Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 02.04.2020-37038-AM20-Azot kompressorunun ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
2 30.03.2020-22002-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
3 30.03.2020- 37040-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
4 30.03.2020-11008AM-20 akumlyator batareyaları və qidalandırıcılara olan tələbat-(vaxtin dəyişdirilməsi)Yüklə
5 30.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
6 30.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
7 30.03.2020-29012-20 elektrik alət və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
8 30.03.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
9 19.03.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
10 19.03.2020-25037-20 Polad boru 530x12mmYüklə
11 18.03.2020-25042-20 Elan (Qaynaq aparatları)Yüklə
12 18.03.2020-25019-20 Elan (Yanğınsöndürmə)Yüklə
13 18.03.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
14 18.03.2020-25041-20- polad abrazivYüklə
15 17.03.2020-11051AM-20 NKBYüklə
16 17.03.2020-11036AM-20 Elan baltalarYüklə
17 16.03.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləriYüklə
18 13.03.2020-11015AM-20 Vaxtınnın uzadılması - Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
19 13.03.2020-25013-20 Elan künclüklərYüklə
20 13.03.2020-25014-20 Elan şvellerYüklə
21 13.03.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
22 13.03.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
23 12.03.2020-29008-20 LOT-1 Boya və həlledici, LOT-2 FırçalarYüklə
24 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodYüklə
25 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodeYüklə
26 12.03.2020-13004-20 Elan-mal materiallarYüklə
27 12.03.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
28 12.03.2020-29004-20-İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
29 10.03.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınması- uzadilmaYüklə
30 10.03.2020-29010-20 çuqun əyməyə (Lot 1) və müxtəlif ölçülü polad əymələrə (lot 2) olan tələbatYüklə
31 06.03.2020-11055AM-20 nasos ştanqları və ştanq muftalarına tələbatYüklə
32 06.03.2020-31001-TX-2020 mühərrikin təmiriYüklə
33 05.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
34 05.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
35 05.03.2020-37038-AM20 elan Azot kompressorunun ehtiyyat hissələriYüklə
36 04.03.2020-.29009-20 Elan Laqonda daşıYüklə
37 04.03.2020-25011-20 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
38 04.03.2020-11059AM-20 elan- elektrik dalma mühərrikləriYüklə
39 04.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
40 04.03.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm izolyasiyalıYüklə
41 04.03.2020-26010-20-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
42 03.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
43 03.03.2020-25018-20 Elan məişət malları və yataq dəstiYüklə
44 03.03.2020 - 22001ƏT - 19 - (EKM) qurğularının və QPS-nin xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləri - uzYüklə
45 02.03.2020-11006AM-20 (LOT-3)-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
46 28.02.2020-11057AM-20 Zirehli kabelYüklə
47 28.02.2020-29004-20 -İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatı-uzadılmaYüklə
48 27.02.2020-26029-20-Başmaq və əks klapanlarYüklə
49 27.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
50 27.02.2020-29002-20 PE birləşmələrYüklə
51 27.02.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu)Yüklə
52 27.02.2020-22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
53 25.02.2020 - 30 TX 0002 - Sazlama işləriYüklə
54 25.02.2020-25245-19 Elan müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
55 25.02.2020-11050AM-20 Natrium hipoxloridYüklə
56 25.02.2020-25010-20-Xüsusi izolyasiyalı kabelə olan tələbatYüklə
57 25.02.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
58 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
59 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
60 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
61 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
62 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
63 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
64 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
65 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
66 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
67 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
68 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
69 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
70 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
71 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
72 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
73 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
74 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
75 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
76 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
77 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
78 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
79 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
80 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
81 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
82 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
83 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
84 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
85 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
86 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
87 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
88 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
89 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
90 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
91 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
92 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
93 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
94 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
95 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
96 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
97 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
98 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
99 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
100 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
101 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
102 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
103 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
104 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
105 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
106 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
107 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
108 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
109 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
110 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
111 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
112 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
113 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
114 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
115 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
116 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
117 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
118 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
119 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
120 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
121 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
122 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
123 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
124 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
125 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
126 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
127 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
128 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
129 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
130 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
131 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
132 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
133 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
134 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
135 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
136 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
137 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
138 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
139 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
140 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
141 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
142 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
143 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
144 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
145 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
146 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
147 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
148 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
149 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
150 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
151 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
152 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
153 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
154 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
155 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
156 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
157 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
158 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
159 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
160 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
161 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
162 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
163 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
164 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
165 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
166 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
167 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
168 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
169 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
170 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
171 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
172 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
173 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
174 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
175 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
176 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
177 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
178 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
179 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
180 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
181 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
182 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
183 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
184 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
185 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
186 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
187 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
188 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
189 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
190 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
191 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
192 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
193 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
194 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
195 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
196 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
197 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
198 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
199 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
200 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
201 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
202 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
203 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
204 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
205 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
206 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
207 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
208 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
209 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
210 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
211 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
212 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
213 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
214 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
215 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
216 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
217 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
218 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
219 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
220 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
221 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
222 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
223 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
224 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
225 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
226 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
227 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
228 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
229 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
230 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
231 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
232 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
233 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
234 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
235 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
236 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
237 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
238 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
239 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
240 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
241 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
242 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
243 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
244 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
245 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
246 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
247 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
248 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
249 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
250 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
251 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
252 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
253 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
254 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
255 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
256 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
257 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
258 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
259 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
260 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
261 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
262 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
263 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
264 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
265 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
266 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
267 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
268 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
269 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
270 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
271 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
272 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
273 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
274 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
275 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
276 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
277 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
278 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
279 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
280 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
281 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
282 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
283 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
284 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
285 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
286 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
287 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
288 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
289 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
290 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
291 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
292 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
293 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
294 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
295 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
296 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
297 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
298 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
299 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
300 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
301 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
302 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
303 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
304 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
305 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
306 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
307 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
308 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
309 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
310 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
311 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
312 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
313 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
314 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
315 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
316 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
317 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
318 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
319 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
320 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
321 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
322 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
323 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
324 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
325 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
326 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
327 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
328 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
329 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
330 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
331 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
332 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
333 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
334 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
335 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
336 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
337 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
338 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
339 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
340 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
341 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
342 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
343 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
344 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
345 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
346 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
347 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
348 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
349 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
350 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
351 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
352 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
353 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
354 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
355 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
356 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
357 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
358 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
359 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
360 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
361 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
362 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
363 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
364 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
365 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
366 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
367 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
368 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
369 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
370 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
371 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
372 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
373 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
374 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
375 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
376 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
377 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
378 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
379 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
380 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
381 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
382 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
383 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
384 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
385 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
386 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
387 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
388 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
389 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
390 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
391 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
392 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
393 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
394 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
395 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
396 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
397 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
398 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
399 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
400 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
401 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
402 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
403 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
404 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
405 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
406 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
407 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
408 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
409 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
410 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
411 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
412 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
413 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
414 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
415 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
416 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
417 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
418 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
419 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
420 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
421 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
422 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
423 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
424 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
425 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
426 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
427 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
428 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
429 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
430 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
431 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
432 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
433 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
434 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
435 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
436 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
437 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
438 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
439 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
440 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
441 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
442 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
443 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
444 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
445 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
446 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
447 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
448 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
449 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
450 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
451 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
452 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
453 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
454 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
455 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
456 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
457 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
458 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
459 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
460 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
461 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
462 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
463 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
464 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
465 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
466 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
467 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
468 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
469 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
470 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
471 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
472 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
473 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
474 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
475 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
476 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
477 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
478 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
479 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
480 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
481 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
482 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
483 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
484 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
485 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
486 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
487 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
488 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
489 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
490 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
491 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
492 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
493 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
494 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
495 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
496 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
497 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
498 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
499 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
500 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
501 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
502 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
503 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
504 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
505 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
506 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
507 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
508 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
509 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
510 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
511 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
512 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
513 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
514 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
515 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
516 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
517 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
518 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
519 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
520 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
521 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
522 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
523 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
524 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
525 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
526 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
527 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
528 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
529 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
530 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
531 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
532 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
533 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
534 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
535 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
536 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
537 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
538 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
539 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
540 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
541 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
542 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
543 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
544 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
545 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
546 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
547 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
548 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
549 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
550 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
551 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
552 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
553 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
554 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
555 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
556 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
557 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
558 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
559 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
560 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
561 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
562 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
563 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
564 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
565 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
566 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
567 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
568 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
569 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
570 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
571 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
572 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
573 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
574 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
575 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
576 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
577 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
578 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
579 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
580 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
581 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
582 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
583 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
584 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
585 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
586 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
587 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
588 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
589 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
590 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
591 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
592 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
593 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
594 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
595 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
596 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
597 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
598 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
599 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
600 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
601 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
602 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
603 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
604 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
605 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
606 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
607 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
608 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
609 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
610 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
611 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
612 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
613 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
614 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
615 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
616 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
617 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
618 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
619 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
620 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
621 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
622 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
623 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
624 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
625 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
626 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
627 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
628 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
629 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
630 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
631 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
632 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
633 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
634 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
635 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
636 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
637 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
638 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
639 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
640 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
641 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
642 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
643 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
644 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
645 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
646 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
647 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
648 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
649 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
650 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
651 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
652 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
653 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
654 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
655 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
656 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
657 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
658 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
659 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
660 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
661 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
662 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
663 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
664 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
665 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
666 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
667 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
668 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
669 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
670 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
671 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
672 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
673 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
674 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
675 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
676 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
677 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
678 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
679 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
680 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
681 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
682 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
683 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
684 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
685 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
686 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
687 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
688 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
689 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
690 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
691 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
692 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
693 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
694 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
695 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
696 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
697 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
698 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
699 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
700 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
701 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
702 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
703 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
704 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
705 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
706 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
707 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
708 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
709 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
710 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
711 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
712 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
713 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
714 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
715 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
716 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
717 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
718 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
719 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
720 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
721 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
722 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
723 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
724 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
725 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
726 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
727 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
728 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
729 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
730 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
731 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
732 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
733 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
734 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
735 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
736 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
737 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
738 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
739 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
740 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
741 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
742 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
743 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
744 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
745 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
746 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
747 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
748 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
749 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
750 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
751 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
752 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
753 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
754 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
755 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
756 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
757 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
758 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
759 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
760 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
761 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
762 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
763 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
764 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
765 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
766 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
767 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
768 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
769 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
770 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
771 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
772 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
773 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
774 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
775 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
776 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
777 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
778 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
779 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
780 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
781 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
782 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
783 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
784 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
785 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
786 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
787 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
788 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
789 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
790 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
791 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
792 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
793 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
794 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
795 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
796 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
797 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
798 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
799 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
800 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
801 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
802 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
803 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
804 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
805 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
806 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
807 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
808 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
809 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
810 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
811 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
812 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
813 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
814 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
815 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
816 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
817 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
818 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
819 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
820 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
821 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
822 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
823 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
824 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
825 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
826 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
827 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
828 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
829 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
830 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
831 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
832 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
833 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
834 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
835 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
836 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
837 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
838 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
839 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
840 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
841 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
842 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
843 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
844 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
845 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
846 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
847 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
848 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
849 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
850 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
851 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
852 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
853 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
854 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
855 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
856 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
857 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
858 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
859 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
860 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
861 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
862 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
863 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
864 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
865 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
866 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
867 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
868 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
869 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
870 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
871 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
872 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
873 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
874 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
875 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
876 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
877 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
878 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
879 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
880 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
881 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
882 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
883 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
884 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
885 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
886 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
887 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
888 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
889 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
890 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
891 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
892 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
893 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
894 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
895 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
896 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
897 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
898 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
899 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
900 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
901 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
902 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
903 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
904 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
905 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
906 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
907 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
908 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
909 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
910 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
911 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
912 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
913 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
914 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
915 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
916 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
917 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
918 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
919 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
920 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
921 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
922 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
923 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
924 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
925 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
926 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
927 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
928 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
929 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
930 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
931 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
932 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
933 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
934 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
935 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
936 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
937 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
938 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
939 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
940 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
941 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
942 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
943 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
944 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
945 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
946 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
947 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
948 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
949 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
950 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
951 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
952 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
953 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
954 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
955 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
956 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
957 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
958 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
959 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
960 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
961 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
962 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
963 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
964 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
965 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
966 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
967 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
968 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
969 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
970 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
971 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
972 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
973 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
974 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
975 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
976 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
977 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
978 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
979 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
980 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
981 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
982 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
983 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
984 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
985 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
986 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
987 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
988 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
989 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
990 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
991 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
992 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
993 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
994 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
995 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
996 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
997 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
998 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
999 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
1000 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
1001 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
1002 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
1003 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
1004 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
1005 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
1006 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
1007 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
1008 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1009 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
1010 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1011 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
1012 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
1013 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1014 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1015 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
1016 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
1017 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1018 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1019 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
1020 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
1021 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
1022 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
1023 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1024 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1025 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
1026 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
1027 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
1028 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
1029 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
1030 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1031 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
1032 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
1033 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1034 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
1035 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1036 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1037 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
1038 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
1039 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
1040 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1041 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1042 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
1043 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1044 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1045 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
1046 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
1047 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
1048 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
1049 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1050 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
1051 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
1052 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
1053 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
1054 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
1055 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
1056 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
1057 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
1058 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
1059 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
1060 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1061 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1062 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1063 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1064 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
1065 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
1066 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
1067 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1068 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
1069 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1070 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
1071 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
1072 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
1073 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1074 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
1075 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
1076 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
1077 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1078 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
1079 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1080 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
1081 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
1082 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
1083 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
1084 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
1085 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
1086 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
1087 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
1088 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
1089 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
1090 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
1091 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
1092 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
1093 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
1094 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1095 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1096 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
1097 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1098 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
1099 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
1100 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1101 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
1102 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1103 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
1104 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
1105 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
1106 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1107 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
1108 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1109 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
1110 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1111 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
1112 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
1113 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
1114 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
1115 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
1116 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1117 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
1118 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
1119 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1120 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
1121 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1122 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1123 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1124 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1125 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1126 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1127 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1128 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1129 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1130 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1131 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1132 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1133 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1134 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1135 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1136 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1137 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1138 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1139 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1140 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1141 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1142 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1143 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1144 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1145 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1146 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1147 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1148 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1149 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1150 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1151 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1152 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1153 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1154 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1155 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1156 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1157 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1158 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1159 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1160 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1161 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1162 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1163 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1164 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1165 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1166 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1167 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1168 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1169 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1170 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1171 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1172 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1173 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1174 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1175 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1176 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1177 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1178 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1179 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1180 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1181 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1182 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1183 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1184 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1185 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1186 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1187 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1188 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1189 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1190 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1191 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1192 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1193 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1194 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1195 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1196 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1197 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1198 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1199 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1200 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1201 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1202 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1203 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1204 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1205 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1206 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1207 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1208 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1209 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1210 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1211 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1212 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1213 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1214 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1215 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1216 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1217 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1218 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1219 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1220 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1221 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1222 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1223 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1224 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1225 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1226 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1227 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1228 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1229 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1230 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1231 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1232 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1233 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1234 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1235 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1236 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1237 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1238 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1239 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1240 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1241 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1242 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1243 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1244 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1245 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1246 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1247 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1248 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1249 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1250 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1251 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1252 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1253 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1254 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1255 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1256 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1257 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1258 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1259 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1260 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1261 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1262 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1263 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1264 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1265 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1266 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1267 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1268 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1269 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1270 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1271 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1272 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1273 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1274 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1275 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1276 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1277 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1278 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1279 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1280 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1281 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1282 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1283 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1284 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1285 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1286 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1287 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1288 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1289 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1290 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1291 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1292 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1293 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1294 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1295 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1296 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1297 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1298 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1299 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1300 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1301 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1302 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1303 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1304 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1305 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1306 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1307 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1308 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1309 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1310 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1311 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1312 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1313 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1314 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1315 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1316 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1317 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1318 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1319 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1320 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1321 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1322 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1323 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1324 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1325 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1326 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1327 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1328 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1329 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1330 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1331 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1332 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1333 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1334 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1335 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1336 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1337 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1338 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1339 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1340 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1341 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1342 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1343 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1344 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1345 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1346 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1347 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1348 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1349 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1350 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1351 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1352 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1353 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1354 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1355 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1356 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1357 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1358 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1359 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1360 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1361 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1362 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1363 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1364 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1365 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1366 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1367 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1368 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1369 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1370 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1371 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1372 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1373 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1374 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1375 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1376 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1377 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1378 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1379 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1380 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1381 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1382 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1383 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1384 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1385 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1386 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1387 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1388 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1389 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1390 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1391 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1392 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1393 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1394 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1395 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1396 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1397 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1398 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1399 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1400 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1401 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1402 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1403 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1404 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1405 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1406 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1407 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1408 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1409 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1410 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1411 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1412 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1413 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1414 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1415 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1416 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1417 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1418 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1419 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1420 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1421 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1422 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1423 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1424 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1425 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1426 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1427 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1428 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1429 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1430 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1431 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1432 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1433 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1434 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1435 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1436 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1437 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1438 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1439 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1440 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1441 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1442 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1443 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1444 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1445 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1446 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1447 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1448 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1449 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1450 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1451 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1452 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1453 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1454 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1455 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1456 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1457 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1458 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1459 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1460 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1461 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1462 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1463 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1464 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1465 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1466 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1467 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1468 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1469 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1470 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1471 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1472 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1473 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1474 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1475 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1476 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1477 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1478 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1479 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1480 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1481 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1482 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1483 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1484 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1485 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1486 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1487 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1488 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1489 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1490 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1491 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1492 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1493 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1494 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1495 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1496 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1497 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1498 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1499 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1500 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1501 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1502 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1503 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1504 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1505 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1506 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1507 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1508 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1509 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1510 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1511 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1512 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1513 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1514 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1515 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1516 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1517 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1518 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1519 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1520 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1521 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1522 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1523 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1524 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1525 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1526 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1527 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1528 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1529 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1530 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1531 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1532 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1533 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1534 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1535 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1536 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1537 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1538 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1539 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1540 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1541 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1542 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1543 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1544 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1545 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1546 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1547 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1548 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1549 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1550 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1551 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1552 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1553 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1554 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1555 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1556 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1557 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1558 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1559 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1560 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1561 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1562 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1563 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1564 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1565 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1566 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1567 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1568 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1569 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1570 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1571 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1572 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1573 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1574 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1575 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1576 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1577 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1578 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1579 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1580 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1581 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1582 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1583 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1584 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1585 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1586 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1587 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1588 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1589 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1590 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1591 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1592 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1593 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1594 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1595 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1596 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1597 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1598 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1599 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1600 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1601 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1602 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1603 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1604 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1605 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1606 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1607 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1608 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1609 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1610 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1611 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1612 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1613 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1614 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1615 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1616 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1617 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1618 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1619 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1620 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1621 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1622 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1623 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1624 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1625 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1626 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1627 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1628 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1629 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1630 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1631 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1632 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1633 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1634 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1635 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1636 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1637 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1638 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1639 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1640 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1641 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1642 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1643 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1644 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1645 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1646 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1647 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1648 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1649 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1650 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1651 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1652 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1653 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1654 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1655 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1656 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1657 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1658 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1659 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1660 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1661 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1662 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1663 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1664 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1665 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1666 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1667 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1668 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1669 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1670 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1671 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1672 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1673 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1674 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1675 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1676 11.12.2017-hərracYüklə
1677 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1678 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1679 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1680 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1681 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1682 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1683 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1684 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1685 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1686 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1687 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1688 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1689 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1690 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1691 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1692 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1693 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1694 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1695 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1696 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1697 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1698 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1699 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1700 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1701 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1702 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1703 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1704 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1705 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1706 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1707 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1708 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1709 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1710 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1711 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1712 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1713 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1714 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1715 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1716 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1717 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1718 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1719 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1720 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1721 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1722 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1723 01.11.2017-herrac.docYüklə
1724 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1725 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1726 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1727 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1728 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1729 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1730 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1731 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1732 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1733 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1734 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1735 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1736 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1737 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1738 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1739 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1740 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1741 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1742 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1743 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1744 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1745 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1746 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1747 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1748 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1749 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1750 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1751 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1752 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1753 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1754 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1755 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1756 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1757 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1758 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1759 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1760 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1761 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1762 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1763 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1764 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1765 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1766 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1767 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1768 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1769 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1770 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1771 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1772 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1773 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1774 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1775 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1776 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1777 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1778 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1779 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1780 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1781 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1782 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1783 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1784 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1785 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1786 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1787 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1788 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1789 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1790 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1791 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1792 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1793 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1794 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1795 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1796 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1797 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1798 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1799 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1800 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1801 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1802 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1803 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1804 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1805 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1806 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1807 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1808 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1809 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1810 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1811 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1812 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1813 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1814 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1815 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1816 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1817 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1818 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1819 29020-17 Elan AZEYüklə
1820 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1821 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1822 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1823 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1824 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1825 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1826 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1827 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1828 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1829 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1830 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1831 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1832 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1833 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1834 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1835 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1836 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1837 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1838 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1839 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1840 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1841 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1842 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1843 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1844 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1845 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1846 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1847 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1848 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1849 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1850 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1851 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1852 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1853 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1854 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1855 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1856 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1857 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1858 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1859 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1860 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1861 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1862 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1863 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1864 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1865 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1866 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1867 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1868 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1869 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1870 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1871 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1872 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1873 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1874 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1875 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1876 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1877 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1878 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1879 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1880 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1881 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1882 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1883 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1884 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1885 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1886 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1887 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1888 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1889 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1890 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1891 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1892 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1893 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1894 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1895 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1896 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1897 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1898 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1899 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1900 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1901 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1902 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1903 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1904 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1905 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1906 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1907 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1908 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1909 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1910 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1911 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1912 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1913 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1914 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1915 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1916 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1917 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1918 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1919 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1920 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1921 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1922 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1923 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1924 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1925 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1926 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1927 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1928 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1929 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1930 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1931 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1932 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1933 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1934 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1935 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1936 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1937 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1938 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1939 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1940 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1941 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1942 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1943 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1944 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1945 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1946 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1947 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1948 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1949 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1950 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1951 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1952 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1953 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1954 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1955 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1956 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1957 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1958 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1959 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1960 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1961 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1962 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1963 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1964 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1965 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1966 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1967 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1968 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1969 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1970 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1971 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1972 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1973 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1974 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1975 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1976 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1977 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1978 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1979 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1980 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1981 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1982 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1983 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1984 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1985 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1986 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1987 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1988 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1989 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1990 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1991 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1992 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1993 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1994 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1995 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1996 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1997 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1998 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1999 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2000 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
2001 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
2002 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
2003 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
2004 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
2005 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
2006 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2007 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
2008 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2009 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
2010 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
2011 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2012 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2013 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2014 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2015 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
2016 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
2017 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
2018 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
2019 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
2020 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
2021 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2022 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2023 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2024 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
2025 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
2026 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
2027 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2028 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2029 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2030 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2031 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
2032 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
2033 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
2034 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
2035 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2036 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2037 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2038 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
2039 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
2040 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
2041 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
2042 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
2043 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2044 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
2045 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
2046 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
2047 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2048 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2049 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
2050 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
2051 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
2052 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
2053 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2054 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2055 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
2056 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2057 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2058 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2059 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
2060 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
2061 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
2062 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2063 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2064 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2065 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
2066 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2067 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
2068 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
2069 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
2070 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
2071 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
2072 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
2073 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
2074 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2075 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
2076 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
2077 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
2078 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
2079 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
2080 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
2081 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
2082 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
2083 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
2084 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
2085 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
2086 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2087 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
2088 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
2089 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2090 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
2091 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
2092 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
2093 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
2094 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2095 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
2096 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
2097 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
2098 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
2099 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2100 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
2101 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
2102 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2103 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
2104 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2105 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
2106 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
2107 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2108 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
2109 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
2110 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
2111 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
2112 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
2113 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2114 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
2115 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
2116 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
2117 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
2118 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
2119 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
2120 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2121 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
2122 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2123 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2124 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2125 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2126 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2127 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2128 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2129 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2130 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2131 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2132 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2133 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2134 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2135 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2136 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2137 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2138 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2139 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2140 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2141 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2142 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2143 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2144 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2145 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2146 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2147 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2148 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2149 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2150 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2151 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2152 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2153 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2154 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2155 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2156 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2157 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2158 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2159 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2160 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2161 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2162 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2163 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2164 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2165 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2166 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2167 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2168 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2169 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2170 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2171 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2172 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2173 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2174 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2175 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2176 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2177 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2178 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2179 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2180 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2181 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2182 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2183 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2184 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2185 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2186 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2187 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2188 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2189 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2190 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2191 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2192 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2193 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2194 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2195 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2196 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2197 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2198 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2199 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2200 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2201 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2202 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2203 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2204 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2205 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2206 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2207 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2208 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2209 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2210 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2211 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2212 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2213 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2214 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2215 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2216 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2217 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2218 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2219 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2220 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2221 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2222 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2223 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2224 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2225 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2226 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2227 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2228 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2229 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2230 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2231 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2232 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2233 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2234 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2235 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2236 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2237 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2238 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2239 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2240 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2241 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2242 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2243 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2244 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2245 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2246 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2247 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2248 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2249 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2250 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2251 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2252 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2253 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2254 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2255 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2256 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2257 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2258 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2259 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2260 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2261 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2262 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2263 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2264 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2265 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2266 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2267 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2268 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2269 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2270 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2271 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2272 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2273 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2274 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2275 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2276 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2277 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2278 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2279 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2280 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2281 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2282 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2283 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2284 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2285 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2286 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2287 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2288 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2289 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2290 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2291 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2292 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2293 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2294 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2295 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2296 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2297 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2298 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2299 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2300 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2301 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2302 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2303 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2304 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2305 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2306 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2307 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2308 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2309 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2310 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2311 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2312 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2313 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2314 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2315 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2316 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2317 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2318 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2319 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2320 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2321 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2322 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2323 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2324 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2325 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2326 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2327 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2328 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2329 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2330 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2331 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2332 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2333 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2334 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2335 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2336 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2337 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2338 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2339 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2340 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2341 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2342 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2343 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2344 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2345 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2346 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2347 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2348 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2349 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2350 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2351 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2352 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2353 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2354 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2355 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2356 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2357 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2358 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2359 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2360 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2361 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2362 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2363 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2364 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2365 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2366 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2367 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2368 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2369 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2370 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2371 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2372 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2373 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2374 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2375 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2376 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2377 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2378 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2379 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2380 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2381 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2382 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2383 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2384 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2385 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2386 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2387 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2388 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2389 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2390 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2391 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2392 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2393 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2394 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2395 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2396 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2397 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2398 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2399 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2400 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2401 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2402 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2403 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2404 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2405 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2406 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2407 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2408 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2409 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2410 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2411 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2412 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2413 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2414 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2415 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2416 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2417 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2418 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2419 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2420 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2421 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2422 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2423 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2424 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2425 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2426 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2427 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2428 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2429 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2430 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2431 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2432 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2433 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2434 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2435 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2436 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2437 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2438 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2439 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2440 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2441 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2442 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2443 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2444 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2445 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2446 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2447 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2448 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2449 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2450 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə