-20 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə (NMÖS) texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
248 02.04.2020-37038-AM20-Azot kompressorunun ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
249 30.03.2020-22002-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
250 30.03.2020- 37040-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
251 30.03.2020-11008AM-20 akumlyator batareyaları və qidalandırıcılara olan tələbat-(vaxtin dəyişdirilməsi)Yüklə
252 30.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
253 30.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
254 30.03.2020-29012-20 elektrik alət və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
255 30.03.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
256 19.03.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
257 19.03.2020-25037-20 Polad boru 530x12mmYüklə
258 18.03.2020-25042-20 Elan (Qaynaq aparatları)Yüklə
259 18.03.2020-25019-20 Elan (Yanğınsöndürmə)Yüklə
260 18.03.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
261 18.03.2020-25041-20- polad abrazivYüklə
262 17.03.2020-11051AM-20 NKBYüklə
263 17.03.2020-11036AM-20 Elan baltalarYüklə
264 16.03.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləriYüklə
265 13.03.2020-11015AM-20 Vaxtınnın uzadılması - Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
266 13.03.2020-25013-20 Elan künclüklərYüklə
267 13.03.2020-25014-20 Elan şvellerYüklə
268 13.03.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
269 13.03.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
270 12.03.2020-29008-20 LOT-1 Boya və həlledici, LOT-2 FırçalarYüklə
271 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodYüklə
272 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodeYüklə
273 12.03.2020-13004-20 Elan-mal materiallarYüklə
274 12.03.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
275 12.03.2020-29004-20-İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
276 10.03.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınması- uzadilmaYüklə
277 10.03.2020-29010-20 çuqun əyməyə (Lot 1) və müxtəlif ölçülü polad əymələrə (lot 2) olan tələbatYüklə
278 06.03.2020-11055AM-20 nasos ştanqları və ştanq muftalarına tələbatYüklə
279 06.03.2020-31001-TX-2020 mühərrikin təmiriYüklə
280 05.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
281 05.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
282 05.03.2020-37038-AM20 elan Azot kompressorunun ehtiyyat hissələriYüklə
283 04.03.2020-.29009-20 Elan Laqonda daşıYüklə
284 04.03.2020-25011-20 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
285 04.03.2020-11059AM-20 elan- elektrik dalma mühərrikləriYüklə
286 04.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
287 04.03.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm izolyasiyalıYüklə
288 04.03.2020-26010-20-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
289 03.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
290 03.03.2020-25018-20 Elan məişət malları və yataq dəstiYüklə
291 03.03.2020 - 22001ƏT - 19 - (EKM) qurğularının və QPS-nin xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləri - uzYüklə
292 02.03.2020-11006AM-20 (LOT-3)-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
293 28.02.2020-11057AM-20 Zirehli kabelYüklə
294 28.02.2020-29004-20 -İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatı-uzadılmaYüklə
295 27.02.2020-26029-20-Başmaq və əks klapanlarYüklə
296 27.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
297 27.02.2020-29002-20 PE birləşmələrYüklə
298 27.02.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu)Yüklə
299 27.02.2020-22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
300 25.02.2020 - 30 TX 0002 - Sazlama işləriYüklə
301 25.02.2020-25245-19 Elan müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
302 25.02.2020-11050AM-20 Natrium hipoxloridYüklə
303 25.02.2020-25010-20-Xüsusi izolyasiyalı kabelə olan tələbatYüklə
304 25.02.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
305 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
306 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
307 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
308 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
309 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
310 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
311 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
312 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
313 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
314 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
315 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
316 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
317 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
318 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
319 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
320 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
321 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
322 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
323 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
324 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
325 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
326 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
327 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
328 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
329 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
330 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
331 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
332 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
333 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
334 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
335 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
336 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
337 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
338 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
339 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
340 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
341 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
342 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
343 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
344 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
345 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
346 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
347 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
348 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
349 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
350 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
351 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
352 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
353 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
354 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
355 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
356 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
357 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
358 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
359 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
360 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
361 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
362 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
363 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
364 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
365 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
366 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
367 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
368 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
369 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
370 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
371 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
372 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
373 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
374 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
375 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
376 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
377 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
378 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
379 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
380 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
381 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
382 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
383 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
384 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
385 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
386 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
387 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
388 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
389 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
390 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
391 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
392 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
393 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
394 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
395 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
396 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
397 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
398 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
399 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
400 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
401 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
402 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
403 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
404 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
405 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
406 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
407 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
408 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
409 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
410 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
411 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
412 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
413 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
414 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
415 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
416 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
417 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
418 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
419 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
420 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
421 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
422 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
423 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
424 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
425 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
426 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
427 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
428 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
429 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
430 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
431 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
432 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
433 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
434 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
435 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
436 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
437 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
438 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
439 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
440 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
441 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
442 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
443 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
444 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
445 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
446 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
447 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
448 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
449 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
450 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
451 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
452 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
453 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
454 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
455 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
456 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
457 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
458 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
459 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
460 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
461 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
462 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
463 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
464 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
465 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
466 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
467 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
468 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
469 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
470 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
471 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
472 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
473 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
474 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
475 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
476 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
477 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
478 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
479 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
480 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
481 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
482 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
483 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
484 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
485 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
486 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
487 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
488 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
489 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
490 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
491 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
492 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
493 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
494 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
495 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
496 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
497 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
498 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
499 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
500 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
501 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
502 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
503 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
504 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
505 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
506 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
507 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
508 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
509 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
510 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
511 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
512 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
513 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
514 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
515 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
516 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
517 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
518 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
519 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
520 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
521 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
522 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
523 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
524 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
525 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
526 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
527 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
528 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
529 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
530 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
531 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
532 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
533 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
534 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
535 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
536 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
537 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
538 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
539 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
540 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
541 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
542 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
543 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
544 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
545 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
546 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
547 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
548 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
549 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
550 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
551 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
552 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
553 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
554 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
555 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
556 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
557 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
558 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
559 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
560 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
561 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
562 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
563 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
564 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
565 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
566 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
567 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
568 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
569 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
570 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
571 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
572 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
573 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
574 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
575 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
576 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
577 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
578 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
579 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
580 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
581 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
582 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
583 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
584 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
585 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
586 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
587 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
588 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
589 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
590 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
591 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
592 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
593 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
594 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
595 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
596 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
597 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
598 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
599 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
600 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
601 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
602 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
603 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
604 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
605 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
606 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
607 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
608 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
609 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
610 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
611 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
612 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
613 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
614 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
615 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
616 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
617 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
618 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
619 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
620 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
621 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
622 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
623 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
624 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
625 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
626 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
627 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
628 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
629 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
630 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
631 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
632 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
633 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
634 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
635 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
636 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
637 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
638 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
639 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
640 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
641 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
642 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
643 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
644 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
645 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
646 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
647 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
648 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
649 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
650 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
651 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
652 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
653 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
654 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
655 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
656 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
657 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
658 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
659 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
660 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
661 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
662 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
663 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
664 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
665 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
666 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
667 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
668 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
669 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
670 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
671 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
672 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
673 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
674 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
675 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
676 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
677 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
678 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
679 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
680 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
681 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
682 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
683 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
684 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
685 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
686 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
687 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
688 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
689 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
690 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
691 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
692 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
693 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
694 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
695 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
696 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
697 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
698 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
699 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
700 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
701 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
702 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
703 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
704 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
705 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
706 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
707 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
708 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
709 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
710 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
711 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
712 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
713 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
714 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
715 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
716 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
717 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
718 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
719 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
720 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
721 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
722 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
723 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
724 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
725 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
726 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
727 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
728 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
729 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
730 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
731 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
732 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
733 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
734 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
735 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
736 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
737 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
738 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
739 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
740 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
741 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
742 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
743 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
744 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
745 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
746 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
747 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
748 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
749 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
750 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
751 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
752 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
753 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
754 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
755 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
756 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
757 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
758 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
759 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
760 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
761 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
762 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
763 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
764 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
765 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
766 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
767 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
768 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
769 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
770 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
771 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
772 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
773 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
774 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
775 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
776 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
777 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
778 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
779 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
780 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
781 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
782 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
783 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
784 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
785 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
786 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
787 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
788 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
789 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
790 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
791 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
792 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
793 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
794 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
795 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
796 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
797 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
798 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
799 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
800 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
801 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
802 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
803 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
804 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
805 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
806 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
807 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
808 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
809 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
810 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
811 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
812 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
813 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
814 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
815 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
816 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
817 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
818 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
819 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
820 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
821 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
822 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
823 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
824 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
825 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
826 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
827 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
828 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
829 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
830 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
831 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
832 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
833 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
834 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
835 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
836 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
837 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
838 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
839 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
840 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
841 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
842 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
843 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
844 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
845 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
846 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
847 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
848 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
849 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
850 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
851 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
852 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
853 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
854 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
855 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
856 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
857 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
858 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
859 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
860 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
861 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
862 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
863 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
864 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
865 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
866 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
867 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
868 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
869 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
870 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
871 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
872 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
873 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
874 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
875 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
876 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
877 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
878 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
879 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
880 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
881 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
882 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
883 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
884 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
885 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
886 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
887 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
888 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
889 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
890 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
891 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
892 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
893 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
894 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
895 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
896 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
897 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
898 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
899 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
900 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
901 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
902 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
903 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
904 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
905 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
906 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
907 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
908 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
909 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
910 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
911 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
912 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
913 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
914 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
915 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
916 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
917 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
918 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
919 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
920 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
921 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
922 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
923 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
924 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
925 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
926 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
927 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
928 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
929 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
930 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
931 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
932 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
933 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
934 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
935 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
936 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
937 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
938 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
939 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
940 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
941 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
942 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
943 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
944 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
945 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
946 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
947 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
948 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
949 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
950 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
951 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
952 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
953 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
954 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
955 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
956 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
957 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
958 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
959 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
960 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
961 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
962 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
963 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
964 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
965 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
966 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
967 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
968 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
969 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
970 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
971 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
972 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
973 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
974 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
975 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
976 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
977 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
978 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
979 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
980 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
981 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
982 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
983 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
984 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
985 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
986 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
987 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
988 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
989 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
990 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
991 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
992 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
993 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
994 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
995 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
996 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
997 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
998 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
999 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
1000 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
1001 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1002 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
1003 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
1004 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
1005 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1006 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
1007 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
1008 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
1009 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
1010 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1011 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
1012 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
1013 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
1014 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
1015 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
1016 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1017 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
1018 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1019 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
1020 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1021 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
1022 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
1023 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
1024 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
1025 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
1026 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1027 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
1028 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
1029 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
1030 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1031 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
1032 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
1033 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
1034 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
1035 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
1036 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
1037 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1038 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1039 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
1040 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
1041 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
1042 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
1043 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
1044 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1045 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
1046 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1047 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
1048 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
1049 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1050 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
1051 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
1052 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
1053 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
1054 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
1055 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
1056 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1057 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
1058 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
1059 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
1060 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
1061 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
1062 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
1063 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
1064 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
1065 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1066 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
1067 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
1068 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
1069 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
1070 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
1071 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1072 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
1073 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1074 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1075 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
1076 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
1077 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
1078 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
1079 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1080 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
1081 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
1082 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
1083 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1084 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1085 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
1086 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
1087 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
1088 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
1089 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
1090 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
1091 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
1092 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
1093 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
1094 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
1095 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
1096 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
1097 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1098 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1099 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1100 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
1101 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
1102 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
1103 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
1104 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
1105 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
1106 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1107 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1108 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1109 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1110 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
1111 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
1112 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
1113 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
1114 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
1115 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
1116 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
1117 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
1118 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1119 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1120 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1121 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
1122 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
1123 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
1124 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
1125 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
1126 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
1127 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1128 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
1129 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
1130 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
1131 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
1132 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
1133 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
1134 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
1135 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
1136 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
1137 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
1138 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
1139 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
1140 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
1141 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1142 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1143 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1144 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1145 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
1146 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
1147 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
1148 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1149 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1150 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
1151 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1152 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
1153 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
1154 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
1155 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
1156 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
1157 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1158 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1159 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
1160 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
1161 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
1162 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
1163 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
1164 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
1165 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
1166 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
1167 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1168 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
1169 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
1170 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
1171 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
1172 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
1173 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
1174 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
1175 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1176 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
1177 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
1178 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
1179 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
1180 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1181 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
1182 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1183 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1184 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
1185 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
1186 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
1187 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
1188 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
1189 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
1190 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
1191 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
1192 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
1193 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1194 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
1195 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
1196 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
1197 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
1198 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
1199 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
1200 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
1201 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
1202 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1203 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
1204 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1205 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
1206 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
1207 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1208 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
1209 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
1210 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1211 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
1212 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
1213 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
1214 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
1215 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
1216 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1217 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
1218 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
1219 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
1220 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1221 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
1222 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
1223 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1224 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
1225 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
1226 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
1227 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
1228 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
1229 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1230 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
1231 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
1232 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
1233 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
1234 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
1235 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1236 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1237 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1238 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1239 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1240 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
1241 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1242 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
1243 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
1244 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
1245 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
1246 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
1247 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
1248 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
1249 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
1250 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
1251 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
1252 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
1253 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
1254 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
1255 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1256 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
1257 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1258 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
1259 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
1260 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1261 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1262 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
1263 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
1264 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1265 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1266 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
1267 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
1268 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
1269 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
1270 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1271 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1272 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
1273 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
1274 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
1275 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
1276 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
1277 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1278 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
1279 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
1280 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1281 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
1282 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1283 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1284 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
1285 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
1286 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
1287 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1288 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1289 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
1290 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1291 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1292 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
1293 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
1294 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
1295 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
1296 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1297 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
1298 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
1299 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
1300 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
1301 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
1302 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
1303 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
1304 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
1305 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
1306 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
1307 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1308 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1309 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1310 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1311 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
1312 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
1313 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
1314 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1315 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
1316 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1317 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
1318 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
1319 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
1320 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1321 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
1322 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
1323 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
1324 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1325 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
1326 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1327 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
1328 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
1329 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
1330 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
1331 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
1332 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
1333 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
1334 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
1335 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
1336 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
1337 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
1338 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
1339 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
1340 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
1341 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1342 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1343 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
1344 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1345 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
1346 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
1347 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1348 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
1349 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1350 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
1351 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
1352 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
1353 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1354 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
1355 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1356 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
1357 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1358 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
1359 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
1360 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
1361 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
1362 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
1363 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1364 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
1365 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
1366 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1367 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
1368 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1369 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1370 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1371 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1372 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1373 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1374 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1375 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1376 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1377 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1378 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1379 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1380 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1381 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1382 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1383 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1384 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1385 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1386 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1387 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1388 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1389 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1390 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1391 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1392 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1393 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1394 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1395 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1396 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1397 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1398 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1399 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1400 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1401 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1402 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1403 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1404 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1405 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1406 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1407 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1408 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1409 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1410 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1411 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1412 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1413 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1414 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1415 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1416 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1417 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1418 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1419 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1420 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1421 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1422 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1423 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1424 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1425 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1426 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1427 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1428 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1429 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1430 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1431 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1432 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1433 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1434 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1435 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1436 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1437 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1438 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1439 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1440 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1441 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1442 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1443 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1444 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1445 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1446 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1447 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1448 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1449 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1450 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1451 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1452 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1453 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1454 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1455 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1456 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1457 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1458 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1459 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1460 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1461 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1462 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1463 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1464 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1465 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1466 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1467 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1468 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1469 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1470 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1471 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1472 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1473 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1474 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1475 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1476 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1477 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1478 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1479 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1480 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1481 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1482 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1483 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1484 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1485 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1486 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1487 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1488 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1489 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1490 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1491 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1492 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1493 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1494 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1495 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1496 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1497 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1498 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1499 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1500 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1501 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1502 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1503 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1504 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1505 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1506 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1507 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1508 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1509 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1510 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1511 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1512 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1513 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1514 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1515 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1516 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1517 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1518 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1519 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1520 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1521 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1522 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1523 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1524 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1525 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1526 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1527 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1528 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1529 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1530 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1531 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1532 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1533 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1534 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1535 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1536 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1537 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1538 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1539 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1540 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1541 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1542 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1543 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1544 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1545 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1546 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1547 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1548 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1549 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1550 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1551 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1552 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1553 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1554 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1555 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1556 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1557 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1558 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1559 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1560 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1561 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1562 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1563 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1564 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1565 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1566 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1567 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1568 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1569 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1570 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1571 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1572 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1573 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1574 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1575 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1576 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1577 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1578 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1579 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1580 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1581 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1582 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1583 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1584 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1585 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1586 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1587 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1588 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1589 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1590 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1591 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1592 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1593 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1594 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1595 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1596 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1597 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1598 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1599 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1600 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1601 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1602 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1603 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1604 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1605 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1606 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1607 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1608 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1609 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1610 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1611 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1612 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1613 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1614 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1615 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1616 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1617 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1618 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1619 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1620 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1621 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1622 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1623 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1624 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1625 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1626 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1627 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1628 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1629 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1630 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1631 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1632 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1633 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1634 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1635 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1636 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1637 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1638 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1639 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1640 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1641 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1642 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1643 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1644 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1645 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1646 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1647 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1648 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1649 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1650 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1651 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1652 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1653 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1654 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1655 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1656 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1657 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1658 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1659 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1660 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1661 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1662 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1663 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1664 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1665 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1666 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1667 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1668 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1669 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1670 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1671 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1672 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1673 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1674 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1675 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1676 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1677 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1678 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1679 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1680 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1681 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1682 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1683 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1684 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1685 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1686 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1687 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1688 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1689 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1690 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1691 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1692 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1693 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1694 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1695 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1696 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1697 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1698 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1699 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1700 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1701 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1702 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1703 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1704 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1705 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1706 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1707 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1708 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1709 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1710 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1711 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1712 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1713 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1714 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1715 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1716 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1717 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1718 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1719 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1720 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1721 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1722 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1723 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1724 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1725 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1726 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1727 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1728 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1729 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1730 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1731 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1732 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1733 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1734 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1735 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1736 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1737 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1738 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1739 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1740 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1741 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1742 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1743 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1744 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1745 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1746 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1747 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1748 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1749 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1750 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1751 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1752 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1753 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1754 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1755 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1756 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1757 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1758 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1759 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1760 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1761 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1762 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1763 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1764 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1765 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1766 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1767 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1768 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1769 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1770 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1771 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1772 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1773 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1774 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1775 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1776 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1777 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1778 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1779 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1780 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1781 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1782 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1783 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1784 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1785 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1786 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1787 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1788 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1789 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1790 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1791 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1792 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1793 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1794 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1795 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1796 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1797 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1798 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1799 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1800 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1801 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1802 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1803 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1804 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1805 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1806 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1807 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1808 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1809 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1810 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1811 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1812 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1813 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1814 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1815 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1816 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1817 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1818 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1819 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1820 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1821 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1822 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1823 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1824 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1825 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1826 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1827 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1828 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1829 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1830 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1831 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1832 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1833 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1834 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1835 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1836 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1837 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1838 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1839 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1840 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1841 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1842 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1843 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1844 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1845 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1846 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1847 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1848 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1849 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1850 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1851 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1852 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1853 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1854 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1855 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1856 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1857 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1858 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1859 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1860 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1861 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1862 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1863 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1864 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1865 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1866 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1867 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1868 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1869 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1870 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1871 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1872 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1873 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1874 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1875 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1876 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1877 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1878 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1879 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1880 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1881 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1882 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1883 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1884 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1885 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1886 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1887 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1888 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1889 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1890 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1891 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1892 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1893 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1894 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1895 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1896 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1897 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1898 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1899 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1900 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1901 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1902 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1903 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1904 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1905 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1906 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1907 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1908 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1909 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1910 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1911 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1912 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1913 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1914 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1915 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1916 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1917 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1918 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1919 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1920 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1921 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1922 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1923 11.12.2017-hərracYüklə
1924 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1925 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1926 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1927 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1928 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1929 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1930 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1931 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1932 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1933 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1934 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1935 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1936 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1937 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1938 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1939 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1940 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1941 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1942 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1943 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1944 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1945 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1946 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1947 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1948 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1949 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1950 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1951 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1952 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1953 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1954 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1955 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1956 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1957 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1958 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1959 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1960 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1961 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1962 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1963 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1964 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1965 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1966 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1967 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1968 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1969 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1970 01.11.2017-herrac.docYüklə
1971 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1972 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1973 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1974 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1975 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1976 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1977 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1978 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1979 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1980 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1981 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1982 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1983 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1984 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1985 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1986 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1987 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1988 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1989 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1990 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1991 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1992 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1993 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1994 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1995 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1996 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1997 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1998 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1999 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2000 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
2001 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
2002 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
2003 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
2004 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
2005 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
2006 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
2007 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2008 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
2009 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
2010 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
2011 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
2012 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
2013 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2014 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
2015 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
2016 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
2017 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
2018 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
2019 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
2020 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
2021 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
2022 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
2023 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
2024 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2025 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2026 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2027 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
2028 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
2029 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
2030 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
2031 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2032 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2033 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
2034 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
2035 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
2036 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
2037 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2038 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2039 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
2040 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
2041 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
2042 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
2043 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
2044 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
2045 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2046 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
2047 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
2048 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
2049 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
2050 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
2051 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
2052 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
2053 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
2054 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
2055 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
2056 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
2057 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
2058 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
2059 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2060 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
2061 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
2062 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2063 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2064 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2065 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
2066 29020-17 Elan AZEYüklə
2067 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
2068 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2069 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
2070 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
2071 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
2072 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
2073 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
2074 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
2075 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
2076 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
2077 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
2078 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
2079 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
2080 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
2081 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
2082 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
2083 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2084 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2085 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2086 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
2087 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2088 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
2089 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
2090 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2091 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
2092 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
2093 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
2094 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
2095 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
2096 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
2097 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2098 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
2099 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
2100 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
2101 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2102 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
2103 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
2104 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
2105 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
2106 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
2107 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
2108 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
2109 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
2110 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2111 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2112 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
2113 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
2114 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
2115 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
2116 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
2117 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
2118 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
2119 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
2120 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
2121 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
2122 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2123 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
2124 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
2125 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
2126 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
2127 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
2128 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
2129 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
2130 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
2131 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
2132 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
2133 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2134 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
2135 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
2136 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2137 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
2138 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
2139 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2140 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
2141 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
2142 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
2143 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2144 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
2145 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
2146 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
2147 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
2148 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2149 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
2150 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
2151 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2152 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
2153 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
2154 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2155 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
2156 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2157 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2158 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
2159 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2160 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
2161 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
2162 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
2163 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
2164 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
2165 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
2166 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2167 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
2168 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
2169 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
2170 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
2171 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
2172 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
2173 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
2174 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2175 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2176 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
2177 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
2178 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
2179 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
2180 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
2181 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
2182 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
2183 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
2184 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
2185 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
2186 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
2187 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2188 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
2189 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
2190 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
2191 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2192 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
2193 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
2194 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
2195 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
2196 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
2197 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
2198 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
2199 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
2200 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2201 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
2202 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2203 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
2204 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
2205 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
2206 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
2207 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
2208 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
2209 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2210 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2211 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
2212 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
2213 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2214 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
2215 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
2216 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
2217 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
2218 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2219 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
2220 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
2221 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
2222 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
2223 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
2224 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
2225 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2226 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
2227 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
2228 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
2229 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
2230 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2231 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
2232 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2233 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
2234 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2235 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
2236 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2237 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2238 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
2239 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
2240 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2241 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2242 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2243 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
2244 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
2245 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
2246 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2247 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
2248 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
2249 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
2250 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
2251 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
2252 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
2253 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2254 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
2255 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2256 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
2257 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
2258 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2259 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2260 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2261 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2262 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
2263 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
2264 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
2265 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
2266 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
2267 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
2268 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2269 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2270 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2271 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
2272 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
2273 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
2274 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2275 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2276 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2277 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2278 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
2279 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
2280 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
2281 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
2282 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2283 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2284 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2285 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
2286 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
2287 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
2288 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
2289 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
2290 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2291 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
2292 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
2293 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
2294 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2295 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2296 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
2297 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
2298 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
2299 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
2300 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2301 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2302 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
2303 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2304 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2305 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2306 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
2307 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
2308 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
2309 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2310 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2311 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2312 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
2313 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2314 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
2315 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
2316 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
2317 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
2318 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
2319 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
2320 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
2321 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2322 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
2323 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
2324 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
2325 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
2326 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
2327 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
2328 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
2329 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
2330 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
2331 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
2332 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
2333 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2334 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
2335 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
2336 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2337 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
2338 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
2339 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
2340 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
2341 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2342 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
2343 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
2344 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
2345 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
2346 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2347 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
2348 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
2349 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2350 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
2351 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2352 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
2353 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
2354 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2355 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
2356 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
2357 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
2358 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
2359 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
2360 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2361 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
2362 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
2363 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
2364 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
2365 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
2366 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
2367 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2368 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
2369 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2370 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2371 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2372 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2373 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2374 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2375 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2376 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2377 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2378 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2379 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2380 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2381 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2382 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2383 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2384 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2385 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2386 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2387 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2388 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2389 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2390 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2391 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2392 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2393 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2394 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2395 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2396 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2397 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2398 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2399 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2400 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2401 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2402 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2403 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2404 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2405 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2406 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2407 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2408 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2409 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2410 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2411 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2412 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2413 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2414 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2415 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2416 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2417 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2418 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2419 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2420 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2421 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2422 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2423 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2424 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2425 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2426 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2427 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2428 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2429 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2430 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2431 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2432 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2433 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2434 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2435 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2436 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2437 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2438 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2439 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2440 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2441 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2442 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2443 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2444 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2445 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2446 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2447 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2448 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2449 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2450 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2451 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2452 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2453 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2454 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2455 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2456 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2457 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2458 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2459 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2460 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2461 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2462 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2463 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2464 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2465 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2466 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2467 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2468 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2469 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2470 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2471 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2472 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2473 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2474 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2475 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2476 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2477 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2478 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2479 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2480 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2481 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2482 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2483 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2484 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2485 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2486 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2487 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2488 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2489 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2490 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2491 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2492 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2493 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2494 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2495 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2496 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2497 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2498 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2499 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2500 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2501 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2502 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2503 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2504 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2505 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2506 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2507 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2508 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2509 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2510 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2511 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2512 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2513 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2514 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2515 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2516 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2517 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2518 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2519 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2520 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2521 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2522 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2523 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2524 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2525 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2526 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2527 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2528 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2529 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2530 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2531 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2532 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2533 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2534 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2535 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2536 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2537 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2538 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2539 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2540 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2541 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2542 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2543 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2544 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2545 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2546 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2547 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2548 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2549 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2550 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2551 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2552 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2553 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2554 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2555 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2556 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2557 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2558 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2559 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2560 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2561 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2562 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2563 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2564 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2565 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2566 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2567 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2568 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2569 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2570 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2571 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2572 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2573 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2574 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2575 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2576 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2577 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2578 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2579 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2580 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2581 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2582 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2583 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2584 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2585 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2586 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2587 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2588 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2589 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2590 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2591 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2592 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2593 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2594 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2595 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2596 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2597 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2598 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2599 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2600 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2601 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2602 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2603 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2604 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2605 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2606 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2607 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2608 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2609 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2610 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2611 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2612 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2613 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2614 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2615 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2616 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2617 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2618 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2619 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2620 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2621 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2622 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2623 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2624 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2625 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2626 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2627 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2628 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2629 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2630 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2631 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2632 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2633 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2634 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2635 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2636 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2637 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2638 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2639 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2640 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2641 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2642 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2643 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2644 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2645 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2646 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2647 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2648 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2649 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2650 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2651 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2652 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2653 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2654 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2655 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2656 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2657 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2658 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2659 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2660 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2661 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2662 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2663 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2664 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2665 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2666 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2667 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2668 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2669 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2670 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2671 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2672 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2673 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2674 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2675 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2676 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2677 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2678 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2679 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2680 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2681 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2682 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2683 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2684 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2685 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2686 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2687 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2688 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2689 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2690 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2691 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2692 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2693 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2694 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2695 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2696 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2697 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə