BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

Karlina Oversiz Korporeyşn MM

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Neft ötürmələri

YARANMA TARİXİ

2007

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI