SOCAR-Petrofac

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • SOCAR-ın Təlim Tədris və Sertifikatlaşdırma idarəsi ilə birgə daxili və üçüncü şəxslərə neft-qaz sənayesi sahəsində əməliyyat təlimlərinin təşkili

YARANMA TARİXİ

2016

MÜDDƏT

5 years İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI