Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
2 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
3 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
4 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
5 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
6 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
7 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
8 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
9 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
10 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
11 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
12 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
13 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
14 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
15 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
16 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
17 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
18 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
19 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
20 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
21 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
22 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
23 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
24 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
25 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
26 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
27 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
28 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
29 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
30 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
31 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
32 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
33 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
34 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
35 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
36 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
37 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
38 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
39 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
40 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
41 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
42 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
43 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
44 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
45 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
46 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
47 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
48 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
49 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
50 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
51 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
52 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
53 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
54 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
55 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
56 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
57 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
58 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
59 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
60 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
61 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
62 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
63 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
64 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
65 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
66 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
67 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
68 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
69 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
70 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
71 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
72 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
73 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
74 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
75 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
76 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
77 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
78 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
79 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
80 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
81 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
82 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
83 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
84 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
85 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
86 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
87 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
88 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
89 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
90 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
91 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
92 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
93 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
94 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
95 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
96 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
97 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
98 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
99 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
100 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
101 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
102 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
103 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
104 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
105 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
106 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
107 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
108 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
109 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
110 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
111 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
112 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
113 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
114 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
115 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
116 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
117 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
118 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
119 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
120 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
121 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
122 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
123 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
124 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
125 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
126 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
127 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
128 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
129 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
130 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
131 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
132 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
133 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
134 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
135 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
136 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
137 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
138 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
139 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
140 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
141 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
142 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
143 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
144 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
145 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
146 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
147 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
148 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
149 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
150 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
151 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
152 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
153 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
154 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
155 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
156 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
157 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
158 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
159 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
160 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
161 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
162 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
163 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
164 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
165 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
166 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
167 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
168 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
169 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
170 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
171 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
172 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
173 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
174 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
175 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
176 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
177 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
178 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
179 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
180 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
181 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
182 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
183 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
184 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
185 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
186 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
187 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
188 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
189 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
190 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
191 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
192 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
193 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
194 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
195 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
196 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
197 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
198 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
199 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
200 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
201 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
202 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
203 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
204 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
205 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
206 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
207 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
208 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
209 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
210 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
211 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
212 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
213 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
214 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
215 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
216 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
217 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
218 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
219 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
220 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
221 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
222 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
223 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
224 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
225 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
226 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
227 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
228 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
229 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
230 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
231 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
232 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
233 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
234 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
235 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
236 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
237 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
238 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
239 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
240 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
241 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
242 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
243 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
244 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
245 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
246 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
247 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
248 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
249 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
250 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
251 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
252 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
253 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
254 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
255 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
256 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
257 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
258 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
259 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
260 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
261 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
262 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
263 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
264 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
265 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
266 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
267 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
268 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
269 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
270 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
271 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
272 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
273 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
274 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
275 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
276 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
277 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
278 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
279 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
280 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
281 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
282 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
283 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
284 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
285 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
286 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
287 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
288 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
289 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
290 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
291 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
292 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
293 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
294 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
295 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
296 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
297 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
298 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
299 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
300 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
301 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
302 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
303 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
304 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
305 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
306 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
307 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
308 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
309 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
310 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
311 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
312 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
313 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
314 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
315 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
316 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
317 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
318 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
319 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
320 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
321 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
322 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
323 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
324 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
325 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
326 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
327 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
328 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
329 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
330 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
331 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
332 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
333 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
334 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
335 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
336 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
337 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
338 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
339 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
340 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
341 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
342 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
343 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
344 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
345 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
346 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
347 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
348 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
349 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
350 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
351 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
352 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
353 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
354 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
355 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
356 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
357 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
358 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
359 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
360 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
361 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
362 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
363 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
364 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
365 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
366 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
367 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
368 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
369 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
370 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
371 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
372 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
373 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
374 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
375 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
376 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
377 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
378 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
379 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
380 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
381 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
382 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
383 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
384 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
385 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
386 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
387 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
388 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
389 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
390 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
391 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
392 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
393 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
394 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
395 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
396 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
397 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
398 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
399 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
400 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
401 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
402 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
403 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
404 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
405 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
406 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
407 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
408 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
409 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
410 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
411 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
412 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
413 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
414 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
415 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
416 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
417 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
418 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
419 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
420 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
421 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
422 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
423 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
424 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
425 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
426 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
427 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
428 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
429 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
430 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
431 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
432 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
433 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
434 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
435 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
436 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
437 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
438 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
439 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
440 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
441 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
442 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
443 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
444 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
445 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
446 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
447 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
448 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
449 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
450 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
451 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
452 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
453 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
454 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
455 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
456 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
457 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
458 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
459 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
460 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
461 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
462 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
463 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
464 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
465 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
466 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
467 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
468 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
469 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
470 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
471 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
472 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
473 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
474 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
475 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
476 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
477 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
478 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
479 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
480 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
481 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
482 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
483 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
484 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
485 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
486 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
487 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
488 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
489 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
490 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
491 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
492 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
493 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
494 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
495 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
496 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
497 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
498 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
499 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
500 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
501 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
502 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
503 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
504 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
505 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
506 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
507 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
508 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
509 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
510 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
511 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
512 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
513 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
514 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
515 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
516 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
517 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
518 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
519 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
520 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
521 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
522 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
523 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
524 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
525 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
526 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
527 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
528 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
529 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
530 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
531 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
532 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
533 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
534 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
535 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
536 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
537 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
538 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
539 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
540 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
541 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
542 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
543 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
544 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
545 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
546 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
547 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
548 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
549 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
550 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
551 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
552 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
553 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
554 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
555 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
556 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
557 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
558 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
559 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
560 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
561 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
562 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
563 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
564 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
565 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
566 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
567 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
568 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
569 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
570 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
571 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
572 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
573 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
574 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
575 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
576 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
577 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
578 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
579 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
580 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
581 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
582 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
583 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
584 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
585 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
586 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
587 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
588 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
589 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
590 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
591 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
592 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
593 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
594 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
595 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
596 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
597 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
598 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
599 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
600 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
601 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
602 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
603 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
604 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
605 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
606 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
607 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
608 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
609 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
610 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
611 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
612 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
613 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
614 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
615 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
616 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
617 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
618 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
619 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
620 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
621 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
622 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
623 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
624 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
625 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
626 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
627 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
628 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
629 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
630 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
631 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
632 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
633 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
634 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
635 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
636 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
637 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
638 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
639 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
640 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
641 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
642 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
643 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
644 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
645 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
646 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
647 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
648 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
649 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
650 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
651 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
652 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
653 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
654 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
655 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
656 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
657 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
658 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
659 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
660 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
661 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
662 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
663 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
664 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
665 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
666 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
667 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
668 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
669 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
670 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
671 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
672 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
673 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
674 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
675 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
676 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
677 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
678 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
679 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
680 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
681 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
682 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
683 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
684 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
685 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
686 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
687 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
688 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
689 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
690 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
691 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
692 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
693 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
694 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
695 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
696 11.12.2017-hərracYüklə
697 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
698 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
699 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
700 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
701 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
702 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
703 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
704 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
705 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
706 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
707 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
708 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
709 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
710 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
711 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
712 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
713 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
714 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
715 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
716 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
717 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
718 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
719 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
720 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
721 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
722 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
723 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
724 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
725 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
726 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
727 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
728 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
729 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
730 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
731 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
732 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
733 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
734 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
735 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
736 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
737 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
738 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
739 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
740 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
741 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
742 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
743 01.11.2017-herrac.docYüklə
744 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
745 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
746 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
747 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
748 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
749 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
750 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
751 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
752 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
753 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
754 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
755 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
756 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
757 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
758 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
759 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
760 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
761 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
762 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
763 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
764 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
765 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
766 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
767 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
768 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
769 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
770 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
771 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
772 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
773 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
774 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
775 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
776 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
777 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
778 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
779 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
780 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
781 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
782 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
783 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
784 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
785 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
786 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
787 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
788 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
789 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
790 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
791 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
792 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
793 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
794 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
795 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
796 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
797 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
798 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
799 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
800 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
801 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
802 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
803 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
804 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
805 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
806 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
807 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
808 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
809 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
810 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
811 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
812 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
813 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
814 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
815 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
816 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
817 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
818 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
819 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
820 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
821 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
822 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
823 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
824 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
825 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
826 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
827 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
828 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
829 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
830 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
831 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
832 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
833 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
834 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
835 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
836 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
837 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
838 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
839 29020-17 Elan AZEYüklə
840 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
841 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
842 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
843 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
844 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
845 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
846 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
847 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
848 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
849 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
850 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
851 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
852 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
853 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
854 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
855 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
856 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
857 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
858 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
859 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
860 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
861 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
862 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
863 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
864 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
865 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
866 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
867 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
868 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
869 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
870 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
871 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
872 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
873 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
874 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
875 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
876 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
877 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
878 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
879 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
880 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
881 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
882 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
883 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
884 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
885 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
886 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
887 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
888 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
889 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
890 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
891 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
892 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
893 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
894 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
895 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
896 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
897 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
898 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
899 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
900 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
901 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
902 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
903 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
904 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
905 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
906 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
907 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
908 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
909 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
910 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
911 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
912 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
913 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
914 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
915 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
916 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
917 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
918 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
919 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
920 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
921 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
922 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
923 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
924 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
925 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
926 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
927 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
928 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
929 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
930 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
931 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
932 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
933 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
934 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
935 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
936 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
937 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
938 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
939 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
940 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
941 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
942 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
943 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
944 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
945 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
946 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
947 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
948 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
949 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
950 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
951 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
952 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
953 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
954 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
955 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
956 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
957 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
958 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
959 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
960 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
961 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
962 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
963 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
964 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
965 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
966 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
967 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
968 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
969 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
970 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
971 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
972 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
973 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
974 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
975 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
976 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
977 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
978 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
979 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
980 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
981 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
982 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
983 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
984 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
985 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
986 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
987 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
988 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
989 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
990 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
991 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
992 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
993 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
994 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
995 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
996 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
997 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
998 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
999 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1000 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1001 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1002 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1003 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1004 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1005 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1006 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1007 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1008 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1009 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1010 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1011 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1012 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1013 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1014 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1015 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1016 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1017 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1018 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1019 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1020 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1021 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1022 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1023 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1024 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1025 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1026 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1027 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1028 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1029 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1030 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1031 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1032 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1033 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1034 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1035 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1036 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1037 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1038 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1039 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1040 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1041 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1042 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1043 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1044 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1045 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1046 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1047 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1048 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1049 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1050 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1051 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1052 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1053 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1054 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1055 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1056 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1057 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1058 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1059 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1060 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1061 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1062 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1063 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1064 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1065 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1066 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1067 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1068 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1069 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1070 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1071 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1072 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1073 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1074 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1075 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1076 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1077 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1078 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1079 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1080 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1081 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1082 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1083 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1084 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1085 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1086 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1087 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1088 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1089 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1090 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1091 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1092 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1093 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1094 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1095 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1096 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1097 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1098 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1099 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1100 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1101 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1102 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1103 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1104 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1105 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1106 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1107 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1108 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1109 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1110 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1111 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1112 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1113 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1114 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1115 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1116 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1117 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1118 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1119 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1120 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1121 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1122 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1123 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1124 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1125 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1126 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1127 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1128 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1129 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1130 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1131 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1132 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1133 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1134 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1135 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1136 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1137 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1138 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1139 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1140 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1141 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1142 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1143 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1144 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1145 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1146 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1147 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1148 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1149 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1150 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1151 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1152 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1153 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1154 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1155 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1156 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1157 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1158 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1159 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1160 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1161 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1162 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1163 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1164 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1165 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1166 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1167 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1168 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1169 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1170 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1171 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1172 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1173 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1174 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1175 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1176 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1177 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1178 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1179 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1180 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1181 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1182 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1183 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1184 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1185 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1186 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1187 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1188 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1189 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1190 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1191 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1192 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1193 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1194 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1195 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1196 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1197 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1198 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1199 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1200 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1201 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1202 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1203 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1204 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1205 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1206 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1207 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1208 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1209 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1210 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1211 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1212 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1213 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1214 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1215 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1216 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1217 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1218 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1219 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1220 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1221 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1222 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1223 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1224 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1225 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1226 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1227 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1228 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1229 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1230 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1231 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1232 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1233 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1234 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1235 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1236 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1237 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1238 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1239 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1240 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1241 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1242 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1243 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1244 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1245 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1246 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1247 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1248 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1249 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1250 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1251 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1252 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1253 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1254 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1255 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1256 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1257 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1258 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1259 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1260 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1261 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1262 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1263 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1264 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1265 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1266 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1267 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1268 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1269 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1270 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1271 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1272 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1273 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1274 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1275 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1276 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1277 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1278 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1279 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1280 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1281 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1282 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1283 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1284 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1285 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1286 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1287 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1288 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1289 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1290 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1291 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1292 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1293 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1294 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1295 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1296 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1297 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1298 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1299 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1300 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1301 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1302 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1303 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1304 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1305 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1306 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1307 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1308 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1309 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1310 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1311 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1312 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1313 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1314 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1315 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1316 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1317 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1318 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1319 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1320 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1321 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1322 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1323 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1324 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1325 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1326 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1327 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1328 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1329 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1330 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1331 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1332 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1333 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1334 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1335 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1336 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1337 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1338 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1339 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1340 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1341 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1342 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1343 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1344 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1345 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1346 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1347 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1348 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1349 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1350 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1351 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1352 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1353 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1354 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1355 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1356 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1357 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1358 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1359 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1360 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1361 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1362 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1363 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1364 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1365 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1366 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1367 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1368 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1369 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1370 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1371 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1372 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1373 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1374 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1375 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1376 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1377 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1378 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1379 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1380 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1381 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1382 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1383 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1384 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1385 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1386 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1387 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1388 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1389 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1390 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1391 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1392 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1393 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1394 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1395 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1396 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1397 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1398 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1399 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1400 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1401 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1402 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1403 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1404 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1405 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1406 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1407 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1408 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1409 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1410 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1411 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1412 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1413 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1414 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1415 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1416 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1417 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1418 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1419 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1420 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1421 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1422 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1423 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1424 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1425 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1426 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1427 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1428 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1429 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1430 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1431 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1432 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1433 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1434 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1435 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1436 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1437 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1438 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1439 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1440 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1441 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1442 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1443 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1444 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1445 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1446 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1447 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1448 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1449 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1450 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1451 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1452 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1453 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1454 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1455 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1456 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1457 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1458 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1459 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1460 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1461 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1462 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1463 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1464 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1465 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1466 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1467 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1468 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1469 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1470 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə