Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
2 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
3 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
4 21.09.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
5 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
6 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
7 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
8 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
9 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
10 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
11 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
12 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
13 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
14 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
15 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
16 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
17 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
18 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
19 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
20 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
21 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
22 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
23 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
24 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
25 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
26 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
27 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
28 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
29 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
30 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
31 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
32 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
33 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
34 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
35 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
36 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
37 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
38 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
39 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
40 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
41 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
42 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
43 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
44 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
45 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
46 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
47 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
48 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
49 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
50 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
51 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
52 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
53 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
54 29020-17 Elan AZEYüklə
55 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
56 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
57 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
58 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
59 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
60 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
61 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
62 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
63 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
64 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
65 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
66 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
67 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
68 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
69 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
70 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
71 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
72 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
73 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
74 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
75 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
76 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
77 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
78 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
79 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
80 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
81 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
82 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
83 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
84 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
85 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
86 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
87 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
88 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
89 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
90 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
91 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
92 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
93 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
94 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
95 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
96 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
97 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
98 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
99 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
100 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
101 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
102 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
103 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
104 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
105 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
106 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
107 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
108 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
109 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
110 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
111 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
112 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
113 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
114 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
115 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
116 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
117 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
118 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
119 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
120 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
121 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
122 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
123 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
124 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
125 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
126 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
127 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
128 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
129 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
130 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
131 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
132 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
133 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
134 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
135 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
136 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
137 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
138 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
139 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
140 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
141 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
142 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
143 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
144 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
145 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
146 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
147 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
148 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
149 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
150 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
151 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
152 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
153 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
154 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
155 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
156 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
157 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
158 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
159 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
160 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
161 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
162 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
163 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
164 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
165 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
166 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
167 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
168 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
169 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
170 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
171 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
172 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
173 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
174 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
175 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
176 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
177 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
178 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
179 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
180 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
181 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
182 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
183 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
184 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
185 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
186 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
187 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
188 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
189 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
190 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
191 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
192 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
193 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
194 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
195 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
196 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
197 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
198 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
199 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
200 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
201 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
202 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
203 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
204 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
205 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
206 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
207 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
208 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
209 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
210 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
211 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
212 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
213 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
214 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
215 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
216 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
217 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
218 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
219 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
220 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
221 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
222 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
223 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
224 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
225 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
226 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
227 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
228 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
229 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
230 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
231 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
232 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
233 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
234 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
235 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
236 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
237 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
238 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
239 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
240 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
241 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
242 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
243 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
244 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
245 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
246 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
247 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
248 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
249 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
250 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
251 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
252 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
253 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
254 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
255 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
256 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
257 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
258 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
259 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
260 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
261 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
262 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
263 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
264 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
265 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
266 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
267 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
268 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
269 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
270 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
271 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
272 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
273 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
274 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
275 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
276 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
277 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
278 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
279 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
280 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
281 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
282 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
283 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
284 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
285 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
286 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
287 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
288 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
289 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
290 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
291 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
292 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
293 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
294 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
295 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
296 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
297 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
298 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
299 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
300 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
301 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
302 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
303 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
304 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
305 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
306 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
307 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
308 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
309 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
310 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
311 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
312 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
313 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
314 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
315 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
316 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
317 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
318 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
319 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
320 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
321 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
322 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
323 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
324 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
325 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
326 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
327 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
328 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
329 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
330 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
331 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
332 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
333 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
334 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
335 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
336 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
337 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
338 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
339 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
340 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
341 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
342 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
343 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
344 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
345 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
346 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
347 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
348 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
349 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
350 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
351 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
352 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
353 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
354 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
355 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
356 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
357 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
358 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
359 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
360 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
361 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
362 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
363 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
364 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
365 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
366 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
367 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
368 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
369 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
370 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
371 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
372 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
373 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
374 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
375 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
376 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
377 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
378 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
379 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
380 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
381 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
382 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
383 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
384 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
385 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
386 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
387 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
388 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
389 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
390 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
391 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
392 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
393 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
394 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
395 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
396 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
397 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
398 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
399 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
400 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
401 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
402 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
403 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
404 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
405 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
406 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
407 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
408 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
409 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
410 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
411 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
412 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
413 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
414 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
415 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
416 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
417 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
418 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
419 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
420 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
421 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
422 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
423 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
424 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
425 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
426 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
427 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
428 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
429 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
430 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
431 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
432 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
433 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
434 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
435 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
436 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
437 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
438 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
439 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
440 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
441 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
442 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
443 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
444 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
445 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
446 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
447 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
448 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
449 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
450 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
451 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
452 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
453 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
454 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
455 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
456 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
457 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
458 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
459 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
460 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
461 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
462 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
463 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
464 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
465 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
466 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
467 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
468 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
469 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
470 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
471 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
472 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
473 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
474 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
475 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
476 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
477 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
478 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
479 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
480 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
481 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
482 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
483 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
484 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
485 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
486 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
487 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
488 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
489 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
490 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
491 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
492 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
493 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
494 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
495 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
496 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
497 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
498 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
499 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
500 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
501 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
502 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
503 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
504 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
505 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
506 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
507 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
508 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
509 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
510 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
511 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
512 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
513 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
514 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
515 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
516 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
517 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
518 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
519 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
520 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
521 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
522 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
523 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
524 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
525 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
526 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
527 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
528 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
529 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
530 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
531 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
532 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
533 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
534 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
535 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
536 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
537 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
538 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
539 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
540 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
541 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
542 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
543 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
544 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
545 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
546 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
547 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
548 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
549 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
550 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
551 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
552 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
553 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
554 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
555 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
556 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
557 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
558 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
559 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
560 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
561 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
562 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
563 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
564 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
565 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
566 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
567 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
568 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
569 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
570 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
571 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
572 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
573 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
574 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
575 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
576 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
577 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
578 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
579 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
580 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
581 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
582 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
583 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
584 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
585 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
586 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
587 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
588 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
589 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
590 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
591 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
592 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
593 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
594 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
595 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
596 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
597 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
598 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
599 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
600 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
601 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
602 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
603 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
604 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
605 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
606 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
607 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
608 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
609 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
610 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
611 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
612 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
613 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
614 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
615 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
616 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
617 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
618 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
619 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
620 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
621 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
622 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
623 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
624 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
625 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
626 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
627 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
628 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
629 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
630 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
631 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
632 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
633 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
634 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
635 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
636 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
637 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
638 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
639 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
640 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
641 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
642 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
643 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
644 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
645 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
646 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
647 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
648 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
649 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
650 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
651 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
652 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
653 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
654 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
655 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
656 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
657 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
658 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
659 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
660 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
661 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
662 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
663 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
664 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
665 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
666 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
667 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
668 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
669 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
670 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
671 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
672 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
673 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
674 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
675 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
676 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
677 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
678 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
679 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
680 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
681 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
682 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
683 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
684 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
685 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə