Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
2 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
3 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
4 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
5 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
6 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
7 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
8 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
9 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
10 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
11 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
12 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
13 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
14 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
15 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
16 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
17 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
18 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
19 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
20 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
21 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
22 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
23 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
24 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
25 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
26 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
27 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
28 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
29 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
30 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
31 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
32 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
33 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
34 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
35 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
36 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
37 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
38 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
39 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
40 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
41 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
42 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
43 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
44 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
45 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
46 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
47 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
48 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
49 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
50 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
51 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
52 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
53 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
54 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
55 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
56 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
57 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
58 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
59 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
60 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
61 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
62 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
63 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
64 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
65 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
66 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
67 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
68 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
69 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
70 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
71 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
72 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
73 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
74 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
75 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
76 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
77 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
78 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
79 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
80 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
81 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
82 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
83 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
84 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
85 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
86 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
87 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
88 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
89 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
90 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
91 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
92 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
93 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
94 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
95 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
96 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
97 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
98 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
99 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
100 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
101 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
102 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
103 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
104 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
105 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
106 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
107 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
108 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
109 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
110 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
111 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
112 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
113 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
114 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
115 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
116 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
117 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
118 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
119 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
120 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
121 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
122 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
123 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
124 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
125 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
126 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
127 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
128 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
129 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
130 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
131 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
132 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
133 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
134 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
135 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
136 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
137 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
138 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
139 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
140 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
141 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
142 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
143 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
144 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
145 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
146 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
147 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
148 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
149 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
150 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
151 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
152 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
153 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
154 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
155 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
156 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
157 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
158 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
159 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
160 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
161 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
162 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
163 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
164 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
165 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
166 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
167 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
168 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
169 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
170 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
171 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
172 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
173 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
174 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
175 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
176 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
177 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
178 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
179 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
180 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
181 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
182 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
183 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
184 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
185 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
186 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
187 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
188 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
189 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
190 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
191 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
192 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
193 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
194 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
195 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
196 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
197 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
198 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
199 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
200 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
201 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
202 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
203 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
204 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
205 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
206 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
207 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
208 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
209 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
210 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
211 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
212 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
213 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
214 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
215 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
216 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
217 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
218 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
219 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
220 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
221 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
222 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
223 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
224 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
225 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
226 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
227 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
228 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
229 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
230 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
231 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
232 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
233 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
234 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
235 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
236 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
237 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
238 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
239 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
240 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
241 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
242 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
243 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
244 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
245 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
246 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
247 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
248 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
249 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
250 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
251 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
252 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
253 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
254 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
255 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
256 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
257 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
258 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
259 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
260 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
261 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
262 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
263 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
264 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
265 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
266 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
267 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
268 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
269 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
270 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
271 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
272 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
273 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
274 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
275 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
276 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
277 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
278 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
279 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
280 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
281 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
282 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
283 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
284 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
285 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
286 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
287 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
288 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
289 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
290 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
291 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
292 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
293 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
294 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
295 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
296 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
297 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
298 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
299 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
300 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
301 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
302 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
303 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
304 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
305 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
306 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
307 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
308 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
309 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
310 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
311 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
312 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
313 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
314 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
315 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
316 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
317 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
318 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
319 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
320 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
321 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
322 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
323 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
324 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
325 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
326 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
327 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
328 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
329 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
330 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
331 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
332 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
333 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
334 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
335 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
336 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
337 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
338 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
339 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
340 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
341 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
342 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
343 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
344 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
345 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
346 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
347 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
348 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
349 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
350 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
351 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
352 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
353 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
354 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
355 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
356 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
357 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
358 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
359 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
360 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
361 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
362 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
363 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
364 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
365 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
366 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
367 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
368 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
369 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
370 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
371 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
372 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
373 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
374 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
375 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
376 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
377 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
378 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
379 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
380 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
381 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
382 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
383 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
384 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
385 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
386 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
387 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
388 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
389 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
390 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
391 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
392 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
393 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
394 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
395 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
396 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
397 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
398 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
399 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
400 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
401 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
402 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
403 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
404 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
405 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
406 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
407 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
408 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
409 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
410 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
411 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
412 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
413 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
414 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
415 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
416 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
417 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
418 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
419 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
420 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
421 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
422 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
423 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
424 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
425 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
426 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
427 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
428 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
429 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
430 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
431 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
432 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
433 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
434 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
435 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
436 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
437 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
438 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
439 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
440 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
441 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
442 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
443 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
444 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
445 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
446 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
447 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
448 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
449 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
450 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
451 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
452 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
453 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
454 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
455 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
456 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
457 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
458 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
459 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
460 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
461 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
462 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
463 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
464 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
465 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
466 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
467 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
468 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
469 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
470 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
471 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
472 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
473 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
474 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
475 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
476 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
477 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
478 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
479 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
480 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
481 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
482 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
483 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
484 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
485 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
486 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
487 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
488 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
489 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
490 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
491 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
492 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
493 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
494 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
495 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
496 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
497 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
498 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
499 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
500 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
501 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
502 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
503 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
504 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
505 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
506 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
507 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
508 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
509 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
510 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
511 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
512 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
513 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
514 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
515 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
516 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
517 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
518 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
519 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
520 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
521 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
522 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
523 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
524 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
525 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
526 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
527 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
528 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
529 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
530 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
531 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
532 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
533 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
534 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
535 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
536 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
537 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
538 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
539 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
540 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
541 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
542 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
543 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
544 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
545 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
546 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
547 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
548 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
549 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
550 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
551 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
552 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
553 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
554 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
555 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
556 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
557 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
558 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
559 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
560 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
561 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
562 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
563 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
564 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
565 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
566 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
567 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
568 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
569 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
570 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
571 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
572 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
573 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
574 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
575 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
576 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
577 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
578 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
579 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
580 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
581 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
582 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
583 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
584 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
585 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
586 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
587 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
588 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
589 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
590 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
591 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
592 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
593 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
594 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
595 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
596 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
597 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
598 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
599 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
600 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
601 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
602 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
603 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
604 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
605 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
606 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
607 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
608 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
609 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
610 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
611 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
612 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
613 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
614 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
615 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
616 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
617 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
618 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
619 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
620 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
621 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
622 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
623 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
624 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
625 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
626 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
627 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
628 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
629 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
630 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
631 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
632 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
633 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
634 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
635 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
636 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
637 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
638 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
639 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
640 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
641 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
642 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
643 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
644 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
645 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
646 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
647 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
648 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
649 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
650 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
651 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
652 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
653 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
654 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
655 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
656 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
657 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
658 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
659 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
660 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
661 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
662 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
663 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
664 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
665 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
666 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
667 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
668 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
669 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
670 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
671 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
672 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
673 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
674 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
675 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
676 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
677 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
678 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
679 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
680 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
681 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
682 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
683 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
684 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
685 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
686 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
687 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
688 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
689 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
690 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
691 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
692 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
693 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
694 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
695 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
696 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
697 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
698 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
699 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
700 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
701 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
702 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
703 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
704 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
705 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
706 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
707 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
708 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
709 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
710 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
711 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
712 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
713 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
714 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
715 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
716 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
717 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
718 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
719 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
720 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
721 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
722 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
723 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
724 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
725 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
726 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
727 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
728 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
729 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
730 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
731 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
732 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
733 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
734 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
735 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
736 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
737 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
738 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
739 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
740 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
741 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
742 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
743 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
744 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
745 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
746 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
747 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
748 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
749 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
750 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
751 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
752 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
753 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
754 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
755 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
756 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
757 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
758 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
759 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
760 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
761 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
762 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
763 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
764 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
765 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
766 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
767 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
768 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
769 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
770 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
771 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
772 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
773 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
774 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
775 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
776 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
777 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
778 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
779 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
780 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
781 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
782 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
783 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
784 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
785 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
786 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
787 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
788 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
789 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
790 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
791 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
792 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
793 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
794 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
795 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
796 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
797 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
798 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
799 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
800 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
801 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
802 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
803 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
804 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
805 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
806 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
807 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
808 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
809 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
810 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
811 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
812 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
813 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
814 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
815 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
816 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
817 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
818 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
819 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
820 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
821 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
822 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
823 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
824 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
825 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
826 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
827 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
828 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
829 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
830 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
831 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
832 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
833 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
834 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
835 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
836 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
837 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
838 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
839 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
840 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
841 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
842 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
843 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
844 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
845 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
846 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
847 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
848 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
849 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
850 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
851 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
852 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
853 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
854 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
855 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
856 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
857 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
858 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
859 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
860 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
861 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
862 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
863 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
864 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
865 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
866 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
867 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
868 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
869 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
870 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
871 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
872 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
873 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
874 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
875 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
876 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
877 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
878 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
879 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
880 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
881 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
882 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
883 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
884 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
885 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
886 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
887 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
888 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
889 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
890 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
891 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
892 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
893 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
894 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
895 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
896 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
897 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
898 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
899 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
900 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
901 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
902 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
903 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
904 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
905 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
906 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
907 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
908 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
909 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
910 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
911 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
912 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
913 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
914 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
915 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
916 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
917 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
918 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
919 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
920 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
921 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
922 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
923 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
924 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
925 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
926 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
927 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
928 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
929 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
930 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
931 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
932 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
933 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
934 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
935 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
936 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
937 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
938 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
939 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
940 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
941 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
942 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
943 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
944 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
945 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
946 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
947 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
948 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
949 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
950 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
951 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
952 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
953 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
954 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
955 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
956 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
957 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
958 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
959 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
960 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
961 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
962 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
963 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
964 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
965 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
966 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
967 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
968 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
969 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
970 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
971 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
972 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
973 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
974 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
975 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
976 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
977 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
978 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
979 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
980 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
981 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
982 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
983 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
984 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
985 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
986 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
987 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
988 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
989 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
990 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
991 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
992 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
993 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
994 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
995 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
996 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
997 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
998 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
999 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1000 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1001 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1002 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1003 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1004 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1005 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1006 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1007 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1008 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1009 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1010 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1011 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1012 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1013 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1014 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1015 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1016 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1017 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1018 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1019 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1020 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1021 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1022 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1023 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1024 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1025 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1026 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1027 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1028 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1029 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1030 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1031 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1032 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1033 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1034 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1035 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1036 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1037 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1038 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1039 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1040 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1041 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1042 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1043 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1044 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1045 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1046 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1047 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1048 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1049 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1050 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1051 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1052 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1053 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1054 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1055 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1056 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1057 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1058 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1059 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1060 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1061 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1062 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1063 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1064 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1065 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1066 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1067 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1068 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1069 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1070 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1071 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1072 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1073 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1074 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1075 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1076 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1077 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1078 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1079 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1080 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1081 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1082 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1083 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1084 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1085 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1086 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1087 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1088 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1089 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1090 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1091 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1092 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1093 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1094 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1095 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1096 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1097 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1098 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1099 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1100 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1101 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1102 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1103 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1104 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1105 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1106 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1107 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1108 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1109 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1110 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1111 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1112 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1113 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1114 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1115 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1116 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1117 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1118 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1119 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1120 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1121 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1122 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1123 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1124 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1125 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1126 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1127 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1128 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1129 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1130 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1131 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1132 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1133 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1134 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1135 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1136 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1137 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1138 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1139 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1140 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1141 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1142 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1143 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1144 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1145 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1146 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1147 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1148 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1149 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1150 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1151 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1152 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1153 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1154 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1155 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1156 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1157 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1158 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1159 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1160 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1161 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1162 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1163 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1164 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1165 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1166 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1167 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1168 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1169 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1170 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1171 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1172 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1173 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1174 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1175 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1176 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1177 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1178 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1179 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1180 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1181 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1182 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1183 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1184 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1185 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1186 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1187 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1188 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1189 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1190 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1191 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1192 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1193 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1194 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1195 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1196 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1197 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1198 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1199 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1200 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1201 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1202 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1203 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1204 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1205 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1206 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1207 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1208 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1209 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1210 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1211 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1212 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1213 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1214 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1215 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1216 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1217 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1218 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1219 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1220 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1221 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1222 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1223 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1224 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1225 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1226 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1227 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1228 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1229 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1230 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1231 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1232 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1233 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1234 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1235 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1236 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1237 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1238 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1239 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1240 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1241 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1242 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1243 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1244 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1245 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1246 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1247 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1248 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1249 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1250 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1251 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1252 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1253 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1254 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1255 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1256 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1257 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1258 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1259 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1260 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1261 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1262 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1263 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1264 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1265 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1266 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1267 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1268 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1269 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1270 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1271 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1272 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1273 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1274 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1275 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1276 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1277 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1278 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1279 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1280 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1281 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1282 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1283 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1284 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1285 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1286 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1287 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1288 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1289 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1290 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1291 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1292 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1293 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1294 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1295 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1296 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1297 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1298 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1299 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1300 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1301 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1302 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1303 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1304 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1305 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1306 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1307 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1308 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1309 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1310 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1311 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1312 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1313 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1314 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1315 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1316 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1317 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1318 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1319 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1320 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1321 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1322 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1323 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1324 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1325 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1326 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1327 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1328 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1329 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1330 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1331 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1332 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1333 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1334 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1335 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1336 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1337 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1338 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1339 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1340 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1341 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1342 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1343 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1344 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1345 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1346 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1347 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1348 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1349 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1350 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1351 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1352 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1353 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1354 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1355 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1356 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1357 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1358 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1359 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1360 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1361 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1362 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1363 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1364 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1365 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1366 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1367 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1368 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1369 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1370 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1371 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1372 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1373 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1374 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1375 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1376 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1377 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1378 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1379 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1380 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1381 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1382 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1383 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1384 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1385 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1386 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1387 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1388 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1389 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1390 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1391 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1392 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1393 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1394 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1395 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1396 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1397 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1398 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1399 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1400 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1401 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1402 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1403 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1404 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1405 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1406 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1407 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1408 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1409 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1410 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1411 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1412 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1413 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1414 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1415 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1416 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1417 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1418 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1419 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1420 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1421 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1422 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1423 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1424 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1425 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1426 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1427 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1428 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1429 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1430 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1431 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1432 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1433 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1434 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1435 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1436 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1437 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1438 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1439 11.12.2017-hərracYüklə
1440 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1441 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1442 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1443 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1444 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1445 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1446 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1447 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1448 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1449 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1450 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1451 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1452 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1453 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1454 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1455 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1456 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1457 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1458 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1459 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1460 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1461 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1462 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1463 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1464 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1465 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1466 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1467 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1468 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1469 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1470 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1471 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1472 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1473 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1474 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1475 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1476 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1477 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1478 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1479 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1480 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1481 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1482 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1483 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1484 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1485 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1486 01.11.2017-herrac.docYüklə
1487 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1488 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1489 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1490 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1491 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1492 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1493 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1494 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1495 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1496 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1497 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1498 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1499 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1500 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1501 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1502 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1503 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1504 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1505 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1506 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1507 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1508 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1509 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1510 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1511 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1512 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1513 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1514 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1515 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1516 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1517 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1518 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1519 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1520 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1521 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1522 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1523 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1524 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1525 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1526 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1527 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1528 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1529 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1530 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1531 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1532 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1533 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1534 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1535 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1536 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1537 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1538 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1539 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1540 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1541 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1542 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1543 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1544 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1545 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1546 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1547 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1548 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1549 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1550 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1551 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1552 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1553 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1554 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1555 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1556 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1557 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1558 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1559 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1560 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1561 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1562 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1563 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1564 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1565 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1566 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1567 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1568 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1569 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1570 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1571 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1572 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1573 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1574 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1575 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1576 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1577 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1578 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1579 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1580 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1581 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1582 29020-17 Elan AZEYüklə
1583 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1584 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1585 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1586 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1587 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1588 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1589 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1590 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1591 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1592 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1593 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1594 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1595 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1596 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1597 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1598 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1599 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1600 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1601 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1602 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1603 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1604 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1605 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1606 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1607 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1608 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1609 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1610 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1611 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1612 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1613 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1614 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1615 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1616 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1617 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1618 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1619 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1620 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1621 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1622 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1623 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1624 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1625 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1626 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1627 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1628 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1629 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1630 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1631 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1632 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1633 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1634 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1635 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1636 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1637 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1638 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1639 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1640 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1641 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1642 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1643 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1644 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1645 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1646 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1647 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1648 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1649 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1650 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1651 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1652 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1653 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1654 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1655 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1656 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1657 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1658 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1659 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1660 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1661 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1662 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1663 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1664 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1665 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1666 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1667 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1668 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1669 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1670 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1671 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1672 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1673 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1674 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1675 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1676 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1677 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1678 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1679 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1680 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1681 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1682 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1683 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1684 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1685 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1686 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1687 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1688 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1689 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1690 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1691 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1692 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1693 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1694 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1695 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1696 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1697 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1698 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1699 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1700 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1701 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1702 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1703 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1704 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1705 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1706 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1707 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1708 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1709 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1710 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1711 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1712 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1713 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1714 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1715 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1716 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1717 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1718 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1719 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1720 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1721 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1722 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1723 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1724 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1725 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1726 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1727 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1728 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1729 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1730 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1731 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1732 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1733 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1734 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1735 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1736 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1737 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1738 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1739 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1740 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1741 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1742 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1743 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1744 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1745 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1746 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1747 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1748 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1749 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1750 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1751 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1752 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1753 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1754 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1755 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1756 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1757 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1758 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1759 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1760 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1761 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1762 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1763 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1764 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1765 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1766 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1767 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1768 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1769 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1770 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1771 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1772 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1773 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1774 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1775 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1776 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1777 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1778 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1779 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1780 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1781 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1782 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1783 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1784 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1785 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1786 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1787 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1788 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1789 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1790 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1791 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1792 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1793 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1794 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1795 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1796 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1797 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1798 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1799 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1800 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1801 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1802 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1803 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1804 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1805 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1806 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1807 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1808 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1809 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1810 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1811 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1812 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1813 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1814 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1815 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1816 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1817 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1818 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1819 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1820 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1821 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1822 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1823 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1824 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1825 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1826 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1827 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1828 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1829 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1830 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1831 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1832 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1833 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1834 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1835 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1836 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1837 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1838 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1839 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1840 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1841 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1842 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1843 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1844 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1845 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1846 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1847 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1848 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1849 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1850 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1851 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1852 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1853 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1854 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1855 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1856 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1857 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1858 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1859 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1860 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1861 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1862 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1863 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1864 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1865 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1866 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1867 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1868 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1869 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1870 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1871 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1872 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1873 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1874 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1875 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1876 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1877 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1878 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1879 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1880 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1881 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1882 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1883 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1884 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1885 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1886 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1887 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1888 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1889 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1890 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1891 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1892 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1893 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1894 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1895 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1896 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1897 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1898 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1899 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1900 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1901 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1902 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1903 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1904 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1905 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1906 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1907 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1908 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1909 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1910 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1911 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1912 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1913 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1914 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1915 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1916 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1917 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1918 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1919 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1920 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1921 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1922 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1923 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1924 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1925 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1926 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1927 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1928 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1929 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1930 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1931 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1932 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1933 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1934 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1935 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1936 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1937 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1938 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1939 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1940 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1941 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1942 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1943 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1944 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1945 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1946 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1947 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1948 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1949 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1950 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1951 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1952 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1953 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1954 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1955 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1956 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1957 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1958 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1959 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1960 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1961 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1962 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1963 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1964 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1965 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1966 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1967 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1968 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1969 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1970 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1971 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1972 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1973 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1974 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1975 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1976 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1977 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1978 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1979 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1980 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1981 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1982 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1983 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1984 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1985 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1986 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1987 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1988 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1989 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1990 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1991 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1992 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1993 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1994 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1995 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1996 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1997 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1998 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1999 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2000 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2001 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2002 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2003 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2004 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2005 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2006 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2007 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2008 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2009 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2010 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2011 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2012 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2013 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2014 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2015 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2016 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2017 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2018 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2019 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2020 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2021 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2022 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2023 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2024 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2025 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2026 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2027 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2028 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2029 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2030 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2031 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2032 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2033 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2034 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2035 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2036 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2037 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2038 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2039 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2040 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2041 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2042 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2043 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2044 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2045 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2046 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2047 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2048 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2049 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2050 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2051 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2052 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2053 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2054 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2055 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2056 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2057 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2058 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2059 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2060 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2061 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2062 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2063 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2064 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2065 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2066 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2067 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2068 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2069 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2070 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2071 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2072 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2073 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2074 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2075 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2076 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2077 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2078 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2079 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2080 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2081 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2082 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2083 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2084 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2085 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2086 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2087 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2088 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2089 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2090 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2091 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2092 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2093 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2094 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2095 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2096 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2097 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2098 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2099 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2100 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2101 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2102 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2103 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2104 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2105 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2106 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2107 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2108 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2109 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2110 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2111 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2112 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2113 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2114 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2115 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2116 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2117 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2118 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2119 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2120 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2121 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2122 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2123 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2124 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2125 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2126 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2127 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2128 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2129 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2130 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2131 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2132 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2133 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2134 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2135 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2136 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2137 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2138 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2139 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2140 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2141 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2142 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2143 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2144 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2145 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2146 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2147 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2148 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2149 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2150 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2151 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2152 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2153 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2154 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2155 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2156 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2157 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2158 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2159 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2160 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2161 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2162 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2163 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2164 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2165 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2166 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2167 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2168 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2169 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2170 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2171 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2172 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2173 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2174 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2175 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2176 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2177 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2178 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2179 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2180 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2181 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2182 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2183 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2184 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2185 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2186 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2187 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2188 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2189 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2190 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2191 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2192 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2193 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2194 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2195 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2196 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2197 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2198 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2199 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2200 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2201 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2202 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2203 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2204 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2205 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2206 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2207 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2208 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2209 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2210 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2211 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2212 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2213 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə