BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

“Enerci Soluşnz Qrup” QSC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • • neft və qaz quyularının perforasiyası üçün partlayıcı atımlar və perforasiya cihazları istehsal etmək, satmaq və digər işlər həyata keçirmək
  • • neft və qaz quyularının perforasiyası ilə əlaqəli texniki təcrübə və dəstəyi təqdim etmək
  • • partlayıcı atımlar və perforasiya cihazlarının istehsalı üçün lazım olan mal və avadanlıqların hissələrinin təmiri və onların saz vəziyyətdə saxlanılması.

YARANMA TARİXİ

2005

MÜDDƏT

15 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI