BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

“SUPRA Holdinq” MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • • Neft və neft məhsullarının ticarəti
  • • müxtəlif növ əmlakın, qiymətli kağızların, aktivlərin dövriyyəsi və alqı-satqısı.

YARANMA TARİXİ

2008

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI