Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
3 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
4 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
5 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
6 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
7 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
8 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
9 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
10 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
11 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
12 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
13 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
14 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
15 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
16 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
17 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
18 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
19 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
20 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
21 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
22 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
23 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
24 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
25 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
26 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
27 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
28 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
29 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
30 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
31 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
32 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
33 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
34 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
35 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
36 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
37 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
38 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
39 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
40 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
41 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
42 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
43 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
44 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
45 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
46 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
47 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
48 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
49 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
50 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
51 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
52 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
53 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
54 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
55 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
56 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
57 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
58 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
59 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
60 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
61 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
62 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
63 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
64 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
65 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
66 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
67 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
68 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
69 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
70 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
71 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
72 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
73 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
74 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
75 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
76 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
77 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
78 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
79 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
80 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
81 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
82 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
83 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
84 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
85 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
86 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
87 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
88 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
89 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
90 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
91 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
92 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
93 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
94 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
95 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
96 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
97 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
98 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
99 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
100 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
101 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
102 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
103 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
104 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
105 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
106 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
107 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
108 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
109 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
110 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
111 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
112 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
113 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
114 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
115 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
116 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
117 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
118 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
119 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
120 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
121 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
122 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
123 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
124 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
125 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
126 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
127 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
128 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
129 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
130 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
131 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
132 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
133 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
134 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
135 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
136 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
137 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
138 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
139 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
140 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
141 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
142 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
143 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
144 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
145 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
146 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
147 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
148 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
149 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
150 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
151 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
152 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
153 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
154 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
155 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
156 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
157 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
158 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
159 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
160 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
161 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
162 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
163 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
164 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
165 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
166 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
167 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
168 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
169 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
170 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
171 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
172 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
173 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
174 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
175 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
176 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
177 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
178 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
179 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
180 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
181 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
182 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
183 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
184 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
185 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
186 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
187 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
188 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
189 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
190 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
191 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
192 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
193 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
194 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
195 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
196 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
197 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
198 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
199 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
200 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
201 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
202 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
203 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
204 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
205 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
206 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
207 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
208 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
209 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
210 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
211 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
212 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
213 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
214 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
215 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
216 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
217 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
218 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
219 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
220 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
221 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
222 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
223 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
224 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
225 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
226 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
227 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
228 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
229 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
230 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
231 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
232 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
233 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
234 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
235 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
236 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
237 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
238 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
239 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
240 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
241 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
242 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
243 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
244 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
245 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
246 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
247 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
248 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
249 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
250 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
251 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
252 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
253 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
254 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
255 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
256 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
257 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
258 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
259 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
260 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
261 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
262 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
263 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
264 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
265 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
266 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
267 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
268 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
269 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
270 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
271 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
272 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
273 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
274 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
275 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
276 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
277 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
278 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
279 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
280 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
281 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
282 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
283 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
284 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
285 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
286 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
287 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
288 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
289 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
290 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
291 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
292 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
293 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
294 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
295 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
296 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
297 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
298 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
299 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
300 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
301 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
302 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
303 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
304 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
305 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
306 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
307 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
308 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
309 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
310 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
311 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
312 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
313 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə