Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
2 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
3 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
4 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
5 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
6 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
7 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
8 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
9 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
10 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
11 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
12 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
13 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
14 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
15 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
16 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
17 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
18 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
19 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
20 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
21 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
22 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
23 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
24 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
25 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
26 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
27 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
28 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
29 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
30 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
31 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
32 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
33 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
34 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
35 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
36 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
37 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
38 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
39 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
40 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
41 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
42 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
43 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
44 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
45 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
46 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
47 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
48 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
49 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
50 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
51 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
52 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
53 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
54 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
55 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
56 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
57 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
58 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
59 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
60 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
61 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
62 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
63 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
64 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
65 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
66 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
67 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
68 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
69 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
70 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
71 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
72 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
73 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
74 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
75 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
76 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
77 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
78 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
79 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
80 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
81 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
82 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
83 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
84 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
85 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
86 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
87 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
88 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
89 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
90 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
91 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
92 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
93 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
94 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
95 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
96 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
97 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
98 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
99 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
100 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
101 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
102 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
103 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
104 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
105 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
106 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
107 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
108 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
109 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
110 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
111 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
112 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
113 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
114 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
115 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
116 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
117 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
118 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
119 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
120 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
121 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
122 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
123 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
124 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
125 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
126 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
127 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
128 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
129 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
130 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
131 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
132 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
133 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
134 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
135 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
136 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
137 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
138 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
139 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
140 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
141 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
142 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
143 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
144 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
145 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
146 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
147 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
148 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
149 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
150 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
151 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
152 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
153 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
154 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
155 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
156 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
157 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
158 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
159 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
160 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
161 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
162 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
163 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
164 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
165 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
166 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
167 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
168 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
169 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
170 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
171 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
172 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
173 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
174 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
175 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
176 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
177 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
178 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
179 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
180 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
181 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
182 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
183 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
184 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
185 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
186 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
187 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
188 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
189 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
190 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
191 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
192 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
193 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
194 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
195 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
196 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
197 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
198 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
199 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
200 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
201 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
202 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
203 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
204 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
205 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
206 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
207 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
208 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
209 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
210 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
211 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
212 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
213 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
214 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
215 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
216 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
217 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
218 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
219 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
220 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
221 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
222 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
223 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
224 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
225 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
226 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
227 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
228 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
229 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
230 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
231 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
232 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
233 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
234 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
235 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
236 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
237 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
238 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
239 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
240 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
241 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
242 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
243 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
244 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
245 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
246 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
247 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
248 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
249 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
250 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
251 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
252 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
253 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
254 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
255 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
256 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
257 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
258 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
259 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
260 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
261 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
262 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
263 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
264 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
265 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
266 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
267 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
268 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
269 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
270 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
271 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
272 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
273 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
274 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
275 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
276 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
277 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
278 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
279 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
280 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
281 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
282 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
283 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
284 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
285 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
286 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
287 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
288 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
289 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
290 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
291 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
292 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
293 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
294 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
295 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
296 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
297 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
298 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
299 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
300 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
301 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
302 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
303 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
304 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
305 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
306 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
307 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
308 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
309 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
310 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
311 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
312 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
313 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
314 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
315 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
316 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
317 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
318 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
319 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
320 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
321 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
322 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
323 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
324 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
325 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
326 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
327 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
328 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
329 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
330 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
331 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
332 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
333 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
334 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
335 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
336 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
337 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
338 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
339 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
340 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
341 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
342 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
343 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
344 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
345 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
346 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
347 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
348 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
349 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
350 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
351 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
352 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
353 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
354 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
355 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
356 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
357 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
358 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
359 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
360 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
361 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
362 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
363 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
364 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
365 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
366 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
367 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
368 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
369 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
370 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
371 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
372 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
373 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
374 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
375 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
376 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
377 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
378 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
379 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
380 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
381 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
382 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
383 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
384 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
385 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
386 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
387 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
388 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
389 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
390 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
391 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
392 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
393 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
394 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
395 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
396 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
397 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
398 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
399 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
400 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
401 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
402 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
403 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
404 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
405 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
406 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
407 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
408 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
409 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
410 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
411 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
412 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
413 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
414 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
415 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
416 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
417 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
418 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
419 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
420 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
421 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
422 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
423 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
424 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
425 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
426 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
427 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
428 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
429 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
430 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
431 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
432 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
433 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
434 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
435 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
436 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
437 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
438 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
439 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
440 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
441 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
442 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
443 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
444 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
445 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
446 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
447 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
448 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
449 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
450 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
451 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
452 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
453 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
454 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
455 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
456 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
457 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
458 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
459 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
460 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
461 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
462 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
463 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
464 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
465 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
466 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
467 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
468 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
469 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
470 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
471 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
472 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
473 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
474 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
475 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
476 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
477 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
478 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
479 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
480 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
481 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
482 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
483 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
484 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
485 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
486 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
487 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
488 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
489 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
490 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
491 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
492 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
493 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
494 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
495 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
496 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
497 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
498 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
499 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
500 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
501 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
502 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
503 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
504 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
505 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
506 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
507 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
508 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
509 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
510 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
511 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
512 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
513 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
514 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
515 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
516 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
517 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
518 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
519 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
520 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
521 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
522 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
523 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
524 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
525 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
526 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
527 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
528 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
529 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
530 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
531 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
532 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
533 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
534 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
535 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
536 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
537 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
538 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
539 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
540 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
541 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
542 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
543 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
544 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
545 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
546 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
547 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
548 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
549 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
550 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
551 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
552 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
553 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
554 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
555 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
556 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
557 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
558 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
559 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
560 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
561 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
562 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
563 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
564 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
565 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
566 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
567 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
568 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
569 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
570 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
571 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
572 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
573 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
574 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
575 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
576 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
577 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
578 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
579 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
580 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
581 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
582 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
583 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
584 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
585 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
586 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
587 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
588 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
589 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
590 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
591 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
592 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
593 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
594 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
595 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
596 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
597 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
598 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
599 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
600 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
601 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
602 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
603 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
604 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə