Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
2 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
3 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
4 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
5 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
6 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
7 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
8 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
9 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
10 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
11 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
12 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
13 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
14 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
15 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
16 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
17 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
18 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
19 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
20 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
21 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
22 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
23 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
24 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
25 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
26 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
27 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
28 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
29 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
30 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
31 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
32 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
33 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
34 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
35 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
36 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
37 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
38 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
39 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
40 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
41 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
42 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
43 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
44 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
45 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
46 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
47 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
48 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
49 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
50 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
51 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
52 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
53 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
54 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
55 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
56 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
57 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
58 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
59 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
60 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
61 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
62 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
63 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
64 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
65 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
66 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
67 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
68 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
69 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
70 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
71 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
72 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
73 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
74 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
75 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
76 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
77 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
78 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
79 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
80 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
81 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
82 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
83 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
84 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
85 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
86 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
87 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
88 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
89 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
90 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
91 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
92 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
93 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
94 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
95 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
96 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
97 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
98 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
99 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
100 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
101 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
102 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
103 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
104 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
105 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
106 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
107 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
108 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
109 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
110 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
111 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
112 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
113 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
114 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
115 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
116 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
117 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
118 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
119 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
120 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
121 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
122 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
123 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
124 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
125 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
126 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
127 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
128 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
129 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
130 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
131 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
132 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
133 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
134 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
135 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
136 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
137 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
138 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
139 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
140 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
141 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
142 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
143 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
144 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
145 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
146 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
147 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
148 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
149 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
150 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
151 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
152 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
153 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
154 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
155 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
156 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
157 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
158 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
159 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
160 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
161 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
162 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
163 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
164 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
165 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
166 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
167 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
168 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
169 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
170 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
171 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
172 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
173 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
174 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
175 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
176 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
177 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
178 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
179 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
180 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
181 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
182 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
183 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
184 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
185 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
186 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
187 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
188 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
189 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
190 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
191 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
192 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
193 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
194 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
195 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
196 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
197 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
198 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
199 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
200 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
201 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
202 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
203 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
204 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
205 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
206 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
207 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
208 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
209 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
210 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
211 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
212 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
213 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
214 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
215 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
216 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
217 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
218 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
219 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
220 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
221 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
222 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
223 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
224 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
225 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
226 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
227 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
228 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
229 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
230 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
231 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
232 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
233 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
234 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
235 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
236 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
237 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
238 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
239 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
240 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
241 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
242 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
243 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
244 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
245 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
246 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
247 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
248 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
249 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
250 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
251 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
252 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
253 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
254 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
255 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
256 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
257 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
258 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
259 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
260 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
261 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
262 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
263 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
264 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
265 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
266 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
267 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
268 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
269 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
270 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
271 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
272 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
273 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
274 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
275 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
276 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
277 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
278 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
279 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
280 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
281 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
282 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
283 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
284 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
285 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
286 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
287 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
288 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
289 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
290 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
291 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
292 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
293 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
294 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
295 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
296 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
297 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
298 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
299 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
300 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
301 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
302 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
303 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
304 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
305 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
306 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
307 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
308 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
309 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
310 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
311 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
312 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
313 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
314 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
315 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
316 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
317 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
318 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
319 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
320 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
321 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
322 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
323 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
324 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
325 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
326 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
327 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
328 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
329 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
330 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
331 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
332 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
333 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
334 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
335 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
336 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
337 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
338 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
339 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
340 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
341 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
342 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
343 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
344 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
345 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
346 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
347 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
348 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
349 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
350 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
351 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
352 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
353 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
354 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
355 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
356 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
357 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
358 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
359 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
360 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
361 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
362 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
363 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
364 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
365 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
366 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
367 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
368 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
369 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
370 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
371 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
372 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
373 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
374 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
375 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
376 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
377 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
378 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
379 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
380 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
381 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
382 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
383 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
384 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
385 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
386 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
387 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
388 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
389 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
390 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
391 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
392 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
393 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
394 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
395 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
396 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
397 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
398 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
399 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
400 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
401 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
402 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
403 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
404 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
405 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
406 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
407 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
408 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
409 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
410 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
411 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
412 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
413 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
414 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
415 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
416 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
417 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
418 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
419 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
420 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
421 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
422 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
423 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
424 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
425 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
426 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
427 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
428 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
429 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
430 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
431 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
432 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
433 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
434 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
435 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
436 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
437 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
438 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
439 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
440 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
441 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
442 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
443 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
444 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
445 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
446 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
447 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
448 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
449 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
450 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
451 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
452 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
453 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
454 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
455 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
456 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
457 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
458 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
459 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
460 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
461 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
462 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
463 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
464 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
465 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
466 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
467 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
468 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
469 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
470 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
471 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
472 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
473 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
474 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
475 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
476 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
477 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
478 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
479 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
480 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
481 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
482 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
483 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
484 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
485 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
486 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
487 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
488 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
489 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
490 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
491 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
492 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
493 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
494 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
495 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
496 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
497 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
498 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
499 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
500 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
501 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
502 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
503 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
504 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
505 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
506 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
507 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
508 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
509 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
510 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
511 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
512 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
513 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
514 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
515 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
516 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
517 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
518 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
519 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
520 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
521 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
522 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
523 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
524 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
525 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
526 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
527 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
528 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
529 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
530 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
531 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
532 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
533 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
534 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
535 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
536 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
537 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
538 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
539 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
540 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
541 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
542 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
543 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
544 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
545 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
546 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
547 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
548 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
549 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
550 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
551 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
552 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
553 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
554 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
555 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
556 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
557 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
558 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
559 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
560 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
561 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
562 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
563 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
564 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
565 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
566 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
567 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
568 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
569 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
570 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
571 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
572 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
573 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
574 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
575 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
576 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
577 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
578 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
579 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
580 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
581 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
582 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
583 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
584 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
585 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
586 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
587 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
588 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
589 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
590 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
591 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
592 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
593 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
594 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
595 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
596 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
597 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
598 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
599 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
600 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
601 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
602 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
603 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
604 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
605 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
606 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
607 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
608 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
609 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
610 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
611 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
612 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
613 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
614 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
615 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
616 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
617 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
618 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
619 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
620 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
621 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
622 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
623 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
624 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
625 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
626 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
627 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
628 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
629 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
630 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
631 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
632 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
633 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
634 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
635 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
636 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
637 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
638 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
639 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
640 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
641 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
642 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
643 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
644 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
645 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
646 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
647 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
648 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
649 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
650 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
651 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
652 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
653 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
654 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
655 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
656 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
657 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
658 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
659 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
660 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
661 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
662 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
663 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
664 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
665 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
666 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
667 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
668 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
669 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
670 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
671 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
672 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
673 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
674 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
675 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
676 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
677 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
678 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
679 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
680 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
681 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
682 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
683 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
684 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
685 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
686 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
687 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
688 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
689 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
690 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
691 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
692 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
693 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
694 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
695 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
696 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
697 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
698 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
699 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
700 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
701 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
702 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
703 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
704 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
705 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
706 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
707 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
708 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
709 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
710 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
711 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
712 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
713 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
714 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
715 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
716 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
717 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
718 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
719 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
720 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
721 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
722 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
723 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
724 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
725 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
726 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
727 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
728 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
729 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
730 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
731 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
732 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
733 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
734 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
735 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
736 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
737 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
738 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
739 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
740 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
741 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
742 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
743 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
744 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
745 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
746 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
747 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
748 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
749 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
750 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
751 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
752 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
753 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
754 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
755 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
756 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
757 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
758 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
759 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
760 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
761 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
762 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
763 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
764 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
765 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
766 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
767 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
768 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
769 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
770 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
771 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
772 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
773 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
774 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
775 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
776 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
777 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
778 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
779 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
780 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
781 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
782 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
783 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
784 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
785 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
786 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
787 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
788 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
789 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
790 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
791 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
792 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
793 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
794 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
795 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
796 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
797 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
798 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
799 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
800 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
801 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
802 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
803 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
804 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
805 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
806 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
807 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
808 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
809 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
810 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
811 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
812 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
813 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
814 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
815 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
816 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
817 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
818 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
819 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
820 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
821 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
822 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
823 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
824 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
825 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
826 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
827 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
828 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
829 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
830 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
831 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
832 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
833 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
834 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
835 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
836 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
837 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
838 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
839 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
840 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
841 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
842 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
843 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
844 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
845 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
846 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
847 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
848 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
849 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
850 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
851 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
852 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
853 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
854 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
855 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
856 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
857 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
858 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
859 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
860 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
861 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
862 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
863 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
864 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
865 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
866 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
867 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
868 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
869 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
870 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
871 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
872 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
873 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
874 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
875 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
876 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
877 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
878 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
879 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
880 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
881 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
882 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
883 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
884 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
885 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
886 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
887 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
888 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
889 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
890 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
891 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
892 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
893 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
894 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
895 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
896 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
897 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
898 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
899 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
900 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
901 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
902 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
903 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
904 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
905 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
906 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
907 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
908 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
909 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
910 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
911 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
912 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
913 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
914 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
915 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
916 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
917 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
918 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
919 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
920 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
921 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
922 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
923 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
924 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
925 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
926 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
927 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
928 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
929 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
930 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
931 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
932 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
933 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
934 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
935 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
936 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
937 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
938 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
939 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
940 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
941 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
942 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
943 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
944 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
945 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
946 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
947 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
948 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
949 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
950 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
951 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
952 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
953 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
954 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
955 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
956 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
957 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
958 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
959 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
960 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
961 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
962 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
963 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
964 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
965 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
966 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
967 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
968 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
969 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
970 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
971 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
972 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
973 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
974 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
975 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
976 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
977 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
978 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
979 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
980 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
981 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
982 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
983 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
984 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
985 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
986 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
987 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
988 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
989 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
990 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
991 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
992 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
993 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
994 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
995 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
996 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
997 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
998 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
999 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1000 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1001 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1002 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1003 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1004 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1005 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1006 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1007 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1008 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1009 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1010 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1011 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1012 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1013 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1014 11.12.2017-hərracYüklə
1015 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1016 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1017 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1018 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1019 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1020 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1021 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1022 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1023 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1024 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1025 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1026 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1027 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1028 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1029 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1030 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1031 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1032 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1033 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1034 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1035 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1036 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1037 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1038 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1039 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1040 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1041 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1042 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1043 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1044 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1045 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1046 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1047 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1048 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1049 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1050 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1051 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1052 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1053 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1054 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1055 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1056 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1057 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1058 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1059 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1060 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1061 01.11.2017-herrac.docYüklə
1062 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1063 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1064 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1065 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1066 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1067 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1068 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1069 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1070 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1071 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1072 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1073 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1074 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1075 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1076 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1077 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1078 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1079 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1080 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1081 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1082 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1083 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1084 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1085 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1086 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1087 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1088 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1089 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1090 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1091 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1092 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1093 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1094 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1095 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1096 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1097 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1098 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1099 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1100 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1101 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1102 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1103 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1104 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1105 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1106 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1107 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1108 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1109 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1110 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1111 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1112 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1113 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1114 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1115 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1116 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1117 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1118 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1119 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1120 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1121 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1122 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1123 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1124 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1125 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1126 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1127 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1128 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1129 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1130 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1131 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1132 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1133 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1134 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1135 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1136 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1137 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1138 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1139 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1140 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1141 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1142 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1143 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1144 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1145 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1146 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1147 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1148 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1149 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1150 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1151 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1152 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1153 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1154 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1155 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1156 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1157 29020-17 Elan AZEYüklə
1158 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1159 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1160 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1161 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1162 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1163 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1164 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1165 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1166 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1167 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1168 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1169 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1170 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1171 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1172 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1173 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1174 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1175 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1176 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1177 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1178 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1179 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1180 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1181 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1182 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1183 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1184 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1185 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1186 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1187 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1188 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1189 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1190 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1191 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1192 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1193 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1194 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1195 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1196 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1197 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1198 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1199 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1200 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1201 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1202 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1203 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1204 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1205 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1206 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1207 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1208 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1209 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1210 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1211 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1212 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1213 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1214 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1215 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1216 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1217 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1218 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1219 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1220 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1221 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1222 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1223 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1224 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1225 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1226 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1227 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1228 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1229 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1230 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1231 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1232 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1233 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1234 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1235 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1236 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1237 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1238 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1239 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1240 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1241 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1242 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1243 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1244 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1245 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1246 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1247 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1248 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1249 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1250 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1251 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1252 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1253 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1254 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1255 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1256 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1257 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1258 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1259 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1260 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1261 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1262 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1263 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1264 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1265 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1266 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1267 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1268 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1269 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1270 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1271 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1272 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1273 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1274 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1275 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1276 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1277 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1278 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1279 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1280 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1281 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1282 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1283 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1284 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1285 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1286 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1287 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1288 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1289 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1290 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1291 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1292 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1293 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1294 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1295 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1296 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1297 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1298 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1299 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1300 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1301 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1302 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1303 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1304 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1305 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1306 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1307 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1308 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1309 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1310 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1311 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1312 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1313 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1314 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1315 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1316 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1317 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1318 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1319 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1320 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1321 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1322 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1323 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1324 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1325 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1326 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1327 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1328 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1329 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1330 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1331 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1332 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1333 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1334 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1335 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1336 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1337 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1338 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1339 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1340 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1341 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1342 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1343 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1344 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1345 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1346 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1347 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1348 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1349 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1350 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1351 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1352 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1353 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1354 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1355 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1356 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1357 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1358 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1359 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1360 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1361 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1362 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1363 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1364 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1365 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1366 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1367 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1368 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1369 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1370 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1371 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1372 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1373 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1374 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1375 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1376 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1377 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1378 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1379 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1380 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1381 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1382 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1383 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1384 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1385 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1386 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1387 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1388 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1389 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1390 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1391 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1392 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1393 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1394 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1395 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1396 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1397 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1398 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1399 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1400 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1401 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1402 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1403 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1404 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1405 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1406 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1407 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1408 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1409 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1410 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1411 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1412 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1413 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1414 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1415 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1416 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1417 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1418 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1419 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1420 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1421 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1422 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1423 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1424 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1425 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1426 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1427 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1428 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1429 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1430 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1431 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1432 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1433 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1434 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1435 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1436 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1437 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1438 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1439 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1440 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1441 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1442 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1443 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1444 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1445 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1446 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1447 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1448 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1449 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1450 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1451 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1452 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1453 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1454 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1455 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1456 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1457 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1458 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1459 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1460 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1461 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1462 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1463 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1464 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1465 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1466 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1467 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1468 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1469 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1470 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1471 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1472 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1473 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1474 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1475 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1476 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1477 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1478 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1479 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1480 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1481 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1482 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1483 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1484 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1485 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1486 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1487 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1488 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1489 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1490 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1491 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1492 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1493 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1494 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1495 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1496 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1497 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1498 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1499 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1500 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1501 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1502 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1503 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1504 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1505 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1506 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1507 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1508 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1509 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1510 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1511 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1512 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1513 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1514 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1515 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1516 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1517 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1518 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1519 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1520 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1521 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1522 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1523 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1524 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1525 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1526 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1527 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1528 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1529 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1530 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1531 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1532 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1533 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1534 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1535 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1536 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1537 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1538 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1539 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1540 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1541 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1542 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1543 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1544 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1545 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1546 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1547 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1548 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1549 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1550 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1551 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1552 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1553 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1554 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1555 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1556 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1557 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1558 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1559 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1560 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1561 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1562 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1563 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1564 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1565 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1566 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1567 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1568 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1569 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1570 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1571 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1572 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1573 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1574 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1575 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1576 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1577 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1578 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1579 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1580 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1581 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1582 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1583 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1584 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1585 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1586 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1587 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1588 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1589 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1590 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1591 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1592 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1593 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1594 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1595 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1596 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1597 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1598 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1599 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1600 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1601 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1602 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1603 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1604 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1605 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1606 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1607 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1608 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1609 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1610 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1611 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1612 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1613 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1614 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1615 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1616 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1617 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1618 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1619 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1620 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1621 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1622 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1623 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1624 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1625 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1626 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1627 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1628 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1629 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1630 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1631 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1632 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1633 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1634 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1635 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1636 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1637 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1638 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1639 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1640 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1641 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1642 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1643 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1644 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1645 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1646 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1647 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1648 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1649 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1650 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1651 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1652 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1653 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1654 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1655 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1656 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1657 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1658 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1659 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1660 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1661 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1662 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1663 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1664 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1665 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1666 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1667 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1668 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1669 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1670 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1671 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1672 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1673 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1674 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1675 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1676 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1677 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1678 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1679 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1680 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1681 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1682 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1683 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1684 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1685 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1686 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1687 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1688 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1689 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1690 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1691 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1692 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1693 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1694 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1695 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1696 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1697 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1698 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1699 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1700 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1701 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1702 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1703 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1704 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1705 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1706 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1707 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1708 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1709 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1710 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1711 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1712 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1713 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1714 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1715 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1716 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1717 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1718 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1719 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1720 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1721 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1722 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1723 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1724 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1725 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1726 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1727 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1728 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1729 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1730 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1731 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1732 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1733 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1734 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1735 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1736 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1737 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1738 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1739 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1740 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1741 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1742 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1743 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1744 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1745 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1746 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1747 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1748 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1749 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1750 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1751 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1752 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1753 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1754 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1755 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1756 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1757 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1758 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1759 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1760 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1761 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1762 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1763 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1764 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1765 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1766 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1767 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1768 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1769 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1770 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1771 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1772 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1773 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1774 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1775 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1776 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1777 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1778 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1779 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1780 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1781 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1782 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1783 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1784 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1785 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1786 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1787 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1788 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə