Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
2 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
3 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
4 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
5 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
6 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
7 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
8 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
9 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
10 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
11 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
12 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
13 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
14 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
15 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
16 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
17 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
18 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
19 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
20 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
21 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
22 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
23 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
24 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
25 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
26 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
27 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
28 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
29 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
30 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
31 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
32 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
33 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
34 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
35 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
36 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
37 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
38 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
39 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
40 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
41 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
42 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
43 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
44 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
45 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
46 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
47 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
48 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
49 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
50 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
51 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
52 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
53 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
54 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
55 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
56 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
57 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
58 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
59 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
60 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
61 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
62 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
63 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
64 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
65 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
66 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
67 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
68 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
69 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
70 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
71 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
72 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
73 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
74 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
75 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
76 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
77 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
78 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
79 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
80 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
81 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
82 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
83 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
84 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
85 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
86 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
87 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
88 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
89 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
90 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
91 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
92 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
93 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
94 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
95 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
96 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
97 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
98 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
99 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
100 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
101 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
102 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
103 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
104 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
105 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
106 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
107 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
108 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
109 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
110 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
111 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
112 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
113 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
114 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
115 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
116 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
117 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
118 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
119 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
120 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
121 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
122 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
123 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
124 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
125 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
126 11.12.2017-hərracYüklə
127 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
128 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
129 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
130 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
131 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
132 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
133 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
134 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
135 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
136 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
137 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
138 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
139 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
140 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
141 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
142 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
143 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
144 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
145 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
146 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
147 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
148 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
149 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
150 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
151 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
152 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
153 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
154 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
155 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
156 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
157 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
158 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
159 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
160 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
161 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
162 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
163 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
164 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
165 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
166 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
167 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
168 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
169 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
170 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
171 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
172 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
173 01.11.2017-herrac.docYüklə
174 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
175 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
176 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
177 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
178 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
179 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
180 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
181 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
182 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
183 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
184 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
185 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
186 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
187 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
188 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
189 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
190 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
191 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
192 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
193 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
194 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
195 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
196 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
197 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
198 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
199 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
200 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
201 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
202 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
203 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
204 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
205 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
206 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
207 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
208 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
209 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
210 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
211 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
212 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
213 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
214 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
215 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
216 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
217 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
218 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
219 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
220 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
221 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
222 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
223 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
224 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
225 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
226 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
227 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
228 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
229 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
230 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
231 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
232 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
233 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
234 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
235 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
236 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
237 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
238 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
239 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
240 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
241 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
242 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
243 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
244 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
245 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
246 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
247 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
248 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
249 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
250 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
251 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
252 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
253 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
254 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
255 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
256 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
257 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
258 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
259 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
260 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
261 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
262 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
263 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
264 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
265 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
266 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
267 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
268 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
269 29020-17 Elan AZEYüklə
270 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
271 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
272 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
273 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
274 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
275 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
276 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
277 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
278 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
279 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
280 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
281 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
282 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
283 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
284 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
285 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
286 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
287 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
288 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
289 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
290 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
291 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
292 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
293 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
294 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
295 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
296 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
297 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
298 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
299 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
300 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
301 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
302 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
303 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
304 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
305 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
306 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
307 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
308 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
309 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
310 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
311 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
312 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
313 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
314 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
315 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
316 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
317 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
318 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
319 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
320 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
321 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
322 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
323 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
324 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
325 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
326 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
327 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
328 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
329 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
330 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
331 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
332 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
333 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
334 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
335 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
336 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
337 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
338 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
339 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
340 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
341 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
342 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
343 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
344 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
345 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
346 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
347 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
348 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
349 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
350 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
351 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
352 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
353 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
354 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
355 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
356 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
357 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
358 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
359 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
360 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
361 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
362 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
363 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
364 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
365 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
366 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
367 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
368 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
369 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
370 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
371 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
372 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
373 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
374 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
375 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
376 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
377 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
378 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
379 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
380 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
381 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
382 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
383 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
384 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
385 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
386 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
387 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
388 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
389 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
390 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
391 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
392 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
393 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
394 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
395 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
396 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
397 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
398 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
399 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
400 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
401 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
402 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
403 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
404 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
405 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
406 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
407 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
408 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
409 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
410 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
411 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
412 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
413 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
414 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
415 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
416 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
417 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
418 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
419 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
420 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
421 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
422 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
423 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
424 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
425 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
426 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
427 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
428 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
429 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
430 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
431 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
432 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
433 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
434 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
435 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
436 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
437 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
438 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
439 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
440 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
441 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
442 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
443 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
444 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
445 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
446 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
447 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
448 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
449 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
450 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
451 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
452 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
453 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
454 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
455 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
456 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
457 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
458 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
459 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
460 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
461 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
462 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
463 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
464 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
465 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
466 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
467 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
468 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
469 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
470 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
471 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
472 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
473 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
474 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
475 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
476 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
477 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
478 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
479 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
480 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
481 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
482 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
483 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
484 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
485 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
486 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
487 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
488 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
489 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
490 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
491 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
492 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
493 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
494 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
495 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
496 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
497 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
498 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
499 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
500 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
501 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
502 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
503 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
504 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
505 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
506 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
507 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
508 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
509 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
510 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
511 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
512 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
513 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
514 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
515 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
516 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
517 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
518 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
519 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
520 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
521 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
522 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
523 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
524 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
525 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
526 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
527 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
528 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
529 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
530 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
531 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
532 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
533 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
534 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
535 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
536 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
537 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
538 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
539 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
540 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
541 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
542 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
543 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
544 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
545 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
546 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
547 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
548 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
549 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
550 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
551 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
552 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
553 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
554 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
555 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
556 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
557 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
558 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
559 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
560 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
561 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
562 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
563 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
564 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
565 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
566 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
567 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
568 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
569 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
570 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
571 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
572 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
573 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
574 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
575 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
576 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
577 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
578 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
579 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
580 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
581 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
582 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
583 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
584 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
585 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
586 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
587 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
588 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
589 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
590 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
591 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
592 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
593 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
594 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
595 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
596 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
597 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
598 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
599 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
600 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
601 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
602 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
603 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
604 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
605 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
606 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
607 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
608 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
609 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
610 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
611 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
612 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
613 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
614 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
615 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
616 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
617 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
618 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
619 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
620 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
621 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
622 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
623 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
624 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
625 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
626 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
627 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
628 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
629 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
630 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
631 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
632 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
633 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
634 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
635 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
636 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
637 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
638 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
639 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
640 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
641 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
642 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
643 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
644 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
645 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
646 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
647 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
648 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
649 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
650 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
651 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
652 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
653 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
654 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
655 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
656 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
657 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
658 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
659 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
660 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
661 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
662 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
663 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
664 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
665 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
666 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
667 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
668 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
669 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
670 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
671 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
672 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
673 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
674 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
675 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
676 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
677 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
678 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
679 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
680 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
681 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
682 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
683 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
684 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
685 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
686 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
687 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
688 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
689 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
690 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
691 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
692 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
693 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
694 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
695 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
696 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
697 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
698 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
699 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
700 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
701 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
702 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
703 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
704 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
705 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
706 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
707 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
708 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
709 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
710 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
711 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
712 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
713 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
714 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
715 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
716 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
717 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
718 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
719 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
720 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
721 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
722 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
723 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
724 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
725 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
726 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
727 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
728 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
729 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
730 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
731 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
732 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
733 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
734 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
735 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
736 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
737 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
738 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
739 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
740 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
741 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
742 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
743 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
744 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
745 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
746 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
747 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
748 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
749 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
750 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
751 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
752 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
753 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
754 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
755 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
756 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
757 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
758 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
759 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
760 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
761 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
762 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
763 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
764 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
765 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
766 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
767 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
768 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
769 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
770 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
771 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
772 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
773 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
774 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
775 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
776 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
777 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
778 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
779 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
780 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
781 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
782 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
783 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
784 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
785 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
786 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
787 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
788 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
789 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
790 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
791 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
792 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
793 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
794 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
795 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
796 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
797 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
798 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
799 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
800 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
801 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
802 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
803 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
804 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
805 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
806 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
807 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
808 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
809 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
810 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
811 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
812 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
813 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
814 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
815 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
816 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
817 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
818 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
819 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
820 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
821 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
822 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
823 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
824 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
825 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
826 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
827 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
828 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
829 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
830 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
831 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
832 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
833 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
834 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
835 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
836 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
837 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
838 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
839 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
840 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
841 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
842 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
843 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
844 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
845 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
846 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
847 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
848 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
849 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
850 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
851 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
852 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
853 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
854 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
855 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
856 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
857 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
858 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
859 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
860 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
861 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
862 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
863 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
864 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
865 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
866 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
867 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
868 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
869 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
870 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
871 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
872 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
873 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
874 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
875 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
876 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
877 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
878 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
879 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
880 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
881 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
882 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
883 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
884 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
885 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
886 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
887 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
888 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
889 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
890 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
891 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
892 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
893 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
894 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
895 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
896 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
897 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
898 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
899 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
900 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə