Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
2 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
3 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
4 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
5 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
6 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
7 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
8 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
9 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
10 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
11 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
12 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
13 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
14 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
15 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
16 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
17 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
18 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
19 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
20 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
21 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
22 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
23 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
24 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
25 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
26 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
27 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
28 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
29 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
30 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
31 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
32 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
33 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
34 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
35 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
36 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
37 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
38 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
39 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
40 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
41 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
42 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
43 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
44 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
45 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
46 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
47 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
48 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
49 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
50 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
51 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
52 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
53 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
54 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
55 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
56 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
57 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
58 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
59 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
60 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
61 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
62 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
63 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
64 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
65 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
66 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
67 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
68 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
69 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
70 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
71 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
72 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
73 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
74 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
75 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
76 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
77 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
78 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
79 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
80 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
81 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
82 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
83 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
84 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
85 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
86 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
87 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
88 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
89 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
90 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
91 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
92 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
93 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
94 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
95 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
96 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
97 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
98 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
99 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
100 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
101 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
102 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
103 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
104 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
105 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
106 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
107 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
108 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
109 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
110 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
111 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
112 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
113 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
114 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
115 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
116 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
117 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
118 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
119 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
120 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
121 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
122 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
123 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
124 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
125 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
126 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
127 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
128 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
129 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
130 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
131 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
132 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
133 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
134 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
135 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
136 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
137 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
138 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
139 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
140 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
141 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
142 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
143 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
144 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
145 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
146 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
147 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
148 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
149 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
150 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
151 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
152 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
153 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
154 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
155 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
156 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
157 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
158 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
159 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
160 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
161 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
162 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
163 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
164 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
165 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
166 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
167 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
168 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
169 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
170 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
171 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
172 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
173 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
174 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
175 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
176 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
177 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
178 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
179 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
180 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
181 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
182 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
183 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
184 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
185 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
186 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
187 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
188 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
189 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
190 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
191 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
192 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
193 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
194 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
195 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
196 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
197 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
198 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
199 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
200 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
201 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
202 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
203 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
204 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
205 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
206 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
207 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
208 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
209 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
210 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
211 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
212 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
213 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
214 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
215 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
216 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
217 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
218 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
219 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
220 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
221 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
222 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
223 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
224 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
225 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
226 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
227 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
228 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
229 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
230 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
231 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
232 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
233 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
234 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
235 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
236 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
237 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
238 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
239 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
240 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
241 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
242 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
243 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
244 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
245 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
246 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
247 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
248 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
249 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
250 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
251 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
252 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
253 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
254 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
255 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
256 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
257 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
258 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
259 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
260 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
261 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
262 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
263 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
264 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
265 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
266 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
267 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
268 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
269 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
270 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
271 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
272 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
273 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
274 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
275 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
276 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
277 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
278 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
279 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
280 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
281 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
282 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
283 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
284 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
285 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
286 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
287 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
288 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
289 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
290 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
291 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
292 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
293 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
294 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
295 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
296 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
297 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
298 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
299 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
300 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
301 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
302 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
303 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
304 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
305 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
306 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
307 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
308 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
309 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
310 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
311 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
312 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
313 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
314 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
315 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
316 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
317 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
318 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
319 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
320 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
321 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
322 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
323 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
324 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
325 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
326 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
327 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
328 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
329 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
330 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
331 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
332 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
333 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
334 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
335 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
336 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
337 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
338 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
339 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
340 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
341 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
342 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
343 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
344 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
345 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
346 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
347 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
348 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
349 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
350 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
351 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
352 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
353 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
354 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
355 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
356 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
357 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
358 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
359 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
360 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
361 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
362 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
363 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
364 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
365 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
366 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
367 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
368 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
369 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
370 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
371 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
372 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
373 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
374 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
375 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
376 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
377 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
378 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
379 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
380 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
381 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
382 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
383 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
384 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
385 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
386 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
387 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
388 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
389 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
390 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
391 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
392 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
393 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
394 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
395 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
396 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
397 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
398 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
399 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
400 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
401 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
402 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
403 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
404 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
405 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
406 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
407 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
408 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
409 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
410 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
411 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
412 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
413 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
414 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
415 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
416 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
417 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
418 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
419 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
420 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
421 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
422 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
423 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
424 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
425 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
426 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
427 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
428 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
429 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
430 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
431 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
432 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
433 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
434 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
435 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
436 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
437 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
438 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
439 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
440 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
441 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
442 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
443 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
444 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
445 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
446 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
447 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
448 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
449 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
450 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
451 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
452 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
453 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
454 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
455 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
456 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
457 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
458 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
459 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
460 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
461 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
462 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
463 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
464 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
465 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
466 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
467 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
468 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
469 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
470 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
471 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
472 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
473 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
474 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
475 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
476 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
477 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
478 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
479 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
480 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
481 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
482 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
483 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
484 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
485 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
486 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
487 11.12.2017-hərracYüklə
488 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
489 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
490 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
491 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
492 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
493 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
494 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
495 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
496 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
497 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
498 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
499 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
500 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
501 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
502 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
503 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
504 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
505 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
506 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
507 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
508 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
509 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
510 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
511 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
512 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
513 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
514 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
515 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
516 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
517 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
518 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
519 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
520 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
521 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
522 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
523 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
524 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
525 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
526 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
527 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
528 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
529 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
530 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
531 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
532 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
533 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
534 01.11.2017-herrac.docYüklə
535 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
536 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
537 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
538 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
539 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
540 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
541 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
542 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
543 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
544 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
545 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
546 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
547 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
548 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
549 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
550 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
551 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
552 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
553 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
554 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
555 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
556 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
557 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
558 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
559 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
560 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
561 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
562 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
563 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
564 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
565 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
566 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
567 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
568 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
569 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
570 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
571 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
572 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
573 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
574 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
575 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
576 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
577 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
578 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
579 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
580 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
581 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
582 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
583 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
584 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
585 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
586 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
587 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
588 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
589 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
590 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
591 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
592 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
593 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
594 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
595 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
596 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
597 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
598 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
599 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
600 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
601 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
602 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
603 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
604 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
605 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
606 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
607 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
608 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
609 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
610 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
611 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
612 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
613 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
614 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
615 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
616 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
617 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
618 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
619 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
620 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
621 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
622 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
623 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
624 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
625 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
626 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
627 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
628 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
629 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
630 29020-17 Elan AZEYüklə
631 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
632 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
633 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
634 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
635 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
636 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
637 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
638 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
639 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
640 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
641 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
642 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
643 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
644 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
645 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
646 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
647 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
648 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
649 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
650 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
651 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
652 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
653 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
654 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
655 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
656 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
657 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
658 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
659 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
660 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
661 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
662 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
663 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
664 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
665 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
666 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
667 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
668 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
669 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
670 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
671 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
672 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
673 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
674 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
675 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
676 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
677 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
678 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
679 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
680 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
681 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
682 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
683 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
684 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
685 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
686 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
687 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
688 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
689 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
690 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
691 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
692 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
693 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
694 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
695 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
696 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
697 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
698 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
699 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
700 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
701 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
702 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
703 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
704 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
705 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
706 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
707 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
708 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
709 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
710 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
711 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
712 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
713 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
714 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
715 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
716 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
717 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
718 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
719 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
720 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
721 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
722 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
723 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
724 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
725 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
726 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
727 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
728 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
729 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
730 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
731 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
732 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
733 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
734 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
735 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
736 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
737 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
738 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
739 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
740 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
741 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
742 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
743 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
744 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
745 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
746 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
747 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
748 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
749 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
750 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
751 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
752 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
753 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
754 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
755 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
756 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
757 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
758 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
759 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
760 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
761 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
762 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
763 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
764 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
765 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
766 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
767 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
768 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
769 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
770 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
771 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
772 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
773 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
774 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
775 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
776 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
777 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
778 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
779 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
780 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
781 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
782 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
783 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
784 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
785 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
786 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
787 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
788 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
789 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
790 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
791 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
792 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
793 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
794 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
795 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
796 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
797 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
798 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
799 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
800 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
801 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
802 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
803 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
804 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
805 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
806 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
807 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
808 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
809 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
810 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
811 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
812 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
813 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
814 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
815 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
816 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
817 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
818 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
819 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
820 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
821 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
822 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
823 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
824 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
825 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
826 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
827 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
828 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
829 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
830 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
831 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
832 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
833 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
834 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
835 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
836 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
837 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
838 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
839 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
840 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
841 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
842 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
843 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
844 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
845 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
846 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
847 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
848 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
849 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
850 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
851 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
852 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
853 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
854 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
855 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
856 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
857 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
858 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
859 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
860 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
861 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
862 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
863 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
864 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
865 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
866 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
867 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
868 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
869 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
870 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
871 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
872 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
873 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
874 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
875 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
876 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
877 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
878 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
879 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
880 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
881 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
882 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
883 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
884 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
885 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
886 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
887 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
888 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
889 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
890 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
891 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
892 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
893 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
894 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
895 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
896 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
897 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
898 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
899 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
900 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
901 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
902 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
903 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
904 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
905 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
906 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
907 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
908 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
909 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
910 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
911 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
912 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
913 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
914 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
915 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
916 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
917 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
918 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
919 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
920 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
921 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
922 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
923 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
924 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
925 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
926 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
927 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
928 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
929 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
930 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
931 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
932 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
933 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
934 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
935 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
936 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
937 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
938 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
939 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
940 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
941 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
942 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
943 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
944 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
945 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
946 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
947 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
948 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
949 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
950 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
951 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
952 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
953 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
954 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
955 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
956 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
957 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
958 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
959 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
960 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
961 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
962 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
963 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
964 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
965 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
966 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
967 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
968 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
969 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
970 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
971 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
972 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
973 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
974 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
975 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
976 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
977 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
978 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
979 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
980 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
981 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
982 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
983 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
984 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
985 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
986 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
987 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
988 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
989 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
990 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
991 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
992 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
993 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
994 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
995 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
996 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
997 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
998 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
999 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1000 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1001 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1002 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1003 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1004 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1005 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1006 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1007 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1008 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1009 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1010 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1011 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1012 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1013 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1014 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1015 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1016 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1017 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1018 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1019 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1020 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1021 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1022 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1023 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1024 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1025 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1026 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1027 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1028 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1029 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1030 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1031 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1032 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1033 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1034 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1035 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1036 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1037 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1038 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1039 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1040 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1041 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1042 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1043 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1044 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1045 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1046 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1047 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1048 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1049 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1050 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1051 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1052 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1053 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1054 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1055 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1056 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1057 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1058 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1059 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1060 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1061 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1062 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1063 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1064 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1065 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1066 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1067 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1068 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1069 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1070 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1071 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1072 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1073 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1074 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1075 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1076 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1077 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1078 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1079 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1080 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1081 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1082 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1083 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1084 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1085 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1086 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1087 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1088 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1089 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1090 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1091 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1092 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1093 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1094 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1095 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1096 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1097 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1098 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1099 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1100 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1101 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1102 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1103 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1104 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1105 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1106 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1107 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1108 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1109 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1110 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1111 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1112 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1113 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1114 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1115 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1116 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1117 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1118 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1119 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1120 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1121 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1122 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1123 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1124 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1125 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1126 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1127 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1128 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1129 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1130 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1131 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1132 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1133 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1134 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1135 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1136 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1137 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1138 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1139 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1140 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1141 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1142 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1143 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1144 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1145 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1146 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1147 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1148 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1149 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1150 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1151 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1152 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1153 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1154 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1155 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1156 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1157 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1158 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1159 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1160 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1161 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1162 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1163 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1164 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1165 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1166 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1167 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1168 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1169 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1170 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1171 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1172 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1173 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1174 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1175 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1176 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1177 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1178 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1179 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1180 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1181 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1182 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1183 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1184 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1185 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1186 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1187 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1188 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1189 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1190 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1191 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1192 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1193 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1194 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1195 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1196 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1197 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1198 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1199 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1200 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1201 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1202 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1203 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1204 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1205 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1206 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1207 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1208 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1209 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1210 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1211 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1212 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1213 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1214 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1215 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1216 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1217 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1218 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1219 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1220 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1221 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1222 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1223 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1224 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1225 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1226 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1227 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1228 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1229 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1230 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1231 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1232 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1233 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1234 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1235 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1236 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1237 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1238 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1239 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1240 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1241 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1242 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1243 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1244 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1245 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1246 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1247 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1248 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1249 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1250 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1251 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1252 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1253 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1254 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1255 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1256 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1257 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1258 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1259 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1260 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1261 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə