Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
2 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
3 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
4 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
5 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
6 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
7 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
8 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
9 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
10 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
11 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
12 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
13 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
14 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
15 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
16 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
17 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
18 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
19 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
20 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
21 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
22 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
23 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
24 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
25 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
26 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
27 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
28 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
29 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
30 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
31 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
32 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
33 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
34 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
35 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
36 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
37 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
38 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
39 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
40 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
41 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
42 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
43 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
44 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
45 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
46 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
47 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
48 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
49 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
50 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
51 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
52 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
53 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
54 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
55 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
56 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
57 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
58 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
59 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
60 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
61 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
62 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
63 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
64 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
65 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
66 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
67 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
68 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
69 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
70 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
71 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
72 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
73 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
74 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
75 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
76 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
77 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
78 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
79 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
80 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
81 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
82 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
83 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
84 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
85 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
86 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
87 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
88 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
89 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
90 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
91 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
92 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
93 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
94 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
95 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
96 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
97 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
98 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
99 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
100 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
101 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
102 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
103 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
104 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
105 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
106 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
107 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
108 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
109 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
110 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
111 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
112 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
113 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
114 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
115 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
116 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
117 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
118 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
119 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
120 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
121 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
122 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
123 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
124 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
125 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
126 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
127 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
128 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
129 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
130 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
131 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
132 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
133 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
134 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
135 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
136 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
137 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
138 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
139 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
140 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
141 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
142 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
143 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
144 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
145 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
146 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
147 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
148 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
149 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
150 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
151 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
152 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
153 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
154 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
155 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
156 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
157 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
158 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
159 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
160 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
161 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
162 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
163 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
164 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
165 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
166 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
167 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
168 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
169 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
170 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
171 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
172 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
173 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
174 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
175 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
176 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
177 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
178 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
179 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
180 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
181 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
182 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
183 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
184 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
185 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
186 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
187 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
188 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
189 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
190 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
191 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
192 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
193 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
194 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
195 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
196 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
197 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
198 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
199 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
200 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
201 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
202 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
203 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
204 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
205 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
206 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
207 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
208 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
209 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
210 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
211 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
212 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
213 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
214 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
215 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
216 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
217 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
218 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
219 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
220 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
221 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
222 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
223 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
224 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
225 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
226 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
227 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
228 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
229 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
230 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
231 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
232 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
233 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
234 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
235 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
236 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
237 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
238 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
239 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
240 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
241 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
242 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
243 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
244 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
245 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
246 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
247 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
248 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
249 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
250 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
251 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
252 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
253 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
254 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
255 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
256 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
257 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
258 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
259 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
260 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
261 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
262 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
263 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
264 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
265 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
266 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
267 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
268 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
269 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
270 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
271 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
272 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
273 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
274 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
275 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
276 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
277 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
278 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
279 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
280 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
281 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
282 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
283 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
284 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
285 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
286 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
287 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
288 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
289 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
290 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
291 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
292 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
293 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
294 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
295 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
296 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
297 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
298 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
299 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
300 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
301 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
302 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
303 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
304 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
305 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
306 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
307 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
308 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
309 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
310 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
311 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
312 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
313 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
314 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
315 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
316 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
317 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
318 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
319 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
320 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
321 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
322 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
323 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
324 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
325 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
326 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
327 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
328 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
329 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
330 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
331 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
332 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
333 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
334 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
335 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
336 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
337 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
338 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
339 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
340 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
341 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
342 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
343 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
344 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
345 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
346 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
347 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
348 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
349 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
350 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
351 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
352 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
353 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
354 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
355 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
356 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
357 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
358 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
359 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
360 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
361 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
362 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
363 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
364 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
365 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
366 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
367 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
368 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
369 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
370 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
371 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
372 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
373 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
374 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
375 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
376 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
377 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
378 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
379 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
380 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
381 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
382 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
383 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
384 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
385 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
386 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
387 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
388 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
389 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
390 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
391 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
392 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
393 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
394 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
395 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
396 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
397 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
398 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
399 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
400 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
401 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
402 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
403 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
404 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
405 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
406 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
407 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
408 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
409 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
410 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
411 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
412 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
413 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
414 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
415 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
416 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
417 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
418 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
419 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
420 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
421 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
422 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
423 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
424 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
425 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
426 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
427 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
428 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
429 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
430 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
431 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
432 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
433 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
434 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
435 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
436 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
437 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
438 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
439 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
440 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
441 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
442 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
443 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
444 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
445 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
446 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
447 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
448 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
449 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
450 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
451 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
452 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
453 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
454 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
455 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
456 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
457 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
458 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
459 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
460 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
461 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
462 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
463 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
464 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
465 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
466 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
467 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
468 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
469 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
470 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
471 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
472 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
473 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
474 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
475 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
476 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
477 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
478 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
479 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
480 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
481 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
482 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
483 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
484 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
485 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
486 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
487 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
488 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
489 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
490 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
491 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
492 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
493 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
494 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
495 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
496 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
497 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
498 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
499 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
500 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
501 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
502 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
503 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
504 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
505 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
506 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
507 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
508 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
509 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
510 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
511 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
512 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
513 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
514 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
515 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
516 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
517 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
518 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
519 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
520 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
521 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
522 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
523 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
524 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
525 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
526 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
527 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
528 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
529 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
530 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
531 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
532 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
533 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
534 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
535 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
536 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
537 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
538 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
539 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
540 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
541 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
542 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
543 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
544 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
545 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
546 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
547 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
548 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
549 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
550 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
551 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
552 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
553 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
554 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
555 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
556 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
557 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
558 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
559 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
560 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
561 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
562 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
563 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
564 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
565 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
566 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
567 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
568 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
569 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
570 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
571 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
572 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
573 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
574 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
575 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
576 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
577 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
578 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
579 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
580 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
581 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
582 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
583 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
584 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
585 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
586 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
587 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
588 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
589 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
590 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
591 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
592 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
593 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
594 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
595 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
596 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
597 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
598 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
599 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
600 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
601 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
602 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
603 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
604 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
605 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
606 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
607 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
608 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
609 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
610 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
611 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
612 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
613 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
614 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
615 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
616 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
617 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
618 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
619 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
620 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
621 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
622 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
623 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
624 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
625 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
626 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
627 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
628 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
629 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
630 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
631 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
632 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
633 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
634 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
635 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
636 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
637 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
638 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
639 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
640 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
641 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
642 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
643 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
644 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
645 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
646 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
647 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
648 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
649 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
650 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
651 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
652 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
653 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
654 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
655 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
656 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
657 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
658 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
659 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
660 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
661 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
662 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
663 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
664 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
665 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
666 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
667 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
668 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
669 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
670 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
671 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
672 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
673 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
674 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
675 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
676 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
677 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
678 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
679 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
680 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
681 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
682 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
683 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
684 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
685 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
686 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
687 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
688 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
689 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
690 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
691 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
692 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
693 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
694 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
695 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
696 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
697 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
698 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
699 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
700 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
701 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
702 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
703 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
704 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
705 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
706 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
707 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
708 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
709 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
710 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
711 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
712 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
713 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
714 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
715 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
716 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
717 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
718 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
719 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
720 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
721 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
722 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
723 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
724 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
725 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
726 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
727 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
728 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
729 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
730 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
731 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
732 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
733 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
734 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
735 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
736 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
737 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
738 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
739 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
740 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
741 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
742 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
743 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
744 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
745 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
746 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
747 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
748 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
749 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
750 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
751 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
752 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
753 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
754 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
755 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
756 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
757 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
758 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
759 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
760 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
761 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
762 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
763 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
764 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
765 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
766 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
767 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
768 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
769 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
770 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
771 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
772 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
773 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
774 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
775 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
776 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
777 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
778 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
779 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
780 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
781 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
782 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
783 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
784 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
785 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
786 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
787 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
788 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
789 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
790 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
791 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
792 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
793 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
794 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
795 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
796 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
797 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
798 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
799 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
800 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
801 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
802 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
803 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
804 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
805 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
806 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
807 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
808 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
809 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
810 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
811 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
812 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
813 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
814 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
815 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
816 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
817 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
818 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
819 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
820 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
821 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
822 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
823 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
824 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
825 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
826 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
827 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
828 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
829 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
830 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
831 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
832 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
833 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
834 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
835 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
836 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
837 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
838 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
839 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
840 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
841 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
842 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
843 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
844 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
845 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
846 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
847 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
848 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
849 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
850 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
851 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
852 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
853 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
854 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
855 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
856 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
857 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
858 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
859 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
860 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
861 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
862 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
863 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
864 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
865 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
866 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
867 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
868 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
869 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
870 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
871 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
872 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
873 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
874 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
875 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
876 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
877 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
878 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
879 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
880 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
881 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
882 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
883 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
884 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
885 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
886 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
887 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
888 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
889 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
890 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
891 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
892 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
893 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
894 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
895 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
896 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
897 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
898 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
899 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
900 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
901 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
902 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
903 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
904 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
905 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
906 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
907 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
908 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
909 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
910 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
911 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
912 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
913 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
914 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
915 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
916 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
917 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
918 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
919 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
920 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
921 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
922 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
923 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
924 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
925 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
926 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
927 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
928 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
929 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
930 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
931 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
932 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
933 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
934 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
935 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
936 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
937 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
938 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
939 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
940 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
941 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
942 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
943 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
944 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
945 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
946 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
947 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
948 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
949 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
950 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
951 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
952 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
953 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
954 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
955 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
956 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
957 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
958 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
959 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
960 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
961 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
962 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
963 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
964 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
965 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
966 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
967 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
968 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
969 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
970 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
971 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
972 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
973 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
974 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
975 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
976 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
977 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
978 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
979 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
980 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
981 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
982 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
983 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
984 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
985 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
986 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
987 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
988 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
989 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
990 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
991 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
992 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
993 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
994 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
995 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
996 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
997 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
998 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
999 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1000 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1001 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1002 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1003 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1004 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1005 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1006 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1007 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1008 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1009 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1010 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1011 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1012 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1013 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1014 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1015 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1016 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1017 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1018 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1019 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1020 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1021 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1022 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1023 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1024 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1025 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1026 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1027 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1028 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1029 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1030 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1031 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1032 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1033 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1034 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1035 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1036 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1037 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1038 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1039 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1040 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1041 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1042 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1043 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1044 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1045 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1046 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1047 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1048 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1049 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1050 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1051 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1052 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1053 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1054 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1055 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1056 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1057 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1058 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1059 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1060 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1061 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1062 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1063 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1064 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1065 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1066 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1067 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1068 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1069 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1070 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1071 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1072 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1073 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1074 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1075 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1076 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1077 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1078 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1079 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1080 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1081 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1082 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1083 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1084 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1085 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1086 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1087 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1088 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1089 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1090 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1091 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1092 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1093 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1094 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1095 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1096 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1097 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1098 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1099 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1100 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1101 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1102 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1103 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1104 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1105 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1106 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1107 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1108 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1109 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1110 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1111 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1112 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1113 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1114 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1115 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1116 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1117 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1118 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1119 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1120 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1121 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1122 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1123 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1124 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1125 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1126 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1127 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1128 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1129 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1130 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1131 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1132 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1133 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1134 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1135 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1136 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1137 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1138 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1139 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1140 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1141 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1142 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1143 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1144 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1145 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1146 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1147 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1148 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1149 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1150 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1151 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1152 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1153 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1154 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1155 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1156 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1157 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1158 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1159 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1160 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1161 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1162 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1163 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1164 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1165 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1166 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1167 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1168 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1169 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1170 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1171 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1172 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1173 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1174 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1175 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1176 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1177 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1178 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1179 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1180 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1181 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1182 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1183 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1184 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1185 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1186 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1187 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1188 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1189 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1190 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1191 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1192 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1193 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1194 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1195 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1196 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1197 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1198 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1199 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1200 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1201 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1202 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1203 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1204 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1205 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1206 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1207 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1208 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1209 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1210 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1211 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1212 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1213 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1214 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1215 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1216 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1217 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1218 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1219 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1220 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1221 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1222 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1223 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1224 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1225 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1226 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1227 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1228 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1229 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1230 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1231 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1232 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1233 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1234 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1235 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1236 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1237 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1238 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1239 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1240 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1241 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1242 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1243 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1244 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1245 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1246 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1247 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1248 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1249 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1250 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1251 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1252 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1253 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1254 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1255 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1256 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1257 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1258 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1259 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1260 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1261 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1262 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1263 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1264 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1265 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1266 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1267 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1268 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1269 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1270 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1271 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1272 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1273 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1274 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1275 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1276 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1277 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1278 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1279 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1280 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1281 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1282 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1283 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1284 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1285 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1286 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1287 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1288 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1289 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1290 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1291 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1292 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1293 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1294 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1295 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1296 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1297 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1298 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1299 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1300 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1301 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1302 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1303 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1304 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1305 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1306 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1307 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1308 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1309 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1310 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1311 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1312 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1313 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1314 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1315 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1316 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1317 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1318 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1319 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1320 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1321 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1322 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1323 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1324 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1325 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1326 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1327 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1328 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1329 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1330 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1331 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1332 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1333 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1334 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1335 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1336 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1337 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1338 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1339 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1340 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1341 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1342 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1343 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1344 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1345 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1346 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1347 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1348 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1349 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1350 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1351 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1352 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1353 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1354 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1355 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1356 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1357 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1358 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1359 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1360 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1361 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1362 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1363 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1364 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1365 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1366 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1367 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1368 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1369 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1370 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1371 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1372 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1373 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1374 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1375 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1376 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1377 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1378 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1379 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1380 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1381 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1382 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1383 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1384 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1385 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1386 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1387 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1388 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1389 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1390 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1391 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1392 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1393 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1394 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1395 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1396 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1397 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1398 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1399 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1400 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1401 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1402 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1403 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1404 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1405 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1406 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1407 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1408 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1409 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1410 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1411 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1412 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1413 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1414 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1415 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1416 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1417 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1418 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1419 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1420 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1421 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1422 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1423 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1424 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1425 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1426 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1427 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1428 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1429 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1430 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1431 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1432 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1433 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1434 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1435 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1436 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1437 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1438 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1439 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1440 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1441 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1442 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1443 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1444 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1445 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1446 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1447 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1448 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1449 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1450 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1451 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1452 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1453 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1454 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1455 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1456 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1457 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1458 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1459 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1460 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1461 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1462 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1463 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1464 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1465 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1466 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1467 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1468 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1469 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1470 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1471 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1472 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1473 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1474 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1475 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1476 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1477 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1478 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1479 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1480 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1481 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1482 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1483 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1484 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1485 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1486 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1487 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1488 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1489 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1490 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1491 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1492 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1493 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1494 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1495 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1496 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1497 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1498 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1499 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1500 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1501 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1502 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1503 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1504 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1505 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1506 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1507 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1508 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1509 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1510 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1511 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1512 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1513 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1514 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1515 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1516 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1517 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1518 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1519 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1520 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1521 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1522 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1523 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1524 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1525 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1526 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1527 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1528 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1529 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1530 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1531 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1532 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1533 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1534 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1535 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1536 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1537 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1538 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1539 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1540 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1541 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1542 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1543 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1544 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1545 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1546 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1547 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1548 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1549 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1550 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1551 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1552 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1553 11.12.2017-hərracYüklə
1554 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1555 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1556 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1557 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1558 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1559 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1560 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1561 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1562 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1563 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1564 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1565 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1566 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1567 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1568 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1569 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1570 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1571 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1572 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1573 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1574 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1575 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1576 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1577 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1578 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1579 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1580 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1581 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1582 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1583 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1584 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1585 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1586 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1587 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1588 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1589 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1590 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1591 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1592 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1593 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1594 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1595 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1596 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1597 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1598 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1599 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1600 01.11.2017-herrac.docYüklə
1601 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1602 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1603 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1604 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1605 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1606 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1607 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1608 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1609 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1610 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1611 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1612 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1613 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1614 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1615 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1616 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1617 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1618 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1619 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1620 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1621 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1622 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1623 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1624 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1625 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1626 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1627 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1628 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1629 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1630 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1631 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1632 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1633 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1634 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1635 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1636 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1637 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1638 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1639 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1640 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1641 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1642 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1643 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1644 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1645 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1646 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1647 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1648 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1649 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1650 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1651 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1652 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1653 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1654 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1655 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1656 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1657 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1658 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1659 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1660 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1661 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1662 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1663 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1664 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1665 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1666 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1667 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1668 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1669 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1670 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1671 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1672 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1673 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1674 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1675 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1676 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1677 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1678 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1679 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1680 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1681 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1682 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1683 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1684 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1685 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1686 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1687 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1688 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1689 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1690 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1691 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1692 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1693 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1694 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1695 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1696 29020-17 Elan AZEYüklə
1697 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1698 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1699 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1700 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1701 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1702 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1703 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1704 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1705 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1706 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1707 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1708 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1709 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1710 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1711 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1712 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1713 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1714 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1715 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1716 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1717 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1718 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1719 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1720 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1721 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1722 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1723 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1724 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1725 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1726 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1727 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1728 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1729 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1730 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1731 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1732 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1733 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1734 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1735 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1736 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1737 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1738 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1739 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1740 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1741 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1742 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1743 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1744 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1745 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1746 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1747 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1748 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1749 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1750 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1751 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1752 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1753 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1754 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1755 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1756 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1757 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1758 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1759 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1760 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1761 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1762 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1763 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1764 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1765 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1766 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1767 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1768 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1769 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1770 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1771 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1772 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1773 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1774 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1775 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1776 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1777 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1778 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1779 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1780 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1781 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1782 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1783 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1784 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1785 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1786 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1787 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1788 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1789 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1790 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1791 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1792 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1793 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1794 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1795 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1796 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1797 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1798 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1799 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1800 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1801 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1802 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1803 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1804 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1805 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1806 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1807 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1808 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1809 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1810 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1811 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1812 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1813 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1814 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1815 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1816 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1817 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1818 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1819 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1820 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1821 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1822 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1823 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1824 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1825 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1826 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1827 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1828 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1829 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1830 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1831 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1832 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1833 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1834 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1835 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1836 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1837 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1838 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1839 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1840 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1841 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1842 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1843 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1844 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1845 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1846 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1847 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1848 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1849 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1850 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1851 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1852 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1853 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1854 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1855 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1856 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1857 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1858 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1859 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1860 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1861 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1862 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1863 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1864 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1865 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1866 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1867 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1868 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1869 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1870 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1871 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1872 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1873 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1874 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1875 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1876 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1877 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1878 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1879 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1880 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1881 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1882 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1883 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1884 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1885 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1886 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1887 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1888 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1889 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1890 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1891 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1892 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1893 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1894 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1895 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1896 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1897 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1898 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1899 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1900 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1901 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1902 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1903 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1904 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1905 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1906 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1907 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1908 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1909 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1910 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1911 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1912 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1913 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1914 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1915 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1916 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1917 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1918 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1919 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1920 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1921 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1922 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1923 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1924 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1925 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1926 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1927 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1928 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1929 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1930 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1931 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1932 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1933 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1934 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1935 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1936 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1937 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1938 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1939 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1940 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1941 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1942 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1943 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1944 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1945 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1946 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1947 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1948 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1949 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1950 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1951 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1952 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1953 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1954 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1955 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1956 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1957 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1958 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1959 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1960 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1961 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1962 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1963 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1964 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1965 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1966 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1967 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1968 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1969 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1970 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1971 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1972 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1973 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1974 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1975 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1976 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1977 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1978 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1979 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1980 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1981 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1982 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1983 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1984 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1985 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1986 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1987 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1988 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1989 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1990 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1991 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1992 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1993 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1994 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1995 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1996 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1997 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1998 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1999 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2000 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2001 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2002 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2003 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2004 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2005 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2006 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2007 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2008 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2009 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2010 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2011 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2012 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2013 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2014 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2015 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2016 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2017 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2018 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2019 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2020 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2021 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2022 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2023 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2024 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2025 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2026 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2027 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2028 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2029 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2030 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2031 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2032 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2033 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2034 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2035 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2036 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2037 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2038 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2039 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2040 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2041 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2042 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2043 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2044 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2045 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2046 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2047 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2048 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2049 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2050 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2051 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2052 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2053 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2054 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2055 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2056 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2057 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2058 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2059 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2060 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2061 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2062 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2063 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2064 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2065 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2066 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2067 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2068 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2069 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2070 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2071 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2072 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2073 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2074 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2075 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2076 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2077 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2078 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2079 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2080 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2081 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2082 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2083 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2084 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2085 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2086 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2087 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2088 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2089 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2090 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2091 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2092 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2093 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2094 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2095 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2096 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2097 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2098 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2099 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2100 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2101 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2102 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2103 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2104 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2105 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2106 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2107 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2108 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2109 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2110 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2111 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2112 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2113 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2114 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2115 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2116 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2117 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2118 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2119 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2120 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2121 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2122 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2123 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2124 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2125 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2126 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2127 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2128 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2129 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2130 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2131 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2132 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2133 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2134 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2135 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2136 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2137 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2138 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2139 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2140 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2141 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2142 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2143 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2144 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2145 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2146 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2147 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2148 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2149 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2150 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2151 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2152 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2153 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2154 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2155 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2156 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2157 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2158 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2159 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2160 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2161 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2162 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2163 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2164 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2165 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2166 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2167 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2168 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2169 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2170 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2171 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2172 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2173 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2174 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2175 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2176 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2177 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2178 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2179 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2180 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2181 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2182 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2183 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2184 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2185 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2186 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2187 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2188 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2189 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2190 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2191 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2192 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2193 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2194 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2195 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2196 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2197 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2198 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2199 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2200 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2201 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2202 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2203 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2204 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2205 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2206 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2207 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2208 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2209 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2210 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2211 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2212 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2213 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2214 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2215 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2216 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2217 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2218 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2219 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2220 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2221 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2222 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2223 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2224 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2225 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2226 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2227 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2228 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2229 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2230 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2231 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2232 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2233 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2234 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2235 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2236 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2237 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2238 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2239 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2240 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2241 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2242 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2243 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2244 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2245 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2246 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2247 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2248 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2249 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2250 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2251 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2252 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2253 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2254 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2255 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2256 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2257 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2258 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2259 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2260 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2261 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2262 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2263 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2264 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2265 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2266 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2267 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2268 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2269 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2270 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2271 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2272 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2273 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2274 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2275 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2276 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2277 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2278 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2279 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2280 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2281 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2282 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2283 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2284 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2285 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2286 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2287 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2288 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2289 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2290 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2291 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2292 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2293 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2294 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2295 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2296 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2297 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2298 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2299 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2300 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2301 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2302 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2303 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2304 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2305 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2306 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2307 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2308 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2309 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2310 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2311 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2312 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2313 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2314 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2315 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2316 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2317 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2318 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2319 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2320 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2321 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2322 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2323 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2324 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2325 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2326 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2327 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə