Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 28.09.2020 - 25110-20 Elan - Müxtəlif materialların satın alınmasıYüklə
2 28.09.2020 - 31006-Tİ-2020- Xidmət işləriYüklə
3 24.09.2020 - 23006-20 Elan Kartriclər AzneftYüklə
4 24.09.2020 - 25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
5 23.09.2020 - 29023-20 - Yanğınsöndürmə balonlarının təkrar doldurulması xidmətiYüklə
6 24.09.2020 - 29022-20 - tənzimləyicilərin (RDQ, RDUK) ehtiyat hissələriYüklə
7 22.09.2020 - 26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
8 18.09.2020 - 11114AM-20 Elan - Quru qaz kipkəcləriYüklə
9 17.09.2020 - 26063-20.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
10 15.09.2020 - Elan 22005-20 xüsusi geyimlərYüklə
11 14.09.2020 - 28014-20 Elan -yemekxanaYüklə
12 14.09.2020 - 30001ƏT- Kolonların əsaslı təmiriYüklə
13 11.09.2020-13015-20 Elan-BoyalarYüklə
14 10.09.2020-29014-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
15 10.09.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik malları- uzadılmaYüklə
16 10.09.2020-22004-20-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
17 10.09.2020-22006-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan tələbatYüklə
18 10.09.2020-22008-20-Konvertor və akkumlyatorYüklə
19 10.09.2020-22007-20-Akkumlyatorlara olan tələbatYüklə
20 09.09.2020-22003-20-Boyalara olan tələbatYüklə
21 07.09.2020-26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
22 07.09.2020-25103-20 Elan Taxta və fanerYüklə
23 07.09.2020-25104-20 Elan Qapaqlı cəbhə sistemi və izosistemli alüminium qapıYüklə
24 07.09.2020-25105-20 Elan -Otaq qapılarıYüklə
25 07.09.2020-25102-20 -Avtomatik seksiyalı darvazaYüklə
26 07.09.2020-25106-20 Elan müxətlif mal-materiallar lot və santexnika materialları lot 2Yüklə
27 04.09.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləri (uzatma)Yüklə
28 04.09.2020-26062-20.Elan-Elektrik mallarıYüklə
29 04.09.2020-23002-20 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
30 04.09.2020-23003-20 Elan Lenel keçid sistemiYüklə
31 04.09.2020-23004-20-Şəbəkə mallarıYüklə
32 03.09.2020 - 29001ƏT - Asfalt işləriYüklə
33 03.09.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılar -(müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
34 03.09.2020-11051AM-20 nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
35 03.09.2020-25030-20-paslanmayan polad boru birləşmələrinə olan tələbatYüklə
36 02.09.2020-29017-20 - avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
37 02.09.2020-29020-20 - qaz tənzimləyici məntəqələrə və qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
38 01.09.2020-25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
39 01.09.2020 - 28009-TX20 - texniki xidmət və təmir işləriYüklə
40 29.08.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
41 29.08.2020-12001-20 -Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
42 28.08.2020- 37047-AM20 laboratoriya reagentləri, cihaz və aksesuarlarYüklə
43 28.08.2020-11036AM-20 2-ci Elan baltalar ( davam etdirilmə)Yüklə
44 27.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbat-uazılmaYüklə
45 28.06.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
46 24.08.2020-25079-20 sualtı kabelYüklə
47 21.08.2020 - 31005-TX-2020 Dəmir Yolunun təmiriYüklə
48 21.08.2020-25093-20 abraziv materialına olan tələbatYüklə
49 21.08.2020-25096-20 Elan künclüklərYüklə
50 21.08.2020-25097-20 şvellerlərə olan tələbatYüklə
51 21.08.2020-25079-20 -sualtı kabelYüklə
52 19.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar - uzadılma 2Yüklə
53 19.08.2020-20001-20-xidməti geyim formalarıYüklə
54 17.08.2020-29016-20-qaz kranlarına olan tələbatYüklə
55 17.08.2020-25041-20 Elan polad abrazivYüklə
56 13.08.2020-25082-20 Elek.mal.və naqil. İki sahilYüklə
57 13.08.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik mallarıYüklə
58 13.08.2020-29014-müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
59 11.08.2020-pre-kvalifikasiya prosedurunda iştirakYüklə
60 11.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar- uzadılmaYüklə
61 10.08.2020-25086-20 Elan (Dizel generatorları)Yüklə
62 10.08.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
63 10.08.2020-25085-20 Elan Sendviç panel daş yun tərkibliYüklə
64 10.08.2020-25089-20 Elan PVC qapı və pəncərəYüklə
65 10.08.2020-29017-20-avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
66 10.08.2020-29020-20 - açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
67 10.08.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklər Vaxtın uzadılmasıYüklə
68 10.08.2020-28014-20 yemekxana avadanlıqlarıYüklə
69 07.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbatYüklə
70 06.08.2020-30002-TX-2020-Sazlama işləriYüklə
71 05.08.2020-31012-20-NŞ nasoslarYüklə
72 05.08.2020-11040AM-20 Xilasedici sallar Vaxtın uzadılmasıYüklə
73 05.08.2020-26060-20.Elan-Sürtkü yağı və süzgəclərYüklə
74 30.07.2020-11077AM-20 AkkumlyatorYüklə
75 30.07.2020-11051AM-20 NKB -nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
76 29.07.2020-25083-20 Elan müxətlif mal-materiallarYüklə
77 29.07.2020-25029-20 Polad boru 426x26mmYüklə
78 29.07.2020-31004-TX-2020 Hovuzların təmizlənməsiYüklə
79 29.07.2020-11095AM-20 AvadanlıqlarYüklə
80 27.07.2020-31011-Elan- NasoslarYüklə
81 24.07.2020-26059-20.Elan-Qazma nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
82 24.07.2020-Xidməti geyim formalarına olan tələbatYüklə
83 23.07.2020-31003TX-20 TBA-ların təmiriYüklə
84 23.07.2020-30003-TX-20-istilik avadamlıqlarına texniki xidmetYüklə
85 22.07.2020-22002-20-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
86 22.07.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
87 22.07.2020-11057AM-20 Zirehli kabel vaxtın uzadılmasıYüklə
88 20.07.2020-25080-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
89 17.07.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar ) uzatma1Yüklə
90 17.07.2020-125037-20 Polad boru 530x12mm uzadılma2Yüklə
91 16.07.2020-26056-20-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
92 16.07.2020-26057-20-Kimyəvi reagentlərYüklə
93 16.07.2020-25046-20 (LOT3) Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma2Yüklə
94 14.07.2020-11041AM-20 - Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
95 10.07.2020-11055AM-20 nasos ştanqlarına tələbatYüklə
96 10.07.2020-29011-20 - Müxtəlif ölçülü polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
97 07.07.2020-11087 AM-20-Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
98 07.07.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
99 07.07.2020-13008-20 Elan-mal materiallarYüklə
100 06.07.2020-35002-20 - AkumlyatorlarYüklə
101 04.07.2020-25071-20-Qarabağ yatağında müxtəlif xidmətlərin satın alınmasıYüklə
102 03.07.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm uzadılma 2Yüklə
103 03.07.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 FırçalarYüklə
104 03.07.2020-25053-20 Ayaqaltı elementləriYüklə
105 25.06.2020-25012-20-magnezium anodYüklə
106 18.06.2020-29013-20 ElanYüklə
107 16.06.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma1Yüklə
108 16.06.2020-11094AM-20 C-169 tipli kompressorları üçün tələb edilən quru qaz kipkəcləriYüklə
109 08.06.2020-37042-AM20-Osmos üçün filtirlər və dozalayıcı nasosların membranlarıYüklə
110 04.06.2020-Azneft_HərracYüklə
111 20.05.2020- 37041-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
112 20.04.2020 - 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
113 20.04.2020- 30004-20-açıq satınalma müsabqəsiYüklə
114 20.04.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar )Yüklə
115 20.04.2020-13004-20 Elan-mal materiallar - uzadilmaYüklə
116 20.04.2020-25037-20 Polad boru 530x12mm uzadılmaYüklə
117 17.04.2020-25058-20 müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
118 16.04.2020-az-21002-20-vakuum açarının alınması və quraşdırılmasıYüklə
119 16.04.2020-37040-AM20 Kimyəvi maddələr, vaxtın uzadılmasıYüklə
120 16.04.2020-25050-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
121 16.04.2020-25012-20 maqnezium əsaslı qalvanik anoda olan tələbatYüklə
122 16.04.2020--31002-TX-2020 Etilen-polietilen Zavodu təmir işləriYüklə
123 16.04.2020-22006-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
124 14.04.2020-28040-19 kesici aletYüklə
125 14.04.2020-22009-20 -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
126 14.04.2020-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
127 13.04.2020-25053-20 Ayaqaltı eleimentləriYüklə
128 13.04.2020-25023-20 Elan Süni ot və rezin örtüyüYüklə
129 13.04.2020-25054-20-Elan müx. mal-materiallarYüklə
130 09.04.2019-29008-20 LOT-2 Fırçalar - Müddətin uzadılmasıYüklə
131 09.04.2019-29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
132 09.04.2019-13002-ƏT-20 - Çənlərin əsaslı təmiriYüklə
133 09.04.2019-30003-TX-20 - İstilik avadanlıqlara texniki xidmət və təmir işləri-vaxtın uzadılmasıYüklə
134 08.04.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
135 08.04.2020-25049-20- metal profilYüklə
136 08.04.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
137 07.04.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu) uzatmaYüklə
138 06.04.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarıYüklə
139 06.04.2020-25028-20 polad boru 530x14 mm uzadılmaYüklə
140 06.04.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları)Yüklə
141 06.04.2020-30003-20-İlnavari BoruYüklə
142 06.04.2020-30001-20 -AlətYüklə
143 06.04.2020-30002-20-Tikinti mallariYüklə
144 03.04.2020-25018-20-məişət malları və yataq dəstiYüklə
145 03.04.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
146 03.04.2020-22002-20-Izolasiya lenti.docxYüklə
147 03.04.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
148 02.04.2020-13003TX-20 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə (NMÖS) texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
149 02.04.2020-37038-AM20-Azot kompressorunun ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
150 30.03.2020-22002-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
151 30.03.2020- 37040-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
152 30.03.2020-11008AM-20 akumlyator batareyaları və qidalandırıcılara olan tələbat-(vaxtin dəyişdirilməsi)Yüklə
153 30.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
154 30.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
155 30.03.2020-29012-20 elektrik alət və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
156 30.03.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
157 19.03.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
158 19.03.2020-25037-20 Polad boru 530x12mmYüklə
159 18.03.2020-25042-20 Elan (Qaynaq aparatları)Yüklə
160 18.03.2020-25019-20 Elan (Yanğınsöndürmə)Yüklə
161 18.03.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
162 18.03.2020-25041-20- polad abrazivYüklə
163 17.03.2020-11051AM-20 NKBYüklə
164 17.03.2020-11036AM-20 Elan baltalarYüklə
165 16.03.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləriYüklə
166 13.03.2020-11015AM-20 Vaxtınnın uzadılması - Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
167 13.03.2020-25013-20 Elan künclüklərYüklə
168 13.03.2020-25014-20 Elan şvellerYüklə
169 13.03.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
170 13.03.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
171 12.03.2020-29008-20 LOT-1 Boya və həlledici, LOT-2 FırçalarYüklə
172 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodYüklə
173 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodeYüklə
174 12.03.2020-13004-20 Elan-mal materiallarYüklə
175 12.03.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
176 12.03.2020-29004-20-İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
177 10.03.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınması- uzadilmaYüklə
178 10.03.2020-29010-20 çuqun əyməyə (Lot 1) və müxtəlif ölçülü polad əymələrə (lot 2) olan tələbatYüklə
179 06.03.2020-11055AM-20 nasos ştanqları və ştanq muftalarına tələbatYüklə
180 06.03.2020-31001-TX-2020 mühərrikin təmiriYüklə
181 05.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
182 05.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
183 05.03.2020-37038-AM20 elan Azot kompressorunun ehtiyyat hissələriYüklə
184 04.03.2020-.29009-20 Elan Laqonda daşıYüklə
185 04.03.2020-25011-20 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
186 04.03.2020-11059AM-20 elan- elektrik dalma mühərrikləriYüklə
187 04.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
188 04.03.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm izolyasiyalıYüklə
189 04.03.2020-26010-20-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
190 03.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
191 03.03.2020-25018-20 Elan məişət malları və yataq dəstiYüklə
192 03.03.2020 - 22001ƏT - 19 - (EKM) qurğularının və QPS-nin xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləri - uzYüklə
193 02.03.2020-11006AM-20 (LOT-3)-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
194 28.02.2020-11057AM-20 Zirehli kabelYüklə
195 28.02.2020-29004-20 -İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatı-uzadılmaYüklə
196 27.02.2020-26029-20-Başmaq və əks klapanlarYüklə
197 27.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
198 27.02.2020-29002-20 PE birləşmələrYüklə
199 27.02.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu)Yüklə
200 27.02.2020-22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
201 25.02.2020 - 30 TX 0002 - Sazlama işləriYüklə
202 25.02.2020-25245-19 Elan müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
203 25.02.2020-11050AM-20 Natrium hipoxloridYüklə
204 25.02.2020-25010-20-Xüsusi izolyasiyalı kabelə olan tələbatYüklə
205 25.02.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
206 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
207 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
208 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
209 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
210 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
211 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
212 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
213 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
214 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
215 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
216 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
217 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
218 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
219 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
220 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
221 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
222 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
223 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
224 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
225 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
226 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
227 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
228 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
229 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
230 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
231 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
232 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
233 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
234 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
235 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
236 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
237 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
238 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
239 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
240 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
241 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
242 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
243 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
244 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
245 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
246 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
247 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
248 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
249 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
250 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
251 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
252 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
253 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
254 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
255 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
256 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
257 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
258 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
259 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
260 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
261 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
262 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
263 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
264 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
265 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
266 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
267 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
268 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
269 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
270 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
271 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
272 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
273 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
274 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
275 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
276 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
277 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
278 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
279 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
280 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
281 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
282 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
283 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
284 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
285 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
286 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
287 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
288 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
289 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
290 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
291 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
292 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
293 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
294 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
295 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
296 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
297 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
298 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
299 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
300 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
301 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
302 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
303 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
304 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
305 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
306 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
307 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
308 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
309 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
310 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
311 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
312 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
313 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
314 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
315 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
316 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
317 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
318 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
319 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
320 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
321 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
322 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
323 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
324 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
325 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
326 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
327 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
328 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
329 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
330 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
331 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
332 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
333 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
334 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
335 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
336 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
337 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
338 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
339 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
340 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
341 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
342 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
343 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
344 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
345 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
346 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
347 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
348 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
349 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
350 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
351 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
352 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
353 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
354 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
355 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
356 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
357 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
358 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
359 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
360 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
361 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
362 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
363 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
364 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
365 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
366 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
367 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
368 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
369 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
370 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
371 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
372 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
373 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
374 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
375 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
376 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
377 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
378 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
379 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
380 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
381 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
382 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
383 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
384 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
385 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
386 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
387 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
388 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
389 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
390 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
391 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
392 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
393 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
394 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
395 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
396 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
397 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
398 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
399 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
400 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
401 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
402 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
403 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
404 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
405 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
406 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
407 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
408 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
409 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
410 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
411 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
412 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
413 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
414 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
415 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
416 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
417 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
418 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
419 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
420 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
421 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
422 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
423 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
424 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
425 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
426 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
427 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
428 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
429 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
430 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
431 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
432 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
433 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
434 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
435 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
436 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
437 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
438 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
439 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
440 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
441 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
442 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
443 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
444 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
445 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
446 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
447 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
448 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
449 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
450 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
451 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
452 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
453 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
454 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
455 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
456 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
457 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
458 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
459 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
460 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
461 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
462 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
463 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
464 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
465 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
466 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
467 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
468 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
469 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
470 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
471 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
472 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
473 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
474 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
475 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
476 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
477 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
478 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
479 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
480 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
481 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
482 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
483 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
484 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
485 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
486 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
487 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
488 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
489 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
490 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
491 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
492 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
493 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
494 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
495 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
496 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
497 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
498 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
499 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
500 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
501 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
502 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
503 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
504 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
505 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
506 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
507 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
508 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
509 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
510 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
511 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
512 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
513 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
514 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
515 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
516 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
517 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
518 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
519 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
520 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
521 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
522 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
523 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
524 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
525 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
526 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
527 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
528 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
529 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
530 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
531 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
532 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
533 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
534 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
535 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
536 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
537 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
538 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
539 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
540 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
541 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
542 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
543 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
544 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
545 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
546 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
547 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
548 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
549 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
550 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
551 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
552 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
553 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
554 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
555 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
556 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
557 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
558 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
559 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
560 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
561 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
562 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
563 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
564 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
565 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
566 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
567 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
568 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
569 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
570 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
571 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
572 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
573 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
574 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
575 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
576 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
577 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
578 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
579 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
580 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
581 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
582 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
583 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
584 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
585 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
586 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
587 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
588 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
589 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
590 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
591 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
592 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
593 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
594 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
595 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
596 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
597 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
598 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
599 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
600 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
601 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
602 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
603 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
604 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
605 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
606 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
607 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
608 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
609 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
610 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
611 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
612 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
613 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
614 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
615 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
616 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
617 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
618 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
619 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
620 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
621 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
622 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
623 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
624 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
625 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
626 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
627 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
628 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
629 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
630 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
631 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
632 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
633 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
634 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
635 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
636 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
637 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
638 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
639 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
640 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
641 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
642 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
643 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
644 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
645 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
646 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
647 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
648 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
649 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
650 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
651 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
652 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
653 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
654 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
655 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
656 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
657 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
658 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
659 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
660 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
661 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
662 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
663 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
664 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
665 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
666 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
667 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
668 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
669 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
670 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
671 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
672 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
673 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
674 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
675 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
676 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
677 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
678 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
679 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
680 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
681 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
682 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
683 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
684 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
685 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
686 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
687 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
688 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
689 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
690 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
691 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
692 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
693 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
694 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
695 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
696 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
697 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
698 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
699 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
700 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
701 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
702 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
703 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
704 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
705 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
706 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
707 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
708 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
709 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
710 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
711 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
712 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
713 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
714 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
715 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
716 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
717 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
718 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
719 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
720 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
721 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
722 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
723 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
724 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
725 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
726 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
727 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
728 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
729 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
730 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
731 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
732 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
733 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
734 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
735 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
736 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
737 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
738 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
739 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
740 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
741 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
742 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
743 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
744 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
745 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
746 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
747 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
748 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
749 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
750 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
751 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
752 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
753 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
754 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
755 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
756 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
757 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
758 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
759 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
760 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
761 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
762 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
763 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
764 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
765 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
766 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
767 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
768 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
769 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
770 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
771 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
772 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
773 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
774 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
775 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
776 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
777 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
778 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
779 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
780 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
781 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
782 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
783 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
784 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
785 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
786 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
787 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
788 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
789 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
790 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
791 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
792 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
793 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
794 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
795 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
796 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
797 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
798 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
799 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
800 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
801 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
802 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
803 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
804 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
805 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
806 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
807 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
808 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
809 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
810 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
811 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
812 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
813 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
814 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
815 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
816 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
817 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
818 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
819 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
820 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
821 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
822 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
823 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
824 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
825 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
826 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
827 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
828 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
829 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
830 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
831 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
832 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
833 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
834 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
835 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
836 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
837 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
838 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
839 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
840 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
841 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
842 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
843 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
844 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
845 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
846 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
847 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
848 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
849 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
850 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
851 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
852 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
853 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
854 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
855 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
856 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
857 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
858 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
859 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
860 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
861 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
862 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
863 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
864 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
865 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
866 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
867 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
868 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
869 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
870 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
871 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
872 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
873 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
874 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
875 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
876 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
877 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
878 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
879 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
880 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
881 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
882 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
883 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
884 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
885 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
886 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
887 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
888 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
889 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
890 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
891 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
892 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
893 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
894 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
895 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
896 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
897 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
898 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
899 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
900 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
901 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
902 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
903 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
904 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
905 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
906 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
907 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
908 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
909 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
910 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
911 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
912 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
913 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
914 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
915 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
916 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
917 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
918 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
919 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
920 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
921 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
922 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
923 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
924 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
925 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
926 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
927 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
928 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
929 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
930 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
931 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
932 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
933 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
934 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
935 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
936 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
937 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
938 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
939 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
940 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
941 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
942 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
943 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
944 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
945 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
946 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
947 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
948 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
949 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
950 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
951 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
952 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
953 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
954 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
955 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
956 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
957 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
958 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
959 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
960 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
961 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
962 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
963 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
964 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
965 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
966 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
967 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
968 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
969 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
970 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
971 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
972 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
973 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
974 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
975 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
976 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
977 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
978 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
979 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
980 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
981 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
982 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
983 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
984 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
985 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
986 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
987 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
988 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
989 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
990 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
991 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
992 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
993 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
994 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
995 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
996 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
997 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
998 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
999 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1000 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1001 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
1002 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
1003 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
1004 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
1005 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
1006 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
1007 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1008 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1009 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1010 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1011 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
1012 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
1013 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
1014 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
1015 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
1016 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
1017 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
1018 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
1019 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1020 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1021 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1022 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
1023 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
1024 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
1025 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
1026 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
1027 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
1028 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1029 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
1030 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
1031 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
1032 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
1033 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
1034 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
1035 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
1036 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
1037 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
1038 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
1039 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
1040 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
1041 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
1042 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1043 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1044 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1045 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1046 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
1047 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
1048 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
1049 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1050 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1051 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
1052 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1053 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
1054 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
1055 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
1056 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
1057 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
1058 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1059 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1060 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
1061 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
1062 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
1063 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
1064 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
1065 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
1066 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
1067 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
1068 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1069 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
1070 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
1071 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
1072 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
1073 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
1074 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
1075 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
1076 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1077 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
1078 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
1079 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
1080 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
1081 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1082 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
1083 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1084 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1085 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
1086 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
1087 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
1088 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
1089 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
1090 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
1091 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
1092 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
1093 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
1094 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1095 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
1096 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
1097 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
1098 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
1099 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
1100 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
1101 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
1102 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
1103 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1104 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
1105 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1106 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
1107 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
1108 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1109 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
1110 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
1111 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1112 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
1113 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
1114 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
1115 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
1116 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
1117 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1118 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
1119 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
1120 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
1121 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1122 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
1123 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
1124 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1125 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
1126 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
1127 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
1128 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
1129 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
1130 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1131 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
1132 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
1133 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
1134 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
1135 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
1136 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1137 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1138 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1139 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1140 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1141 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
1142 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1143 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
1144 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
1145 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
1146 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
1147 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
1148 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
1149 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
1150 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
1151 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
1152 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
1153 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
1154 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
1155 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
1156 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1157 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
1158 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1159 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
1160 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
1161 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1162 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1163 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
1164 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
1165 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1166 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1167 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
1168 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
1169 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
1170 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
1171 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1172 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1173 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
1174 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
1175 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
1176 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
1177 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
1178 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1179 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
1180 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
1181 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1182 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
1183 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1184 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1185 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
1186 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
1187 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
1188 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1189 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1190 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
1191 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1192 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1193 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
1194 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
1195 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
1196 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
1197 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1198 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
1199 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
1200 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
1201 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
1202 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
1203 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
1204 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
1205 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
1206 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
1207 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
1208 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1209 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1210 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1211 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1212 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
1213 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
1214 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
1215 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1216 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
1217 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1218 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
1219 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
1220 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
1221 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1222 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
1223 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
1224 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
1225 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1226 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
1227 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1228 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
1229 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
1230 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
1231 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
1232 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
1233 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
1234 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
1235 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
1236 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
1237 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
1238 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
1239 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
1240 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
1241 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
1242 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1243 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1244 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
1245 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1246 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
1247 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
1248 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1249 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
1250 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1251 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
1252 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
1253 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
1254 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1255 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
1256 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1257 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
1258 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1259 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
1260 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
1261 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
1262 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
1263 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
1264 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1265 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
1266 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
1267 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1268 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
1269 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1270 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1271 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1272 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1273 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1274 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1275 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1276 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1277 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1278 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1279 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1280 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1281 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1282 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1283 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1284 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1285 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1286 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1287 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1288 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1289 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1290 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1291 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1292 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1293 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1294 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1295 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1296 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1297 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1298 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1299 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1300 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1301 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1302 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1303 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1304 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1305 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1306 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1307 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1308 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1309 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1310 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1311 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1312 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1313 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1314 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1315 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1316 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1317 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1318 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1319 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1320 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1321 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1322 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1323 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1324 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1325 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1326 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1327 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1328 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1329 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1330 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1331 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1332 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1333 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1334 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1335 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1336 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1337 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1338 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1339 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1340 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1341 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1342 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1343 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1344 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1345 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1346 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1347 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1348 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1349 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1350 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1351 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1352 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1353 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1354 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1355 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1356 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1357 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1358 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1359 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1360 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1361 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1362 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1363 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1364 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1365 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1366 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1367 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1368 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1369 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1370 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1371 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1372 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1373 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1374 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1375 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1376 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1377 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1378 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1379 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1380 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1381 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1382 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1383 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1384 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1385 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1386 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1387 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1388 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1389 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1390 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1391 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1392 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1393 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1394 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1395 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1396 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1397 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1398 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1399 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1400 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1401 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1402 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1403 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1404 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1405 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1406 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1407 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1408 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1409 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1410 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1411 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1412 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1413 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1414 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1415 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1416 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1417 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1418 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1419 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1420 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1421 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1422 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1423 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1424 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1425 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1426 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1427 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1428 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1429 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1430 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1431 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1432 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1433 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1434 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1435 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1436 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1437 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1438 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1439 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1440 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1441 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1442 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1443 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1444 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1445 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1446 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1447 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1448 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1449 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1450 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1451 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1452 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1453 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1454 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1455 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1456 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1457 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1458 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1459 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1460 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1461 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1462 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1463 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1464 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1465 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1466 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1467 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1468 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1469 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1470 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1471 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1472 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1473 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1474 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1475 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1476 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1477 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1478 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1479 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1480 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1481 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1482 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1483 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1484 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1485 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1486 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1487 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1488 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1489 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1490 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1491 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1492 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1493 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1494 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1495 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1496 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1497 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1498 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1499 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1500 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1501 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1502 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1503 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1504 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1505 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1506 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1507 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1508 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1509 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1510 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1511 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1512 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1513 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1514 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1515 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1516 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1517 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1518 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1519 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1520 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1521 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1522 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1523 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1524 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1525 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1526 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1527 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1528 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1529 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1530 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1531 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1532 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1533 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1534 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1535 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1536 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1537 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1538 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1539 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1540 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1541 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1542 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1543 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1544 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1545 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1546 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1547 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1548 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1549 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1550 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1551 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1552 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1553 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1554 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1555 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1556 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1557 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1558 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1559 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1560 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1561 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1562 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1563 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1564 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1565 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1566 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1567 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1568 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1569 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1570 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1571 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1572 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1573 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1574 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1575 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1576 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1577 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1578 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1579 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1580 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1581 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1582 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1583 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1584 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1585 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1586 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1587 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1588 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1589 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1590 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1591 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1592 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1593 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1594 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1595 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1596 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1597 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1598 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1599 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1600 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1601 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1602 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1603 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1604 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1605 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1606 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1607 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1608 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1609 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1610 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1611 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1612 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1613 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1614 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1615 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1616 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1617 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1618 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1619 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1620 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1621 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1622 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1623 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1624 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1625 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1626 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1627 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1628 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1629 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1630 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1631 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1632 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1633 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1634 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1635 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1636 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1637 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1638 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1639 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1640 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1641 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1642 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1643 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1644 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1645 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1646 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1647 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1648 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1649 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1650 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1651 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1652 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1653 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1654 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1655 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1656 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1657 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1658 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1659 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1660 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1661 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1662 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1663 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1664 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1665 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1666 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1667 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1668 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1669 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1670 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1671 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1672 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1673 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1674 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1675 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1676 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1677 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1678 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1679 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1680 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1681 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1682 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1683 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1684 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1685 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1686 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1687 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1688 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1689 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1690 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1691 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1692 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1693 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1694 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1695 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1696 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1697 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1698 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1699 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1700 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1701 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1702 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1703 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1704 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1705 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1706 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1707 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1708 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1709 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1710 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1711 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1712 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1713 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1714 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1715 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1716 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1717 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1718 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1719 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1720 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1721 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1722 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1723 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1724 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1725 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1726 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1727 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1728 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1729 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1730 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1731 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1732 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1733 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1734 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1735 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1736 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1737 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1738 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1739 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1740 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1741 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1742 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1743 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1744 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1745 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1746 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1747 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1748 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1749 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1750 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1751 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1752 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1753 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1754 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1755 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1756 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1757 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1758 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1759 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1760 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1761 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1762 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1763 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1764 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1765 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1766 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1767 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1768 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1769 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1770 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1771 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1772 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1773 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1774 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1775 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1776 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1777 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1778 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1779 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1780 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1781 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1782 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1783 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1784 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1785 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1786 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1787 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1788 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1789 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1790 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1791 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1792 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1793 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1794 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1795 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1796 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1797 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1798 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1799 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1800 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1801 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1802 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1803 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1804 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1805 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1806 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1807 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1808 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1809 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1810 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1811 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1812 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1813 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1814 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1815 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1816 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1817 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1818 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1819 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1820 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1821 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1822 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1823 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1824 11.12.2017-hərracYüklə
1825 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1826 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1827 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1828 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1829 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1830 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1831 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1832 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1833 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1834 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1835 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1836 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1837 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1838 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1839 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1840 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1841 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1842 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1843 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1844 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1845 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1846 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1847 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1848 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1849 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1850 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1851 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1852 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1853 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1854 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1855 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1856 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1857 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1858 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1859 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1860 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1861 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1862 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1863 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1864 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1865 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1866 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1867 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1868 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1869 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1870 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1871 01.11.2017-herrac.docYüklə
1872 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1873 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1874 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1875 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1876 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1877 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1878 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1879 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1880 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1881 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1882 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1883 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1884 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1885 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1886 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1887 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1888 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1889 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1890 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1891 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1892 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1893 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1894 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1895 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1896 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1897 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1898 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1899 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1900 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1901 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1902 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1903 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1904 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1905 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1906 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1907 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1908 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1909 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1910 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1911 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1912 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1913 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1914 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1915 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1916 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1917 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1918 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1919 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1920 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1921 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1922 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1923 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1924 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1925 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1926 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1927 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1928 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1929 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1930 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1931 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1932 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1933 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1934 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1935 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1936 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1937 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1938 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1939 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1940 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1941 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1942 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1943 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1944 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1945 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1946 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1947 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1948 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1949 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1950 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1951 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1952 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1953 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1954 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1955 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1956 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1957 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1958 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1959 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1960 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1961 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1962 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1963 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1964 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1965 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1966 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1967 29020-17 Elan AZEYüklə
1968 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1969 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1970 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1971 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1972 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1973 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1974 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1975 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1976 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1977 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1978 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1979 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1980 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1981 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1982 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1983 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1984 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1985 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1986 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1987 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1988 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1989 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1990 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1991 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1992 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1993 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1994 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1995 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1996 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1997 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1998 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1999 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
2000 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
2001 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
2002 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2003 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
2004 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
2005 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
2006 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
2007 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
2008 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
2009 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
2010 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
2011 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2012 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2013 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
2014 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
2015 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
2016 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
2017 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
2018 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
2019 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
2020 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
2021 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
2022 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
2023 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2024 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
2025 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
2026 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
2027 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
2028 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
2029 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
2030 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
2031 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
2032 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
2033 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
2034 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2035 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
2036 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
2037 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2038 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
2039 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
2040 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2041 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
2042 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
2043 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
2044 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2045 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
2046 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
2047 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
2048 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
2049 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2050 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
2051 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
2052 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2053 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
2054 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
2055 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2056 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
2057 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2058 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2059 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
2060 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2061 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
2062 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
2063 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
2064 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
2065 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
2066 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
2067 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2068 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
2069 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
2070 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
2071 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
2072 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
2073 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
2074 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
2075 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2076 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2077 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
2078 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
2079 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
2080 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
2081 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
2082 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
2083 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
2084 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
2085 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
2086 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
2087 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
2088 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2089 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
2090 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
2091 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
2092 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2093 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
2094 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
2095 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
2096 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
2097 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
2098 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
2099 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
2100 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
2101 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2102 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
2103 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2104 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
2105 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
2106 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
2107 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
2108 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
2109 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
2110 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2111 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2112 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
2113 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
2114 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2115 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
2116 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
2117 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
2118 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
2119 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2120 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
2121 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
2122 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
2123 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
2124 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
2125 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
2126 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2127 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
2128 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
2129 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
2130 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
2131 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2132 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
2133 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2134 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
2135 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2136 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
2137 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2138 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2139 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
2140 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
2141 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2142 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2143 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2144 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
2145 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
2146 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
2147 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2148 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
2149 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
2150 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
2151 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
2152 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
2153 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
2154 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2155 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
2156 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2157 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
2158 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
2159 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2160 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2161 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2162 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2163 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
2164 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
2165 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
2166 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
2167 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
2168 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
2169 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2170 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2171 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2172 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
2173 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
2174 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
2175 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2176 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2177 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2178 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2179 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
2180 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
2181 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
2182 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
2183 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2184 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2185 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2186 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
2187 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
2188 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
2189 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
2190 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
2191 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2192 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
2193 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
2194 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
2195 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2196 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2197 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
2198 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
2199 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
2200 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
2201 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2202 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2203 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
2204 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2205 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2206 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2207 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
2208 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
2209 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
2210 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2211 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2212 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2213 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
2214 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2215 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
2216 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
2217 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
2218 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
2219 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
2220 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
2221 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
2222 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2223 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
2224 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
2225 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
2226 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
2227 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
2228 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
2229 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
2230 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
2231 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
2232 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
2233 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
2234 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2235 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
2236 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
2237 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2238 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
2239 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
2240 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
2241 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
2242 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2243 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
2244 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
2245 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
2246 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
2247 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2248 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
2249 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
2250 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2251 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
2252 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2253 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
2254 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
2255 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2256 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
2257 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
2258 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
2259 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
2260 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
2261 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2262 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
2263 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
2264 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
2265 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
2266 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
2267 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
2268 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2269 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
2270 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2271 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2272 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2273 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2274 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2275 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2276 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2277 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2278 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2279 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2280 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2281 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2282 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2283 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2284 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2285 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2286 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2287 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2288 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2289 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2290 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2291 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2292 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2293 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2294 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2295 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2296 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2297 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2298 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2299 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2300 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2301 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2302 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2303 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2304 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2305 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2306 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2307 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2308 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2309 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2310 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2311 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2312 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2313 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2314 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2315 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2316 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2317 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2318 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2319 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2320 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2321 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2322 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2323 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2324 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2325 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2326 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2327 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2328 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2329 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2330 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2331 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2332 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2333 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2334 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2335 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2336 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2337 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2338 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2339 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2340 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2341 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2342 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2343 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2344 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2345 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2346 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2347 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2348 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2349 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2350 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2351 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2352 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2353 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2354 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2355 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2356 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2357 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2358 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2359 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2360 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2361 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2362 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2363 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2364 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2365 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2366 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2367 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2368 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2369 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2370 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2371 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2372 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2373 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2374 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2375 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2376 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2377 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2378 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2379 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2380 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2381 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2382 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2383 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2384 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2385 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2386 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2387 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2388 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2389 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2390 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2391 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2392 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2393 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2394 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2395 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2396 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2397 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2398 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2399 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2400 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2401 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2402 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2403 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2404 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2405 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2406 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2407 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2408 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2409 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2410 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2411 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2412 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2413 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2414 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2415 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2416 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2417 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2418 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2419 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2420 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2421 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2422 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2423 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2424 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2425 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2426 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2427 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2428 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2429 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2430 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2431 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2432 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2433 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2434 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2435 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2436 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2437 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2438 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2439 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2440 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2441 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2442 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2443 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2444 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2445 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2446 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2447 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2448 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2449 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2450 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2451 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2452 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2453 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2454 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2455 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2456 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2457 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2458 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2459 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2460 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2461 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2462 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2463 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2464 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2465 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2466 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2467 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2468 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2469 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2470 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2471 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2472 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2473 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2474 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2475 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2476 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2477 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2478 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2479 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2480 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2481 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2482 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2483 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2484 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2485 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2486 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2487 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2488 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2489 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2490 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2491 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2492 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2493 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2494 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2495 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2496 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2497 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2498 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2499 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2500 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2501 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2502 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2503 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2504 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2505 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2506 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2507 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2508 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2509 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2510 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2511 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2512 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2513 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2514 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2515 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2516 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2517 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2518 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2519 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2520 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2521 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2522 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2523 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2524 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2525 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2526 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2527 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2528 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2529 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2530 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2531 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2532 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2533 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2534 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2535 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2536 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2537 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2538 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2539 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2540 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2541 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2542 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2543 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2544 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2545 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2546 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2547 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2548 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2549 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2550 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2551 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2552 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2553 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2554 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2555 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2556 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2557 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2558 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2559 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2560 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2561 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2562 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2563 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2564 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2565 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2566 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2567 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2568 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2569 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2570 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2571 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2572 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2573 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2574 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2575 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2576 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2577 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2578 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2579 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2580 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2581 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2582 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2583 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2584 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2585 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2586 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2587 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2588 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2589 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2590 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2591 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2592 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2593 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2594 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2595 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2596 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2597 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2598 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə