Təltif edilmiş müqavilələr

contract-awards
Təltif edilmiş müqavilələr
1 TƏLTİF 22.06.2017 29005-17Yüklə
2 35009-16 3-cü LOTYüklə
3 35009-16 1-ci LOTYüklə
4 35008-16 2-ci LOTYüklə
5 35008-16 1-ci LOTYüklə
6 35003-17.06.2016Yüklə
7 31003İ-16-24.10.2016Yüklə
8 31002İ-16-06.05.2016 LOT 4Yüklə
9 31002İ-16-06.05.2016 LOT 3Yüklə
10 31002İ-16-06.05.2016 LOT 2Yüklə
11 31002İ-16-06.05.2016 LOT 1Yüklə
12 31001İ-16-21.07.2016Yüklə
13 29025-16-31.10.2016 Lot 1Yüklə
14 29025-16-01.11.2016 Lot 3Yüklə
15 29023-16-28.10.2016 - LOT 4Yüklə
16 29023-16-24.10.2016- LOT 5Yüklə
17 29023-16-24.10.2016 - LOT 3Yüklə
18 29023-16-07.11.2016 - LOT 1Yüklə
19 29023-16-04.11.2016 - LOT 2Yüklə
20 29020-16-06.10.2016Yüklə
21 29019-16-05.10.2016Yüklə
22 29018-16- 05.10.2016Yüklə
23 29017-16-26.07.2016 - LOT2Yüklə
24 29016-16-05.09.2016Yüklə
25 29015-17 karbid.docxYüklə
26 29015-16-06.09.2016 (Pozisiya 3,4,5,6)Yüklə
27 29015-16-01.09.2016 (Pozisiya 1,2)Yüklə
28 29014-16-06.10.2016 LOT-2Yüklə
29 29014-16-03.10.2016 LOT-3Yüklə
30 29014-16- 21.09.2016 LOT-1Yüklə
31 29013-16-29.06.2016 LOT 2Yüklə
32 29013-16-29.06.2016 LOT 1Yüklə
33 29012-16-22.06.2016Yüklə
34 29011-16-08.06.2016Yüklə
35 29010-17-01.05.2017Yüklə
36 29010-16-17.06.2016 LOT-3Yüklə
37 29010-16-17.06.2016 LOT-2Yüklə
38 29010-16-14.07.2016 LOT1Yüklə
39 29009-17 Lot 2Yüklə
40 29009-16-23.06.2016 LOT-2Yüklə
41 29009-16-23.06.2016 LOT-1Yüklə
42 29008-16-14.06.2016 LOT-1Yüklə
43 29008-16-08.06.2016- LOT-2Yüklə
44 29007-16-20.05.2016Yüklə
45 29006-16-28.06.2016Yüklə
46 29005-16-28.06.2016Yüklə
47 29004-16-09.06.2016Yüklə
48 29003-16-04.05.2016Yüklə
49 29003-01.03.2017Yüklə
50 29002ITX-17-01.06.2017 Yüklə
51 29002-17-25.04.2017Yüklə
52 29002-16-14.04.2016Yüklə
53 29001-17-10.04.2017Yüklə
54 29001-16-29.03.2016Yüklə
55 27.05.2017-23001-17 LOT 2Yüklə
56 26025-16-02.09.2016Yüklə
57 26020-16-15.08.2016 (Lot 2)Yüklə
58 26020-16-15.08.2016 (Lot 1)Yüklə
59 26019-16-12.08.2016 (7-ci mövqe)Yüklə
60 26019-16-12.08.2016 (1 , 2, 3, 4 və 5-ci mövqe)Yüklə
61 26018-16-28.07.2016Yüklə
62 26016-16-28.06.2016Yüklə
63 26012-16-10.05.2016 (5, 6 və 9-cu mövqe)Yüklə
64 26012-16-10.05.2016 (4-cü mövqe)Yüklə
65 26012-16-10.05.2016 (3 , 7 və 8-ci mövqe)Yüklə
66 26012-16-10.05.2016 (2-ci mövqe)Yüklə
67 26012-16-10.05.2016 (1-ci mövqe)Yüklə
68 26010-16-01.04.2016.Yüklə
69 26010-16-01.04.2016Yüklə
70 26007-16-15.03.2016Yüklə
71 26006-16-15.03.2016Yüklə
72 26005-16-15.03.2016Yüklə
73 26003-16-16.02.2016, Lot 3Yüklə
74 26003-16-16.02.2016, Lot 2Yüklə
75 26003-16-16.02.2016, Lot 1Yüklə
76 26002-16-15.02.2016, 9-cu MövqeYüklə
77 26002-16-15.02.2016, 2,4-8 və 10-cu MövqelərYüklə
78 26002-16-15.02.2016, 1 və 3-cü MövqelərYüklə
79 26001-17-16.02.2017Yüklə
80 26001-16-12.02.2016.Mövqe 4Yüklə
81 26001-16-12.02.2016.Mövqe 3Yüklə
82 26001-16-12.02.2016.Mövqe 2Yüklə
83 26001-16-12.02.2016.Mövqe 1Yüklə
84 22011-16-13.07.2016Yüklə
85 22010-16-24.06.2016Yüklə
86 22008-16-02.05.2016 LOT 1Yüklə
87 22004-16-28.04.2016 LOT 2Yüklə
88 22003-16-18.04.2016 LOT 3Yüklə
89 22002-16-18.04.2016 LOT 2Yüklə
90 22002-16-18.04.2016 LOT 1Yüklə
91 22001-17-01.03.2017 Yüklə
92 22001-16-21.04.2016Yüklə
93 17007-27.10.2016-16-LOT 1Yüklə
94 17007-16-03.11.2016-LOT 2Yüklə
95 17006-16-12.07.2016Yüklə
96 17005-16-28.06.2016Yüklə
97 17004-16-20.07.2016Yüklə
98 17003-16-15.07.2016-LOT 1Yüklə
99 17003-16-13.07.2016-LOT 2Yüklə
100 17002-16-18.07.2016-LOT 1Yüklə
101 17002-16-13.07.2016-LOT 2Yüklə
102 17001-29.07.2016 -16Yüklə
103 17001-26.07.2016-16Yüklə
104 13005-17-03.07.2017Yüklə
105 13004-17.docxYüklə
106 13001-21.06.2016Yüklə
107 11063-16 (LOT2)-01.08.2016Yüklə
108 11063-16 (LOT1)-01.08.2016Yüklə
109 11050-16 (LOT3)-22.08.2016Yüklə
110 11050-16 (LOT2)-22.08.2016Yüklə
111 11047-16-23.06.2016Yüklə
112 11045-16 (LOT2)-20.06.2016Yüklə
113 11045-16 (LOT1)-20.06.2016Yüklə
114 11041-16 (LOT2)-25.08.2016Yüklə
115 11041-16 (LOT1)-31.08.2016Yüklə
116 11014-17-29.03.2017 Yüklə
117 11010-16-11.05.2016Yüklə
118 10002-16-06.04.2016Yüklə