Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
2 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
3 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
4 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
5 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
6 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
7 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
8 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
9 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
10 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
11 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
12 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
13 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
14 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
15 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
16 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
17 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
18 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
19 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
20 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
21 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
22 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
23 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
24 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
25 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
26 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
27 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
28 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
29 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
30 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
31 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
32 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
33 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
34 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
35 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
36 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
37 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
38 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
39 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
40 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
41 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
42 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
43 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
44 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
45 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
46 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
47 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
48 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
49 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
50 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
51 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
52 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
53 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
54 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
55 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
56 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
57 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
58 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
59 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
60 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
61 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
62 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
63 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
64 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
65 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
66 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
67 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
68 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
69 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
70 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
71 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
72 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
73 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
74 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
75 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
76 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
77 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
78 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
79 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
80 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
81 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
82 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
83 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
84 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
85 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
86 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
87 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
88 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
89 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
90 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
91 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
92 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
93 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
94 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
95 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
96 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
97 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
98 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
99 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
100 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
101 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
102 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
103 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
104 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
105 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
106 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
107 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
108 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
109 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
110 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
111 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
112 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
113 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
114 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
115 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
116 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
117 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
118 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
119 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
120 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
121 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
122 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
123 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
124 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
125 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
126 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
127 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
128 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
129 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
130 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
131 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
132 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
133 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
134 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
135 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
136 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
137 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
138 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
139 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
140 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
141 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
142 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
143 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
144 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
145 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
146 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
147 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
148 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
149 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
150 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
151 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
152 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
153 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
154 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
155 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
156 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
157 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
158 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
159 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
160 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
161 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
162 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
163 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
164 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
165 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
166 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
167 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
168 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
169 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
170 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
171 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
172 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
173 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
174 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
175 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
176 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
177 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
178 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
179 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
180 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
181 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
182 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
183 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
184 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
185 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
186 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
187 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
188 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
189 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
190 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
191 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
192 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
193 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
194 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
195 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
196 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
197 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
198 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
199 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
200 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
201 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
202 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
203 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
204 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
205 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
206 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
207 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
208 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
209 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
210 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
211 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
212 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
213 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
214 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
215 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
216 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
217 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
218 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
219 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
220 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
221 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
222 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
223 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
224 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
225 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
226 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
227 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
228 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
229 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
230 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
231 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
232 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
233 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
234 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
235 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
236 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
237 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
238 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
239 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
240 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
241 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
242 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
243 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
244 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
245 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
246 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
247 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
248 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
249 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
250 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
251 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
252 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
253 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
254 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
255 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
256 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
257 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
258 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
259 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
260 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
261 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
262 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
263 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
264 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
265 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
266 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
267 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
268 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
269 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
270 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
271 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
272 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
273 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
274 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
275 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
276 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
277 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
278 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
279 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
280 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
281 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
282 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
283 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
284 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
285 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
286 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
287 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
288 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
289 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
290 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
291 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
292 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
293 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
294 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
295 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
296 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
297 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
298 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
299 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
300 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
301 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
302 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
303 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
304 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
305 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
306 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
307 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
308 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
309 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
310 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
311 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
312 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
313 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
314 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
315 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
316 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
317 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
318 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
319 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
320 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
321 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
322 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
323 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
324 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
325 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
326 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
327 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
328 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
329 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
330 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
331 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
332 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
333 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
334 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
335 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
336 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
337 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
338 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
339 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
340 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
341 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
342 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
343 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
344 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
345 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
346 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
347 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
348 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
349 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
350 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
351 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
352 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
353 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
354 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
355 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
356 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
357 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
358 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
359 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
360 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
361 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
362 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
363 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
364 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
365 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
366 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
367 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
368 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
369 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
370 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
371 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
372 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
373 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
374 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
375 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
376 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
377 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
378 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
379 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
380 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
381 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
382 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
383 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
384 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
385 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
386 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
387 11.12.2017-hərracYüklə
388 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
389 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
390 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
391 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
392 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
393 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
394 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
395 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
396 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
397 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
398 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
399 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
400 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
401 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
402 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
403 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
404 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
405 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
406 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
407 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
408 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
409 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
410 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
411 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
412 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
413 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
414 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
415 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
416 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
417 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
418 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
419 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
420 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
421 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
422 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
423 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
424 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
425 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
426 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
427 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
428 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
429 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
430 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
431 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
432 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
433 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
434 01.11.2017-herrac.docYüklə
435 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
436 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
437 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
438 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
439 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
440 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
441 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
442 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
443 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
444 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
445 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
446 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
447 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
448 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
449 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
450 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
451 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
452 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
453 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
454 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
455 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
456 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
457 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
458 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
459 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
460 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
461 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
462 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
463 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
464 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
465 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
466 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
467 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
468 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
469 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
470 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
471 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
472 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
473 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
474 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
475 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
476 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
477 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
478 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
479 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
480 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
481 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
482 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
483 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
484 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
485 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
486 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
487 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
488 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
489 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
490 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
491 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
492 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
493 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
494 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
495 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
496 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
497 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
498 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
499 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
500 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
501 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
502 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
503 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
504 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
505 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
506 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
507 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
508 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
509 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
510 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
511 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
512 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
513 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
514 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
515 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
516 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
517 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
518 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
519 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
520 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
521 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
522 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
523 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
524 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
525 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
526 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
527 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
528 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
529 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
530 29020-17 Elan AZEYüklə
531 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
532 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
533 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
534 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
535 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
536 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
537 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
538 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
539 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
540 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
541 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
542 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
543 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
544 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
545 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
546 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
547 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
548 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
549 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
550 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
551 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
552 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
553 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
554 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
555 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
556 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
557 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
558 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
559 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
560 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
561 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
562 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
563 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
564 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
565 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
566 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
567 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
568 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
569 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
570 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
571 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
572 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
573 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
574 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
575 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
576 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
577 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
578 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
579 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
580 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
581 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
582 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
583 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
584 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
585 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
586 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
587 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
588 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
589 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
590 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
591 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
592 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
593 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
594 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
595 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
596 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
597 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
598 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
599 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
600 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
601 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
602 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
603 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
604 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
605 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
606 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
607 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
608 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
609 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
610 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
611 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
612 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
613 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
614 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
615 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
616 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
617 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
618 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
619 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
620 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
621 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
622 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
623 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
624 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
625 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
626 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
627 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
628 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
629 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
630 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
631 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
632 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
633 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
634 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
635 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
636 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
637 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
638 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
639 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
640 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
641 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
642 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
643 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
644 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
645 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
646 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
647 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
648 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
649 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
650 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
651 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
652 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
653 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
654 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
655 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
656 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
657 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
658 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
659 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
660 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
661 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
662 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
663 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
664 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
665 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
666 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
667 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
668 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
669 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
670 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
671 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
672 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
673 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
674 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
675 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
676 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
677 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
678 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
679 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
680 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
681 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
682 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
683 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
684 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
685 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
686 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
687 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
688 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
689 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
690 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
691 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
692 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
693 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
694 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
695 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
696 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
697 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
698 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
699 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
700 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
701 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
702 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
703 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
704 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
705 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
706 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
707 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
708 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
709 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
710 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
711 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
712 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
713 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
714 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
715 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
716 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
717 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
718 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
719 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
720 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
721 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
722 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
723 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
724 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
725 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
726 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
727 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
728 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
729 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
730 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
731 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
732 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
733 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
734 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
735 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
736 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
737 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
738 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
739 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
740 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
741 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
742 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
743 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
744 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
745 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
746 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
747 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
748 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
749 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
750 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
751 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
752 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
753 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
754 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
755 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
756 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
757 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
758 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
759 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
760 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
761 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
762 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
763 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
764 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
765 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
766 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
767 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
768 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
769 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
770 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
771 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
772 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
773 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
774 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
775 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
776 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
777 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
778 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
779 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
780 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
781 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
782 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
783 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
784 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
785 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
786 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
787 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
788 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
789 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
790 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
791 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
792 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
793 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
794 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
795 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
796 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
797 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
798 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
799 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
800 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
801 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
802 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
803 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
804 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
805 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
806 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
807 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
808 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
809 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
810 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
811 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
812 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
813 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
814 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
815 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
816 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
817 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
818 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
819 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
820 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
821 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
822 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
823 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
824 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
825 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
826 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
827 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
828 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
829 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
830 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
831 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
832 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
833 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
834 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
835 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
836 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
837 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
838 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
839 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
840 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
841 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
842 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
843 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
844 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
845 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
846 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
847 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
848 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
849 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
850 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
851 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
852 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
853 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
854 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
855 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
856 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
857 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
858 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
859 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
860 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
861 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
862 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
863 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
864 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
865 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
866 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
867 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
868 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
869 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
870 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
871 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
872 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
873 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
874 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
875 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
876 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
877 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
878 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
879 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
880 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
881 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
882 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
883 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
884 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
885 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
886 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
887 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
888 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
889 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
890 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
891 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
892 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
893 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
894 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
895 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
896 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
897 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
898 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
899 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
900 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
901 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
902 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
903 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
904 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
905 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
906 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
907 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
908 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
909 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
910 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
911 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
912 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
913 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
914 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
915 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
916 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
917 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
918 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
919 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
920 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
921 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
922 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
923 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
924 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
925 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
926 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
927 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
928 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
929 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
930 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
931 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
932 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
933 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
934 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
935 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
936 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
937 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
938 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
939 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
940 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
941 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
942 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
943 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
944 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
945 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
946 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
947 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
948 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
949 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
950 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
951 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
952 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
953 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
954 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
955 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
956 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
957 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
958 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
959 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
960 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
961 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
962 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
963 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
964 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
965 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
966 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
967 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
968 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
969 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
970 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
971 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
972 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
973 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
974 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
975 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
976 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
977 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
978 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
979 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
980 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
981 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
982 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
983 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
984 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
985 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
986 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
987 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
988 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
989 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
990 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
991 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
992 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
993 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
994 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
995 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
996 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
997 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
998 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
999 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1000 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1001 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1002 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1003 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1004 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1005 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1006 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1007 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1008 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1009 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1010 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1011 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1012 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1013 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1014 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1015 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1016 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1017 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1018 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1019 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1020 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1021 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1022 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1023 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1024 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1025 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1026 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1027 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1028 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1029 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1030 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1031 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1032 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1033 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1034 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1035 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1036 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1037 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1038 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1039 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1040 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1041 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1042 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1043 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1044 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1045 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1046 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1047 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1048 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1049 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1050 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1051 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1052 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1053 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1054 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1055 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1056 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1057 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1058 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1059 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1060 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1061 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1062 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1063 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1064 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1065 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1066 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1067 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1068 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1069 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1070 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1071 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1072 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1073 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1074 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1075 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1076 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1077 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1078 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1079 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1080 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1081 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1082 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1083 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1084 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1085 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1086 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1087 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1088 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1089 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1090 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1091 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1092 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1093 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1094 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1095 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1096 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1097 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1098 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1099 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1100 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1101 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1102 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1103 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1104 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1105 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1106 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1107 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1108 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1109 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1110 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1111 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1112 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1113 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1114 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1115 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1116 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1117 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1118 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1119 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1120 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1121 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1122 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1123 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1124 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1125 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1126 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1127 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1128 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1129 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1130 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1131 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1132 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1133 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1134 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1135 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1136 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1137 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1138 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1139 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1140 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1141 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1142 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1143 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1144 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1145 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1146 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1147 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1148 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1149 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1150 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1151 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1152 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1153 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1154 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1155 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1156 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1157 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1158 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1159 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1160 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1161 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə