Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
2 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
3 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
4 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
5 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
6 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
7 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
8 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
9 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
10 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
11 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
12 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
13 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
14 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
15 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
16 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
17 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
18 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
19 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
20 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
21 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
22 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
23 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
24 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
25 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
26 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
27 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
28 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
29 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
30 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
31 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
32 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
33 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
34 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
35 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
36 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
37 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
38 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
39 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
40 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
41 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
42 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
43 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
44 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
45 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
46 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
47 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
48 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
49 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
50 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
51 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
52 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
53 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
54 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
55 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
56 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
57 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
58 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
59 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
60 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
61 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
62 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
63 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
64 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
65 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
66 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
67 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
68 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
69 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
70 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
71 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
72 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
73 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
74 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
75 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
76 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
77 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
78 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
79 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
80 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
81 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
82 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
83 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
84 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
85 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
86 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
87 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
88 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
89 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
90 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
91 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
92 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
93 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
94 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
95 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
96 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
97 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
98 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
99 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
100 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
101 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
102 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
103 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
104 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
105 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
106 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
107 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
108 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
109 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
110 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
111 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
112 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
113 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
114 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
115 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
116 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
117 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
118 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
119 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
120 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
121 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
122 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
123 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
124 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
125 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
126 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
127 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
128 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
129 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
130 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
131 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
132 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
133 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
134 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
135 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
136 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
137 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
138 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
139 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
140 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
141 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
142 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
143 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
144 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
145 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
146 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
147 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
148 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
149 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
150 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
151 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
152 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
153 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
154 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
155 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
156 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
157 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
158 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
159 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
160 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
161 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
162 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
163 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
164 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
165 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
166 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
167 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
168 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
169 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
170 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
171 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
172 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
173 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
174 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
175 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
176 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
177 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
178 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
179 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
180 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
181 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
182 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
183 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
184 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
185 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
186 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
187 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
188 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
189 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
190 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
191 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
192 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
193 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
194 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
195 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
196 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
197 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
198 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
199 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
200 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
201 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
202 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
203 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
204 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
205 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
206 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
207 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
208 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
209 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
210 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
211 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
212 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
213 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
214 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
215 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
216 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
217 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
218 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
219 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
220 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
221 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
222 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
223 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
224 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
225 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
226 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
227 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
228 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
229 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
230 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
231 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
232 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
233 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
234 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
235 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
236 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
237 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
238 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
239 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
240 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
241 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
242 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
243 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
244 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
245 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
246 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
247 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
248 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
249 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
250 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
251 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
252 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
253 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
254 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
255 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
256 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
257 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
258 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
259 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
260 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
261 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
262 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
263 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
264 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
265 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
266 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
267 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
268 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
269 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
270 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
271 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
272 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
273 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
274 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
275 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
276 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
277 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
278 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
279 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
280 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
281 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
282 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
283 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
284 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
285 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
286 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
287 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
288 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
289 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
290 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
291 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
292 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
293 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
294 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
295 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
296 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
297 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
298 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
299 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
300 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
301 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
302 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
303 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
304 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
305 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
306 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
307 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
308 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
309 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
310 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
311 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
312 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
313 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
314 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
315 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
316 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
317 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
318 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
319 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
320 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
321 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
322 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
323 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
324 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
325 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
326 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
327 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
328 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
329 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
330 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
331 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
332 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
333 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
334 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
335 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
336 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
337 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
338 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
339 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
340 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
341 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
342 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
343 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
344 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
345 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
346 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
347 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
348 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
349 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
350 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
351 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
352 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
353 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
354 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
355 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
356 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
357 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
358 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
359 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
360 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
361 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
362 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
363 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
364 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
365 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
366 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
367 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
368 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
369 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
370 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
371 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
372 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
373 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
374 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
375 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
376 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
377 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
378 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
379 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
380 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
381 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
382 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
383 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
384 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
385 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
386 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
387 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
388 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
389 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
390 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
391 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
392 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
393 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
394 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
395 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
396 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
397 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
398 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
399 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
400 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
401 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
402 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
403 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
404 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
405 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
406 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
407 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
408 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
409 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
410 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
411 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
412 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
413 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
414 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
415 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
416 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
417 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
418 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
419 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
420 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
421 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
422 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
423 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
424 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
425 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
426 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
427 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
428 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
429 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
430 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
431 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
432 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
433 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
434 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
435 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
436 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
437 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
438 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
439 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
440 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
441 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
442 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
443 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
444 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
445 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
446 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
447 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
448 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
449 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
450 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
451 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
452 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
453 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
454 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
455 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
456 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
457 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
458 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
459 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
460 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
461 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
462 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
463 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
464 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
465 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
466 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
467 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
468 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
469 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
470 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
471 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
472 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
473 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
474 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
475 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
476 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
477 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
478 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
479 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
480 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
481 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
482 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
483 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
484 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
485 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
486 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
487 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
488 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
489 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
490 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
491 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
492 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
493 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
494 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
495 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
496 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
497 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
498 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
499 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
500 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
501 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
502 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
503 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
504 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
505 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
506 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
507 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
508 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
509 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
510 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
511 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
512 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
513 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
514 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
515 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
516 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
517 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
518 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
519 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
520 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
521 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
522 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
523 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
524 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
525 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
526 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
527 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
528 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
529 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
530 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
531 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
532 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
533 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
534 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
535 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
536 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
537 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
538 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
539 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
540 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
541 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
542 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
543 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
544 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
545 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
546 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
547 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
548 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
549 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
550 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
551 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
552 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
553 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
554 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
555 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
556 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
557 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
558 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
559 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
560 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
561 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
562 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
563 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
564 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
565 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
566 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
567 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
568 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
569 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
570 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
571 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
572 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
573 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
574 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
575 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
576 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
577 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
578 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
579 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
580 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
581 11.12.2017-hərracYüklə
582 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
583 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
584 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
585 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
586 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
587 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
588 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
589 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
590 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
591 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
592 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
593 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
594 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
595 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
596 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
597 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
598 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
599 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
600 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
601 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
602 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
603 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
604 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
605 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
606 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
607 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
608 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
609 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
610 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
611 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
612 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
613 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
614 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
615 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
616 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
617 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
618 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
619 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
620 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
621 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
622 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
623 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
624 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
625 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
626 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
627 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
628 01.11.2017-herrac.docYüklə
629 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
630 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
631 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
632 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
633 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
634 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
635 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
636 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
637 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
638 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
639 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
640 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
641 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
642 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
643 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
644 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
645 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
646 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
647 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
648 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
649 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
650 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
651 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
652 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
653 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
654 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
655 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
656 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
657 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
658 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
659 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
660 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
661 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
662 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
663 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
664 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
665 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
666 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
667 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
668 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
669 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
670 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
671 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
672 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
673 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
674 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
675 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
676 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
677 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
678 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
679 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
680 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
681 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
682 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
683 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
684 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
685 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
686 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
687 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
688 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
689 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
690 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
691 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
692 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
693 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
694 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
695 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
696 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
697 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
698 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
699 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
700 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
701 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
702 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
703 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
704 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
705 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
706 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
707 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
708 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
709 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
710 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
711 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
712 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
713 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
714 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
715 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
716 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
717 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
718 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
719 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
720 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
721 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
722 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
723 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
724 29020-17 Elan AZEYüklə
725 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
726 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
727 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
728 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
729 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
730 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
731 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
732 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
733 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
734 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
735 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
736 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
737 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
738 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
739 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
740 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
741 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
742 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
743 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
744 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
745 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
746 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
747 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
748 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
749 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
750 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
751 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
752 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
753 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
754 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
755 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
756 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
757 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
758 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
759 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
760 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
761 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
762 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
763 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
764 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
765 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
766 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
767 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
768 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
769 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
770 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
771 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
772 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
773 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
774 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
775 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
776 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
777 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
778 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
779 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
780 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
781 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
782 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
783 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
784 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
785 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
786 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
787 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
788 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
789 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
790 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
791 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
792 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
793 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
794 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
795 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
796 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
797 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
798 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
799 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
800 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
801 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
802 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
803 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
804 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
805 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
806 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
807 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
808 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
809 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
810 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
811 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
812 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
813 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
814 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
815 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
816 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
817 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
818 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
819 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
820 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
821 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
822 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
823 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
824 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
825 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
826 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
827 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
828 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
829 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
830 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
831 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
832 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
833 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
834 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
835 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
836 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
837 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
838 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
839 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
840 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
841 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
842 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
843 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
844 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
845 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
846 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
847 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
848 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
849 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
850 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
851 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
852 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
853 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
854 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
855 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
856 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
857 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
858 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
859 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
860 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
861 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
862 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
863 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
864 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
865 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
866 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
867 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
868 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
869 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
870 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
871 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
872 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
873 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
874 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
875 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
876 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
877 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
878 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
879 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
880 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
881 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
882 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
883 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
884 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
885 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
886 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
887 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
888 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
889 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
890 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
891 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
892 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
893 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
894 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
895 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
896 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
897 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
898 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
899 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
900 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
901 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
902 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
903 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
904 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
905 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
906 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
907 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
908 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
909 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
910 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
911 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
912 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
913 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
914 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
915 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
916 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
917 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
918 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
919 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
920 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
921 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
922 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
923 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
924 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
925 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
926 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
927 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
928 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
929 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
930 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
931 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
932 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
933 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
934 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
935 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
936 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
937 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
938 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
939 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
940 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
941 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
942 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
943 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
944 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
945 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
946 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
947 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
948 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
949 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
950 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
951 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
952 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
953 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
954 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
955 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
956 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
957 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
958 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
959 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
960 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
961 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
962 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
963 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
964 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
965 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
966 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
967 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
968 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
969 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
970 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
971 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
972 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
973 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
974 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
975 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
976 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
977 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
978 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
979 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
980 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
981 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
982 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
983 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
984 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
985 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
986 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
987 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
988 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
989 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
990 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
991 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
992 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
993 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
994 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
995 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
996 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
997 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
998 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
999 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1000 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1001 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1002 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1003 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1004 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1005 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1006 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1007 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1008 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1009 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1010 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1011 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1012 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1013 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1014 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1015 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1016 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1017 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1018 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1019 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1020 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1021 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1022 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1023 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1024 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1025 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1026 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1027 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1028 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1029 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1030 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1031 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1032 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1033 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1034 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1035 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1036 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1037 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1038 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1039 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1040 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1041 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1042 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1043 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1044 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1045 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1046 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1047 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1048 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1049 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1050 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1051 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1052 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1053 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1054 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1055 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1056 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1057 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1058 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1059 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1060 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1061 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1062 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1063 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1064 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1065 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1066 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1067 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1068 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1069 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1070 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1071 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1072 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1073 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1074 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1075 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1076 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1077 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1078 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1079 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1080 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1081 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1082 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1083 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1084 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1085 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1086 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1087 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1088 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1089 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1090 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1091 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1092 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1093 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1094 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1095 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1096 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1097 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1098 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1099 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1100 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1101 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1102 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1103 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1104 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1105 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1106 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1107 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1108 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1109 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1110 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1111 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1112 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1113 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1114 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1115 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1116 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1117 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1118 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1119 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1120 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1121 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1122 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1123 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1124 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1125 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1126 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1127 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1128 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1129 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1130 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1131 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1132 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1133 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1134 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1135 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1136 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1137 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1138 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1139 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1140 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1141 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1142 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1143 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1144 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1145 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1146 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1147 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1148 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1149 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1150 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1151 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1152 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1153 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1154 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1155 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1156 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1157 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1158 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1159 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1160 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1161 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1162 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1163 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1164 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1165 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1166 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1167 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1168 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1169 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1170 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1171 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1172 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1173 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1174 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1175 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1176 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1177 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1178 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1179 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1180 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1181 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1182 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1183 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1184 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1185 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1186 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1187 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1188 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1189 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1190 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1191 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1192 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1193 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1194 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1195 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1196 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1197 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1198 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1199 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1200 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1201 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1202 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1203 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1204 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1205 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1206 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1207 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1208 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1209 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1210 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1211 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1212 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1213 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1214 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1215 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1216 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1217 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1218 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1219 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1220 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1221 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1222 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1223 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1224 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1225 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1226 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1227 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1228 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1229 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1230 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1231 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1232 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1233 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1234 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1235 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1236 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1237 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1238 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1239 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1240 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1241 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1242 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1243 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1244 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1245 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1246 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1247 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1248 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1249 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1250 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1251 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1252 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1253 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1254 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1255 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1256 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1257 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1258 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1259 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1260 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1261 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1262 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1263 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1264 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1265 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1266 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1267 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1268 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1269 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1270 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1271 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1272 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1273 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1274 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1275 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1276 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1277 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1278 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1279 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1280 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1281 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1282 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1283 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1284 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1285 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1286 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1287 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1288 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1289 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1290 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1291 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1292 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1293 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1294 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1295 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1296 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1297 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1298 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1299 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1300 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1301 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1302 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1303 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1304 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1305 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1306 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1307 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1308 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1309 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1310 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1311 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1312 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1313 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1314 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1315 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1316 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1317 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1318 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1319 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1320 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1321 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1322 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1323 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1324 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1325 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1326 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1327 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1328 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1329 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1330 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1331 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1332 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1333 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1334 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1335 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1336 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1337 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1338 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1339 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1340 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1341 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1342 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1343 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1344 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1345 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1346 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1347 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1348 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1349 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1350 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1351 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1352 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1353 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1354 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1355 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə