BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

Kaspian Şipyard Kompani Limited

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Bütün növ gəmilərin təmiri,modernləşdirilməsi və ya təkmilləşdirilməsi
  • Bütün növ gəmilər üçün dizayn, mühəndislik və tikinti işlərinin yerinə yetirilməsi
  • Bütün növ gəmilərin idarə edilməsi və istismarı
  • Avadanlıq, mal və materialların alqı-satqısı

YARANMA TARİXİ

1997

MÜDDƏT

20 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI