NƏQL

ətraflı bilgi üçün kəmərə toxun

+ ətraflı məlumat üçün daxil ol

Xəzər dənizi

RUSİYA

GÜRCÜSTAN

AZƏRBAYCAN

TÜRKİYƏ

Bakı

Tbilisi

Kulevi+ Dübəndi +

Kulevi Terminalı

Kulevi Terminalı
Kulevi neft terminalı və limanı Gürcüstan Respublikasının Xobi regionunda, Qara dəniz sahilində yerləşir. Terminalın 2006-cı ildə alınması və 2008-ci ildə tikintisinin başa çatdırılması, ARDNŞ-nin Gürcüstan ərazisindəki ən əhəmiyyətli investisiya yatırımlarından biridir. Kulevi neft terminalı və limanı neft və neft məhsullarının qəbulu, saxlanması və tankerlərə yüklənməsi üçün nəzərdə tutulub.

Terminal:
-funksional təyinatına görə -yükaşırma;
-nəqliyyat əlaqələrinə görə -dəmiryol-dəniz;
-illik yük dövriyyəsinə görə -1-ci dərəcəli;
-rezervuar parkının ümumi tutum həcminə görə -1-ci kategoriyaya aid edilir.
Terminal 2008-ci ilin may ayında istifadəyə verilmişdir Həmin ilin noyabr ayında isə İSO:9001, İSO:14001 və OHSAS:18001 standartlarına uyğun olaraq sertifikasiyaya layiq görülmüşdür.
Terminal müasir infrastruktura malikdir. Dörd xəttli dəmiryol estakadası eyni zamanda 168 sisternin boşaldılmasına imkan verir.
16 rezervuardan ibarət çən parkının ümumi tutum həcmi 320 000 m3 bərabərdir.
Dəniz limanı 40 000 və 100 000 tonluq neft tankerlərini qəbul edə bilən yükləmə platformalarından ibarətdir ki, bunların da hər birində eyni zamanda uyğun həcmli neft tankerləri qəbul edilə və 8 000–12 000 m3/saat tezliyi ilə yüklənə bilər.

Kulevi neft terminalı dünya bazarına neftin təhlükəsiz nəqlinin yeni alternativ yollarından biridir.

www.
kulevioilterminal.
com
.
.
ətraflı oxu +